Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Verslui Kvalifikacijos tobulinimas Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo mokymo kursų programa

Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo mokymo kursų programa

Padalinys: Darbo ir gaisrinės saugos katedra
Mokymų trukmė: 36 akad.val.
Telefono numeris: +370 (5) 2744702
El. pašto adresas: valentina.leonova@vgtu.lt
Registracija
Pagal galiojančius teisės aktus tiek naujai kuriamoms, tiek ir esamoms darbo vietoms turi būti įvertinta profesinė rizika. ES šalių narių, o taip pat Lietuvos patirtis rodo, kad ergonominių rizikos veiksnių vertinimas yra sudėtingas procesas ir tam reikalingos specifinės žinios, kurios įgyjamos per specializuotus mokymus.
 
Daugiau informacijos rasite Statybos fakulteto Darbo ir gaisrinės saugos katedros internetiniame puslapyje
Programos tikslas – išmokyti klausytojus analizuoti darbines sistemas, jas skaidant į mažiausias sudėtines dalis, jų ergonominiam vertinimui taikyti nelabai sudėtingas tyrimo metodikas, supažindinti su Lietuvoje atliekamų ergonominių tyrimų duomenimis.
Programos uždaviniai: suteikti bazines teorines žinias ir praktinius įgūdžius, kad programą baigęs asmuo būtų įgijęs kompetencijų savarankiškai vykdyti ergonominių veiksnių tyrimus ir teiktų siūlymus apie darbo sistemos elementų priderinimą darbuotojams.
Programa skirta įmonių saugos ir sveikatos padalinių darbuotojams, vadybininkams, konstruktoriams ir procesų technologams, o taip pat tarnybų, teikiančių įmonėms rizikos veiksnių tyrimo paslaugas specialistams. Mokymuose gali dalyvauti asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.
I. Teorinė dalis
 1. Teisės aktų nustatyti ergonominių rizikos veiksnių tyrimo, vertinimo ir prevencijos darbo vietose reikalavimai. Kompetencijos reikalavimai ergonominių veiksnių tyrimo įstaigoms ir specialistams 4 val.
 2. Profesinės rizikos vertinimo praktika Europos Sąjungos šalyse. Profesinės sveikatos rodikliai 4 val.
 3. Ergonominiai rizikos veiksniai ir jų poveikis darbuotojų sveikatai. Įrodymais pagrįsti informacijos šaltiniai 4 val.
 4. Fizinio darbo krūvio (nugaros žemutinės dalies apkrovimo), keliant ir pernešant krovinį, tyrimas 1 val.
 5. (Psichoemocinės) įtampos darbe, dėmesio koncentravimo ir regos analizatoriaus įtampos tyrimas 1 val.
 6. Darbo vietos pritaikymas darbuotojo galimybėms 1 val.
 7. Ergonominių veiksnių keliamos rizikos nustatymas (įvertinimas) ir prevencija 1 val.

II. Praktinė (laboratorinė) dalis
 1. Fizinio darbo, kai reikia panaudoti didelę jėgą, tyrimas taikant LST EN standartų ir kitas metodikas 4 val.
 2. Dinaminio darbo (didelio fizinio intensyvumo darbų) vertinimas taikant LST EN standartų ir kitas metodikas 2 val.
 3. Didelio dažnio kartotinių judesių, dalyvaujant plaštakos ir pirštų bei rankų ir pečių juostos raumenims, tyrimas taikant LST EN standartų ir kitas metodikas 4 val.
 4. Statinio darbo krūvio, dalyvaujant rankų, nugaros ir kojų raumenims, tyrimas taikant ISO standartų ir kitas metodikas 3 val.
 5. Darbo pozos ir judesių, taikant LST EN standartų ir kitas metodikas, tyrimas 3 val.
 6. Darbo vietos pritaikymas darbuotojo galimybėms 2 val.
 7. Ergonominių veiksnių keliamos rizikos paieška, pasitelkiant pirminio darbo vietų vertinimo metodikas. Rizikos prevencija - geros praktikos pavyzdžiai 2 val.

III. Savarankiškas darbas
Ergonominių rizikos veiksnių praktinis tyrimas konkrečioje įmonėje ir jų įvertinimas 3 savaitės.

IV. Savarankiško tyrimo pateikimas grupėje. Testas
Asmenys, išklausę šią programą, gebės savarankiškai atlikti ergonominių veiksnių tyrimus bei teikti ergonominių priemonių darbo sistemos elementams tobulinti siūlymus.

Pabaigus mokymus išduodamas VGTU kvalifikacijos kėlimo kursų baigimo pažymėjimas.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Vilma Navikienė
  • Ugnė Marija Narkevičiūtė
  • Lina Mockaitytė
  • Sandra Šumskaitė
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė