Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Danutė Krapavickaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas matematiko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1976
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1981
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2003
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus universitetas matematikė 1981-1991
Matematikos ir informatikos institutas Mokslo darbuotoja 1991-2012
Statistikos departamentas Vyriausioji statistikė 1996-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentė 2000-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorė 2012-2017
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P Krapavickaitė Danutė, Lietuvos apskričių ir savivaldybių bedarbių ir užimtų gyventojų skaičiaus vertinimas taikant modelius // Lithuanian Journal of Statistics, Vilnius : Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 54, no. 1 (2015) p. 33-44. 2015
01P Krapavickaitė Danutė, Small area estimates for the fraction of the unemployed // Lithuanian mathematical journal, New York : Springer US. ISSN 0363-1672. Vol. 55, no. 2 (2015) p. 243-254. 2015
01P Naujanis, Linas; Krapavickaitė, Danutė. Lietuvos apskričių ir savivaldybių bedarbių ir užimtų gyventojų skaičiaus vertinimas taikant modelius // Lithuanian Journal of Statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN: 1392-642X, eISSN: 2029-7262. 2015, Vol. 54, no. 1, p. 33-44. [DOAJ; IndexCopernicus] [M.kr.: 01P] [Aut. ind.: 0,500] 2015
01P Chadyšas Viktoras, Krapavickaitė Danutė, Estimation of the current population total for a four-phase sampling design // Nonlinear analysis: modelling and control, Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 21, no. 2 (2016) p. 241-260. 2016
01P Krapavickaitė, Danutė. Domain estimation for a censored study variable // Proceedings of the 60th ISI World Statistics Congress, 26-31 July 2015, Rio de Janeiro, Brazil. Hague, The Netherlands: International Statistical Institute (ISI), 2015. ISBN: 9789073592353. p. 2422-2425. 2016
01P Dagienė, Eleonora; Krapavickaitė, Danutė. How researchers manage their academic activities // Learned publishing. Hoboken, USA: Wiley-Blackwell. ISSN: 0953-1513, eISSN: 1741-4857. 2016, Vol. 29, iss. 3, p. 155-163. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); INSPEC] [M.kr.: 08S,03S,01P] 2016
01P Dirdaitė, Ieva; Krapavickaitė, Danutė. Application of balanced sampling, non-response and calibrated estimator // Lithuanian Journal of Statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN: 1392-642X, eISSN: 2029-7262. 2016, Vol. 55, no. 1, p. 81-90. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2005 Danutė Krapavickaitė, Aleksandras Plikusas. "Imčių teorijos pagrindai". Vilnius: Technika, 2005.
2012 Krapavickaitė Danutė, Statistinės analizės sistemos SAS pagrindai; ISBN 9786094571350 (2012), [psl.: 218]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-01-01 Krapavickaitė Danutė, Teaching the survey sampling theory and methodology in Lithuania // Proceedings of the Baltic-Nordic-Ukrainian summer school on survey statistics. August 23-27, 2009. Kyiv, Ukraine, Kyiv : TBiMC, 2009 p. 9-15.
2013-01-01 Krapavickaitė Danutė, The first phase order sampling for the second phase stratification // Proceedings of the 59th ISI World Statistics Congress, 25-30 August 2013, Hong Kong (Session CPS016), Hague : International Statistical Institute (ISI), 2013 p. 3714-3719. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-07-28 Krapavickaitė, Danutė. Domain estimation for a censored study variable // Proceedings of the 60th ISI World Statistics Congress, 26-31 July 2015, Rio de Janeiro, Brazil. Hague, The Netherlands: International Statistical Institute (ISI), 2015. ISBN: 9789073592353. p. 2422-2425.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C2 C2 C2
vokiečių A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Statistiniai tyrimai imčių metodais
Antrosios pakopos Statistinės programinės sistemos
Pirmosios pakopos Programinės įrangos SAS įvadas
Pirmosios pakopos Statistinė kokybės kontrolė
Pirmosios pakopos Statistinė programinė įranga
Pirmosios pakopos Technometrija
Pirmosios pakopos Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Pirmosios pakopos Imčių metodai
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1996-2017 International Association of Survey Statistcians
2008-2017 "Statistics in Transition" regioninė redaktorė
2010-2016 "Lietuvos statistikos darbų" vyriausioji redaktorė