Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Darius Popovas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas geodezijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas diplomuotas geodezijos inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1999
Aalborgo Universitetas Magistras 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Korporacija Matininkai" Geodezijos sektoriaus vadovas 2004-2006
UAB Geodezininkų biuras Technikos direktorius 2007-2012
VGTU Geodezijos ir kadastro katedra Docentas 2012--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2015-2015 Geodeziniai matavimai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
10T Popovas Darius, Dangaus kūnų įtakos išmatuotam aukščių skirtumui tyrimas // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 3 (2011) p. 101-104 2011
10T Antanavičiūtė Urtė, Obuchovski Romuald, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Popovas Darius, Šlikas Dominykas, Some issues regarding the calibration of the terrestrial laser scanner Leica Scanstation C10 // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 39, no. 3(2013) p. 138-143 2013
10T Petroškevičius Petras, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Birvydienė Rosita, Popovas Darius, Obuchovski Romuald, Papšienė Lina, The quality analysis of the national gravimetric network of Lithuania // Geodetski vestnik, Ljubljana : Association of Surveyors of Slovenia.. ISSN 0351-0271. Vol. 58, no. 4 (2014) p. 746-755 2014
10T Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Šlikas Dominykas, Obuchovski Romuald, Birvydienė Rosita, An analysis of the equipotential surface waves of the Earth’s gravity field // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 16, iss. 5 (2014) p. 2139-2148 2014
10T Stankevičius, Žilvinas; Šlikas, Dominykas; Popovas, Darius. An effective database management of the urban underground facilities and topographic information // Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 41, no. 4 (2015), p. 156-161. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Krikštaponis Boleslovas, Putrimas Raimundas, Būga Arūnas, Obuchovski Romuald, Estimation of gravity field non-homogeneity and variation for the vertical network observations // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1439-1445. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Krikštaponis Boleslovas, Putrimas Raimundas, Būga Arūnas, Obuchovski Romuald, Estimation of gravity field non-homogeneity and variation for the vertical network observations // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7]
2011-01-01 Popovas Darius, Estimation of lunisolar correction in precise levelling // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1432-1435. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Popovas Darius, Estimation of lunisolar correction in precise levelling // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1432-1435
2014-01-01 Obuchovski Romuald, Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Analysis of vertical deflection periodic variations // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Rapcevič Ježi, Popovas Darius, Investigation of structure deformation using a 3D laser scanning technique // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Šlikas Dominykas, Kalantaitė Aušra, Popovas Darius, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, On optimization issue to generate the digital open space surface // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Dijkstra Paula, Pirlot Jean Yves, Penkov Veliko, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Wijngaarde Mark, Donert Karl, Frigne Dirk, Westerbeek Hendrik, Levoleger Karen, Popovas Darius, Obuchovski Romuald, Šlikas Dominykas, Būga Arūnas, Promoting of the geospatial skills: introduction into geoskills plus project of the Leonardo da Vinci programme // EDULEARN 14: 6th International conference on education and new learning technologies, Barcelona, Spain, 7-9 July, 2014, Valencia : IATED, 2014 p. 7587-7596
2014-01-01 Obuchovski Romuald, Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Analysis of vertical deflection periodic variations // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]
2014-01-01 Šlikas Dominykas, Kalantaitė Aušra, Popovas Darius, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, On optimization issue to generate the digital open space surface // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]
2014-01-01 Rapcevič Ježi, Popovas Darius, Investigation of structure deformation using a 3D laser scanning technique // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]
2015-01-01 Dijkstra Paula, Pirlot Jean Yves, Velichkov Dimitar, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Wijngaarde Mark, Donert Karl, Frigne Dirk, Westerbeek Hendrik, Levoleger Karen, Popovas Darius, Obuchovski Romuald, Šlikas Dominykas, Būga Arūnas, Promoting of the geospatial skills: first results of the geoskills plus project of the Leonardo Da Vinci programme // EDULEARN 15 Proceedings, Valencia : IATED, 2015 p. 7270-7280
2015-01-01 Petroškevičius Petras, Birvydienė Rosita, Popovas Darius, The effect of the disturbing potential for the gravity field // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 257-263
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A2
rusų B2 A2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos
Pirmosios pakopos Globali padėties nustatymo sistema
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija ir praktika
Pirmosios pakopos Kosminė geodezija
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Mykolo Riomerio Universitetas Lietuva "Bendrieji mokymai ir mokymai apie neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą, vertinimo metodus ir modelius"(6v al.) "Mokymai apie metodikų kūrimą pagal mokslo sritis/kryptis" (22 val.) 2012-2012
UAB "Infoera" Lietuva Stažuotė. Lazerinio skenavimo duomenų apdorojimas.(2 mėn.) 2014-2014
VGTU Lietuva Mokymai "Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas" (21 val.) 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2013 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose. (VP1-2,1-ŠMM-04-K-03-004)
2013-2015 Keitimasis gerąja patirtimi perduodant GEO profesinio švietimo naujoves siekiant atitikti GEO darbo rinkos poreikius Europoje atitinkančius ES politiką, GEO VET Skills Plus. (2013-1-NL1-LEO05-12278)
2013-2016 Tempus projektas "Geodezijos magistratūros studijų programos sukūrimas Prištinos Universitete. (544051-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2014-- Studijų komiteto narys.
2015-- Darbo grupės rengiančios Geodezijos ir kartografijos techninius reglamentus narys
Kita veikla
Paskaitos moksleiviams ir studentams (Tyrėjų naktys, Atvirų durų dienos, Erdvėlaivis žemė, Studijų paroda LITEXPO ir kt.)