Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Verslui Kvalifikacijos tobulinimas ICAO TAEP - Test of Aviation English for Pilots
ICAO TAEP - Test of Aviation English for Pilots
 
Tarptautinė Civilinės aviacijos organizacija (toliau – ICAO) pripažino, kad kalbos mokėjimas yra labai svarbus faktorius, užtikrinant skrydžių saugą.Dėlšios priežasties ICAO parengė kalbos mokėjimo reikalavimus, kurie išdėstyti Tarptautinės Civilinės Aviacijos Konvencijos (Čikagos konvencija) 1 priede bei ICAO Kalbos įgūdžių reikalavimų įgyvendinimo vadove ir jo prieduose (Doc 9835-AN/453).
Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublika yra ICAO narė, Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA) savo veikloje vadovaujasi ICAO standartais ir rekomendacijomis. Siekdama įgyvendinti ICAO reikalavimusdėlkalbos mokėjimo, CAA patvirtino kalbų mokyklos ,,Lingua perfecta“ parengtą testą pilotams Anglų kalbos mokėjimo lygiui nustatyti – TAEP – Test of Aviation English for Pilots.
 
 PILOTŲ ANGLŲ KALBOS ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINO (TESTO) TVARKA
 1. Testo metu bus nustatyti šių šešių gebėjimų lygiai:
-          tartis (tarimas, kirčiavimas, intonacija, akcentas);
-          konstrukcijos (gramatinės konstrukcijos ir sakinių sudarymas, struktūra);
-          žodynas (žodyno apimtis, gebėjimas perfrazuoti);
-          kalbos rišlumas (kalbėjimo laisvumas, tempas);
-          suvokimas (kito kalbančiojo minčių supratimas);
-          bendravimas (laisvumas, reakcija, informatyvumas, pokalbio palaikymas).
2. Kiekvienas gebėjimas bus vertinama atskirai balais nuo 1 iki 6. Bendras testo įvertinimo balas, kad testas būtų išlaikytas, turi būti ne žemesnis kaip 4.
3. Bendras testo įvertinimo balas apskaičiuojamas, pagal žemiausią balą, gautą už atskirus gebėjimus. Pavyzdžiui, jeigu tartis, konstrukcijos, žodynas, kalbos rišlumas bus įvertinti 6, o bendravimas ir suvokimas – 3, tai bendras testo įvertinimo balas bus 3.
4. Testas susideda iš trijų dalių. Visų trijų testo dalių metu bus vertinami visi šeši aukščiau nurodyti gebėjimų lygiai.
5. Pirmosios dalies – pokalbio – metu užduodami keli bendro pobūdžio klausimai apie UŽSAKOVĄ, jo darbą, įpročius, prašoma pateikti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu. Šios dalies trukmė: 4 – 5 minutės.
6. Antrosios dalies – klausymo – metu pateikiamos klausymui nestandartinės radijo ryšio situacijos. Pirmiausia pateikiamos išklausyti 6 situacijos (kiekviena atskirai) ir prašoma šias situacijas pakomentuoti. Po to pateikiamos dar 3 situacijos. Išklausius pastarųjų trijų situacijų (kiekvienos atskirai) pirmąją dalį vėl prašoma pakomentuoti situaciją, užduoti klausimus. Po to UŽSAKOVUI bus pateikiama klausymui antroji situacijos dalis ir jam reikės patarti kaip išspręsti išgirstą problemą. Šios dalies trukmė: apie 10 minučių.
7. Trečiosios dalies – pasakojimo ir diskusijos – metu vienas po kito pateikiami du su aviacija susiję paveikslėliai. Šiuos paveikslėlius reikia apibūdinti, pateikiant kuo daugiau informacijos, bus užduodami klausimai, plėtojama diskusija. Šios dalies trukmė: 5 – 7 minutės.
8. Testo metu egzaminuotojas anglų kalba pristatys visas užduotis, nurodys kiekvienos testo dalies pradžią ir pabaigą. Pageidaujant, prieš testo laikymą egzaminuotojas lietuviškai perskaitys instrukciją.
9. Visas testas įrašomas į garso laikmenas.
10. Atliekant testą, dalyvauja egzaminuotojas ir vertintojas. Vertintojas pildo vertinimo lapą, kuriame įrašo savo komentarus dėl kiekvieno gebėjimo. Vertinimo lapas pateikiamas susipažinimui kartu su pažymėjimu apie nustatytą anglų kalbos lygį.
11. Pažymėjimas išduodamas lietuvių / anglų kalbomis ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo testo laikymo dienos. Pažymėjime nurodomas nustatytas anglų kalbos lygis ir kiekvieno gebėjimo įvertinimas atskirai.
12. Atvykstant laikyti testo, Užsakovui būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 
CAA patvirtintų anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo egzaminuotojų sąrašas (pilotams):
            Nijolė Žegūnienė (egzaminuotojas, vertintojas)
            Ilona Stankevičiūtė (egzaminuotojas, vertintojas)             Ana Melko (egzaminuotojas, vertintojas)
            Leonas Judelevičius (egzaminuotojas, vertintojas)
Registruotis testui prašome el.paštu  asktc@vgtu.lt
Užsiregistravusiems bus paskirtas individualus laikas.
 
Anglų k. lygio vertinimo sutarčiai reikalingi asmens duomenys:
   Vardas, Pavardė, asmens kodas
   Adresas, telefonas, el.paštas

Testo dieną reikia turėti asmens dokumentą ir kvitą apie apmokejimą.

Įmonės rekvizitai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas Saulėtekio al. 11, LT-10223Vilnius Įmonės kodas 111950243 AB SEB bankas Banko kodas 70440             a/s LT39 7044 0600 0031 7750 – LTL             a/s LT76 7044 0600 0031 7763 – kt.valiuta  SWIFT CBVILT2X Mokėjimo paskirtis - anglų k. testas Suma - 300.00 Lt/86.89 Eur
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Vilma Navikienė
  • Edgaras Timinskas
  • Dominyka Jurkštaitė
  • Sandra Šumskaitė
  • Vilma Vilimė
  • Monika Girdziušė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Vilma Navikienė
  • Ugnė Marija Narkevičiūtė
  • Lina Mockaitytė
  • Sandra Šumskaitė
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė