Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Darius Kalibatas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas astatybos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 07T Kalibatas Darius, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kalibatienė Diana, A method of multi-attribute assessment using ideal alternative: choosing an apartment with optimal indoor environment // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 16, no. 3 (2012) p. 338-353. 2012
02T, 04T, 03B Staniūnas Mindaugas, Medineckienė Milena, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kalibatas Darius, To modernize or not: ecological-economical assessment of multi-dwelling houses modernization // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 13, iss. 1 (2013) p. 88-98. 2013
02T, 07T Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kalibatas Darius, Kalibatienė Diana, A multi-attribute assessment using WASPAS for choosing an optimal indoor environment // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 16, iss. 1 (2016) p. 76-85. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Kalibatas Darius, Ambrasas Gintautas, Būsto modernizavimas [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094574191 (2012), [psl.: 202]
2012 Kalibatas Darius, Barvidas Arūnas, Kalibatienė Diana, Specialiųjų, transporto ir inžinerinių statinių statybos ypatumai [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094574177 (2012), [psl.: 240]
2012 Ignatavičius Česlovas, Kalibatas Darius, Kutut Vladislavas, Ustinovičius Leonas, Pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijos; ISBN 9786094573514 (2012), [psl.: 162]
2012 Dėjus Titas, Ambrasas Gintautas, Kalibatas Darius, Darbų saugos sprendimai [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094574184 (2012), [psl.: 220]
2012 Kutut Vladislavas, Ambrasas Gintautas, Kalibatas Darius, Pastatų rekonstrukcijos ir restauravimo technologijos [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094574122 (2012), [psl.: 130]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Kalibatas Darius, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Multiple criteria analysis of indoor climate at the workplace // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5].
2007-01-01 Kalibatas Darius, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Multiple criteria analysis of indoor climate at the workplace // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 282-286. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Turskis Zenonas, Ambrasas Gintautas, Kalibatas Darius, Barvidas Arūnas, Multiple criteria decision support system model for construction works technological cards designing // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 381-391. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Turskis Zenonas, Ambrasas Gintautas, Kalibatas Darius, Barvidas Arūnas, Multiple criteria decision support system model for construction works technological cards designing // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7].
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Kalibatas Darius, Multi attribute assessment of dwelling houses renovation // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 902-906. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Kalibatas Darius, Assessment of indoor environment applynig COPRAS method with attributes determined in intervals // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 907-912. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Tamošaitienė Jolanta, Kalibatas Darius, Assessment of indoor environment applynig COPRAS method with attributes determined in intervals // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Turskis Zenonas, Kalibatas Darius, Multi attribute assessment of dwelling houses renovation // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-5].
2013-01-01 Kalibatas Darius, Visuomeninių pastatų modernizacijos iššūkiai // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d, Vilnius : Technika, 2013 p. [1-7].
2013-01-01 Kalibatas Darius, COPRAS metodo taikymas užterštumui Vilniuje nustatyti // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d, Vilnius : Technika, 2013 p. [1-6].
2014-01-01 Kalibatas Darius, Zagorskas Jurgis, Skripkienė Rūta, Barvidas Arūnas, Jasiulevičius Aivaras, Selection of retrofit measures for historic buildings // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-8.
2014-01-01 Kalibatas Darius, Zagorskas Jurgis, Skripkienė Rūta, Barvidas Arūnas, Jasiulevičius Aivaras, Selection of retrofit measures for historic buildings // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Jasiulevičius Aivaras, Kalibatas Darius, Plokščiųjų sutapdindų stogų konstrukcijų vėdinimo racionalus parinkimas taikant daugiatikslį palyginimą // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Statinių naudojimas ir priežiūra
Pirmosios pakopos Pastatų defektai (priežastys ir taisymas)
Pirmosios pakopos Pastatų naudojimas ir priežiūra
Pirmosios pakopos Statybos procesų technologija 1
Pirmosios pakopos Požeminė urbanistika
Pirmosios pakopos Specialiųjų statinių konstrukcijos ir jų statybos technologija
Pirmosios pakopos Pastatų statybos technologija
Pirmosios pakopos Statinių statybos technologija
Pirmosios pakopos Statybos procesų technologija 2
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2013 Darnaus pastato vertinimo ir palyginimo metodikos sukūrimas ES nuo modelio ir jo įgyvendinimas, OPEN HOUSE
2012-2014 Inovatyvūs architektūros paveldo regeneravimo metodai: Panemunės pilys, IAPRM
2014-2017 Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą (2-as etapas), BUILD UP Skills ENER