Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Verslui Tyrimai ir paslaugos Fundamentiniai medžiagų ir procesų tyrimai

Fundamentiniai medžiagų ir procesų tyrimai

Paslaugos pavadinimas Mokslo sritis
Radono ekshaliacijos, kaip metodo rizikos zonoms Lietuvoje nustatyti, eksperimentiniai tyrimai ir įvertinimas Technologijos mokslai
Difuzinių ėmiklių oro taršos kokybei vertinti tyrimai ir kūrimas Technologijos mokslai
Naujos kartos konstrukcijos katalitinis dujų valymo nuo azoto oksidų įrenginys taikant plazmines technologijas Technologijos mokslai
Naujos kartos biotechnologijų, skirtų mažų gabaritų bioreaktoriuose išsiskiriančių biodujų nuo sieros vandenilio ir amoniako valymui, taikomieji moksliniai tyrimai Technologijos mokslai
Triukšmo slopinimo sienelių, su padangų gumos granulėmis triukšmui slopinti, tyrimai ir taikymas Technologijos mokslai
Biologiškai skaidžių atliekų eksperimentiniai tyrimai Fiziniai mokslai
Triukšmo lygių tyrimai aplinkoje ir pastatuose Fiziniai mokslai
Oro taršos tyrimai Fiziniai mokslai
Aukšto dažnio elektromagnetinių laukų tyrimai Fiziniai mokslai
Kvapų tyrimai Fiziniai mokslai
Architektūros, kraštovaizdžio objektų, teritorijų planavimo dokumentų rengimas. Humanitariniai mokslai
Architektūrinių ir urbanistinių objektų projektavimas ir tyrimai, architektūros paveldo regeneracija Humanitariniai mokslai
Architektūros teorija ir kritika, architektūrinės kompozicijos problematika Humanitariniai mokslai
Architektūros istorija, teorija, kritika, paveldosauga Humanitariniai mokslai
Eismo įvykių ekspertizės Technologijos mokslai
Įvairių vidaus degimo variklių degalų bei deginių eksperimentiniai tyrimai Technologijos mokslai
Rengiami siūlymai ir metodiniai nurodymai automobilių techninės priežiūros tobulinimo, eismo saugumo gerinimo ir aplinkos užterštumo mažinimo klausimais Technologijos mokslai
Vidaus degimo variklių eksperimentiniai tyrimai Technologijos mokslai
Vidaus degimo variklių teoriniai tyrimai Technologijos mokslai
Aerodinaminių ir skrydžio parametrų matavimo sistemos tyrimas mažų greičių lėktuvams ir bepiločiams orlaiviams Technologijos mokslai
Inovatyvių bepiločių orlaivių valdymo metodų tyrimai Technologijos mokslai
Piloto skrydžio automatizuoto vertinimo sistemos tyrimai Technologijos mokslai
Bepiločių orlaivių skrydžio trajektorijų analizė Technologijos mokslai
Skrydžių valdymo metodų patikimumo analizė Technologijos mokslai
Skrydžių valdymo technologijų tyrimai Technologijos mokslai
Bepiločių orlaivių panaudojimo tyrimai Technologijos mokslai
Lengvų ir bepiločių lėktuvų aerodinamikos ir skrydžio dinamikos tyrimai Technologijos mokslai
Visuomeninių erdvių ir joms skirtų dailės kūrinių meninės kokybės ekspertavimas, dailės edukacija Humanitariniai mokslai
Dailės ir architektūros sąveikos galimybių tyrimai, dailės objektų kūrimas Humanitariniai mokslai
Darnios daiktinės aplinkos tyrimai, dalyvavimas daiktinės aplinkos ir gaminių projektavimo, vertinimo bei gamybos procese. Technologijos mokslai
Intelektualiaisiais metodais grįstų signalų ir vaizdų skaitmeninio apdorojimo, atpažinimo bei valdymo informacinių sistemų konceptualizavimas ir maketavimas Technologijos mokslai
Intelektualiaisiais metodais grįstų signalų ir vaizdų skaitmeninio apdorojimo, atpažinimo bei valdymo elektroninių sistemų konceptualizavimas ir maketavimas Technologijos mokslai
Intelektualiaisiais metodais grįstų ir lauku programuojamų loginių matricų (angl. FPGA) integriniuose grandynuose įgyvendinamų elektroninių sistemų prototipų kūrimas Technologijos mokslai
Intelektualiaisiais metodais grįstų ir lauku programuojamų loginių matricų (angl. FPGA) integriniuose grandynuose įgyvendinamų informacinių sistemų prototipų kūrimas Technologijos mokslai
Intelektualiųjų technologijų taikymo elektroninėse sistemose techninių galimybių vertinimas Technologijos mokslai
Patikimumo tyrimai geležinkelyje Technologijos mokslai
Techninės priežiūros tobulinimas Technologijos mokslai
Energijos sąnaudų mažinimas Technologijos mokslai
Alternatyviųjų degalų tyrimai Technologijos mokslai
Geležinkelio eismo saugumas Technologijos mokslai
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų medžiagų (betono, skiedinio, armatūros ir jos jungčių, mūro gaminių ir kt.), apkraunant statine ir daugiacikle dinamine apkrovomis, esant aplinkos bei aukštai temperatūroms, modelių kūrimas, savybių vertinimas ir eksp Technologijos mokslai
Pastatų ir statinių gelžbetoninių ir iš anksto įtemptų gelžbetoninių konstrukcijų kūrimas, jų skaičiavimo metodų kūrimas, projektavimo standartų ruošimas Technologijos mokslai
Pastatų ir statinių konstrukcijų stiprumo, deformatyvumo ir ilgalaikiškumo vertinimas, prognozavimas (modeliavimas) ir eksperimentinis tyrimas Technologijos mokslai
Rekonstruojamų ir modernizuojamų pastatų konstrukcinių sprendinių, mažinančių energijos sąnaudas, kūrimas ir tyrimas Technologijos mokslai
Specialiųjų betonų, gaminamų taikant naujas medžiagas ir technologijas, kūrimas ir tyrimas Technologijos mokslai
Geodeziniai ir geofiziniai tyrimai Technologijos mokslai
Antžeminių objektų 3D modelių sudarymas Technologijos mokslai
Statinių horizontaliųjų ir vertikaliųjų deformacijų bei posvyrio tyrimai Technologijos mokslai
Apskritiminių ir linijinių skalių brūkšnių padėties, gabaritų matavimai bei mikroschemų geometrinių parametrų matavimai Technologijos mokslai
Geodeziniai darbai statyboje Technologijos mokslai
Gravitacijos lauko tyrimai Technologijos mokslai
Geomagnetinio lauko tyrimai Technologijos mokslai
Antžeminių objektų 3D modelių sudarymas Technologijos mokslai
Statinių horizontaliųjų ir vertikaliųjų deformacijų bei posvyrio tyrimai Technologijos mokslai
Geodezinių prietaisų patikra ir kalibravimas Technologijos mokslai
Geotechninių statinių ir jų pagrindų taikomieji eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai Technologijos mokslai
Sudėtingo įtempimų-deformacijų būvio grunto elgsenos analizė kompiuterizuota triašio bandymo sistema GDS Technologijos mokslai
Gruntų standartinių fizinių ir mechaninių savybių nustatymas Technologijos mokslai
Pastatų pagrindų nuosedžių tyrimai Technologijos mokslai
Statinio konstrukcinės dalies projektų ekspertizė (geotechninė dalis) Technologijos mokslai
Pagrindų, pamatų ir požeminių statinių būklės vertinimas, rekomendacijų teikimas Technologijos mokslai
Pamatų ir jų pagrindų laboratoriniai tyrimai ir analizė didelių matmenų bandymų stende Technologijos mokslai
Grunto Proktoro tankio nustatymas Technologijos mokslai
Grunto fizinių savybių nustatymas Technologijos mokslai
Grunto granuliometrinės sudėties nustatymas Technologijos mokslai
Grunto statinis tyrimas triašio slėgio įranga Technologijos mokslai
Grunto dinaminis tyrimas triašio slėgio įranga Technologijos mokslai
Hidrotechnikos statinių techninės būklės vertinimas Fiziniai mokslai
Hidrotechnikos statinių poveikio upių hidrologiniam režimui vertinimas Fiziniai mokslai
Atvirų vagų hidrologiniai ir hidrauliniai skaičiavimai Fiziniai mokslai
Konsultacijos vamzdynų hidraulinių skaičiavimų klausimais Fiziniai mokslai
Žalieji transporto koridoriai Technologijos mokslai
Intermodalinio transporto integracija ir plėtotė, intermodalinių terminalų integracija. Socialiniai mokslai
Kelio dangos konstrukcijos bandinių triašio apkrovimo bandymo įrenginys Technologijos mokslai
Asfalto bandinių nuovargio bandymo įrenginys su atitinkamos temperatūros palaikymo kabinetu Technologijos mokslai
Asfalto mišinių rato riedėjimo vėžių nustatymo komplektas su bitumo grupinės sudėties nustatymo įranga Technologijos mokslai
Automobilių kelių ir gatvių dangų konstrukcijų moksliniai tyrimai Technologijos mokslai
Automobilių kelių ir gatvių tiesimo medžiagų moksliniai tyrimai Technologijos mokslai
Oro ir jūros uostų dangų konstrukcijų tyrimai Technologijos mokslai
Naujų technologijų tyrimai ir taikymas Technologijos mokslai
Norminių ir techninių dokumentų bei rekomendacijų rengimas Technologijos mokslai
Statinis zondavimas Technologijos mokslai
Dinaminis zondavimas Technologijos mokslai
Bandymas statiniu štampu Technologijos mokslai
Polio vientisumo bandymas Technologijos mokslai
Polio laikomosios galios bandymas Technologijos mokslai
Plieno - betono ir medžio - betono kompozitinių konstrukcijų skaitiniai ir laboratoriniai tyrimai Technologijos mokslai
Plieninių konstrukcijų elementų ir jų mazgų skaitiniai ir laboratoriniai tyrimai Technologijos mokslai
Aliuminio ir stiklo konstrukcijų ir jų mazgų skaitiniai ir laboratoriniai tyrimai Technologijos mokslai
Sudėtingų plieninių konstrukcijų skaitinė analizė ir projektavimas Technologijos mokslai
Medinių konstrukcijų elementų ir jų mazgų skaitiniai ir laboratoriniai tyrimai Technologijos mokslai
Norminių dokumentų rengimas Technologijos mokslai
Miesto susisiekimo sistemų modeliavimas ir tyrimai Technologijos mokslai
Subalansuota miestų plėtra Technologijos mokslai
Energijos transformatorių ir sistemų modeliavimas Technologijos mokslai
Energetikos planavimas: šilumos ūkio planų rengimas, gyvenviečių aprūpinimo energija galimybių studijos Technologijos mokslai
Atsinaujinančių energijos šaltinių pastatuose panaudojimo techninių galimybių studijos Technologijos mokslai
Pastato energetinis auditas, atliekant faktinių energinių parametrų matavimus Technologijos mokslai
Pastato arba patalpos mikroklimato tyrimai Technologijos mokslai
Energijos transformatorių ir sistemų modeliavimas Technologijos mokslai
Energetikos planavimas: šilumos ūkio planų rengimas, gyvenviečių aprūpinimo energija galimybių studijos Technologijos mokslai
Atsinaujinančių energijos šaltinių pastatuose panaudojimo techninių galimybių studijos Technologijos mokslai
Pastato energetinis auditas, atliekant faktinių energinių parametrų matavimus Technologijos mokslai
Pastato arba patalpos mikroklimato tyrimai Technologijos mokslai
Įvairios paskirties patalpų akustinių savybių tyrimas Humanitariniai mokslai
Pastatų apsauga nuo triukšmo darniomis architektūrinėmis ir konstrukcinėmis priemonėmis Technologijos mokslai
Verslo aplinkos (konkurencinės, mokestinės ir kt.) tyrimai, darbo rinkos tyrimai Socialiniai mokslai
Projektų vertinimas, strateginių plėtros planų analizė, rengimas ir vertinimas Socialiniai mokslai
Inovacijų kūrimo ir diegimo galimybių studija, inovacijų kūrimo ir diegimo procesų modeliavimas, projektų rengimo ir tobulinimo galimybių studijos parengimas Socialiniai mokslai
Strateginio veiklos plano atitikimo (suderinamumo) aplinkos reikalavimams tyrimas, poreikių tobulinti strateginį veiklos planą nustatymas Socialiniai mokslai
Jaunimo užimtumo problemų tyrimai, užimtumą skatinančių priemonių sprendimai. Inovacinių sprendimų paieškos sistemos skatinant jaunimo užimtumą kūrimas. Socialiniai mokslai
Rekonstruojamų pastatų metalinių konstrukcijų ribinių būvių praktinė ir teorinė patikra Technologijos mokslai
Skiedinių sąvybių tyrimai Technologijos mokslai
Keraminių statybinių gaminių gamybos technologijos tyrimai Technologijos mokslai
Aukštatemperatūrinių izioliacinių medžiagų panaudojimas pramoniniuose įrengimuose Technologijos mokslai
Šiluminių agregatų išklojos konstrukcijų ekspertizė Technologijos mokslai
Naujų ir esamų statybinių kompozitų kūrimas ir tobulinimas Technologijos mokslai
Inovacinių statybinių konstrukcijų ir jų medžiagų tyrimas ir jų taikymo galimybių įvertinimas Technologijos mokslai
Statybinių medžiagų ir konstrukcijų laboratoriniai tyrimai ir bandymai Technologijos mokslai
Statinių, jų konstrukcijų bei medžiagų natūriniai tyrimai ir bandymai Technologijos mokslai
Konstrukcijų bandymo ir skaičiavimo metodikos Technologijos mokslai
Statinių, jų konstrukcijų techninė būklės vertinimas ir statinių ekspertizė Technologijos mokslai
Statybinių medžiagų ir gaminių gamybos technologijų kūrimas ir tobulinimas Technologijos mokslai
Gamybos atliekų panaudojimas statybinių medžiagų gamyboje Technologijos mokslai
Kokybės vadybos sistemų kūrimas statybos pramonių įmonėse Technologijos mokslai
Bandymai pagal akreditavimo sritį Technologijos mokslai
Cementinių medžiagų struktūros tyrimai Technologijos mokslai
Cementinių mišinių reologiniai tyrimai Technologijos mokslai
Taikomieji moksliniai tyrimai Technologijos mokslai
Dalelių analizė Technologijos mokslai
Statybinės keramikos pramonės žaliavų ir gaminių tyrimai Technologijos mokslai
Pramonės atliekų panaudojimo statybinėse medžiagose tyrimai Technologijos mokslai
Betono ir skiedinių atsparumo šarminei ir sulfatinei korozijai tyrimai Technologijos mokslai
Inovacinių statybinių konstrukcijų ir jų medžiagų tyrimas ir jų taikymo galimybių įvertinimas Technologijos mokslai
Statybinių medžiagų ir konstrukcijų laboratoriniai tyrimai ir bandymai Technologijos mokslai
Statinių, jų konstrukcijų bei medžiagų natūriniai tyrimai ir bandymai Technologijos mokslai
Konstrukcijų bandymo ir skaičiavimo metodikos Technologijos mokslai
Statinių, jų konstrukcijų techninė būklės vertinimas ir statinių ekspertizė Technologijos mokslai
Moksliniai tyrimai tarptautinės ekonomikos, vadybos, tarptautinio marketingo, technologijų perdavimo ir inovacijų srityse Socialiniai mokslai
Konsultacinė veikla ir konsultavimo paslaugos įvairiose tarptautinės ekonomikos, vadybos, tarptautinio marketingo, technologijų perdavimo ir inovacijų bei kitose srityse Socialiniai mokslai
Moksliniai seminarai, konferencijos, tobulinimo kursai technologijų perdavimo , inovacijų tematikai kursai,skirti tarptautinės ekonomikos, vadybos, tarptautinio marketingo, technologijų perdavimo , inovacijų tematikai Socialiniai mokslai
Rengiami teritorijų planavimo dokumentai Technologijos mokslai
Konsultacijos Technologijos mokslai
Mokslo tiriamieji darbai, galimybių studijos Technologijos mokslai
Dalyvavimas tarptautinių programų projektuose Technologijos mokslai
Skaitmeninių žemėlapių sudarymas Technologijos mokslai
Transporto mašinų bei technologinių įrenginių, tyrimai, projektavimas, diagnostika ir ekspertizės Technologijos mokslai
Transporto mašinų bei įrenginių transmisijų dinaminių procesų tyrimai ir diagnos Technologijos mokslai
Liftų diagnostika Technologijos mokslai
Transporto srautų tyrimai, ekspertizės Technologijos mokslai
Gruntų sutankinimo nustatymas. Technologijos mokslai
Rinkos tyrimai Socialiniai mokslai
Verslo plėtros strategijos Socialiniai mokslai
Veiklos auditas Socialiniai mokslai
Mikro ir makro logistikos procesų analizė Socialiniai mokslai
Informacinės technologijos Socialiniai mokslai
Urbanizuotų teritorijų raidos tyrimai ir plėtros galimybių studijos Humanitariniai mokslai
Urbanistinių ir architektūrinių objektų tyrimai ir projektavimas Humanitariniai mokslai
Kraštovaizdžio objektų tyrimai ir projektavimas Humanitariniai mokslai
Ekspertinė veikla Humanitariniai mokslai
Teritorijų planavimas ir projektavimas, teritorijų ir urbanistinių kompleksų projektiniai pasiūlymai, teritorijų plėtros galimybių studijos Humanitariniai mokslai
Teritorijų raidos stebėsena (monitoringas), konsultavimas ir ekspertinė veikla urbanistikos srityje Humanitariniai mokslai
Profesiniai mokymai ir švietimas urbanistikos srityje, visuomeninė veikla urbanistikos srityje Humanitariniai mokslai
Vvandens kokybės rodiklių nustatymas Fiziniai mokslai
Vandens debito matavimas Fiziniai mokslai
Vandens slėgio ir hidraulinio smūgio matavimai, bei rekomendacijos avarijų mažinimui Fiziniai mokslai
Vandens nuostolių paieška Fiziniai mokslai
Mokymai Fiziniai mokslai
Tiekimo grandinės valdymo (fizinės logistikos, sandėlių operacijų, IT logistikoje sprendimai ir pan.) optimizavimo tyrimai  Socialiniai mokslai
E. verslo strategijos ir sprendimų efektyvumo vertinimas Socialiniai mokslai
Žinių vadybos porcesų vertinimas Socialiniai mokslai
Viešųjų e-paslaugų tyrimai Socialiniai mokslai
  • Puslapio administratoriai:
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Vilma Navikienė
  • Ugnė Marija Narkevičiūtė
  • Lina Mockaitytė
  • Sandra Šumskaitė
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė