Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Verslui Kvalifikacijos tobulinimas Statinių statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių mokymo programa

Statinių statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių mokymo programa

Padalinys: Darbo ir gaisrinės saugos katedra
Mokymų trukmė: 36 akad.val.
Telefono numeris: +370 (5) 274 5237; +370 (5) 274 4702
El. pašto adresas: ritoldas.sukys@vgtu.lt; valentina.leonova@vgtu.lt
Registracija
Statinių statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių mokymo programa skirta išmokyti, kad būtų užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata statybvietėje, koordinuoti ir kontroliuoti rizikos prevenciją, taip pat saugos ir sveikatos darbe priemonių plano įgyvendinimą statybvietėje.
 
Daugiau informacijos rasite Statybos fakulteto Darbo ir gaisrinės saugos katedros internetiniame puslapyje
Parengti statinių statybos saugos ir sveikatos koordinatorius ir įvertinti jų pasirengimą atlikti šias pareigas, išmokyti statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių darbdavių bendradarbiavimą, jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją.
 
 
Kiekvieno koordinatoriaus atestavimo metu žinios tikrinamos pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų statybvietėse reikalavimus:
 • sugebėti vykdyti statybvietės saugos ir sveikatos darbe priemonių plano įgyvendinimą, esant būtinumui jį koreguoti;
 • koordinuoti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi statybvietėje;
 • organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių darbdavių bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją.
 1. Išsilavinimas (kvalifikacija): universiteto bakalauro ar magistro kvalifikacijos laipsnis, aukštasis statybos ar architektūros išsilavinimas arba pagal buvusią iki 1990 m. kovo 11 d. aukštojo mokslo sistemą kito atitinkamo pavadinimo statybos ir/ar architektūros specialistas.
 2. Galiojančią vadovo atestato kopiją.
 3. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto galiojančio pažymėjimo kopiją.
 4. Darbo ir kitos veiklos aprašymą, patvirtinantį praktinio darbo patirtį ir rengtų projektų ar statytų statinių sąrašą.
 
I. Teorinė dalis
 
Įvadas
1 h
Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą statybvietėje. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimas ir prevencija
 
3 h
Statybos darbų technologinių procesų sauga
4 h
Darbo aplinkos aspektai
2 h
Darbo vietų įrengimas
4 h
Saugos ir sveikatos priemonių statybvietėje koordinavimas
6 h
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų statybvietėje derinimas ir taisymas
4 h
Viso:
24 h
 
II. Praktinė dalis
 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų statybvietėje analizė
11 h
Ypatingus reikalavimus keliantys darbai
0,5 h
Tvarka ir švara statybvietėje
0,5 h
Viso:
12 h
Iš viso:
36 h
 
III. Savarankiškas darbas
 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų parengimas konkrečiam objektui
4 savaitės
Testas
 
 
Įgyjama kompetencija: statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių darbdavių bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją.
Teigiamai įvertinus atestuojamojo žinias ir parengtą darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių plano projektą, išduodamas statinių statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus pažymėjimas, kuris galioja 5 metus.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Vilma Navikienė
  • Ugnė Marija Narkevičiūtė
  • Lina Mockaitytė
  • Sandra Šumskaitė
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė