Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Termoizoliacijos mokslo institutas

Padalinio kontaktai:
 
Adresas: Linkmenų g. 28, 37 kab.
Telefonas: (8 5) 275 0001
El. paštas: termo@vgtu.lt
Darbo laikas:
 
Pirmadienį – ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
Žemėlapis

Akustikos laboratorija

Akustikos laboratorija daugiau kaip 30 metų dirba pastatų ir atitvarinių konstrukcijų akustikos ir triukšmo valdymo gyvenamojoje bei darbo aplinkoje. Atlieka laboratorinius ir natūrinius akustinių rodiklių akredituotus matavimus, pastatų garso klasifikavimą, aplinkos triukšmo monitoringą bei mokslo tyrimus.
Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras (NAB) 1999-09-28 Akustikos laboratorijai įteikė akreditavimo pažymėjimą Nr.LA.01.28 ir patvirtino techninę kompetenciją akreditavimo srityje išvardytiems bandymams atlikti, žr. akreditavimo sritį: http://www.nab.lt svetainėje.
Notifikuotos laboratorijos laboratorija statusą įgijo 2009-10-02, kai NAB patvirtino VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto (Akustikos laboratorijos) kompetenciją (notifikavimo pažymėjimas Nr.1688-CPD) atlikti termoizoliacinių medžiagų notifikuotus garso sugerties bandymus ir atlikti atitikties įvertinimo procedūras pagal 89/106/EEB Statybos direktyvos reikalavimus, žr. notifikavimo sritį: http://www.nab.lt svetainėje.
Akustikos laboratorija atlieka statybos produktų ir konstrukcijų garso sugerties bei izoliavimo tyrimus; tiria akustinį pastatų efektyvumą, lauko sąlygomis veikiančių įrenginių ir pastatų inžinerinės įrangos skleidžiamą triukšmą (taip pat orlaivių); kuria mokslinius pagrindus apsaugos nuo triukšmo normatyviniams dokumentams rengti.
Veiklos kryptys:
Pastatų ir atitvarinių kostrukcijų apsaugos nuo  triukšmo tyrimai.
- Pertvarų tarp butų, kitų dalių (fasado, durų, langų ir kt.) oro garso izoliavimo matavimai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose.
- Perdangų oro ir smūgio garso izoliavimo matavimai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose.
- Aidėjimo trukmės matavimai gyvenamųjų, visuomeninių bei kitos paskirties pastatų patalpose.
- Pastatų inžinerinės įrangos triukšmo matavimai.
- Įgaliota nustatytų akustinių rodiklių pagrindu atlikti daugiabučio namo, poilsio namų, gydymo, mokslo ir viešbučio paskirties pastatų garso klasės įvertinimą, išrašant pagal STR 2.01.07:2003 garso klasifikavimo protokolą. Protokolas    reikalingas statinių priėmimo Komisijai pagal STR 1.11.01:2010  3 priedo 11 p. pripažįstant pastatą tinkamu naudoti.
- Konsultuoja specialistus ir gyventojus: projektuojant pastato (jo dalių) garso klasę; garsą izoliuojančių bei sugeriančių medžiagų efektyvaus panaudojimo klausimais; akustinio komforto sąlygų pagerinimo ir apsaugos nuo triukšmo klausimais; dėl padidėjusio triukšmo gyvenamosiose patalpose priežasčių ir butų atitvarinių konstrukcijų (pertvarų ir perdangų) garso izoliavimo savybių gerinimo.
Statybinių  medžiagų ir gaminių tyrimai.
- Statybinių medžiagų garso sugerties matavimas  aidėjimo kameroje.
- Elektrinių mašinų ir buitinių įrenginių garso galios nustatymas.
- Laboratoriniai langų, durų, stiklo paketų ir atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo savybių matavimai aidėjimo kamerų komplekse.
- Kelių triukšmo įrenginių (akustinių barjerų) garso sugerties ir izoliavimo tyrimai aidėjimo kamerose.
- Lauko sąlygomis naudojamos įrangos triukšmo deklaruojamų dydžių garso galios nustatymas pagal 2000/14/EB (STR 2.01.08:2003).
Triukšmo matavimai.
- Aplinkos triukšmo šaltinių gyvenamoje aplinkoje: automobilių, geležinkelio, orlaivių ir pramonės objektų) visų triukšmo rodiklių matavimai.
- Įrengtų kelių triukšmo barjerų akustinio efektyvumo nustatymas.
- Aviacijos triukšmo monitoringas ir jo poveikio įvertinimas.
- Gyventojams ir organizacijoms rengia rekomendacijas triukšmui mažinti pastato vidaus patalpose ir išorės aplinkoje.
 
Laboratorijos specialistai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, technikos komiteto LST TK 31 „Akustika“ir CEN/ISO standartų rengimo darbo grupių veikloje.
dr. Boris Fiks, mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 1145
El. paštas boris.fiks@vgtu.lt
dr. Aleksandras Jagniatinskis, mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 1145
Vietinis telefonas 9249
Jurgis Kenstavičius, inžinierius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 1145
Vietinis telefonas 9347
Regina Piepalytė, inžinierė
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 1145
Deividas Garuolis, technikas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 1145
Aleksandr Ožogov, darbininkas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 1145

Statybinių dirbinių technologijos laboratorija

Statybinių dirbinių laboratorija įkurta 2010 m. sujungus tris savarankiškas laboratorijas: ugniai atsparių betonų, vietinių rišamųjų medžiagų ir fizikinių cheminių tyrimų.
Laboratorijos veikla orientuota į mokslinius tyrimus ir taikomuosius eksperimentinės plėtros darbus kuriant naujas statybines medžiagas ir dirbinius bei jų pagaminimo ir įdiegimo technologijas.
Laboratorijoje atliekami įvairūs statybinių dirbinių tyrimai: rentgenofaziniai, termografiniai, poringumo analizė, rišamųjų medžiagų hidratacijos, įvairių rišiklių, skiedinių, betonų fizikinių ir mechaninių savybių nustatymas, korozijos bei erozijos tyrimai ir kiti.
Statybinių dirbinių technologijos laboratorija, kurios pagrindinė funkcija – moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai su rišamosiomis medžiagomis, skiediniais, betonais (taip pat specialiaisiais – ugniai atspariais, autoklaviniais ir kt.); statybinių dirbinių ir konstrukcijų gamybos technologijų kūrimas; normatyvinių dokumentų rengimas.
 
Teikiamos paslaugos:
- Statybinių mūro skiedinių, tinkų, klampiųjų ir sausųjų statybinių glaistų, cementinių plytelių klijų ir betonų bandymai akredituotoje laboratorijoje.
- Įvairios paskirties sausų statybinių mišinių sudėčių parinkimas bei gamybos technologijų parengimas.
- Autoklavinio akytojo betono dirbinių gamybos technologijos tobulinimas, įvertinant rišamosios medžiagos savybių svyravimus, gaminių kokybę bei technologinius gamybos proceso pakyčius.
- Šilumos agregatų išklojų ekspertizė ir modernių išklojų projektinių pasiūlymų įgyvendinimo priežiūra.
- Naujų optimalių šilumos agregatų išklojų konstrukcijų sukūrimas.
- Bazaltinio ir kitų pluoštų tyrimai, siekiant pritaikyti plaušus sausų statybinių mišinių, autoklavinio akytojo betono bei kitų dirbinių gamyboje.
- Aukštatemperatūrių izoliacinių medžiagų  (plaušinių ir CHS pagrindu) eksperimentinių partijų gamyba.
- Kaitrai atsparių mišinių (klojimo būdas - vibravimas, torkretavimas, liejimas, plūkimas), skiedinių šamoto mūro darbams bei kaitrai atsparaus betono dirbinių (degiklių, dangčių blokai ir kt) gamyba.
dr. Valentin Antonovič, vyriausiasis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2335
Vietinis telefonas 9335
dr. Ina Pundienė, vyriausioji mokslo darbuotoja
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2328
Vietinis telefonas 9328
dr. Modestas Kligys, vyresnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2327
Vietinis telefonas 9327
dr. Marijonas Sinica, vyresnysis mokslo darbuotojas
dr. Rimvydas Stonys, vyresnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2326
Vietinis telefonas 9326
Viktoras Šavareika, vyresn. inžinierius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 3305
dr. Giedrius Girskas, mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2336
Vietinis telefonas 9336
dr. Donatas Mikulskis, mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2337
Vietinis telefonas 9337
dr. Jelena Škamat, mokslo darbuotoja
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4741
Vietinis telefonas 9741
dr. Edmundas Spudulis, mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 5246
Vietinis telefonas 9246
dr. Renata Boris, jaunesnioji mokslo darbuotoja
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2339
Vietinis telefonas 9339
Andrius Kudžma, jaunesnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2336
Vietinis telefonas 9336
Svetlana Jevsejeva, inžinierė
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2329
Vietinis telefonas 9329
Zina Paplauskienė, technikė
Kontaktai
Telefonas (8 5) 273 5365
Mečys Juška, darbininkas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 273 5365
El. paštas mecys.juska@vgtu.lt
Jonas Štramaitis, darbininkas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 273 5365

Statybinių medžiagų laboratorija (akredituota)

Statybinių medžiagų laboratorija veiklą tęsia jau virš 30 metų. Instituto vystymosi laikotarpiu pereinant iš vienos žinybinės priklausomybės prie kitos, sujungus Statybinės keramikos skyriaus, Šalčio atsparumo ir kokybės laboratorijas į  vieną Statybinių medžiagų laboratoriją.
Statybinių medžiagų laboratorija susidedanti iš statybinių dirbinių ir skiedinių sektorių nuo 1999 m. akreditavosi ir gavo iš Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro akreditacijos pažymėjimą Nr. LA1.024. Akreditacijos sritis – mūro gaminių, keraminių plytelių, keraminių čerpių, profiliuotų fibrocementinių lakštų, mūro skiedinių bandymai.
Statybinių medžiagų laboratorija vykdo mokslinius tiriamuosius darbus kuriant ir tobulinant statybinių medžiagų (keraminiai, putstiklio gaminiai), įvairių atliekų perdirbimo technologijas, tiriant statybinių medžiagų savybes, taip pat atlieka rišamujų medžiagų savybių tyrimus.
Laboratorijoje atliekami akredituoti bandymai:
- mūro gaminiams (keraminiaims, silikatiniams, autoklaviniams akytojo betono ir betoniniams (su tankiaisiais ir lengvaisiais  užpildais));
- keraminėms (grindų, sienų, fasado) plytelėms;
- keraminėms čerpėms;
- profiliuotiesiems fibrocementiniams lakštams;
- mūro skiediniams.
dr. Viktor Kizinievič, vyresnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 2630
Vietinis telefonas 9342
doc. dr. Jadvyga Žvironaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2340
Vietinis telefonas 9340
dr. Valdas Ričardas Balkevičius, mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2341
Vietinis telefonas 9341
Šarūnas Matiukas, kokybės vadybininkas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 2630
dr. Jolanta Pranckevičienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 2630
Virginija Pukienė, inžinierė
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 2630

Termoizoliacinių medžiagų laboratorija (akredituota, notifikuota)

Laboratorijos mokslininkai daugiau kaip 40 metų dirba termoizoliacinių medžiagų ir gaminių fizinių-mechaninių ir šiluminių-techninių savybių tyrimų srityje. Pagrindinės mokslinių interesų sritys − lengvų efektyvių termoizoliacinių gaminių atsparumo trumpalaikėms ir ilgalaikėms gniuždančioms apkrovoms tyrimai ir ilgalaikės prognozės bei šių gaminių drėgminių savybių , bei jų įtakos šilumos laidumui, tyrimai ir prognozavimas skaičiuojant sluoksniuotų atitvarinių konstrukcijų temperatūrinį-drėgminį režimą.
Laboratorija nuo 1996 m. akredituota statybinių termoizoliacinių medžiagų ir gaminių bei grūdinto statybinio stiklo kokybės bandymams. Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.004 (žr. http://www.nab.lt ).
Nuo 2005 m. VGTU Termoizoliacijos mokslo institutas šios laboratorijos bazėje notifikuotas (identifikacinis numeris 1688) termoizoliacinių gaminių atitikties vertinimui pagal Europos Sąjungos Direktyvos 89/106/EEB reikalavimus (pagal 3 atitikties įvertinimo schemą). Laboratorijos pagrindinės funkcijos atitikties vertinime pagal 3 schemą − pradiniai produkto tipo bandymai. Platesnę informacija apie notifikavimo sritį žr. http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/cpd.
Termoizoliacinių medžiagų laboratorija vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus termoizoliacinių medžiagų srityse; tiria atitvarinių konstrukcijų ir pastatų energetinį efektyvumą, kuria pagrindus normatyviniams dokumentams rengti.
doc. dr. Sigitas Vėjelis, vyriausiasis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 2485
Vietinis telefonas 9345
dr. Saulius Vaitkus, vyresnysis mokslo darbuotojas
dr. Giedrius Balčiūnas, vyresn. inžinierius
Kontaktai
Telefonas 8 688 64 301
Vietinis telefonas 9301
Agnė Kairytė, vyresn. inžinierė
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2344
Vietinis telefonas 9344
Arūnas Kremensas, vyresn. inžinierius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2344
Vietinis telefonas 9344
dr. Rūta Stapulionienė, vyresn. inžinierė
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2344
Vietinis telefonas 9344
dr. Giedrius Balčiūnas, jaunesnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas 8 688 64 301
Vietinis telefonas 9301
dr. Lina Lekūnaitė-Lukošiūnė, jaunesnioji mokslo darbuotoja
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2343
Vietinis telefonas 9343
Ingrida Žiaugraitė, laborantė
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 2485