www.vgtu.lt
VGTU Naujienų portalas Naujienos VGTU kokybės vadybos sistemos (KVS) nauda

VGTU kokybės vadybos sistemos (KVS) nauda

2018-01-05
VGTU kokybės vadybos sistemos (KVS) nauda
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), siekdamas realizuoti prioritetinius tikslus studijų, mokslo ir inovacijų,  infrastruktūros vystymo srityse, sukūrė ir plėtoja kokybės vadybos sistemą (KVS), apimančią visus universiteto veiklos procesus, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus bei Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatas. Tai dar labiau sustiprina VGTU poziciją suinteresuotųjų šalių – studentų, partnerių, darbuotojų – atžvilgiu. Kokybės vadybos sistemos yra skirtos organizacijų procesų nuolatiniam gerinimui ir optimizavimui, o taip pat veiklų planavimui ir stebėsenai.

Tarptautinio aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų tinklo prezidentės Susannos Karakhanyan teigimu, aukštojo mokslo kokybės užtikrinimas vykdomas per akreditaciją, auditus, vertinimus bei patekimą į TOP 500 tarptautiniame universitetų reitinge. Prezidentė pasidalino informacija 2017-12-01 vykusioje tarptautinėje konferencijoje Vilniuje „Aukštojo mokslo kokybė ir aktualumas“. S. Karakhanyan akcentavo ir tai, kad kokybės užtikrinimas vykdomas per 3 pagrindines dimensijas: inovacijas, įsitraukimą ir poveikį. VGTU išpildo visas sąlygas kokybei užtikrinti, siekia TOP 500 pozicijos (dabar VGTU QS World University Rankings  tarptautiniame reitinge užima 551–600 vietą ir yra antras geriausias universitetas Lietuvoje).

Universiteto KVS valdymui įdiegtas vidinis įrankis – QPR programinė įranga, kuri yra skirta modeliuoti procesus ir matuoti jų efektyvumą, vykdyti veiklos stebėseną, siekiant nustatytų kokybės tikslų.

Kuo naudinga universitete įdiegta KVS?

1. Kokybės vadybos sistema skatina procesinį požiūrį, jis kuria vykdomų veiklų vertę, skatina nuolatinį procesų gerinimą, optimizavimą.
2. Orientacija į procesus skatina organizaciją gerinti veiklas.
3. KVS pagerina veiklos procesų ir jų rezultatų kokybę, didina klientų pasitenkinimą VGTU paslaugomis.
4. Darbuotojams KVS padeda aiškiai parodyti organizacijos veiklos procesus, jų eigą, tarpinius ir galutinius rezultatus, darbuotojų vaidmenis, ryšius tarp veiklų, procesų, padalinių.
5. Naujiems darbuotojams KVS padeda per optimalų laiką susipažindinti su aktualiomis veiklomis per procesus.
6. KVS aiškiai atskiria atsakomybes, nes kiekvienai veiklai (procesui) yra priskirti atsakingi asmenys (šeimininkai), kurie prižiūri procesą ir jį gerina, o nustatyti matavimo rodikliai sudaro sąlygas vadovams objektyviai vertinti veiklos rezultatyvumą.
7. KVS vidinėje sistemoje procesai yra lydimi teisės aktų, ir darbuotojams labai pagreitina aktualių teisės aktų radimą.
8. KVS užtikrina nuolatinę procesų analizę ir nereikalingų funkcijų bei „niekieno“ atsakomybių šalinimą.
9. KVS skatina ir pagerina vidaus darbuotojų bendradarbiavimą ieškant geriausių sprendimų, teikiant gerinimo siūlymus ir gerinant veiklą, o tai kelia pasitenkinimą darbu.
10. KVS padeda stebėti ir analizuoti strateginio plano planines ir faktines reikšmes (procesų rodiklius), siekti užsibrėžtų tikslų ir planuoti ateities siekius.
11. KVS telkia bendruomenę diskutuoti apie VGTU ateitį ir siekti bendrų VGTU tikslų.

Universiteto ir jo padalinių (fakultetų) lygiu patogu naudotis KVS papildomu privalumu, pvz. strateginių pasiektų rodiklių automatiniu skaičiavimu, optimizuojant darbo laiką ir resursus ataskaitoms ruošti.

KVS procesų modeliai, rodikliai ir teisės aktai VGTU darbuotojams yra pasiekiami per VGTU intraneto skiltį „Kokybės vadybos sistema“.

KVS politikos gaires viešinamos ČIA

 
    • Puslapio administratoriai:
    • Vaiva Norkevičiūtė
    • Eglė Kirliauskaitė
    • Liucilė Vervečkaitė
    • Justė Kareivaitė