Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Robertas Zavalis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB AB „PST“, UAB „Delfa“ Konstruktorius 2006-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Meistras 2009-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Asistentas 2010-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Docentas 2014--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2013 Skylėtųjų keraminių apdailinių plytų mūro sąramos laikomosios galio ir įlinkių tyrimas
2014-2015 Sluoksniuotųjų išorinių sienų kabamojo apdailonio-apsauginio mūro sluoksnio tvirtinimo įtempių būvio analizė
2015-2015 Pastato, esančio Keramikų g. 2C, Vilnius, laikančiųjų mūro sienų stiprio nustatymo bandymai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Zavalis Robertas, Jonaitis Bronius, Mūro gaminių ir gulsčiųjų siūlių įtempių deformacijų būvio ypatumų analizė // Statybinės konstrukcijos ir technologijos, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2317. Vol. 3, no. 3 (2011) p. 105-111 2011
02T Zavalis Robertas, Jonaitis Bronius, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Numerical and experimental analysis of grouted hollow block masonry under compression // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 2 (2013) p. 45-53 2013
02T, 08T Valivonis Juozas, Jonaitis Bronius, Zavalis Robertas, Skuturna Tomas, Šneideris Arnoldas, Flexural capacity and stiffness of monolithic biaxial hollow slabs // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 5 (2014) p. 693-701 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2013-01-01 Jonaitis Bronius, Zavalis Robertas, Experimental research of hollow concrete block masonry stress deformations // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 473-478. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2014-01-01 Zavalis Robertas, Jonaitis Bronius, Lourenço P.B., Analysis of bed joint influence on masonry modulus of elasticity // 9th IMC, International masonry conference, July 7, 8, 9 2014, Guimaraes, Portugal, Proceedings, Braga : University of Minho, 2014 p. [1-11]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Pastatų būklės tyrimai ir vertinimas
Pirmosios pakopos Mūrinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Pastatų konstrukcijų projektavimo pagrindai
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės konstrukcijos 1
Pirmosios pakopos Mūrinės ir kompleksinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Gelžbetoninių pastatų projektavimas ir skaitinis modeliavimas
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės konstrukcijos 2
Pirmosios pakopos Gelžbetoninių pastatų projektavimas
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Minjo Universitetas Portugalija Skaitinis modeliavimas mūro įtempių būvio analizei 2010-2011
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Struktūrinių fondų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonės „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ finansuojamas projektas: „Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas“
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2015-- Mokslinio žurnalo „Engineering Structures and Technologies“ atsakingas sekretorius