Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Verslui Kvalifikacijos tobulinimas Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo mokymo kursų programa
Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo mokymo kursų programa STDG 006
 
Padalinys: Darbo ir gaisrinės saugos katedra
Mokymų trukmė: 36 akademinės valandos, iš jų 16 – teorijos, 20 – praktikos.
Telefono numeris: +370 (5) 2744702
El. pašto adresas: aušra.stankiuviene@vgtu.lt; valentina.leonova@vgtu.lt
Darbo ir gaisrinės saugos katedros vedėjas Ritoldas Šukys. Tel. 2745237. El. p.: ritoldas.sukys@vgtu.lt
Kursų vadovas doc., dr. Aušra Stankiuvienė
 
 
 
Programos anotacija
Pagal galiojančius teisės aktus tiek naujai kuriamoms tiek ir esamoms darbo vietoms turi būti įvertinta profesinė rizika, o taip pat ir ergonominių veiksnių keliama rizika. Ši programa sudaryta iš 4 dalių. Pirma, teorinė dalis, apima svarbiausius ergonomikos mokslo aspektus, kuriuos įgyvendinus išvengiama rizikos darbuotojo sveikatai. Antroje, praktinio realių darbo epizodų tyrimo dalyje, kursų dalyviai mokomi pasirinkti ir taikyti nuo nesudėtingų iki didelio sudėtingumo metodikas, atsižvelgiant į individo savybes bei darbo sistemos elementus. Trečia dalis skirta savarankiškam pasirinktų darbo vietų tyrimui, taikant kelias metodikas. Ketvirtas kursų etapas apima savarankiško tyrimo pristatymą ir aptarimą seminare. Kokia apimtimi ir kaip giliai per šiuos keturis mokymosi etapus yra įsisavinamos specifinės ergonominio tyrimo žinios parodo testo rezultatai.
 
Programos tikslas ir uždaviniai
 
Programos tikslas – išmokyti klausytojus analizuoti ergonominiu požiūriu darbo sistemos elementus ir jų ergonominiam vertinimui taikyti nelabai sudėtingas metodikas, supažindinti su Lietuvoje bei ES atliekamų ergonominių tyrimų duomenimis.
 
Programos uždaviniai: suteikti bazines teorines žinias ir praktinius įgūdžius, kad  programą baigęs asmuo būtų įgijęs  kompetencijų savarankiškai vykdyti ergonominių veiksnių tyrimus ir teiktų siūlymus apie darbo sistemos elementų priderinimą darbuotojams.
 
Programos dalyviai
Programa skirta įmonių saugos ir sveikatos padalinių darbuotojams, vadybininkams, konstruktoriams ir procesų technologams, o taip pat  tarnybų, teikiančių įmonėms rizikos veiksnių tyrimo paslaugas specialistams.
 
Programos turinys
I. Teorinė dalis
 • 1. Teisės aktų nustatyti ergonominių rizikos veiksnių tyrimo, vertinimo ir prevencijos darbo vietose reikalavimai. Kompetencijos reikalavimai ergonominių veiksnių tyrimo įstaigoms ir specialistams – 2 val.
 • 2. Ergonominiai rizikos veiksniai ir jų poveikis darbuotojų sveikatai, Darbo sistemos elementų pritaikymas darbuotojo galimybėms. Pirminis darbo vietų vertinimas ergonomikos principų požiūriu – 3 val.
 • 3. Fizinio darbo krūvio (nugaros žemutinės dalies apkrovimo), keliant, nuleidžiant, nešant, stumiant ir traukiant krovinį, tyrimas. Individo jėgos naudojimo rizikos vertinimui taikomų metodikų ir metodų grupės – 2 val.
 • 4. Individo didelio intensyvumo darbų rizikos vertinimo teorijų apžvalga – 2 val.
 • 5. Darbų, susijusių su didelio dažnio kartotiniais judesiais, vertinimo metodikų taikymo apžvalga – 2 val.
 • 6. Individo darbo pozų ir judesių vertinimo metodikų grupės apžvalga – 2 val.
 • 7. Apšvietimo, dėmesio koncentravimo ir regos analizatoriaus įtampos sąsajos – 1 val.
II. Praktinė dalis (Lietuvos įmonių realių situacijų nagrinėjimas, taikant Europos Sąjungoje ir pasaulinėje praktikoje pripažintas, o taip pat standartizuotas metodikas ir metodus )
 • 1.  Pirminis darbo vietų vertinimas (2 val.):
 • 1.1. Ergonominio tyrimo anketos;
 • 1.2. Patikros lapai.
 • 2. Individo rizikos, kai naudojama fizinė jėga, vertinimui taikomų metodikų ir metodų praktinis nagrinėjimas (8 val.):
 • 2.1. Biomechaninio modelio 2D kvazistatinio varianto taikymas;
 • 2.2. Pakuočių optimalios masės (svorio) apskaičiavimas;
 • 2.3. Rizikos naudojant jėgą vertinimas;
 • 2.4. Rizikos keliant rankomis vertinimas;
 • 2.5. Traukimo ir stūmimo veiksmų tyrimas ir įvertinimas;
 • 2.6. Kėlimo, nuleidimo, stūmimo, traukimo ir nešimo veiksmų vertinimas.
 • 3. Individo didelio intensyvumo darbų rizikos vertinimo metodikų praktinis nagrinėjimas (3 val.):
 • 3.1. Fizinio darbo intensyvumo tyrimas
 • 3.2. Fiziologinio atsistatymo (poilsio) pertraukėlių apskaičiavimas;
 • 3.3. Medžiagų apykaitos spartos įvertinimas.
 • 4. Darbų, susijusių su didelio dažnio kartotiniais judesiais, vertinimo metodikos praktinis nagrinėjimas (6 val.):
 • 4.1. Didelio dažnio kartotinio manipuliavimo veiksmų rizikos vertinimas;
 • 4.2. Rankų įtampos rizikos vertinimas.
 • 5. Individo darbo pozų ir judesių vertinimo metodikų nagrinėjimas (3 val.):
 • 5.1. Darbo pozų keliamos rizikos vertinimas taikant įvairias metodikas;
 • 5.2. Darbo pozos ir judesių rizikos vertinimas;
 • 5.3. Statinių darbo pozų rizikos įvertinimas.
 • 6. Darbo vietos pritaikymas darbuotojo galimybėms – geros praktikos pavyzdžiai (2 val.).
III. Savarankiškas darbas
 • Ergonominių rizikos veiksnių praktinis tyrimas konkrečioje įmonėje ir jų įvertinimas – 3 savaitės.
IV. Savarankiško tyrimo pateikimas seminare. Testas
 
Programos apimtis
Viso 36 val. Teorija – 12 val. Praktinis (realių situacijų, pasitelkiant filmuotus įvairių darbų epizodus)  tyrimas – 24 val.
 
Rezultatai Asmenys, išklausę šią programą, gebės savarankiškai atlikti ergonominių veiksnių tyrimus bei teikti ergonominių priemonių darbo sistemos elementams tobulinti siūlymus.
Pabaigus mokymus išduodamas VGTU kvalifikacijos kėlimo kursų baigimo pažymėjimas.
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Vilma Navikienė
  • Edgaras Timinskas
  • Dominyka Jurkštaitė
  • Sandra Šumskaitė
  • Vilma Vilimė
  • Monika Girdziušė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Vilma Navikienė
  • Ugnė Marija Narkevičiūtė
  • Lina Mockaitytė
  • Sandra Šumskaitė
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė