Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Dainius Šakinis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2002
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Asistentas 2007--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. Autoriai: Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jurkėnas Gintaras, Šneideris Arnoldas, Šakinis Dainius, Šalna Remigijus, Daugevičius Mykolas, Skuturna Tomas, 2014-12-29. Autoriaus indėlis 0,10 2014
02T Vainiūnas Povilas, Šalna Remigijus, Šakinis Dainius, Probability based design of punching shear resistance of column to slab connections // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 21, no. 6 (2015) p. 804-812 2015
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
rusų B1 B1 B1
vokiečių C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės plonasienės erdvinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės konstrukcijos 2
Pirmosios pakopos Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų skaičiavimo pagrindai
Pirmosios pakopos Statybos pagrindai
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės konstrukcijos 1
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Struktūrinių fondų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonės „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ finansuojamas projektas: „Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas“