www.vgtu.lt
VGTU Naujienų portalas Inovacijos ir pasiekimai Į JMK rinkosi mechanikos doktorantai ir magistrantai

Į JMK rinkosi mechanikos doktorantai ir magistrantai

2015-05-11
Į JMK rinkosi mechanikos doktorantai ir magistrantai
Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Mechanikos fakultete vyko šalies jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“. Konferencijoje dalyvavo 62 jaunieji mokslininkai, kurie skaitė pranešimus šešiose konferencijos sekcijose: Gamybos inžinerija ir valdymas, Spaudos inžinerija, Mechatronika, Biomechanika ir pramonės technologija, Mechanika ir Aplinkos apsaugos įrenginiai, Medžiagų inžinerija.
 
Mechatronikos sekcijoje pranešėjai dalyviams pristatė nepilotuojamų orlaivių padėties nustatymo sistemos su ultragarsiniais jutikliais tyrimą, autonominio robototechninio įrenginio valdymo sistemos tyrimą ir sudėtingo 3D profilio produkto kūrimo technologijos, panaudojant industrinį robotą bei specializuotą programinę įrangą, tyrimą.
 
Spaudos inžinerijos sekcijoje diskutuota apie 3D modelio kūrimo galimybes daugiaprojekciniu metodu, ofsetinių atspaudų optines ir mechanines savybes, Delta robotus su vizualine atpažinimo sistema ir fleksografinių atspaudų, atspausdintų ant plėvelių UV dažais, mechanines savybes.
 
Medžiagų inžinerijos sekcijoje supažindinta su elektrolankinio purškimo būdu užpurkštų Mn-Si-Cr-Mo-Ni; Mn-Si-Cr; Mn-Si-Cr dangų savybių tyrimais, purkštinių dangų perlydymo proceso tyrimais, vamzdynų liekamojo resurso tyrimais, mikroporėtų darinių iš PLA mechaninių savybių tyrimais ir fliusų įtakos siūlės formavimui virinant TIG būdu tyrimais.
 
Gamybos inžinerijos ir valdymo sekcijoje plačiai diskutuota apie inžinerinės veiklos įtaką įmonės pelno dydžiui, inžinerinės pramonės ir mokslo institucijų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimą, jūrinio transporto priemonių tobulinimo inžinerinių problemų sprendimus, motyvacijos tobulinimą pramonės įmonėse ir tarptautinės gamybos organizavimo galimybes baldų pramonės sektoriuje.
 
Biomechanikos ir Pramonės technologijos sekcijoje pranešėjai dalyviams pristatė tyrimus apie ryšį tarp kūno sudėties ir fizinio pajėgumo, širdies aritmijų klasifikavimo metodus, širdies chordos modeliavimą strypiniais elementais, žmogaus viršutinės galūnės dinaminio modelio kūrimą ir precizinės kampo matavimo sistemos dinaminius reiškinius.
 
Mechanika ir Aplinkos apsaugos įrenginių sekcijoje supažindinta su dyzelinių variklių su įvairiomis įpurškimo sistemomis išmetamųjų dujų tyrimais, akustinio lauko įtakos aerozolių koaguliacijai tyrimais, pjezoelektrinio filtro kietosioms dalelėms valyti efektyvumo tyrimais ir diskinių naftos surinkimo elementų efektyvumo tyrimais.
 
Konferencijos medžiaga, po įvertinimo ir atrankos, bus išleista atskiru leidiniu.
 
 
    • Puslapio administratoriai:
    • Vaiva Norkevičiūtė
    • Eglė Kirliauskaitė
    • Liucilė Vervečkaitė
    • Justė Kareivaitė