Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Verslui IT paslaugos ECDL testavimo centras

ECDL testavimo centras

Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (European Computer Driving Licence ECDL) yra dokumentas, rodantis, kad jo savininkas turi pakankamai žinių apie informacijos technologiją ir sugeba naudotis asmeniniu kompiuteriu, bei dažniausiai naudojama taikomąja programine įranga.
ECDL yra visame pasaulyje pripažįstamas dokumentas. Jis skirtas palengvinti įdarbinimo procedūras ir užtikrinti darbdavį, kad pretendentai į darbo vietą ir jau dirbantys asmenys sugeba dirbti kompiuteriu ir naudotis įprastomis programomis.
ECDL yra žinias ir kompetenciją patvirtinantis pažymėjimas, kuris remiasi vieningai pripažinta ECDL programa, kurioje aprašytos būtinos žinių sritys ir įgūdžių grupės, joje yra numatyt vieningi visai Europai kompiuterinio raštingumo egzaminų reikalavimai ir tų egzaminų laikymo tvarka.
ECDL programą propaguoja ir sklaidos procesą prižiūri ECDL fondas (European Computer Driving Licence Foundation). Fondas kiekvienoje ECDL programą vykdančioje šalyje įkuria savo atstovybę. Lietuvoje ECDL sklaidos darbus koordinuoja Lietuvos kompiuterininkų sąjunga ir jos Kaune įkurta viešoji įstaiga „Informacinių technologijų institutas” (ITI). Ši viešoji įstaiga nuo 2000 metų sausio mėnesio yra oficiali ECDL Fondo atstovybė Lietuvoje.
 
Adresas: Saulėtekio 11, L319 k., LT-10223, Vilnius
Tel. 274 49 12
Vadovas: doc. dr. Remigijus Kutas, el. paštas rk@vgtu.lt
Administratorė: Lijana Daunoraitė, el. paštas itsc@vgtu.lt
VGTU Informacinių technologijų ir sistemų centro įgaliotojo ECDL testavimo centro teisės suteiktos 2004 m. liepos 15 d.

Programos tikslai

 • Remti ir skatinti visuotinį kompiuterinį išprusimą.
 • Tobulinti pagrindinių žinių apie informacijos technologiją lygį ir asmeninių kompiuterių bei jų taikomosios programinės įrangos panaudojimo kompetencijos lygį visoje Europoje ir pasaulyje.
 • Garantuoti, kad visi kompiuterių vartotojai suprastų asmeninių kompiuterių naudojimo pranašumus ir privalumus.
 • Padidinti visų darbuotojų, kuriems reikia naudotis kompiuteriu, darbo našumą.
 • Suteikti bazinę kvalifikaciją, kuri leistų visiems žmonėms jaustis informacinės visuomenės dalyviais.

Pažymėjimo gavimo tvarka

Kandidatas ECDL pažymėjimui gauti, kreipiasi į VGTU įgaliotąjį ECDL Testavimo centrą (Saulėtekio al. 11, L319 k.), pateikęs asmens tapatybės dokumentą, apmokėjimo už testų laikymą pavedimo kopiją ir užpildęs registracijos anketą, bei suderinęs pasirinktų modulių testų laikymo grafiką, gali laikyti ECDL modulių testus.
Sumokėti galima šiuose bankuose:
Eil. Nr. Bankas Sąskaita Įmokos kodas
1. AB Swedbank LT327300010002459012 102919
2. AB SEB bankas LT397044060000317750 102919

Pažymėjimas VGTU studentams

VGTU studentams, išlaikiusiems Informacinių technologijų dalykus pažymiu 8, 9 arba 10 yra užskaitomasECDL testų laikymas ir jie gali gauti ECDL pažymėjimą. Pažymėjimas išduodamas tik studijų laikotarpiu. Studentui reikia:
 • sumokėti už pažymėjimą 175 Lt , sumokėti galima šiuose bankuose:
Eil. Nr. Bankas Sąskaita Įmokos kodas
1. AB Swedbank LT327300010002459012 102919
2. AB SEB bankas LT397044060000317750 102919
 •  užpildyti studento, turinčio teisę gauti ECDL pažymėjimą, registracijos anketą,
 • kreiptis į L319 kab., dėl ECDL pažymėjimo išdavimo.

Testai

M1 – Pagrindinės informacinių technologijų sąvokos
M2 – Kompiuterio naudojimas ir bylų tvarkymas
M3 – Tekstų tvarkymas
M4 – Skaičiuoklės
M5 – Duomenų bazės
M6 – Pateikčių rengimas
M7 – Informacija ir komunikacija
Testas laikomas sėkmingai išlaikytu, jeigu teisingai atsakyta į 75 proc. klausimų. Vieno testo laikymo trukmė – 45 minutės Testo perlaikymų skaičius neribojamas. Perlaikant testą kiekvieną kartą reikia mokėti.
Išlaikius antro, trečio, septinto modulių ir bet kurio kito ( pasirinktinai) modulio testus (pagrindinės informacijos technologijos sąvokos, kompiuterio naudojimas ir bylų tvarkymas, tekstų tvarkymas, informacija ir komunikacija) yra išduodamas ECDL Pradmenų pažymėjimas (ECDL START). Pagrindinis ECDL pažymėjimas įteikiamas tada, kai išlaikomi visi septyni moduliai.
Dėl testų laikymo užsiregistravimo skambinkite tel. 8-5 274 49 12.

Testų kainos

ECDL testų kainos:
Testai Kiekis Kaina su PVM Kiana EUR su PVM
Pirmo ECDL testo laikymas 1 90,00 Lt € 26,00
Kitų ECDL testų laikymas arba perlaikymas 1 58,00 Lt € 16,80
Kiekvieno e-Citizen testolaikymas arba perlaikymas 1 100,00 Lt € 29,00
Kiekvieno e-Guardian testolaikymas arba perlaikymas 1 75,00 Lt € 21,70
Pažymėjimas studentams (VGTU) 1 175,00 Lt € 50,70
ECDL Start (1,2,3,7 moduliai) 4 264,00 Lt € 76,40
Kiti 3 moduliai 3 174,00 Lt € 50,40
Pilnas ECDL (7 moduliai) 7 438,00 Lt € 126,80
 

Kursai

Modulis Kurso pavadinimas Kl.
sk.
Val.
sk.
Val. kaina Eur Val. kaina Lt IŠ viso 1 kl. Eur
 
 
IŠ viso 1 kl. Lt Iš viso
už grupę Eur
Iš viso
už grupę Lt
M1 Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) pagrindai 10 8 2,90 10,00 23,20 80,00 232,00 800,00
M2 Naudojimasis kompiuteriu ir failų tvarkymas 10 8 2,90 10,00  23,20 80,00 232,00 800,00
M3 Tekstų tvarkymas 10 12 3,48 12,00  41,76 144,00 417,00 1.440,00
M4 Skaičiuoklės 10 16 4,05 14,00  64,80 224,00 648,00 2.240,00
M5 Duomenų bazės (Excel arba Access) 10 16 4,05 14,00  64,80 224,00 648,00 2.240,00
M6 Pateiktys 10 8 2,90 10,00  23,20 80,00 232,00 800,00
M7 Naršymas žiniatinklyje ir komunikavimas 10 8 2,90 10,00  23,20 80,00 232,00 800,00
Kursai vykdomi susidarius minimaliai 8 klausytojų grupei.
Organizacijų darbuotojų grupių mokymo trukmę, dydį ir kainas galime derinti atskirai.
Prašome kreiptis el. paštu remigijus.kutas@vgtu.lt , tel. 274 50 20.
  • Puslapio administratoriai:
  • Lijana Daunoraitė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Vilma Navikienė
  • Ugnė Marija Narkevičiūtė
  • Lina Mockaitytė
  • Sandra Šumskaitė
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė