Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Artūras Kriukovas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus tiksliųjų,gamtos ir technikos mokslų licėjus vidurinis ir profesinė kvalifikacija 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos inžinerijos magistroas, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2010
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T Baušys Romualdas, Kriukovas Artūras, Pixel-wise tamper detection under generic blur/sharpen attacks // Informatica, Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. Vol. 23, no. 4 (2012) p. 507-520. 2012
07T Mažonavičiūtė Ingrida, Baušys Romualdas, Kriukovas Artūras, Integration of ohman and rule-based coarticulation models for visualization of pure Lithuanian diphtongs // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 19, no. 1 (2013) p. 69-72. 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2014 Baušys Romualdas, Kriukovas Artūras, Rakauskas Tadas, Internetinių puslapių programavimas. DOM technologija; ISBN 9786094576706 (2014), [psl.: 160]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Baušys Romualdas, Kriukovas Artūras, Reversible watermarking scheme for image authentication in frequency domain // Proceedings ELMAR-2006: 48th International Symposium ELMAR-2006 focused on Multimedia Signal Processing and Communications, 07-09 June 2006, Zadar, Croatia, Zadar : ELMAR, 2006 p. 53-56. [Duomenų bazės: IEEE/IEE];
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Multimedijos sistemų projektavimo technologijos
Antrosios pakopos Erdvinės duomenų bazės
Pirmosios pakopos Internetinės technologijos
Pirmosios pakopos Multimedijos sistemos
Pirmosios pakopos Vaizdų analizės metodai
Pirmosios pakopos E-paslaugų technologijos
Pirmosios pakopos Multimedijos įvadas
Pirmosios pakopos Mobiliųjų prietaisų multimedija
Pirmosios pakopos Multimedijos dizaino pagrindai
Pirmosios pakopos Interneto puslapių programavimas
Pirmosios pakopos Interneto puslapių dizainas
Pirmosios pakopos Elektronikos įtaisai