Studijos

VGTU Studentams
Paskaitų, egzaminų tvarkaraščius, jų rezultatus, darbo ir praktikos pasiūlymus bei kitą aktualią informaciją apie studijas kiekvienas VGTU studentas gali sužinoti prisijungęs http://mano.vgtu.lt 
Studijoms reikalingą medžiagą rasite ir VGTU Moodle aplinkoje: http://moodle.vgtu.lt/. Svarbias datas bei informaciją apie baigiamuosius darbus rasite skiltyje „Baigiamieji darbai“.
Visa informacija apie praktikas rasite čia.

Dėstytojų tvarkaraščius, konsultacijų laikus ir kitą informaciją rasite http://mano.vgtu.lt 
Taip pat kviečiame studentus dalyvauti įvariuose katedros rengiamose olimpiadose ir fakultatyvuose. Daugiau informacijos ir renginių naujienas rasite http://informatika.vgtu.lt/
Nuotolinės studijos vykdomos Learning Space aplinkoje.
 
Studijų pakopos
 
Universitete studijos vykdomos trijų pakopų laipsnį suteikiančios studijos: pirmosios pakopos (bakalauro), antrosios pakopos (magistrantūros), vientisųjų studijų ir trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos.
 
Pirmosios pakopos studijos
 
Bakalauro studijos
 
Antrosios pakopos ir vientisosios studijos
 
Magistrantūros studijos
 
Trečiosios pakopos studijos
 
Doktorantūros studijos
 
 
Informacinės technologijos sparčiai veržiasi į darbines ir kasdienines žmonių veiklas. Todėl informacinių technologijų išmanymas tampa būtinybe, o ne privalumu. Norint neatsilikti ir būti priekyje visų, būtina tinkamai perprasti informacinių technologijų pritaikymo ir tobulinimo galimybes. Todėl Informacinių technologijų studijų programos tikslas – paruošti aukštos kvalifikacijos ir plataus profilio IT specialistus, gebančius analizuoti organizacijos poreikius ir pagal tai projektuoti, taikyti, valdyti ir tobulinti organizacijos informacinių technologijų infrastruktūrą ir paslaugas.
Šioje studijų programoje daug dėmesio skiriama visapusiškam informacinių technologijų įsisavinimui. Studentams suteikiamos žinios ir gebėjimai, leidžiantys perprasti šiuo metu naudojamas arba tik dabar pradedamas taikyti informacines sistemas ir informacinių technologijų infrastruktūrą. Informacinių technologijų studijų programos absolventai gebės valdyti ir tobulinti šiuolaikines informacines technologijas, vykdyti sistemų tarpusavio integraciją, kurti naujas sistemas ar jų elementus.
Lyginant su kitomis Informacinių technologijų studijų programomis, ši bakalauro studijų programa turi specializacijas, todėl per pirmus du su puse metų suteikia būtinų informacinių technologijų žinių, o per paskutinius pusantrų metų, leidžia studentams labiau įsigilinti į jiems labiau patinkančią sritį. Šiuo metu studentams siūloma pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų:
  • Finansinės informacinės technologijos (žinomą kaip FinTech). Šioje specializacijoje siekiama suteikti žinių ir gebėjimų, kurie reikalingi užtikrinti šiuolaikinio, su finansais susijusio verslo technologinį ir programinį vystymą. Studentai gaus būtinų finansų sektoriaus žinių, perpras blokų grandinių (angl. Blockchain), paskirstytų sistemų, didelių duomenų apdorojimo technologijų principus, gebės pritaikyti, integruoti reikalingus sprendimus veiklos tvarumui užtikrinti.
  • Duomenų centrų valdymas. Šioje specializacijoje siekiama suteikti žinių ir gebėjimų, kurie reikalingi esamos ar kuriamos informacinių technologijų infrastruktūros ir/ar paslaugų kokybiškam veikimui užtikrinti ir valdyti. Studentai gilinsis į šiuolaikinėse organizacijose kaupiamų duomenų, naudojamų ir teikiamų paslaugų valdymo specifiką, gebės analizuoti, tobulinti ir administruoti taikomus technologinius ir programinius sprendimus, skirtus organizacijos informacinių technologijų valdymui.
Informacinių technologijų studijų programos absolventai gali dirbti informacinių technologijų specialistais, inžinieriais, informacinių sistemų administratoriais ir testuotojais, informacinių technologijų analitikais, informacinių technologijų paslaugų vadybininkais bei konsultantais, projektų vadovais, kitose pareigybėse įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kur reikalinga projektuoti, kurti, diegti, administruoti, eksploatuoti, tobulinti informacines technologijas. Finansinių informacinių technologijų specializaciją  pasirinkę absolventai bus laukiami organizacijose, kaip finansinių sistemų ir sprendimų vystytojai ir prižiūrėtojai. Tuo tarpu duomenų centrų valdymo specializacijos absolventai galės dirbti ten, kur reikia kurti ar prižiūrėti kompiuterių sistemas, kompiuterių tinklus, duomenų saugyklas, debesų kompiuterijos ar kitas informacinių technologijų paslaugas.
Kviečiame visus neatsilikti nuo informacinių technologijų vystymosi, stoti į šią studijų programą ir taip prisidėti prie informacinių technologijų profesionalaus taikymo ir tobulinimo.


 
Katedroje vykdomos magistrantūros studijų programos
Informacinės technologijos (specializacija: Duomenų gavybos technologijos
(Nuolatinės studijos (dviejų metų studijos))
 
 
 
(Ištęstinės nuotolinės studijos (dviejų metų studijos))