Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Verslui Kvalifikacijos tobulinimas Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo mokymo kursų programa

Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo mokymo kursų programa

Padalinys: Darbo ir gaisrinės saugos katedra
Mokymų trukmė: 36 akad.val.
Telefono numeris: +370 (5) 2744702
El. pašto adresas: valentina.leonova@vgtu.lt
Registracija
Pagal galiojančius teisės aktus organizacijose turi būti įvertinta profesinė rizika. Europos Sąjungos ir Lietuvos patirtis rodo, kad psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas yra sudėtingas procesas, kuriam reikalingos specifinės žinios ir jos įgyjamos per specializuotus mokymus.
Programa skirta įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistams ir tarnybų, teikiančių įmonėms rizikos veiksnių tyrimo paslaugas, specialistams.
 
Daugiau informacijos rasite Statybos fakulteto Darbo ir gaisrinės saugos katedros internetiniame puslapyje
Programos tikslas – suteikti žinių apie psichosocialinių rizikos veiksnių įtaką sveikatai, supažindinti su šiuolaikiniais psichosocialinių veiksnių tyrimo metodais.
Programos uždaviniai – suteikti bazines teorines žinias ir praktinius įgūdžius, kad  programą baigęs asmuo būtų įgijęs kompetencijų savarankiškai vykdyti psichosocialinių veiksnių tyrimus ir mokėtų teikti siūlymus psichologiniam klimatui gerinti organizacijoje. 
Įmonių saugos ir sveikatos tarnybų darbuotojai ir personalo vadybininkai; tarnybų, teikiančių įmonėms rizikos veiksnių tyrimo paslaugas, darbuotojai. Mokymuose gali dalyvauti asmenys turintys aukštąjį išsilavinimą.
I. Auditorinis – laboratorinis darbas
1. PSO streso darbe strategija.  Teisės aktų nustatyti psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo reikalavimai. Kompetencijos reikalavimai tyrimo įstaigoms ir specialistams
3 h
2. Stresinės situacijos darbe. Stresinės reakcijos. Individualūs veiksniai
3 h
3. Psichosocialinių rizikos veiksnių poveikis sveikatai. Mokslinių tyrimų duomenys
3 h
4. Psichosocialiniai  veiksniai, susiję su darbo aplinkos sąlygomis
3 h
5. Psichosocialiniai veiksniai, susiję su darbo reikalavimais
3 h
6. Psichosocialiniai veiksniai, susiję su darbo organizavimu
3 h
7. Psichosocialiniai veiksniai, susiję su darbo turiniu
3 h
8. Psichosocialiniai veiksniai, susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir/ar santykiais su darbdaviu
3 h
9. Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodų taikymas. Sąveikos teorijos. Įtampos darbe bei pastangų ir atlygio neatitikimo modeliai
5 h
10. Streso darbe valdymas ir prevencija. Geros praktikos pavyzdžiai
3 h
11.Psichosocialiniai rizikos veiksniai pažinimo (kognityvinės) ergonomikos požiūriu. Protinio darbo krūvio vertinimas
 
4 h
II. Savarankiškas darbas
 • Psichosocialinių rizikos veiksnių praktinis tyrimas realioje organizacijoje ir jų analizė - 3 savaitės.
3 sav.
 
 
III. Savarankiško tyrimo pateikimas grupėje. Testas
 
 
Asmenys, išklausę šią programą, gebės savarankiškai atlikti jiems duotomis metodikomis psichosocialinių veiksnių tyrimą ir teikti siūlymus psichologiniam klimatui gerinti organizacijoje.
 
Išklausiusiems programą, atlikusiems praktines užduotis ir išlaikiusiems testą išduodami kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimai.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Vilma Navikienė
  • Ugnė Marija Narkevičiūtė
  • Lina Mockaitytė
  • Sandra Šumskaitė
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė