Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aleksandras Jagniatinskis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas fizikas, aukštasis išsilavinimas 1974
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1985
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Visasąjunginis termoizoliacinių ir akustinių medžiagų mokslo tyrimų institutas "Termoizoliacija" janesnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, Laboratorijos vedėjas 1974-1990
Termoizoliacijos institutas vyresnysis mokslo darbuotojas, Akustikos laboratorijos vedėjas 1991-2009
Vilniuas Gedimino technikos universitetas, Termoizoliacijos mokslo institutas vyresnysis mokslo darbuotojas, Akustikos laboratorijos vedėjas 2010-2016
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2010 Moksliniais tyrimais įvertinti gyvenamųjų namų, esančių M.Mironaitės g. 12, 16, 18, 24, Vilniuje triukšmo bei akustines charakteristikas ir jų pagrindu parengti matavimų bei gyvenamųjų namų garso klasės protokolus
2009-2010 Daugiabučio gyvenamojo namo su automobilių saugykla Ligoninės g. 13, Klaipėda, garso izoliavimo charakteristikų tyrimas ir visiems bandymo rezultatams atitikus C garso klasę pagal STR2.01.07:2003, parengti pastato garso klasės protokolą
2010-2010 Natūriniais matavimais įvertinti garso sklidimo charakteristikas tarp Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokymo patalpų ir pateikti išvadas apie galimybes sumažinti garso perdavimą tarp patalpų
2010-2010 Atlikti garso sklidimo charakteristikų tarp pastato-viešbučio Vazgaikiemio k. Prienų r. patalpų bei pastato inžinerinės įrangos tyrimus ir jų pagrindu parengti išvadas apie pastato akustinę kokybę
2010-2010 Atlikti triukšmo matavimus Lietuvos elektrinės dūmų valymo bloko (DVI) patalpose ir teritorijoje
2010-2015 Bandymai nustatant nurodytus rodiklius ir pateikti bandymų protokolus
2010-2010 Atlikti triukšmo bei garso izoliavimo charakteristikų tyrimus ir jų pagrindu parengti pastatui Sausoji g. 14, Druskininkai, išvadas apie jo akustinę kokybę
2010-2010 Atlikti pastato Paukščių takas 2a-10 Šiauliuose atitvarinių konstrukcijų tyrimus ir parengti išvadas apie jų akustinę kokybę
2010-2010 Atlikti Palangoje esančio pastato akustinį tyrimą ir parengti išvadą apie jo akustinio komforto kokybę
2010-2010 Atlikti Druskininkuose esančio pastato atitvarinių konstrukcijų tyrimus ir parengti išvadas apie jų akustinę kokybę
2010-2012 Akmens vatos gaminių atitikties bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir parengti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2011 Skubos tvarka atlikti žemų dažnių garso bute Nr.46 ir aidėjimo trukmės šalia buto Nr.46, esančio V.Gerulaičio g. 1, Vilniuje, tyrimus
2011-2011 Atitvarinių konstrukcijų iš stiklo-magnio plokščių ore sklindančio garso izoliavimo tyrimai ir pareikti išvadas
2011-2011 Kaune atiduodamų naudoti pastatų atitvarinių konstrukcijų tyrimai ir parengti jų akustinės kokybės protokolus
2011-2011 Aplinkos triukšmo matavimai ir priemonių analizė kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruože 39,20-45,20 km
2011-2011 Garso izoliavimo rodiklių naujai statomo viešbučio pastato, Dubijos g. 20 Šiauliai, tyrimai ir pateikti išvadas apie jo akustinę kokybę
2011-2011 Atlikti sienų garso izoliavimo tyrimus Vanagupės g. 22-20, Palanga, užsakovo nurodytose vietose
2011-2011 Sienos garso izoliavimo tyrimai tarp gretimų 40 ir 39 butų M.Mažvydo g. 11, Vilnius, name
2011-2011 Druskininkuose esančio pastato atitvarinių konstrukcijų tyrimai ir išvados apie jų akustinę kokybę
2011-2011 Atlikti Visalaukio mokyklos rekonstruoto pastato atitvarinių konstrukcijų tyrimai ir išvados apie jų akustinę kokybę
2011-2011 Rekonstruotos pradinės mokyklos pastato Lentvaryje atitvarinių konstrukcijų tyrimai ir parengti išvadas apie jų akustinę kokybę
2012-2012 Atlikti gyvenamojo namo V.Sezemano g. 7, Vilniuje atitvarinių konstrukcijų tyrimus ir parengti išvadas apie jų akustinę kokybę
2012-2012 Atlikti rekonstruotos Kuršėnų meno mokyklos atitvarinių konstrukcijų tyrinus ir parengti išvadas apie jų akustinės kokybės atitiktį
2012-2012 Atlikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto VšĮ Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos priestato akustinius tyrimus ir parengti išvadas apie jų konstrukcijų garso izoliavimo kokybę
2012-2012 Atlikti Respublikinės Šiaulių ligoninės diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro akustinius tyrimus ir parengti išvadas apie jų konstrukcijų garso izoliavimo kokybę
2012-2012 Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio mokymo centro Kauno g. 108, Ukmergė akustiniai tyrimai ir išvados apie jų konstrukcijų garso izoliavomo kokybę
2012-2012 Svečių apgyvendinimo patalpų Druskininkuose akustinai tyrimai ir parengti išvadas apie jų konstrukcijų garso izoliavimo kokybę
2012-2012 Studija dėl pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo reglamentavimo tobulinimo parengimo
2012-2012 Dvibučio gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvados apie jų konstrukcijų garso izoliavimo kokybę
2012-2012 Statybinių medžiagų ir konstrukcijų optimizavimas pagal akustinius rodiklius eksperimentinių partijų gamyboje, jų efektyvaus panaudojimo triukšmo mažinimui prognozavimas
2012-2012 Laboratoriniai skirtingų parametrų keraminių bei keramzitbetonio blokų, naudojamų mūro konstrukcijoms, turinčioms garso sugerties bei garso izoliavimo savybių, tyrimai; eksperimentiniai atitvarinių konstrukcijų keraminių bei keramzitbetonio blokų pagrindu garso izoliacijos charakteristikų natūrinėmis sąlygomis nustatymas
2012-2012 Sudarytų triukšmo žemėlaoių pagrindimas matavimais, atkiktų triukšmo matavimų protokolai ir darbo ataskaita
2013-2014 Lietuvos klimatui pritaikytų triukšmą mažinančių asfalto mišinių sukūrimas, palyginamieji tyrimai ir rekomendacijų bei bandomomjo ruožo techninių specifikacijų parengimas
2013-2013 Svečių namų akustiniai tyrimai ir išvados apie jų konstrukcijų garso izoliavimo kokybę
2013-2013 Akustinio triukšmo matavimas Trakų rajono savivaldybės teritorijoje
2013-2013 Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje aplinkos triukšmo tyrimai ir gautų rezultatų pagrindu pasiūlymai triukšmo prevencijos veiksmų planui
2013-2013 Atlikti pastato akustinius tyrimus ir išvadą dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybę pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2013-2013 Atlikti pastato akustinius tyrimus ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybę pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2013-2013 Atlikti pastato akustinius tyrimus ir išvados dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybę pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2013-2013 Atlikti pastato akustinius tyrimus ir išvados dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybę pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2013-2013 Atlikti pastato akustinius tyrimus ir išvados dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybę pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2013-2013 Atlikti pastato akustinius tyrimus ir išvados dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybę pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2013-2013 Iš išorės aplinkos į viešbučio kambarius sklindančio triukšmo matavimai
2013-2013 Globos namų pastato akustiniai tyrimai ir išvados dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybę pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2013-2013 Atlikti pastato akustinius tyrimus ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2013-2013 Atlikti pastato akustinius tyrimus ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2013-2013 Atlikti pastato akustinius tyrimus ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2014 Atlikti pastato akustinius tyrimus ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2014 Atlikti pastato akustinius tyrimus ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2014 Viešbučio "Europa City Aurora" vidaus ir išorės aplinkoje girdimo triukšmo tyrimai pagal skirtingus įvertinimo rodiklius
2014-2014 Perdangų tarp Turniškių gatvės 13-8 ir 13-14 bei 13-7 ir 13-3 butų Vilniuje smūgio garso izoliavimo tyrimai
2014-2014 Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos patalpų akustiniai tyrimai
2014-2014 Dvibučio gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2014 Pastato akustiniai tyrimai ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2014 Dvibučio gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2014 Dvibučio gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2014 Svečių namų akustiniai tyrimai ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2014 Dvibučio gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2015 Viešbučio aplinkoje girdimo Klaipėdos uosto teritorijos geležinkelio krovos darbų triukšmo tyrimai ir objektyvių rodiklių pagrindu parengti priemones akustinio komforto užtikrinimui
2014-2014 Dviejų dvibučių gyvenamųjų namų akustiniai tyrimai ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2014 Dvibučio gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2014 Gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2014 Grožio salono vėdinimo sistemos spinduliuojamojo triukšmo tyrimai
2014-2014 Statybininkų rengimo centro akustiniai tyrimai ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2015 Pastato elementų apsaugos nuo triukšmo kokybės tyrimai ir jų pagrindu pasiūlyti pagerintus konstruktyvius sprendimus
2014-2015 Pastato patalpų akustinės apdailos konstrukcijų garso sugerties charakteristikų tyrimai, siekiant optimizuoti aidėjimo trukmę ir pagerinti apsaugos nuo triukšmo kokybę
2014-2014 Bandymų paslaugos pagal EN 15101-1:2013
2014-2014 Dvibučio gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2014 Dvibučio gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvadų dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2014-2014 Mokyklos ugdymo patalpoje atlikti iš aplinkos sklindančio triukšmo tyrimus
2015-2015 Grupinio gyvenimo demencijomis ir Alzhaimerio liga sergantiems asmenims pastato akustiniai tyrimai ir iįvados dėl jų atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2015-2015 Rekonstruoto gyvenamojo namo dalies akustiniai tyrimai ir išvados dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2015-2015 Gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvados dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2015-2015 Gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvados dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2015-2015 Gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvados dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2015-2015 Gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvados dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2015-2015 Gyvenamojo namo akustiniai tyrimai ir išvados dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2015-2015 Pastato akustiniai tyrimai ir išvados dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klasę
2015-2016 Medžio plaušo plokščių bandymai ir atitinkamas akredituotų bandymų protokolas
2015-2015 Geležinkelio transporto spinduliuojamo triukšmo tyrimai
2015-2020 Bandymai nustatant nurodytus rodiklius ir pateikti bandymų protokolus
2015-2015 Lopšelio-darželio mokymo patalpoje iš aplinkos sklindančio triukšmo tyrimai
2015-2015 Gyvenamųjų namų kompleksų akustiniai tyrimai ir išvados dėl jo atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybės pagrindu nustatyti pastato garso klases
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09B, 02T Kaminskas Kazys Algirdas, Jagniatinskis Aleksandras, Triukšmo poveikio darbo aplinkoje naujos įvertinimo ir valdymo galimybės // Sveikatos mokslai, Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. T. 22, nr. 3 (2012) p. 98-101. 2012
03T, 02T Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, Annual assessment of highway traffic noise using two channel short-term measurements // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 2 (2014) p. 204-211. 2014
02T Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, Assessment of environmental noise from long-term window microphone measurements // Applied acoustics, Oxford : Elsevier, 2014. ISSN 0003-682X. 2014, Vol. 76 p. 377-385. 2014
02T Vaitkus Audrius, Vorobjovas Viktoras, Jagniatinskis Aleksandras, Andriejauskas Tadas, Fiks Boris, Peculiarity of low noise pavement design under Lithuanian conditions // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 9, no. 3 (2014) p. 155-163. 2014
02T, 03T Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, Annual noise assessment in the vicinity of airports with different flights’ intensity // Applied acoustics, Oxford : Elsevier, 2016. ISSN 0003-682X. Vol. 101 (2016) p. 168-178. 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Girnius Valmantas, New approach for the requirements on protection against impact noise // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : VGTU, 2001
2004-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, Statistical assesments of environmental noise from measurements with monitoring systems // Transport noise and vibration, Saint-Petersburg, 2004 p. 1-7.
2005-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, About the accuracy for indoors Determination of guaranteed Sound power level // Managing uncertainties in noise measurements and prediction, Le Mans, 2005 p. 1 pdf.
2005-01-01 Girnius Valmantas, Development computer based environmental noise monitoring system // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6.
2007-01-01 Girnius Valmantas, Airborne sound insulation performance of lightweight partitions for dwellings // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2007 p. 1186-1190. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2007-01-01 Girnius Valmantas, Airborne sound insulation performance of lightweight partitions for dwellings // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5].
2009-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, Misunderstandings about airborne sound insulation quality estimated in-situ with different descriptors // EURONOISE 2009, Stuttgart : European Acoustics Association, 2009 p. [1-5].
2009-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Звукоизоляция малых обьемов // Защита населения от повышенного шумового воздействия, Санкт-Петербург : Тольяттинский государственный университет, 2009 p. 210-213.
2010-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Aircraft-noise performances data base for aircraft of FSU design and production // The Fourth world congress "Aviation in the XXI-st century". "Safety in aviation and space technologies", September 21-23, 2010. Vol. 2, Kyiv: National Aviation University, 2010 p. 1821.
2010-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, Co-Operation in Calculations and Monitoring the Aircraft Noise in Airports with Dominant Contribution of FSU Aircraft // II SAE BRASIL International Noise And Vibration Congress, accomplished from October 17 to 19, 2010, at Praia tur, Florianopolis – Santa Catarina, Brazil, SAE International, 2010 p. 1-6.
2011-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, Aircraft noise assessment in the vicinity of airports with different descriptors // Sound environment as a global issue, Osaka : The Institute of Noise Control Engineering, 2011 p. 4324-4331.
2011-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Практика решения ряда задач прикладной акустики // Ecology and life protection of industrial-transport complexes (ELPIT 2011): III International Environmental Congress (V International scientific-technical conference), Togliatti-Samara, Russia, 21-25 September, 2011, Тольяти : Тольяттинский государственный университет, 2011 p. [1-5].
2012-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, Assessment of annual noise near exurbia arterial roads applying statistical processing of short term measurements // EURONOISE, Prague 2012, Stuttgart : European acoustics association, 2012 p. 1501-1506.
2012-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, Forecasting the airport noise capacity from measurement results // Proceedings: The Fifth World Congress "Aviation in the XXI-st Century" - "Safety in Aviation and Space Technologies", Vol. 2, September 25-27, 2012, Kyiv, Ukraine, Kyiv : National Aviation University, 2012 p. [1-5].
2012-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, Estimation of low intensity airport noise impact using different descriptors // EURONOISE, Prague 2012, Stuttgart : European acoustics association, 2012 p. 1495-1500.
2012-01-01 Mickaitis Marius, Jagniatinskis Aleksandras, Assurance of acoustic comfort in renovating dormitories // The 19th international congress on sound and vibration (ICSV19), Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012 p. [1-5].
2012-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, New environmentally friendly approach for monitoring and modelling aircraft noise around airports // Матерiали lV Міжнародноï науково-технічноï конференціï «Проблеми хіммотології», 24-25 вересня, 2012 року, Одеса : Астропринт, 2012 p. 408-409.
2013-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Mickaitis Marius, Fiks Boris, Development classification scheme for evaluation dwellings sound insulation performance in Lithuania // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 443-449. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2013-01-01 Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, Noise near roads: new approach to assess annual descriptors // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 81-86.
2014-01-01 Vorobjovas Viktoras, Andriejauskas Tadas, Jagniatinskis Aleksandras, Laboratory evaluation of noise reducing asphalt mixtures // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8].
2014-01-01 Vorobjovas Viktoras, Andriejauskas Tadas, Jagniatinskis Aleksandras, Laboratory evaluation of noise reducing asphalt mixtures // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A2
rusų A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Pastatų atitvarų fizika
Antrosios pakopos Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika
Pirmosios pakopos Statybinė fizika
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2006-2010 Orlaivių išorės triukšmo tyrimų tinklas ir koordinavimas, X3-NOISE
2010-2015 Aviacijos triukšmo tyrimų tinklas ir koordinavimas, X-Noise EV