Studijos

VGTU Studentams
Paskaitų, egzaminų tvarkaraščius, jų rezultatus, darbo ir praktikos pasiūlymus bei kitą aktualią informaciją apie studijas kiekvienas VGTU studentas gali sužinoti prisijungęs http://mano.vgtu.lt. Studijoms reikalingą medžiagą rasite ir VGTU Moodle aplinkoje: http://moodle.vgtu.lt/. Svarbias datas bei informaciją apie baigiamuosius darbus, praktiką rasite skiltyje „Kita informacija“.
Egzaminų perlaikimų datas pagal dėstytoją rasite čia.
Visa informacija apie praktikas rasite čia.
Dėstytojų tvarkaraščius, konsultacijų laikus ir kitą informaciją rasite medeine.vgtu.lt.
Taip pat kviečiame studentus dalyvauti įvariuose katedros rengiamose olimpiadose ir fakultatyvuose. Daugiau informacijos ir renginių naujienas rasite http://informatika.vgtu.lt/
Nuotolinės studijos vykdomos Learning Space aplinkoje.
 
Studijų pakopos
 
Universitete studijos vykdomos trijų pakopų laipsnį suteikiančios studijos: pirmosios pakopos (bakalauro), antrosios pakopos (magistrantūros), vientisųjų studijų ir trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos.
 
Pirmosios pakopos studijos
 
Bakalauras – tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą. Bakalauro laipsnis įgyjamas studijuojant pirmojoje studijų pakopoje pagal universitetinių studijų programas. Bakalauro studijų apimtis 240  kreditų. Nuolatinės studijos trunka 4 metus, ištęstinės – 5,5 - 6 metus. Studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.
 
Antrosios pakopos ir vientisosios studijos
 
Magistras – antrasis kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą. Magistro laipsnis įgyjamas studijuojant pagal antrosios pakopos ar vientisųjų studijų programas. Magistrantūros studijų apimtis 90 – 120  kreditų. Nuolatinių studijų trukmė – 1,5 ‑ 2 metai, ištęstinių studijų trukmė – 2 ‑ 2,5 metai. Vientisųjų studijų apimtis – 300 kreditų). Studijų trukmė 5 metai. Baigus studijas, suteikiamas magistro laipsnis. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijas gali tęsti doktorantūroje.
 
Trečiosios pakopos studijos
 
Mokslo (meno) daktaro laipsnis įgyjamas studijuojant mokslo (meno) doktorantūroje mokslo ir studijų institucijose. Asmenims, baigusiems mokslo (meno) doktorantūrą ir apgynusiems disertaciją (meno projektą), išduodamas įgytą mokslo (meno) laipsnį liudijantis diplomas. Baigusieji trečiosios pakopos studijas tobulinasi mokslinių tyrimų ir akademinės veiklos srityse siekdami mokslinės ir akademinės karjeros. Šios studijų pakopos absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.
Katedroje vykdomos bakalauro studijų programos
 
 
Inžinerinė informatika  (trumpas video pateiktas žemiau)
 
 
 Inžinerinė informatika  (išlyginamosios studijos, po kolegijų)