Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Arvydas Matuliauskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos bakalauras 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos inžinierius 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos magistras 1999
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Transporto technologinių įrenginių katedra, Hidraulinių pavarų mokomoji laboratorija laboratorijos vedėjas 2002-2004
Vilniaus technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Transporto technologinių įrenginių katedra jaunesnysis mokslo darbuotojas 2003-2015
UAB ,,Eltalis" projektuotojas 2004-2006
UAB ,, Lanksti erdvė" projektų vadovas 2006-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Transporto technologinių įrenginių katedra, Hidraulinių pavarų mokomoji labaratorija laboratorijos vedėjas 2009-2016
Vilniaus technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Transporto technologinių įrenginių katedra lektorius 2015--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2014-2014 Projekto "Nordbalt povandeninio kabelio jungtis" objekto "Požeminio kabelio tiesimas Lietuvos teritorijoje" vamzdžių po Kuršių mariomis užpildymo bentonitu, bentonito kiekio nustatymas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T Spruogis Bronislovas, Ragulskis Kazimieras, Bogdevičius Marijonas, Ragulskis Minvydas, Matuliauskas Arvydas, Mištinas Vygantas. Vamzdyno viduje žingsniuojantis robotas. Lietuvos patentas. LT4968B. Vilnius. 2000. 2000
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Matuliauskas Arvydas, Transporto technologinių įrenginių katedros bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodikos nurodymai; ISBN 9786094573538 (2012), [psl.: 80]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Matuliauskas Arvydas, Spruogis Bronislovas, Slenkančiojo roboto su vibropavara kinematinių parametrų tyrimas // Mechanika-2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 312-317.
2001-01-01 Matuliauskas Arvydas, Spruogis Bronislovas, Slenkančiojo roboto su vibropavara charakteristikų nustatymas // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2001 p. 330-337.
2002-01-01 Matuliauskas Arvydas, Mištinas Vygantas, Spruogis Bronislovas, Robots with deformable and solid elements // Transporto priemonės - 2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 151-156.
2002-01-01 Spruogis Bronislovas, Matuliauskas Arvydas, Mištinas Vygantas, Pipe crawling robots with elastic connections // The Fourth International Conference ''Heavy Machinery HM 2002'', Kraljevo, 28-30 June 2002, Kraljevo : Riza, 2002 p. 5-8.
2004-01-01 Spruogis Bronislovas, Matuliauskas Arvydas, Mištinas Vygantas, Investigation of orginal in-pipe robots with pneumatic drives // Mechanika-2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 454-459.
2006-01-01 Mištinas Vygantas, Matuliauskas Arvydas, Spruogis Bronislovas, Behaviour of dynamic processes in self-exciting vibration of an inpipe robot // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2006 p. 91-94. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Matuliauskas Arvydas, Mištinas Vygantas, Spruogis Bronislovas, Investigation of stability of a pipe // Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 106-108. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Hidraulinės ir pneumatinės sistemos (su kursiniu projektu)
Pirmosios pakopos Transporto priemonių mechanika (su kursiniu projektu)