Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Irma Šileikienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos bakalauras 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorė 2001-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentė 2006--
UAB „Mavaris“ Konsultantė 2006-2009
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Docentė 2014-2015
Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas Docentė, Informacinių sistemų katedros vedėja 2015--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2013 Interneto paslaugų ir jų sąsajos galimybių tyrimai, tiriant unifikuotų paslaugų ir posistemių integracijos architektūrą
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Daktaro disertacija, Technologijos mokslai, informatikos inžinerija 07T E.mokymosi informacinių technologijų tyrimas 2005
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-01-01 Gorbunova Lina, Kulvietienė Regina, Šileikienė Irma, Comparison of asynchronous and synchronous learning models // Research and policy in open and distance learning, p. 33-37.
2003-01-01 Kulvietienė Regina, Šileikienė Irma, Lotus learning space like learning management system // Telda'03. Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje. Tarptautinė konferencija, 2003 m. gegužės 8-9, Kaunas : Technologija, 2003 p. 83-87.
2004-01-01 Kulvietienė Regina, Šileikienė Irma, Stankevič Jelena, Learning management system for blended e-learning delivery // 29th IUT Conference 10-13 July 2004 Bern, Switzerlandelektroninis išteklius, Bern p. 1-8.
2005-01-01 Kulvietienė Regina, Stankevič Jelena, Šileikienė Irma, Information technologies for virtual university development // Žinių visuomenės iššūkiai e.mokymuisi, Kaunas : Technologija, 2005 p. 48-53.
2005-01-01 Šileikienė Irma, Mamčenko Jelena, Kulvietienė Regina, Mining data in synchronous and asynchronous queries during blended delivery courses // Proceedings of the 1st WSEAS/IASME International Conferences on Education Technologies: MATH'05, ICOSSSE'05, POWER'05, EDUTE'05. Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2005, p. 46-50.
2006-01-01 Kulvietienė Regina, Stankevič Jelena, Šileikienė Irma, A concept of virtual university implementation // Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU '06), Tenerife : WSEAS, 2006 p. 138-141.
2006-01-01 Belevičiūtė Inga, Šileikienė Irma, Integrating learning management and knowledge management systems // The 3rd WSEAS/IASME International Conference on Engineering Education (EE'06) Vouliagmeni, Athens, Greece, July 11-13, 2006, WSEAS : Athenes, 2006 p. 108-113.
2006-01-01 Kulvietis Genadijus, Mamčenko Jelena, Šileikienė Irma, Intelligent mining on asynchronous e-learning information system // The 9th WSEAS International Conference on Applied Mmathematics (MATH 06) Istanbul, Turkey, May 27-29, 2006, Athenes : WSEAS, 2006 p. 110-114.
2006-01-01 Kulvietienė Regina, Šileikienė Irma, Architecture of information system for the virtual university model // First International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning - IMCL2006, Amman-Jordan, 19-21 April 2006, Wien : International Association of Online Engineering, 2006 p. 1-9.
2006-01-01 Kulvietienė Regina, Šileikienė Irma, The conceptual structure of blended e-learning delivery model // 2nd International Conference Informatics in Secondary Schools: evolution and perspectives, November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics, 2006 p. 149-156. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Kulvietienė Regina, Šileikienė Irma, The blended learning delivery design model // Proceedings of the 6th WSEAS International Conferences on distance learning and web engineering: Lisbon, Portugal, September 22-24, 2006, Lisbon : WSEAS Press, 2006 p. 22-24.
2007-01-01 Kulvietienė Regina, Šileikienė Irma, Zapolskienė Janina, The blended learning model in university studies // Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века, Минск : БГУИР, 2007 p. 44-47.
2011-01-01 Mamčenko Jelena, Šileikienė Irma, Lieponienė Jurgita, Kulvietienė Regina, Analysis of e-exam data using data mining techniques // Information technologies'2011, Kaunas : Technologija, 2011 p. [1-5]. [Duomenų bazės: ];
2015-01-01 Šileikienė Irma, Research of applicability of distance learning elements to practical skills development // Recent researches in applied computer science, Athens : WSEAS Press, 2015 p. 38-44.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C1 C1 B2
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Nuotolinio mokymosi teorijos ir sistemos
Antrosios pakopos Informacinių technologijų paslaugų valdymas
Antrosios pakopos Nuotolinio mokymosi paramos sistemos
Antrosios pakopos Nuotolinio mokymosi infrastruktūra
Antrosios pakopos Nuotolinio mokymosi technologijos ir standartai
Pirmosios pakopos Projektų valdymo principai
Pirmosios pakopos Rational reikalavimų valdymas
Pirmosios pakopos Į paslaugas orientuotos architektūrų technologijos ir standartai
Pirmosios pakopos Informacinių technologijų paslaugų valdymas 2
Pirmosios pakopos Informacinių technologijų paslaugų valdymas 1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus universitetas Lietuva ECTS nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas 2011-2011
Baltijos kompiuterių akademija Lietuva ITIL v.3 paslaugų valdymo pagrindai 2011-2011
KTU EDU lab Lietuva Didaktikos kompetencijų tobulinimo mokymai 2017-2017
Vilniaus kolegija Lietuva Viešojo kalbėjimo praktinių seminarų ciklas "Išlaisvink save" 2018-2018