Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Gintas Viselga
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Lietuvos žemės ūkio akademija žemės ūkio mechanizacija, aukštasis išsilavinimas 1991
Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas daktaras 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2010
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T Viselga Gintas, Maize and grass mixture silage compaction with centrifugal direct-action vibrator // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 14, iss. 4 (2012) p. 1815-1823. 2012
09T Viselga Gintas, Biomasės deginimo tyrimai Vaidotų katilinėje // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, Nr. 6 (2012) p. 519-522. 2012
03S, 09T Jasėnas Audrius, Toločka Eligijus, Viselga Gintas, Valdymo sprendimų informacinio aprūpinimo tobulinimas Lietuvos inžinerinės pramonės įmonėse // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013) p. 664-670. 2013
09T Viselga Gintas, Tiltinio modulio tiesiaeigiškumo palaikymo sistemos tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 6 (2014) p. 672-675. 2014
09T Viselga Gintas, Research on herbaceous plants compaction in container stores using vibrating compactors // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 17, iss. 5 (2015) p. 2247-2259. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Čereška Audrius, Viselga Gintas, Gamybos inžinerijos ir valdymo studijų programos laboratorinių darbų metodikos nurodymai // , ; ISBN 9786094572685 (2012), [psl.: 74]
2012 Viselga Gintas, Čereška Audrius, Technologinės mašinos; ISBN 9786094570933 (2012), [psl.: 140]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Viselga Gintas, Исследование перемещения мостового агрегата // Матерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï "Днi науки - '2005", Днiпропетровськ : Наука i освiта, 2005 p. 3-6.
2005-01-01 Viselga Gintas, Research of electric drive of the gantry // XI Międzynarodowe Sympozjum "Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji roślinnej", Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005 p. 257-260.
2005-01-01 Viselga Gintas, Investigations of positioning systems of shuttle gantry aggregates // Машиностроение и техносфера ХХI века, Донецк : ДонНТУ, 2005 p. 273-283.
2006-01-01 Viselga Gintas, Research of energy parameters of the positioned gantry module // XII Międzynarodowe Sympozjum „Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji roślinnej”: Warszawa, 21-22 września, 2006, Warszawa : SGGW, 2006 p. 258-262.
2006-01-01 Viselga Gintas, Research on energy parameters of the positioned gantry module // The X prof. Czesław Kanafojski international symposium "Problems of construction and exploitation of agricultural machinery and equipment": 18-19 September, 2006, Płock, Poland, Płock : Politechnika Warszawska, 2006 p. 253-256.
2009-01-01 Viselga Gintas, Investigation of potato growing conditions in puddle soil // Międzynarodowa konferencja naukowa "Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji roślinnej i leśnej" zorganizowana z okazji jubileuszu XX-lecia katedry. Warszawa, 22-23 września 2009, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009 p. 134-135.
2015-01-01 Viselga Gintas, Jasėnas Audrius, Research of soil compression and tillage precision parameters of tractor and gantry units // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Part 2, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 974-978.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Naujų gaminių kūrimo procesas
Antrosios pakopos Matavimo sistemos aplinkosaugos įrenginiuose
Pirmosios pakopos Techninių sistemų ir procesų automatizavimas
Pirmosios pakopos Technologinės mašinos
Pirmosios pakopos Įmonių projektavimas ir integruota gamyba
Pirmosios pakopos Gamybos procesų automatizavimas. Įmonių projektavimas ir integruota gamyba
Pirmosios pakopos Įrenginių surinkimo technologijos
Pirmosios pakopos Energijos apskaitos įrenginiai ir jų surinkimo technologija (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Pramoninio gaminio projektas -3 (Baldų projektas)
Pirmosios pakopos Energijos apskaitos įrenginiai ir jų surinkimo technologija. Kompleksinis projektas