Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vytautas Petrušonis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas architekto kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1976
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, Kaunas skyriaus vyriausiasis specialistas 1998-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas jaunesnysis mokslo darbuotojas, asistentas, docentas 2001--
VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas, Kaunas projektų vadovas 2012--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03H Petrušonis Vytautas, Kultūros paveldo vertinimo metodologinės perspektyvos bendrųjų mokslinių paradigmų kaitos kontekste // Journal of architecture and urbanism, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 36, nr. 1 (2012) p. 1-8. 2012
03H Petrušonis Vytautas, Tiškus Gintautas, Magdeburgo miesto kodas ir jo įtaka Lietuvos miestų vaizdui // Meno istorija ir kritika, Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2014. ISSN 1822-4555. p. 60-73. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Petrušonis Vytautas, The concept of image-movement in the context of locus cultural identity // Urban heritage: research, interpretation, education, Vilnius : Technika, 2007 p. 19-24. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Petrušonis Vytautas, Some aspects of phenomenology of the Locus' cultural identity: instrumental suggestions // Architecture & phenomenology: international conference. 13-17 May, 2007, Haifa : IIT, 2007 p. [1-17].
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Mokslinių tyrimų metodologija. KP - Architektūros objektų diachroninė atribucija
Antrosios pakopos Lietuvos urbanistikos istorija. KP- Architektūros objektų diachroninė atribucija
Antrosios pakopos Architektūros mokslinių tyrimų pagrindai
Pirmosios pakopos Architektūros istorija 2
Pirmosios pakopos Architekto etika
Pirmosios pakopos Architektūrinės grafikos pagrindai
Pirmosios pakopos Architektūra ir psichologija