Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Verslumo centro funkcijos

Inovatyvaus verslo pradžios skatinimas
 
Inovatyvaus verslo pradžios skatinimas universitete yra svarbus uždavinys, siekiant ugdyti Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendruomenės narių verslumo kultūrą ir skatinti jauno verslo kūrimąsi.

Tuo tikslu universiteto komanda:
 • teikia konsultacijas studentams, mokslininkams, tyrėjams ir dėstytojams verslumo ugdymo ar kitais su verslo kūrimu susijusiais klausimais;
 • bendradarbiauja su kitomis Lietuvos bei užsienio valstybėse veikiančiomis verslumą ugdančiomis ir skatinančiomis institucijomis;
 • organizuoja susitikimus su verslo, mokslo ir viešojo administravimo institucijų atstovais verslumo skatinimo tematika;
 • renka, kaupia ir platina informaciją apie verslumo skatinimo naujoves, priemones, projektus;
 • organizuoja arba dalyvauja organizuojant parodas, konkursus, seminarus verslumo ugdymo ir skatinimo tematika;
 • inicijuoja ir įgyvendina verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektus;
 • bendradarbiauja su inovacijų paramos paslaugas teikiančiais subjektais organizuojant ir teikiant verslo inkubavimo paslaugas;
 • bendradarbiauja su VGTU Studentų mokslo draugijomis, VGTU Verslumo centru, VGTU Techninės kūrybos ir inovacijų centras, „Link menų fabrikas“;
 • vykdo verslumo ir inovacijų kultūros populiarinimo veiklą ir viešuosius ryšius.
Kontaktai: 
 
Margarita Prokopovič
Tel. 8 688 64 493
 
 
Vilma Purienė
Tel. 8 656 88 162
El. paštas tto@vgtu.lt
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaiva Laukaitienė
  • Vilma Purienė
  • Margarita Vorobjova
  • Rūta Norvaišaitė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Vilma Navikienė
  • Ugnė Marija Narkevičiūtė
  • Lina Mockaitytė
  • Sandra Šumskaitė
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė