Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Viačeslav Petrenko
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Rygos technikos universiteto Geležinkelio institutas Bakalauro mechaniko laipsnis 1994
Rygos technikos universiteto Geležinkelio institutas Lokomotyvų ir lokomotyvų ūkio inžinieriaus laipsnis 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerijos mokslo magistro laipsnis 2001
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Latvijos geležinkeliai Keleivinių traukinių palydovas 1993-1995
SP AB „Lietuvos geležinkeliai” Radviliškio lokomotyvų depo šaltkalvis 1996-1997
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Lektorius 1997-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 2007--
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 Lingaitis, Leonas Povilas; Liudvinavičius, Lionginas; Butkevičius, Jonas; Podagėlis, Igoris; Sakalauskas, Kazys; Vaičiūnas, Gediminas; Bureika, Gintautas; Gailienė, Inesa; Petrenko, Viačeslav; Subačius, Rimantas. Geležinkeliai. Bendrasis kursas : vadovėlis / L.P. Lingaitis, L. Liudvinavičius, J. Butkevičius, I. Podagėlis, K. Sakalauskas, G. Vaičiūnas, G. Bureika, I. Gailienė, V. Petrenko, R. Subačius. Vilnius : Technika, 2009. 280 p. : iliustr. ISBN 9789955283997
2012 Petrenko Viačeslav, Geležinkelio eismo sauga; ISBN 9786094571961 (2012), [psl.: 59], [aut. lankų.: 4,21]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Petrenko Viačeslav, Lokomotyvų gedimų informacinės bazės kūrimas // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 358-362
2004-01-01 Petrenko, Viačeslav. The database of locomotives malfunctions creation // Septintosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. balandžio 29 d, pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius : Technika, 2004, ISBN 9986057175. p. 52-56.
2004-01-01 Petrenko, Viačeslav. The analysis of types and frequencies of a traction rolling stock malfunctions // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 6 serija. Mašinzinātne un transports. Dzelzceļa transports = Scientific proceedigs of Riga Technical university. Serija 6. Transport and engineering. Railway transport. Rīga : RTU. ISSN 1407-8015. p. 90-94.
2005-01-01 Petrenko, Viačeslav. Traukos riedmenų patikimumo parametrų rinkimo ir apdorojimo automatizavimas // 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities įvykusios Vilniuje 2005 m. gegžės 12 d, pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius : Technika, 2005, ISBN 998605849X. p. 138-142.
2005-01-01 Petrenko, Viačeslav; Juršėnas, Vidmantas [Jursenas, V.]; Bureika, Gintautas. Определение эксплуатационных параметров тягового подвижного состава // Машиностроене & електротехника : научен брой / Научно-техническое общество машиностроителей Болгарии. София : "Машининтелект". ISSN 0025-455X. 2005, № 12, p. 46-49.
2005-01-01 Petrenko Viačeslav, Juršėnas Vidmantas, Bureika Gintautas, Определение эксплуатационных параметров тягового подвижного состава // Trans & Motauto'05+, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005 p. 169-172
2005-01-01 Petrenko Viačeslav, Našliūnas Rimantas, Traction rolling stock reliabilities data processing automation // TRANSCOM 2005, Žilina : University of Žilina, 2005 p. 173-176
2006-01-01 Bureika, Gintautas [Бурейка, Гинтаутас]; Petrenko, Viačeslav [Петренко, Вячеслав]. Повышение точности сочетаемости методов расчета тормозов подвижного состава // Тезисы LXVI Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта" (11.05-12.05.2006) / Министерство транспорта и связи Украины, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Восточный научный центр транспортной академии Украины. Днепропетровск : ДИИТ, 2006. p. 80.
2006-01-01 Petrenko, Viačeslav [Петренко, Вячеслав]. Автоматизация процесса сбора и обработки информации по надежности работы систем и узлов локомотива // Тезисы LXVI Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта" (11.05-12.05.2006) / Министерство транспорта и связи Украины, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Восточный научный центр транспортной академии Украины. Днепропетровск : ДИИТ, 2006. p. 70.
2006-01-01 Petrenko, Viačeslav [Петренко, Вячеслав]; Juršėnas, Vidmantas [Юршенас, Видмантас]. Определение эксплуатационных параметров тягового подвижного состава // Transportas : devintosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas- Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. gegužės 25 d, pranešimų rinkinys Vilnius : Technika, 2006, ISBN 9986059917. p. 159-164
2007-01-01 Petrenko, Viačeslav; Juršėnas, Vidmantas [Jursenas, V.]. Solving problems of traction rolling stock exploatation level estimation // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 6 serija. Mašinzinātne un transports. Dzelzceļa transports = Scientific proceedigs of Riga Technical university. Serija 6. Transport and engineering. Railway transport. Rīga : RTU, 2007. ISSN 1407-8015. p. 104-111.
2008-01-01 Petrenko, Viačeslav; Vaičiūnas, Gediminas. Investigation of perspectives of Lithuanian passenger rolling stock : Lietuvas pasažieru ritošā sastāva perspektīvu izpēte // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 6 serija. Mašinzinātne un transports. Dzelzceļa transports = Scientific proceedigs of Riga Technical university. Serija 6. Transport and engineering. Railway transport. Rīga : RTU, 2008. ISSN 1407-8015. p. 173-180.
2008-01-01 Petrenko, Viačeslav. Investigation of reliability of Lithuanian traction rolling stock : Lietuvas vilces ritošā sastāva drošuma petījumi // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 6 serija. Mašinzinātne un transports. Dzelzceļa transports = Scientific proceedigs of Riga Technical university. Serija 6. Transport and engineering. Railway transport. Rīga : RTU, 2008. ISSN 1407-8015. p. 168-172.
2013-01-01 Petrenko Viačeslav, Railway accident investigation using computer simulation modeling // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 163-168
2015-01-01 Simulation of Railway Vehicle Dynamics in Universal Mechanism Software // TRANSBALTICA 2015, Vilnius: Technika, 2015
2016-01-01 St. Peterburgo valstybinio susisiekimo kelių universiteto (Rusija) tarptautinė mokslinė konferencija "Lokomotyvai. XXI amžius", Расследование железнодорожных катастроф с помощью компьютерного моделированиия
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Geležinkelio eismo sauga
Pirmosios pakopos Transporto priemonių gamybos ir remonto pažangios technologijos
Pirmosios pakopos Riedmenų remontas
Pirmosios pakopos Geležinkelių transporto eismo sauga
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Bendrasis geležinkelių kursas
Pirmosios pakopos Riedmenų gamyba ir remontas
Pirmosios pakopos Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Žilina universitetas Slovakija ERASMUS vizitas 2013-2013
Erfurto kolegija Vokietija ERASMUS vizitas 2013-2013
Seinäjoki kolegija Suomija ERASMUS vizitas 2014-2014
Baltarusijos valstybinis transporto universitetas Baltarusija Mokslinė stažuotė 2014-2014
Brno technikos universitetas Čekija ERASMUS vizitas 2015-2015
Pardubicė universitetas Čekija ERASMUS+ vizitas 2015-2015