Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Audrius Čereška
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino tecchnikos universitetas aukštasis išsilavinimas 1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas mechanikos magistras 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas habilitacijos procedūra 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos fakultetas Mašinų gamybos katedra asistentas-doktorantas 1997-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos fakultetas Mašinų gamybos katedra asistentas 2001-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos fakultetas Mašinų gamybos katedra docentas 2002-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos fakultetas prodekanas 2005--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos fakultetas Mechanikos inžinerijos katedra profesorius 2010--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2015-2015 Varžtinio sujungimo su cangine veržle tyrimai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T Augustinavičius Giedrius, Čereška Audrius, Aukšto tikslumo pozicionavimo sistemos modeliavimas taikant besideformuojančius mechanizmus // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012) p. 523-527. 2012
09T Augustinavičius Giedrius, Čereška Audrius, Modeling of a 4DOF precise positioning stage by finite element method // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. T. 18, nr. 4 (2012) p. 442-446. 2012
09T Čereška Audrius, Maskeliūnas Rimas, Experimental investigation of dynamics of bearings with adaptive hydrodynamic elements under external effects // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 14, iss. 4 (2012) p. 1898-1904. 2012
09T Augustinavičius Giedrius, Čereška Audrius, Didelio tikslumo padėties nustatymo sistemos modeliavimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013) p. 633-637. 2013
09T Čereška Audrius, Biokuro džiovinimo proceso efektyvumo tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013) p. 609-614. 2013
09T Čereška Audrius, Augustinavičius Giedrius, Pozicionavimo sistemos su lanksčiaisiais elementais histerezės efekto tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 6 (2014) p. 607-611. 2014
09T Augustinavičius Giedrius, Čereška Audrius, Modelling and design of a flexure‑based precision positioning system // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 16, iss. 7 (2014) p. 3372-3382. 2014
09T, 10T Kilikevičius Artūras, Čereška Audrius, Maskeliūnas Rimas, Fursenko Antanas, Prokopovič Valdemar, Fursenkienė Kristina, Kilikevičienė Kristina, Research of dynamic effects in the process of operation of linear comparator // Journal of Measurements in Engineering (JME), Kaunas : Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 3, iss. 3 (2015) p. 77-86. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2004 Vekteris Vladas, Slivinskas Kasatytis, Čereška Audrius. Design of machines and instruments. Laboratorinių darbų metodikos nurodymai // ISBN 9986-05-759-0 (2004), [psl.: 208]
2005 Čereška Audrius, Pauža Vytautas. Kokybės analizė ir valdymas. Vilnius, „Technika“, (2005), [psl.:134]
2008 Čereška Audrius. Praktikų atlikimo ir atsiskaitymo metodiniai nurodymai // ISBN 978-9955-28-232-2 (2008), [psl.: 88]
2012 Kilikevičius Artūras, Čereška Audrius, Jurevičius Mindaugas, Kasparaitis Albinas, Šukys Arūnas Mindaugas, Striška Vytautas, Mechanikos inžinerijos studijų programos metodikos nurodymų ir laboratorinių darbų rinkinys // ISBN 9786094572104 (2012), [psl.: 126]
2012 Viselga Gintas, Čereška Audrius, Technologinės mašinos // ISBN 9786094570933 (2012), [psl.: 140]
2012 Čereška Audrius, Kokybės valdymas ir optimizavimas; ISBN 9786094570926 (2012), [psl.: 168]
2012 Čereška Audrius, Viselga Gintas, Gamybos inžinerijos ir valdymo studijų programos laboratorinių darbų metodikos nurodymai // ISBN 9786094572685 (2012), [psl.: 74]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1999-01-01 Mokšin Vadim, Čereška Audrius, Mineralinių ir sintetinių tepalų tribologinių charakteristikų palyginimas // Mechanika-99, Kaunas : Technologija, 1999 p. 298-302.
2004-01-01 Vekteris Vladas, Čereška Audrius, Diagnostic errors of rotating systems with sliding bearings // XIV научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2004”, 14-18 Септември 2004 г. Созопол, България, София : "Софттрейд", 2004 p. 142-146.
2004-01-01 Vekteris Vladas, Čereška Audrius, Statistical methods in diagnostic of rotor system // 8th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2004, 15-19 September 2004 Neum, Bosnia and Herzegovina, Zenica : Faculty of Mechanical Engineering, 2004 p. 703-706.
2004-01-01 Vekteris Vladas, Čereška Audrius, Mechatronical system for testing of hydrodynamic bearings // Proceedings of the 4th International Conference "Industrial Engineering - New Challenges to SME, 29-30 April 2004, Tallinn, Estonia, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2004 p. 110-113.
2004-01-01 Vekteris Vladas, Čereška Audrius, Моделирование мехатронных систем // Машиностроение и техносвера ХХI века, Донецк, 2004 p. 122-126.
2004-01-01 Vekteris Vladas, Čereška Audrius, Use of transducers in measurements of rotors systems // Sixth International Conference on Vibration Measurements by Laser Techniques: Advances and Applications, Bellingham, Washington : SPIE p. 185-192. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Vekteris Vladas, Čereška Audrius, Система диагностики роторных систем = // Fourth International Congress Mechanical Engineering Technologies'04 (MT'04) September 23-35. 2004 Varna, Bulgaria, Sofia p. 166-168.
2005-01-01 Vekteris Vladas, Čereška Audrius, Jurevičius Mindaugas, Diagnostics of functioning of the hydrodynamic tilting-pad journal bearing // 9th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2005, 26-30 September 2005 Antalia, Turkey, Zenica : Faculty of mechanical engineering in Zenica, 2005 p. 401-404.
2005-01-01 Vekteris Vladas, Čereška Audrius, Mechatronical systems of tilting-pag journal bearings testing // Proceedings of the International Scientific Conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering of the VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava : VSB, 2005 p. 243-246.
2005-01-01 Vekteris Vladas, Čereška Audrius, Influence of transducers onto diagnostics of rotor systems // 15th Scientific Symposium with international participation, Sofia : Софттрейд, 2005 p. 112-117.
2006-01-01 Vekteris Vladas, Čereška Audrius, Diagnostical measurements of elements of mechatyronical system // DAAAM. Danube adria association for automation manufacturing. Proceedings of the 5 th International conference of DAAAM Baltic industrial engineering - adding innovation capacity of labour force and entrepreneur 20 - 22 April 2006, Tallinn, Estonia, Tallinn : TUT, 2006 p. 183-187. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Vekteris Vladas, Čereška Audrius, Non-destructive vibrodiagnostic of rotors systems with lasers // Seventh international cnference on vibration measurements by laser techniques: advances and applications, Jun. 21, 2006, Ancona, Italy: proceedings of SPIE, Bellingham : SPIE. p. [1-6]. [Duomenų bazės: Compendex, ISI Proceedings];
2007-01-01 Vekteris Vladas, Čereška Audrius, Jurevičius Mindaugas, Experimental and theoretical research of rotor systems with adaptive liquid-friction bearings // 11th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” - TMT 2007: proceedings: 05-09 September, 2007, Hammamet, Tunisia, Zenica : Faculty of Mechanical engineering, 2007 p. 859-862.
2008-01-01 Vekteris Vladas, Jurevičius Mindaugas, Čereška Audrius, Vibrodiagnostics of the components of technological machines - art. no. 70981b // 8th International conference on Vibrationmeasurements by laser techniques Ancona, ITALY, JUN 18-20, 2008 :Advances and applications: proceedings of SPIE, Bellingham : SPIE. p. B981-B981. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Vekteris Vladas, Čereška Audrius, Jurevičius Mindaugas, Research of revolving accuracy of a rotor with hydrodynamic bearings // 12th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” - TMT 2008: proceedings: 26-30 August 2008, Istanbul, Turkey, Zenica : Faculty of Mechanical engineering, 2008 p. 881-884.
2014-01-01 Augustinavičius Giedrius, Čereška Audrius, Numerical modeling of a compliant based positloning stage // Ingenierla y ciencias aplicadas: modelos matematicos y computacionales. Memorias del XII congreso internacional de metodos numericos en ingenieria y ciencias aplicadas, CJMENICS'2014. Isla de Margarita, Venezuela, 24 al 26 de marzo de 2014, Venezuela : Sociedad Venezolana de metodos numericos en ingenieria, 2014 p. 91-96.
2015-01-01 Čereška Audrius, Vibrodiagnostics and monitoring of the mechanical-dynamic elements of mechatronic systems // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 153-160.
2015-01-01 Augustinavičius Giedrius, Čereška Audrius, Modelling a precision positioning system // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 374-379.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Gaminių kokybė
Antrosios pakopos Inovatyvių gaminių projektavimas
Antrosios pakopos Projektavimas pagal užduotą kokybę
Pirmosios pakopos Kokybės analizė ir valdymas
Pirmosios pakopos Kokybės valdymas ir optimizavimas
Pirmosios pakopos Remonto technologijos
Pirmosios pakopos Kokybės valdymas
Pirmosios pakopos Nemechaninės ir remonto technologijos
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
--- Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA, NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas
--- IP projektas „Energy and Sustainable Growth“, NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden
--- Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus“
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
--- VGTU studijų komiteto narys
--- Antros pakopos Pramonės inžinerijos studijų programos studijų komiteto pirmininkas
--- Pirmos pakopos Gamybos inžinerijos ir valdymo studijų programos komiteto pirmininkas
--- Metalų gamybos ir apdirbimo, mašinų ir elektroninių įrenginių gamybos ir remonto sektorinio profesinio komiteto narys
--- Neardomosios kontrolės ir bandymų draugijos narys
--- VGTU Mechanikos fakulteto studijų komiteto narys