Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kornelija Ratkevičiūtė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Automobilių kelių mokslo laboratorija Techninė asistentė 2002-2010
VGTU Kelių katedra Reikalų tvarkytoja 2002-2003
VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanatas Vadybininkė 2003-2005
VGTU Kelių katedra Asistentė 2005-2010
VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas Inžinierė 2005-2007
VGTU Kelių katedra Docentė 2010--
VGTU Kelių katedra Tyrėjas (Projektui "Kelių infrastruktūros saugumo Baltijos jūros regione gerinimas" (BALTRIS) vykdyti) 2011-2012
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2006-2007 Mokslo tyrimo darbas "Saugaus eismo priemonių Lietuvos automobilių keliuose pagrindimo metodikos tobulinimas". Šiame mokslo tyrimo darbe atliktas Lietuvos automobilių keliuose įdiegtų saugaus eismo gerinimo priemonių pagrindimo vertinimas. Tuo tikslu darbe atlikta nuostolių dėl eismo įvykių skaičiavimo bei saugaus eismo priemonių pagrindimo metodikų analizė, išnagrinėti saugaus eismo priemonių pagrindimo rezultatai 1996 – 2005 m. laikotarpyje. Darbe atlikta saugaus eismo rodiklių analizė po specialių priemonių įdiegimo Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių keliuose, leido parengti pasiūlymus ir rekomendacijas saugaus eismo priemonių pagrindimo metodikos tobulinimui bei tolimesnių mokslinių tyrimų pagrindimui. (viena iš mokslo tyrimo darbo vykdytojų)
2007-2008 Mokslo tyrimo darbas "Lietuvos automobilių keliuose įdiegtų eismo saugumo gerinimo priemonių efektyvumo analizė ir vertinimas". Šiame mokslo tyrimo darbe atliktas eismo saugumo gerinimo priemonių pagrindimo metodikų apžvalga ir vertinimas. Tuo tikslu darbe atlikta Suomijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje bei Švedijoje naudojamų eismo saugumo gerinimo priemonių parinkimo bei pagrindimo metodikų analizė. Lietuvos automobilių keliuose diegiamų saugaus eismo gerinimo priemonių pagrindimas atliekamas naudojant Suomijos techninių tyrimų centre sukurta ir Lietuvos sąlygoms pritaikyta metodika TARVAL. Darbe išnagrinėti saugaus eismo gerinimo priemonių, įdiegtų Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių keliuose pagrindimo rezultatai 1996 – 2005 m. laikotarpyje. Atlikta saugaus eismo rodiklių analizė po specialių priemonių įdiegimo. Siekiant detaliai išanalizuoti tik dalinai pasiteisinusias saugaus eismo gerinimo priemones, sudaryta VGTU Kelių katedros tyrėjų grupė aplankė nagrinėjamus avaringus automobilių kelių ruožus ir atliko detalią saugaus eismo situacijos analizę juose. Šių rezultatų analizė leido parengti pasiūlymus ir rekomendacijas saugaus eismo priemonių pagrindimo metodikos tobulinimui bei tolimesnių mokslinių tyrimų pagrindimui. (Viena iš mokslo tyrimo darbo vykdytojų)
2008-2009 VGTU Naujos gilinamosios magistrantūros studijų programos "Kelių eismo saugumo inžinerija" rengimas . (Viena iš programos rengėjų)
2008-2009 Mokslo tyrimo darbas " Saugaus eismo gerinimo priemonių Lietuvos automobilių keliuose pagrindimo metodikos tobulinimas ". Šiame mokslo tyrimo darbe pateikta patobulinta Lietuvoje naudojamos saugaus eismo gerinimo priemonių pagrindimo metodikos versija. Tuo tikslu buvo atlikta TARVAL metodikos matematinio modelio analizė bei jo efektyvumo vertinimas, užsienio šalyse naudojamų eismo saugumo gerinimo priemonių parinkimo bei pagrindimo metodikų analizė. Atliktų tyrimų pagrindu, bei įvertinus dabartinę eismo saugumo situaciją Lietuvos automobilių keliuose, buvo papildytas TARVAL metodikoje naudojamų saugaus eismo gerinimo priemonių sąrašas ir patikslinti saugaus eismo gerinimo priemonių poveikio koeficientai. Mokslo tyrimo darbo išdavoje sukurta šiuolaikinė kompiuterinė programa „Saugaus eismo priemonių vertinimas“, atliktas jos testavimas bei bandomieji skaičiavimai, pateiktos išvados ir rekomendacijos. (Viena iš mokslo tyrimo darbo vykdytojų)
2008-2009 Norminio dokumento rengimas "Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijas R ISEP 10". (Viena iš norminio dokumento rengėjų)
2010-2012 Mokslo tyrimo darbas " Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinkle saugumo lygių nustatymas ir eismo įvykių prognozavimo modelio sukūrimas (1, 2, 3 etapai)". Siekiant vykdyti eismo saugumo prevenciją, ir nelaukti kol įvyks įskaitiniai eismo įvykiai bei susiformuos „juodoji dėmė“, būtina pritaikyti užsienio šalių patirtį Lietuvos automobilių keliams. Sėkmingai prognozuojant eismo įvykių skaičių ir diegiant eismo saugumą gerinančias priemones, po keletą metų Lietuvos automobilių keliuose turėtų nebelikti „juodųjų dėmių“. Tuo tikslu šiame mokslo tyrimo darbe, pritaikant užsienio šalių patirtį, paruošiamas eismo įvykių prognozavimo modelis Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių keliams bei nustatomo pagrindiniai reikalavimai programinės įrangos specifikacijai. (Viena iš mokslo tyrimo darbo vykdytojų)
2010-2011 Norminio dokumento rengimas "Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12". (Viena iš norminio dokumento rengėjų)
2011-2012 Mokslo tyrimo darbas "Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių keliuose įdiegtų inžinerinių eismo saugumo gerinimo priemonių efektyvumo tyrimas, analizė ir vertinimas". Šiame mokslo tyrimo darbe atliktas eismo saugumo gerinimo priemonių efektyvumas ir patikslinti atitinkamų inžinerinių eismo saugumo priemonių poveikio koeficientai. Saugaus eismo gerinimo būdų ir priemonių įdiegimas turi teikti naudą visuomenei. Diegiamų eismo saugumo gerinimo priemonių ekonominio vertinimo metu nustatomas kiekvienos planuojamos priemonės poveikis bei gaunama ekonominė nauda. Eismo saugumo gerinimo priemonių efektyvumas išreiškiamas jų poveikio koeficientais. Nustatomas eismo įvykių pasekmių pokytis įdiegus tam tikras eismo saugumo gerinimo priemones. Saugaus eismo gerinimo priemonės gali turėti nevienodą įtaką eismo įvykių pasekmėms, todėl, atlikus papildomus tyrimus, poveikio koeficientus galima diferencijuoti pagal eismo įvykių pasekmes. Lietuvoje naudojamoje metodikoje kiekviena saugaus eismo gerinimo priemonė turi tam tikrą poveikio koeficientą, rodantį, kiek galėtų sumažėti esamas avaringumas, įdiegus atitinkamą priemonę. Įvertinus įskaitinių eismo įvykių analizės duomenis prieš priemonės įdiegimą ir po jo, buvo tikslinami esami eismo saugumo priemonės poveikio avaringumui koeficientai, bei tikslinami šios priemonės eismo įvykio pasekmių koeficientai. (Viena iš mokslo tyrimo darbo vykdytojų)
2012-2013 Mokslo tyrimo darbas " Eismo įvykių analizės sistemos sukūrimas ". Šiame mokslo tyrimo darbe buvo sukurta eismo įvykių analizės sistema, kuria naudojantis galima klasifikuoti duomenis daugiamačių kintamųjų sistemoje, su galimybe įvesti tam tikrus kintamųjų apribojimus, grupuoti ir nagrinėti duomenis apie eismo įvykius pagal įvairius kriterijus, pateikti duomenų kitimo grafikus ir lenteles, atlikti duomenų pasiskirstymo statistinį palyginimą. Sudarytoji sistema paremta matematiniu modeliu, įgalinta naudotis visa informacija, kuri užfiksuojama eismo įvykio registre, sistema susieta su kitais registrais (eismo intensyvumo, transporto priemonių ir kitais registrais). Eismo įvykių analizės sistemos duomenų bazėje sukelti istoriniai eismo įvykių duomenys nuo 2006 m. ir sudaryta galimybė kasmet papildyti naujausiais duomenimis apie įskaitinius eismo įvykius. Sistema leidžia atlikti eismo įvykių statistinę analizę įvairiais pjūviais ir pateikti informaciją, skirtą platinti visuomenėje (sudaryti bukletą). Parengtas sudarytos eismo įvykių analizės sistemos vartotojo vadovas. Šiame mokslo tyrimo darbe buvo sudarytas bukletas apie transporto priemonių parką, eismo įvykių rūšis ir dalyvius, eismo įvykių pasiskirstymą laiko atžvilgiu, eismo įvykius savivaldybėse ir miestuose, važiavimo greičius ir eismo intensyvumus valstybinės reikšmės keliuose, avaringumą valstybinės reikšmės keliuose, „juodąsias dėmes“ magistraliniuose ir krašto keliuose, eismo įvykius dėl neblaivių ir neturinčių teisės vairuoti eismo dalyvių kaltės, Lietuvos ūkio nuostolius dėl eismo įvykių, avaringumą Europoje. (Viena iš mokslo tyrimo darbo vykdytojų)
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T Ratkevičiūtė, Kornelija. Model for the substantiation of road safety improvement measures on the roads of Lithuania / : PhD thesis // The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 5, no. 2 (2010), p. 116-123. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); TRIS Online; INSPEC]; [M.kr.: 03T]; [Citav. rod.: 2,436(F) (2010)]; [Aut. ind.: 1,000] 2010
02T Jasiūnienė, Vilma; Čygas, Donatas; Ratkevičiūtė, Kornelija; Peltola, Harri. Safety ranking of the Lithuanian road network of national significance // The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 2 (2012), p. 129-136. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Current Abstracts]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 1,478(F) (2012)]; [Aut. ind.: 0,250]. 2012
02T, 03T Laurinavičius, Alfredas; Grigonis, Vytautas; Ušpalytė-Vitkūnienė, Rasa; Ratkevičiūtė, Kornelija; Čygaitė, Laura; Skrodenis, Egidijus; Antov, Dago; Smirnovs, Janis; Bobrovaitė-Jurkonė, Birutė. Policy instruments for managing EU road safety targets: road safety impact assessment // The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 1 (2012), p. 60-67. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Current Abstracts; TOC Premier; TRIS Online; VINITI; Scopus; ICONDA; Ulrichsweb; IndexCopernicus]; [M.kr.: 02T; 03T]; [Citav. rod.: 1,478(F) (2012)]; [Aut. ind.: 0,111]. 2012
02T Laurinavičius, Alfredas; Juknevičiūtė-Žilinskienė, Lina; Ratkevičiūtė, Kornelija; Lingytė, Ineta; Čygaitė, Laura; Grigonis, Vytautas; Ušpalytė-Vitkūnienė, Rasa; Antov, Dago; Metsvahi, Tiit; Toth-Szabo, Zsuzsanna; Varhelyi, Andras. Policy instruments for managing road safety on EU-roads // Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 4 (2012), p. 397-404. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ICONDA]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 1,081(F) (2012)]; [Aut. ind.: 0,091]. 2012
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Ratkevičiūtė Kornelija, Economic estimation of traffic safety improvement measures in Lithuania // 3rd European Transport Congress "Transport Linking of the European North and South". EPTS 2004, Opatija, 2004 p. 321-326.
2006-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Analysis of road traffic safety situation in Lithuania // On safe roads in the XXI century: 4th conference, 25-27th October, 2006, Budapest, Hungary, Budapest : Hungarian Road Association, 2006 p. [1-6].
2008-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Čygas Donatas, Bernotaitė Laura, Analysis of methodologies for the evaluation of effects of road safety measures // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1214-1222. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Analysis of methodologies for the evaluation of effects of road safety measures // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-9].
2008-01-01 Vitkienė Jūratė, Čygas Donatas, Ratkevičiūtė Kornelija, Системы автоматизированного проектирования автомобильных дорог // Инновационные технологии в строительстве автомобильных дорог, мостов и подготовке инженерных кадров в Республике Беларусь: материалы 6-ой Международной научно-технической конференции "Наука - образованию, производству, экономике" 17-18 декабря 2008 г, Минск : БНТУ, 2008 p. 107-110.
2009-01-01 Čygas Donatas, Vitkienė Jūratė, Ratkevičiūtė Kornelija, Jasiūnienė Vilma, Влияние дорожных условий на безопасность движения // Наука - образованию, производству, экономике, Минск : БНТУ, 2009 p. 205.
2009-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Vitkienė Jūratė, Jasiūnienė Vilma, Čygas Donatas, Road safety problems in Lithuanian road sections which cross build-up areas // XXVII International Baltic Road Conference, 24-26 August, 2009 Riga, Latvia, Riga : Baltic Road Association, 2009 p. [1-6].
2009-01-01 Čygas Donatas, Vitkienė Jūratė, Ratkevičiūtė Kornelija, Jasiūnienė Vilma, Повышение безопасности дорожного движения // Наука - образованию, производству, экономике, Минск : БНТУ, 2009 p. 206.
2011-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Jasiūnienė Vilma, Čygas Donatas, Methodology for the substantiation of road safety improvement measures on the roads of Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1200-1204.
2011-01-01 Jateikienė Laura, Lingytė Ineta, Ratkevičiūtė Kornelija, The analysis of implementation automation traffic speed control systems in Lithuanian automobile roads // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1057-1063.
2011-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Vakrinienė Sigutė, Jasiūnienė Vilma, Čygas Donatas, Analysis of accident prediction feasibility on the roads of Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1205-1209. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Jateikienė Laura, Lingytė Ineta, Ratkevičiūtė Kornelija, The analysis of implementation automation traffic speed control systems in Lithuanian automobile roads // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1057-1063. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Vakrinienė Sigutė, Jasiūnienė Vilma, Čygas Donatas, Analysis of accident prediction feasibility on the roads of Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1205-1209.
2011-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Jasiūnienė Vilma, Čygas Donatas, Methodology for the substantiation of road safety improvement measures on the roads of Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1200-1204. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Jasiūnienė Vilma, Road network safety management using the TARVA tool // XXVIII International Baltic Road Conference, 26-28 August, 2013 Vilnius, Lietuva, Vilnius : Baltic Road Association, 2013 p. [1-10].
2014-01-01 Ratkevičiūtė, Kornelija; Jasiūnienė, Vilma; Peltola, Harri. Identification of high accident concentration sections on the Lithuanian roads of national significance // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7092, ISBN 9786094576409. p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,333].
2014-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Jasiūnienė Vilma, Peltola Harri. Identification of high accident concentration sections on the Lithuanian roads of national significance // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Žilionienė Daiva, Preliminary canter of the accident rate in Italian and Lithuanian road networks // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2014-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Žilionienė Daiva, Preliminary canter of the accident rate in Italian and Lithuanian road networks // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų B1 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Inžinerinės eismo saugumo priemonės ir jų vertinimas
Antrosios pakopos Eismo saugumo sistema keliuose ir gatvėse
Antrosios pakopos Saugaus eismo organizavimas
Pirmosios pakopos Inžinerinės eismo saugumo priemonės
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Lundo universitetas Švedija Švedijos eismo konfliktinių taškų nustatymo mokymo kursai 2007-2007
VĮ „Informacinių technologijų institutas“ Lietuva Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (European Computer Driving License (ECDL)) 2009-2009
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2012 Kelių infrastruktūros saugumo gerinimas Baltijos jūros regione, BALTRIS. Tarptautinio projekto „Kelių infrastruktūros saugumo Baltijos jūros regione gerinimas“ (Improving Road Infrastructure Safety in Baltic Sea Region − BALTRIS) metu pasiektas tikslas – sukurtos, išbandytos ir įdiegtos procedūros, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (poveikio kelių saugumui vertinimas, kelių saugumo auditas, saugumo lygių nustatymas, saugumo patikrinimai), parengti procedūrų vadovai ir gerosios praktikos gairės bei apmokyti kvalifikuoti specialistai.
Kita veikla
2010-2015 metais docento kadencijos metu: skaitytos paskaitos kvalifikacijos kursuose (temos: "Saugaus eismo organizavimo principai";" Eismo saugumo sistema keliuose ir gatvėse", "Inžinerinės saugaus eismo priemonės", "Tarptautinė praktika gerinant kelių saugumą", " Nuostoliai dėl eismo įvykių", "Eismo įvykių priežastys", "Transporto priemonių važiavimo greičio įtaka eismo saugumui", " Eismo saugumo kriterijai", "Eismo saugumo gerinimo priemonių efektyvumo vertinimas"), regioninėms kelių įmonėms pristatyti parengti norminiai dokumentai ("Inžinerinės saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10", "Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP12"), tarptautinio projekto rėmuose vesti kursai anglų kalba (temos: "Kelių tinklo saugumo valdymas", "Poveikio kelių saugumui vertinimas", "Kelių tinklo saugumo lygių nustatymas bei didelio avaringumo kelių ruožų klasifikavimas", " „Juodųjų dėmių“ valdymas")