Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jonas Žaptorius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas ekonomistas finansininkas, aukštasis išsilavinimas 1969
Maskvos neakivaizdinis finansų institutas Studijos aspirantūroje, 1985 m apginta socialinių mokslų kandidato disertacija 1985
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1993
Vilniaus universiteto taryba docentas 1993
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos finansų ministerija Atskaitymų iš pelno skyriaus vyr. ekonomistas 1969-1974
Lietžemūktechnikos komitetas Apskaitos valdybos viršininkas 1975-1985
VU, Apskaitos ir audito katedra Docentas 1985-1996
4TEAM corporation (JAV) Finansų direktorius 1997--
VGTU, Finansų inžinerijos katedra Docentas 2005--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Darbo rinka: darbo užmokesčio tendencijų barometras. 2005
03S Finansavimo politikos įtaka nustatant įmonės vertę. 2006
03S Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas ir jos teorinė analizė. 2007
03S Online shop realization. 2. IT problems in Lithuania.“Inovative infortechnologies for sciennce,business and education“ Vol.3(4) VBC leidykla. Vilnius, 2008 - 0.84 sp.l. 2008
03S Online shop realization. 1. Recent problems of customer service.“Inovative infortechnologies for sciennce,business and education“ Vol.3(4) VBC leidykla. Vilnius, 2008 - 0.86 sp.l. 2008
03S Elektros energijos skirstymo įmonių finansų valdymo strateginiai sprendimai. 2009
03S IT and audit of long-term financial investments 2010
03S Internetinio klientų aptarnavimo plėtros modelis. 2011
03S Tvarumo apskaita: trumpa istorija ir koncepcija. 2012
04S Žaptorius Jonas, Applying the priority distribution method for employee motivation // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 2 (2013) p. 256-280. 2013
03S Applying operational research and data mining to performance based medical personnel motivation system. 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 Apskaitos pagrindai (Mokomoji knyga)
2009 Apskaita vadybininkams (Vadovėlis)
2015 Žaptorius Jonas, Finansinė apskaita; ISBN 9786094577116 (2015), [psl.: 428]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 Žaptorius Jonas, Improvement audit of long-term financial investments // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012 p. 723-733.
2012-01-01 Žaptorius Jonas, Elektros energijos skirstymo įmonių pinigų valdymo strateginiai sprendimai // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012 p. 831-848.
2012-01-01 Žaptorius Jonas, Lietuvos mokesčių sistemos analizė // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje" straipsnių rinkinys, 2012 m. vasario 2 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-12].
2012-01-01 Žaptorius Jonas, The theoretical base of financial instruments // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 285-291. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Žaptorius Jonas, Privalomo sveikatos draudimo fondo finansinių srautų formavimo ypatumai // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 87-96.
2014-01-01 Žaptorius Jonas, Applying operational research and data mining to performance based medical personnel motivation system // eHealth2014 – Health Informatics Meets eHealth, Viena : IOS Press, 2014 p. 63-70. [Duomenų bazės: MEDLINE, Scopus];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A1 A2
rusų A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Šiuolaikinių veiklų valdymo apskaita
Antrosios pakopos Valdymo apskaita
Pirmosios pakopos Apskaita
Pirmosios pakopos Apskaitos pagrindai
Pirmosios pakopos Apskaita ir auditas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Kristianstad universitetas Švedija Tarptautiniai apskaitos standartai 1993--
Apskaitos institutas Lietuva Verslo apskaitos standartų taikymas 2000--
Alittera Limited Inc. JAV JAV mokesčių ir finansinė sistema 2010--
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2002-2003 Kompleksinis Vilniaus apskrities Švenčionių, Šalčininkų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų mažųjų ir vidutinių įmonių rengimas įsisavinti ES Struktūrinių fondų lėšas.
2010-2011 Sprendžiamų su kompiuterizuota integruota verslo procesų modeliavimo sistema.
2012-2014 Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai.
2012-2014 Parengti verslo ir viešojo sektoriaus veiklų valdymo poveikio bei ekonominio veiksmingumo vertinimo matavimo metodiką, IEPO1/1253
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2010-- Viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių ir asmenų, dirbančių vidaus audito srityje, atestacijos komisijos narys.