Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Indrė Radvilaitė-Štekertė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas vadybos ir verslo administravimo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas verslo vadybos magistrė, aukštasis išsilavinimas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Vadybininkė 2012--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo technologijų katedra Asistentė 2012-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo technologijų katedra Lektorė 2015-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Raudeliūnienė Jurgita, Radvilaitė Indrė, Evaluation of the factors affecting the knowledge appliance process efficiency // Scientific bulletin of National Mining University, Dnipropetrovsk : State Higher Educational Institution "National Mining University". ISSN 2071-2227. 2014, Vol. 4(142) p. 139-146 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-02-03 Raudeliūnienė Jurgita, Radvilaitė Indrė, Žinių valdymo procesų vertinimo problematika // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d., pranešimai, Vilnius : VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011 p. [1-6]
2013-02-07 Radvilaitė Indrė, Žinių valdymo procesų vertinimas gamybos sektoriuje // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 86-93
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Kiekybiniai sprendimų metodai
Pirmosios pakopos Kiekybiniai metodai ekonomikoje
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Studijų kokybės vertinimo centras Lietuva „Savianalizės suvestinės parengimas – teorija ir praktika“ 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra Lietuva Projekto "Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ akademiniam personalui skirti vertintojų mokymai 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva „Dalykinis bendravimas“ 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2013 „ABC – Accelerating Business Creation“ praktiniai verslumo mokymai. Įgyvendinančioji institucija - Europos socialinio fondo agentūra; projekto vykdytojas - VšĮ "Irrationalism". Projektas skirtas studentams susipažinti su verslo kūrimu, o pažengusiems - įgyti realių patirčių kuriant naują verslą, pritraukiant investicijas ir bendraujant su patyrusiais verslininkais. Mokymai vyko remiantis Verslo modelio kūrimo metodu (Business Model Generation Canvas) ir ABC verslo akseleravimo modeliu.