Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aleksandr Igumenov
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Informatikos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2007
Vilniaus universitetas daktaras 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus pedagoginis universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas Asistentas 2007-2011
Lietuvos edukologijos universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas. Asistentas, lektorius 2011-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fundamentinių mokslų fakultetas Lektorius 2014--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2008-2009 IGUMENOV, A., PETKUS. T., Analysis of Parallel Calculations in Computer Network // Information technology and control, T. 37, 2008, ISSN 1392-124X, p. 57-62. (ISI Web of Science).
2009-2010 IGUMENOV, A., ŽILINSKAS, J. 2009. Combinatorial Algorithms for Topology Optimization of Truss Structure. In: Information technologies 2009 (IT 2009) 15th International Conference on Information and Software Technologies, April 23-24 2009, Kaunas, Lithuania, ISSN 2029-0063, 2029-0055. pp. 229-234. [Abstracted/Indexed in ISI Web of Science (Conference Proceedings Citation Index)].
2010-2011 IGUMENOV, A.; ŽILINSKAS, J. 2010. Combinatorial Topology Optimization of Truss Structures Using Distributed Grid Computing. Jaunųjų mokslininkų darbai, ISSN 1648-8776, 1(26); Priedas, 277-280.
2010-2011 IGUMENOV, A.; ŽILINKSAS, J.; KUROWSKI, K.; MACKOWIAK, M. 2010. Optimization of Topology of Truss Structures Using Grid Computing. In: 2010 IEEE International Conference on Cluster Computing Workshops and Posters (CLUSTER WORKSHOPS), Heraklion, Crete, Greece, September 20-24, 2010, ISBN: 978-1-4244-8395-2. doi:10.1109/CLUSTERWKSP.2010.5613101 [Abstracted/Indexed in IEEE Xplore].
2011-2012 IGUMENOV, A.; ŽILINSKAS, J. 2011. Power Consumption Optimization with Parallel Computing. Jaunųjų mokslininkų darbai, ISSN 1648-8776, 4(33); 119-122.
2011-2012 IGUMENOV, Aleksandr. Energijos suvartojimas skaičiavimo klasteriuose ir XMPP kaip MPI alternatyva // Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : pirmosios LMA Jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos, Vilnius, 2011-02-08 [elektroninis išteklius]. Vilnius : LMA leidykla, 2011.
2013-2014 IGUMENOV, Aleksandr; ŽILINSKAS, Julius. Electrical energy aware parallel computing with MPI and CUDA // 3PGCIC 2013 : 8th international conference on P2P, parallel, grid, cloud and internet computing: proceedings, Compiegne, 2013-10-28, IEEE, 2013. ISBN 9780769550947. p. 531-536.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-02-05 A. Igumenov, J. Žilinskas. Parallel Combinatorial Optimization for Optimal Design of Truss Structures. International Networking for Young Scientists on High Performance Scientific Computing INYS-2008, February 5-8, 2008, Druskininkai, Lithuania.
2009-04-23 A. Igumenov, J. Žilinskas. Combinatorial Algorithms for Topology Optimization of Truss Structure. Information Technologies 2009 (IT 2009) 15th International Conference on Information and Software Technologies, April 23-24, 2009, Kaunas, Lithuania.
2010-04-29 A. Igumenov, J. Žilinskas. Combinatorial Topology Optimization of Truss Structures using Distributed Grid Computing. International Young Scientists Conference and Erasmus Staff Mobility Event 2010, April 29-30, 2010, Šiauliai, Lithuania.
2010-05-26 A. Igumenov, J. Žilinskas. Power Consumption in Parallel Computations Optimizing Topology of Truss Structures using Branch and Bound. 15th International Conference Mathematical Modelling and Analysis (MMA2010), May 26-29, 2010, Druskininkai, Lithuania.
2010-09-20 A. Igumenov, J. Žilinskas. Optimization of Topology of Truss Structures using Grid Computing. IEEE International Conference on Cluster Computing 2010 (IEEE Cluster 2010), September 20-24, 2010, Crete, Greece.
2010-10-01 A. Igumenov, J. Žilinskas. Optimization of Power Consumption in Parallel Branch and Bound for Optimization of Truss Structures. Operacijų tyrimai verslui ir socialinėms procesams, LOTD – 2010, 2010 m. spalio 1 d., Vilnius, Lietuva.
2011-02-08 A. Igumenov, J. Žilinskas. Energijos suvartojimas skaičiavimo klasteriuose ir XMPP kaip MPI alternatyva. Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai (Pirmoji jaunųjų mokslininkų konferencija), LMA, 2011 m. vasario 8 d., Vilnius, Lietuva.
2011-05-09 A. Igumenov, J. Žilinskas. Power Consumption in Parallel Computations Optimizing Topology of Truss Structures using Branch and Bound. ComplexHPC Spring School 2011, May 9-13, 2011, Amsterdam, Netherlands (Stendinis pranešimas).
2011-09-30 A. Igumenov, J. Žilinskas. Elektros sąnaudų optimizavimas lygiagrečiuose skaičiavimuose. Operacijų tyrimai versle, inžinerijoje ir informacinėse technologijose, LOTD – 2011, 2011 m. rugsėjo 30 d., Vilnius, Lietuva.
2013-10-28 A. Igumenov, J. Žilinskas. Electrical energy aware parallel computing with MPI and CUDA. 3PGCIC 2013 : 8th international conference on P2P, parallel, grid, cloud and internet computing, 2013-10-28, Compiegnem, Prancuzija.
2013-12-05 A. Igumenov, J. Žilinskas. Elektros energiją tausojantys skaičiavimai su MPI ir CUDA. Penktasis tarptautinis seminaras: Duomenų analizės metodai programų sistemoms, 2013 m. gruodžio 5–7 d., viešbutis „Europa Royale“, Druskininkai, Lietuva.
2015-12-03 A. Igumenov, O. Kurasova, T. Petkus, E. Filatovas, S. Ivanikovas. Energy Efficient Computing in PC Clusters on Demand. 7th international Workshop, Data Analysis Methods for Software Systems, 2015 gruodžio 3 – 5 d., viešbutis „Europa Royale“, Druskininkai, Lietuva.
2016-06-20 A. Igumenov, O. Kurasova, T. Petkus, E. Filatovas, S. Ivanikovas. Efektyvus procesorių panaudojimas kompiuterių klasteryje įvairaus išlygiagretinamumo uždaviniams spręsti. LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS LVII KONFERENCIJA, 2016 m. birželio 20–21 d., Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius, Lietuva.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lenkų C1 C1 C1
rusų C2 C2 C2
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Operacijų tyrimas ir taikymai
Pirmosios pakopos Programavimo kalba C
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos
Pirmosios pakopos Programavimas C++
Pirmosios pakopos Programavimas C
Pirmosios pakopos Integruotos programavimo aplinkos
Pirmosios pakopos Integruotos programavimo aplinkos
Pirmosios pakopos Procedūrinis programavimas
Pirmosios pakopos Objektinis programavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
PSNC (Poznan Supercomputing and Networking Center) Lenkija Implementation of parallel branch-and-bound algorithmusing XMPP tool, stažuotė 2011-2011
VU University, Amsterdam Netherlands Complex HPC Spring School 2011 2011-2011
Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, Vilnius. Lietuva A. Igumenov, S. Maskeliūnas. Seminaras „Išmanioji informacijos paieška. Paieškos sistemos ir jų optimizavimas." 2013-2013
Vilniaus universitetas, konferencija: Data Analysis Methods for Software Systems : 7th International Workshop Lietuva "Energy efficient computing in PC clusters on demand", Data Analysis Methods for Software Systems : 7th International Workshop 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2006-2008 Tarptautinis projektas „Learnin Game“. Vykdytojas.
2007-2009 Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamas Aukštųjų technologijų programos projektas ,,Globalus sudėtingų sistemų optimizavimas naudojant didelio našumo skaičiavimus ir grid technologijas". http://www.gridglobopt.vgtu.lt/. Vykdytojas.
2007-2011 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos programa „Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų ir e-paslaugų tinklas“ (LitGrid), Vykdytojas.
2008-- COST veikla, IC0805. Vykdytojas
2008-2011 LMT finansuojamas mokslinių tyrimų projektas „Globaliojo optimizavimo algoritmai su simpleksiniais posričiais“. Vykdytojas.