Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jurgita Malaiškienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos daktaras 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Mokslo darbuotoja 2008-2016
VGTU Docentė 2009-2011
Vaiko priežiūros atostogos 2014-2016
VGTU Vyresnysis mokslo darbuotojas 2016--
VGTU Profesorė 2018--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2012 Betono mišinių gamybos technologijos ir kokybės sistemos sukūrimas
2013-2013 Polimerinių fibrų panaudojimas betono dispersiniam armavimui
2013-2013 Savaime sutankėjančio betono sudėties parinkimas
2013-2013 Betono trinkelių grindinio prie pastato Verslo centras "Green Hall" adresu Upės g. 21 Vilniuje tyrimai, irimo priežastys ir išvados
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 08T Malaiškienė Jurgita, Kizinievič Viktor, Mačiulaitis Romualdas, ŠEMELIS Evaldas, Influence of assorted waste on building ceramic properties // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 18, no. 4 (2012) p. 396-402. 2012
Klinkerinė keramika ir jos gavimo būdas. Autoriai: Mačiulaitis Romualdas, Malaiškienė Jurgita, 2012-05-25. Autoriaus indėlis 0,50 2012
08T, 02T Mačiulaitis, Romualdas; Malaiškienė, Jurgita. Statybinės keramikos charakteristikų ir technologinių parametrų reguliavimo galimybės : monografija Vilnius : Technika, 2012. 184 p. 2012
Šalčiui atsparus padidinto stiprio keramzitbetonis. Autoriai: Mačiulaitis Romualdas, Žurauskienė Ramunė, Malaiškienė Jurgita, Vaičienė Marija, 2013-01-25. Autoriaus indėlis 0,25 2013
Sieninių gaminių ilgalaikiškumo vertinimo būdas. Autoriai: Mačiulaitis Romualdas, Nagrockienė Džigita, Kizinievič Viktor, Malaiškienė Jurgita, Skripkiūnas Gintautas, 2013-09-25. Autoriaus indėlis 0,20 2013
02T, 08T Skripkiūnas Gintautas, Girskas Giedrius, Malaiškienė Jurgita, ŠEMELIS Evaldas, Variation of characteristics of vibropressed concrete pavement blocks // Construction science, Riga : Riga Technical University.. ISSN 1407-7329. Vol. 15 (2014) p. 24-28. 2014
Efektyvaus antipireninio tirpalo (KMP-3) gavimo būdas. Autoriai: Mačiulaitis Romualdas, Malaiškienė Jurgita, (Vladas Praniauskas Vitold Kostiukievič Mindaugas Grigonis), 2014-05-26. Autoriaus indėlis 0,20 2014
02T, 08T Malaiškienė Jurgita, ŠEMELIS Evaldas, Girskas Giedrius, Kizinievič Viktor, The dependence of physical mechanical properties of concrete pavement blocks on coarse aggregate type // Construction science, Riga : Riga Technical University.. ISSN 1407-7329. Vol. 16 (2014) p. 11-15. 2014
02T, 08T Mačiulaitis Romualdas, Kerienė Jadvyga Regina, Kizinievič Olga, Malaiškienė Jurgita, Kizinievič Viktor, Investigation of the possibilities to modify the building ceramics by utilising MWCNTs // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 73 (2014) p. 153-162. 2014
02T, 08T Malaiškienė Jurgita, Mačiulaitis Romualdas, Possibilities to recycle auto glass waste in building ceramics // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 22, no. 1 (2014) p. 21-29. 2014
08T Malaiškienė Jurgita, Nagrockienė Džigita, Skripkiūnas Gintautas, Possibilities to use textile cord waste from used tires for concrete // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 23, no. 3 (2015) p. 183-191. 2015
08T, 02T Malaiškienė, Jurgita; Skripkiūnas, Gintautas; Vaičienė, Marija; Kizinievič, Olga. The influence of mullite wool waste on the properties of concrete and ceramics // Construction and building materials. Oxford : Elsevier. ISSN 0950- 0618. 2016, Vol. 110, p. 8-16. 2016
08T, 02T Kizinievič, Olga; Kizinievič, Viktor; Malaiškienė, Jurgita. Analysis of the effect of paper sludge on the properties, microstructure and frost resistance of clay bricks // Construction and building materials. Oksford : Elsevier Ltd. ISSN 0950-0618. eISSN 1879-0526. 2018, Vol. 169, p. 689-696. 2018
02T, 08T Kizinievič, Olga; Kizinievič, Viktor; Boris, Renata; Girskas, Giedrius; Malaiškienė, Jurgita. Eco-efficient recycling of drinking water treatment sludge and glass waste: development of ceramic bricks // Journal of material cycles and waste management. New York : Springer. ISSN 1438-4957. eISSN 1611-8227. 2018, Vol. 20, iss. 2, p. 1228-1238 2018
08T, 02T Mačiulaitis, Romualdas; Grigonis, Mindaugas; Malaiškienė, Jurgita; Lipinskas, Donatas. Peculiarities of destruction mechanism of polymeric intumescent fire protective coatings // Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. eISSN 1822-3605. 2018, Vol. 24, iss. 2, p. 93-105. 2018
08T, 02T Mačiulaitis, Romualdas; Grigonis, Mindaugas; Malaiškienė, Jurgita. The impact of the aging of intumescent fire protective coatings on fire resistance // Fire safety journal. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0379-7112. eISSN 1873- 7226. 2018, Vol. 98, p. 15-23. 2018
08T, 02T Malaiškienė, Jurgita; Kizinievič, Olga; Kizinievič, Viktor; Boris, Renata. The impact of primary sludge from paper industry on the properties of hardened cement paste and mortar // Construction and building materials. Oxford : E l s e v i e r L t d . I S S N 0 9 5 0 - 0 6 1 8 . e I S S N 1 8 7 9 - 0 5 2 6 . 2 0 1 8 , V o l . 1 7 2 , p . 5 5 3 - 5 6 1 . 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Malaiškienė Jurgita, Žurauskienė Ramunė, Kizinievič Olga, Efektyvi statybinė keramika; ISBN 9786094573972 (2012), [psl.: 246]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Mačiulaitis Romualdas, Malaiškienė Jurgita, Kičaitė Asta, Influence of drying on the final properties of ceramics // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 113-118. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Kičaitė Asta, Mačiulaitis Romualdas, Malaiškienė Jurgita, Structure and destruction processes of building ceramic products // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 83-87. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2010-01-01 Kičaitė Asta, Malaiškienė Jurgita, Mačiulaitis Romualdas, The analysis of structural and deformational parameters of building ceramics from Dysna clay // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 143-148.
2013-01-01 Malaiškienė Jurgita, Mačiulaitis Romualdas, Frost resistant ceramics produced from local raw materials and wastes // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 739-745. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2017-09-28 Malaiškienė Jurgita; Skripkiūnas Gintautas; Vaičienė Marija; Karpova Ekaterina. The influence of aggregates type on W/C ratio on the strength and other properties of concrete. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017), 27–29 September 2017, Riga, Latvia. Bristol: IOP Publishing Ltd. ISSN 1757-8981. Vol. 251 (2017), p. 1-9.
2017-11-01 Vaičienė, Marija; Malaiškienė, Jurgita; Kizinievič, Olga. Influence of catalyst waste on ceramics and expanded clay lightweight concrete properties // Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ = International jubilee scientific conference “75th anniversary of UACEG” [Elektroninis išteklius] : 1- 3 November 2017, Sofia, Bulgaria. Sofia : University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy. 2017, p. 1. [M.kr.: 02T,08T]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 C1 B1
rusų B2 C1 B1
vokiečių A1 A1 A1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU ir KTU Lietuva Seminarai "Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas statybos mokslinių tyrimų ir inovacijos srityje" 2005-2008
English First Lietuva Intensyvūs anglų kalbos kursai 2008-2008
UAB "Arm Gate" Lietuva Thermal analysis and calorimetry: Instrumentation and methods for modern science 2008-2008
Europos socialinio fondo agentūra Lietuva Verslo ir mokslo partnerystės renginys "Išmanioji statyba - jau ne svajonė, o būtinybė" (8 val). 2013-2013
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras Lietuva Pedagoginių-psichologinių žinių kursas 2015-2015
Vytauto Didžiojo universitetas Lietuva Technologijų ir išradimų identifikavimas (12 val.) 2017-2017
Lietuvos Standartizacijos departamentas Lietuva Betono su Lietuvos žvyrynų užpildais šarminės korozijos prevencinės priemonės. Mineralinių priedų įtakos tyrimų rezultatai. 8 val. 2017-2017
Vytauto Didžiojo universitetas Lietuva Naujo produkto kūrimas ir vystymas (12 val.) 2017-2017
Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuva LST EN 520:2005+A1:2010, LST EN 459-1:2015 ir kitų Lietuvos standartų, skirtų gaminiams gipso pagrindu ir statybinėms kalkėms, taikymas (6 val.) 2017-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Inovatyvūs studijų metodai - bendradarbiavimo metodų taikymo galimybės studijų procese (6 val.) 2017-2017
Vytauto Didžiojo universitetas Lietuva MTEP produkto/paslaugos ir komercinimo valdymas (12 val.) 2017-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2012 I pakopos studijų programos atnaujinimas. Projekto pavadinimas: Statybos ir nekilnojamojo turto sričių I pakopos studijų programų atnaujinimas, diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus
2011-2012 Bendras Lietuvos Baltarusijos projektas. Projekto pavadinimas: Ištirti, paruošti ir įdiegti pastatų šildymo šiluminiais siurbliais sistemą, naudojančią šiluminę energiją iš gelžbetoninių pamatų polių bei paruošti tokių sistemų projektavimo ir naudojimo rekomendacijas
2011-2011 Tyrėjų naktis 2011, LT-2011
2012-- Tyrėjų naktis 2012, LT-2012
2013-- Tyrėjų naktis 2013, LT-2013
2016-2016 Lietuvos Baltarusijos programos projektas: „Laidžios aliuminatinės keramikos, skirtos dispersinių hidrosistemų mikro- ir ultrafiltracijai, mikrostruktūros ir formavimo procesų tyrimai“. 2015-2016m.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2010-2013 Jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" sekcijos "Statybinės medžiagos ir dirbiniai" sekretorė
2012-- LST TK "Keraminės plytelės, mūras ir gamtinis akmuo" narys
2017-- "American Journal of Construction and Building Materials" redkolegijos narė.
2017-2017 Konferencijos "„Betonas ir gelžbetonis. Dabartis ir ateities perspektyvos“ mokslinė sekretorė.
Kita veikla
Gauta parama iš Italijos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos trumpalaikei stažuotei į Italiją Marches technikos universitetą.
Gauta parama iš LMT 2017 m. mokslinei išvykai į Rygą į tarptautinę konferenciją “Inovatyvios medžiagos, konstrukcijos ir technologijos”