Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Verslui Kvalifikacijos tobulinimas Įgyk tarptautinę suvirinimo inžinieriaus (IWE), technologo (IWT) arba specialisto (IWS) kvalifikaciją
Įgyk tarptautinę suvirinimo inžinieriaus (IWE), technologo (IWT) arba specialisto (IWS) kvalifikaciją
VGTU SUVIRINIMO PERSONALO MOKYMO CENTRAS
 
VGTU Mechanikos fakulteto Suvirinimo tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorija nuo 2007 m. yra Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) įgaliotas suvirinimo personalo mokymo centras (ATB), kurį globoja Slovėnijos ANB (IZV). Centre rengia ir suteikia paruoštiems specialistams Tarptautinio suvirinimo inžinieriaus (IWE), technologo (IWT) ir specialisto (IWS) kvalifikaciją.
 
 
KVIEČIA REGISTRUOTIS
 
 • suvirinimo technologijų srityje dirbančius mokslininkus ir kitus tyrėjus;
 • aukštųjų mokyklų ir profesinio rengimo centrų dėstytojus ir pedagogus;
 • įmonių susijusių su aukštųjų technologijų gamybos šakomis inžinerinius darbuotojus;
 • įgaliotųjų įstaigų ekspertus;
 • techniniuose universitetuose ir moksliniuose tyrimų institutuose studijuojančius doktorantus bei magistrantus
 
DALYVAUTI MOKYMUOSE
 “Suvirinimo inžinierių kvalifikacijos tobulinimas ir patvirtinimas pagal ES reikalavimus”
 
Mokymų tikslas – Vilniuje pagal ES reikalavimus organizuotuose specializuotuose kursuose apmokyti ir atestuoti suvirinimo darbų koordinavimo personalą pagal Tarptautinio suvirinimo instituto gaires ir EN ISO 14731 standarto reikalavimus.
Formuojama grupė suvirinimo koordinuojančio personalo – Tarptautinių suvirinimo inžinierių (IWE). Populiariausių šiuo metu IWE mokymų trukmė - 440 val., mokymai vyks 1 mokslo metų bėgyje (preliminariai mokymų periodas - 5 mėn.). Suformuotų grupių mokymai organizuojami metu eigoje atskiromis sesijomis iki 120 val. kiekvienoje (praktiniai mokymai ir paskaitos priklausomai nuo mokymo programos). 4 sesijų temos: 1 dalis. Suvirinimo procesai ir suvirinimo įranga (100 val.), 2 dalis. Medžiagos ir jų suvirinamumas (110 val.), 3 dalis. Gamyba (110 val.), 4 dalis. Suvirintųjų konstrukcijų projektavimas ir praktiniai mokymai (120 val.).
Mokymus ves profesionalūs universiteto lektoriai. Teoriniai ir praktiniai mokymai bus pagrinde vykdomi VGTU Medžiagotyros ir suvirinimo katedros ir Suvirinimo tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos specialistų pastangomis ir panaudojant šių VGTU padalinių turimą techninę ir materialinę bazę. Mokymų metu teorija bus derinama su praktika. Dalyviai susipažins su kompiuterine programine įranga, suvirinimo technologiniais įrenginiais, gaus padalomosios medžiagos paketą lietuvių kalba.
Kursų dalyvių egzaminavimą atliks ekspertai, kurie atstovauja ES kompetentingą ir turinčią teisę išduoti sėkmingai baigusiems mokymus specialistams Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) diplomus organizaciją (Slovėnijos suvirinimo asociaciją - SDVT) bei Lietuvos Suvirintojų asociaciją (LSA).
Visų kategorijų ir pasirengimo lygio specialistų egzaminavimas vyks pagal vienodą visoms ES šalims tvarką. Po kiekvienos sesijos atskiromis temomis numatomi tarpiniai dalyvių tarpiniai egzaminavimai raštu. Po visų programoje numatytų paskaitų išklausimo vyks galutinis dalyvių žodinis egzaminavimas. Numatyta galimybė pakartotinai laikyti egzaminus. Mokymuose dalyvavusiems ir sėkmingai atestuotiems specialistams bus įteikti IIW Tarptautinio suvirinimo inžinieriaus (IWE) diplomai.
 
DALYVIŲ ATRANKOS KRITERIJAI
 
 • Būtinumas: I pakopos aukštasis techninis išsilavinimas (bakalauro diplomas);
 • Privalumas: darbų patirtis ir užimamos pareigos būtų susijusios su suvirinimo darbų priežiūra, gamybos organizavimu, suvirinimo darbų kokybės kontrole, suvirinimo personalo parengimu ir mokymais
 • Privalumas įmonėms ir organizacijoms, kurie deleguoja į mokymus savo inžinierinį personalą: įmonės kokybės vadybos sistemos egzistavimas ir tai patvirtinantys sertifikatai, įvairūs įmonės kompetencijos lygį patvirtinantys dokumentai (įvairūs liudijimai, atestatai, leidimai, akreditacijos pažymėjimai)
 
Visus susidomėjusius prašome užpildyti anketą
 
Paaiškinimai. Susirinkus grupei apie mokymų pradžią konkurso reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti asmeniškai. Mokymų tvarkaraštis ir egzaminų datos bus dar patikslintos vėliau iki mokymų pradžios.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8-5-2745053; 8-682-22866 (darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 val.) arba el. paštu: nikolaj.visniakov@vgtu.lt. Kontaktinis asmuo Nikolaj Višniakov.
  • Puslapio administratoriai:
  • Vilma Navikienė
  • Edgaras Timinskas
  • Dominyka Jurkštaitė
  • Sandra Šumskaitė
  • Vilma Vilimė
  • Monika Girdziušė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Vilma Navikienė
  • Ugnė Marija Narkevičiūtė
  • Lina Mockaitytė
  • Sandra Šumskaitė
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė