Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Žinių ir technologijų perdavimas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Civilinės inžinerijos mokslo centras kartu su kitais projekto partneriais vykdo projektą  „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)“, kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas – technologijų perdavimui tinkamos aplinkos atviros prieigos centruose (toliau – APC) sudarymas, siekiant stiprinti Lietuvos tyrėjų tarptautinį konkurencingumą Europos mokslinių tyrimų erdvėje.
 
Pagrindiniai projekto uždaviniai:
- viešosios prieigos prie MTTP veiklų rezultatų užtikrinimas;
- APC veiklos bendras centralizuotas viešinimas;
- technologijų perdavimo veiklų APC organizavimas bei vykdymas.
 
Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP-3.1-ŠMM-06-V priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2012-12-28 – 2015-08-28.
Bendras projekto biudžetas – 4 mln. litų.
Projekto veiklos turinys. Projekto metu bus sukurta mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) veiklų rezultatų sistema – APC registras, kuris suteiks informaciją apie APC veiklą: išteklius bei paslaugas, mokslinius tyrimus, padės pritraukti naujų APC vartotojų. Siekiant išnaudoti APC potencialą, paskatinti mokslo ir verslo partnerystę, pritraukti naujų APC vartotojų, APC ekspertai organizuos ir vykdys technologijų perdavimą. APC ekspertai taip pat teiks individualias konsultacijas įvairiais su APC veikla susijusiais klausimais: intelektinės nuosavybės apsaugos ir valdymo, įmonių steigimo, komercinimo galimybių, partnerių, investuotojų finansavimo šaltinių paieškos klausimais ir pan. Projekto metu bus vykdomas aktyvus informacijos apie APC veiklą viešinimas, pradedant bendro Lietuvos įvaizdžio „Open R & D“ stiliaus kūrimu, informacinių leidinių ir vaizdo medžiagos paruošimu, straipsniais spaudoje, internetinėje erdvėje ir pan. Numatytas ir APC personalo kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas tokiuose mokymų cikluose, kaip „APC išteklių valdymas“, „MTTP veiklų rezultatų viešosios prieigos užtikrinimas“, „Intelektinės nuosavybės apsauga ir valdymas“, „Technologijų perdavimas“, „Mokslinių tyrimų rezultatų komercinimas“.
Projekto tikslinė grupė – mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokslo,studijų ir koordinavimo institucijų ekspertai ir darbuotojai.
Projekto koordinatorius VGTU Šarūnas Skuodis, el. p. sarunas.skuodis, tel.: +370 676 85 570.
Projekto vadovė Evelina Vainorienė, el. p. evelina.vainoriene@mita.lt, tel. +370 647 86 684.
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaiva Laukaitienė
  • Vilma Purienė
  • Margarita Vorobjova
  • Rūta Norvaišaitė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Vilma Navikienė
  • Ugnė Marija Narkevičiūtė
  • Lina Mockaitytė
  • Sandra Šumskaitė
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė