Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
BSR STARS S3 Projektas
 
Projekto pavadinimas: Skatinti mažų ir vidutinių įmonių įsitraukimą į atvirųjų inovacijų procesus, siekiant sustiprinti sumanios specializacijos ekosistemą
 
Apie projektą: Pagrindinis BSR Stars S3 projekto tikslas yra pagerinti inovacijų srities subjektų (MVĮ, universitetų, verslo plėtros organizacijų, nacionalinių/regionų valdžios institucijų) gebėjimus ir galimybes taikyti/skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir veiklas įgyvendinant savo šalių regionines/nacionalines sumanios specializacijos strategijas. BSR Stars S3 projektu siekiama sukurti integruotas inovacijų paramos infrastruktūros ir naujas inovacijų valdymo/skatinimo priemones, kurios prisidėtų prie tarp-regioninio bendradarbiavimo skatinimo. Projekto veiklos skatinančios tarpsektorinį bendradarbiavimą bus vykdomos bioekonomikos (apimant visą produkto gyvavimo ciklą), naudojant skaitmeninės ekonomikos įrankių ir technologijas kaip turinčios įtaką efektyvesniam sumanios specializacijos strategijų regionuose įgyvendinimui
 
Projekto vadovas: Vilma Purienė