Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Darnioji statyba

Paslaugos pavadinimas Mokslo sritis
Architektūros, kraštovaizdžio objektų, teritorijų planavimo dokumentų rengimas. Humanitariniai mokslai
Architektūrinių ir urbanistinių objektų projektavimas ir tyrimai, architektūros paveldo regeneracija Humanitariniai mokslai
Architektūros teorija ir kritika, architektūrinės kompozicijos problematika Humanitariniai mokslai
Architektūros istorija, teorija, kritika, paveldosauga Humanitariniai mokslai
Visuomeninių erdvių ir joms skirtų dailės kūrinių meninės kokybės ekspertavimas, dailės edukacija Humanitariniai mokslai
Dailės ir architektūros sąveikos galimybių tyrimai, dailės objektų kūrimas Humanitariniai mokslai
Darnios daiktinės aplinkos tyrimai, dalyvavimas daiktinės aplinkos ir gaminių projektavimo, vertinimo bei gamybos procese. Technologijos mokslai
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų medžiagų (betono, skiedinio, armatūros ir jos jungčių, mūro gaminių ir kt.), apkraunant statine ir daugiacikle dinamine apkrovomis, esant aplinkos bei aukštai temperatūroms, modelių kūrimas, savybių vertinimas ir eksp Technologijos mokslai
Pastatų ir statinių gelžbetoninių ir iš anksto įtemptų gelžbetoninių konstrukcijų kūrimas, jų skaičiavimo metodų kūrimas, projektavimo standartų ruošimas Technologijos mokslai
Pastatų ir statinių konstrukcijų stiprumo, deformatyvumo ir ilgalaikiškumo vertinimas, prognozavimas (modeliavimas) ir eksperimentinis tyrimas Technologijos mokslai
Rekonstruojamų ir modernizuojamų pastatų konstrukcinių sprendinių, mažinančių energijos sąnaudas, kūrimas ir tyrimas Technologijos mokslai
Specialiųjų betonų, gaminamų taikant naujas medžiagas ir technologijas, kūrimas ir tyrimas Technologijos mokslai
Geotechninių statinių ir jų pagrindų taikomieji eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai Technologijos mokslai
Sudėtingo įtempimų-deformacijų būvio grunto elgsenos analizė kompiuterizuota triašio bandymo sistema GDS Technologijos mokslai
Gruntų standartinių fizinių ir mechaninių savybių nustatymas Technologijos mokslai
Pastatų pagrindų nuosedžių tyrimai Technologijos mokslai
Statinio konstrukcinės dalies projektų ekspertizė (geotechninė dalis) Technologijos mokslai
Pagrindų, pamatų ir požeminių statinių būklės vertinimas, rekomendacijų teikimas Technologijos mokslai
Pamatų ir jų pagrindų laboratoriniai tyrimai ir analizė didelių matmenų bandymų stende Technologijos mokslai
Grunto Proktoro tankio nustatymas Technologijos mokslai
Grunto fizinių savybių nustatymas Technologijos mokslai
Grunto granuliometrinės sudėties nustatymas Technologijos mokslai
Grunto statinis tyrimas triašio slėgio įranga Technologijos mokslai
Grunto dinaminis tyrimas triašio slėgio įranga Technologijos mokslai
Kelio dangos konstrukcijos bandinių triašio apkrovimo bandymo įrenginys Technologijos mokslai
Asfalto bandinių nuovargio bandymo įrenginys su atitinkamos temperatūros palaikymo kabinetu Technologijos mokslai
Asfalto mišinių rato riedėjimo vėžių nustatymo komplektas su bitumo grupinės sudėties nustatymo įranga Technologijos mokslai
Automobilių kelių ir gatvių dangų konstrukcijų moksliniai tyrimai Technologijos mokslai
Automobilių kelių ir gatvių tiesimo medžiagų moksliniai tyrimai Technologijos mokslai
Oro ir jūros uostų dangų konstrukcijų tyrimai Technologijos mokslai
Naujų technologijų tyrimai ir taikymas Technologijos mokslai
Norminių ir techninių dokumentų bei rekomendacijų rengimas Technologijos mokslai
Statinis zondavimas Technologijos mokslai
Dinaminis zondavimas Technologijos mokslai
Bandymas statiniu štampu Technologijos mokslai
Polio vientisumo bandymas Technologijos mokslai
Polio laikomosios galios bandymas Technologijos mokslai
Plieno - betono ir medžio - betono kompozitinių konstrukcijų skaitiniai ir laboratoriniai tyrimai Technologijos mokslai
Plieninių konstrukcijų elementų ir jų mazgų skaitiniai ir laboratoriniai tyrimai Technologijos mokslai
Aliuminio ir stiklo konstrukcijų ir jų mazgų skaitiniai ir laboratoriniai tyrimai Technologijos mokslai
Sudėtingų plieninių konstrukcijų skaitinė analizė ir projektavimas Technologijos mokslai
Medinių konstrukcijų elementų ir jų mazgų skaitiniai ir laboratoriniai tyrimai Technologijos mokslai
Norminių dokumentų rengimas Technologijos mokslai
Subalansuota miestų plėtra Technologijos mokslai
Įvairios paskirties patalpų akustinių savybių tyrimas Humanitariniai mokslai
Pastatų apsauga nuo triukšmo darniomis architektūrinėmis ir konstrukcinėmis priemonėmis Technologijos mokslai
Rekonstruojamų pastatų metalinių konstrukcijų ribinių būvių praktinė ir teorinė patikra Technologijos mokslai
Skiedinių sąvybių tyrimai Technologijos mokslai
Keraminių statybinių gaminių gamybos technologijos tyrimai Technologijos mokslai
Aukštatemperatūrinių izioliacinių medžiagų panaudojimas pramoniniuose įrengimuose Technologijos mokslai
Šiluminių agregatų išklojos konstrukcijų ekspertizė Technologijos mokslai
Naujų ir esamų statybinių kompozitų kūrimas ir tobulinimas Technologijos mokslai
Inovacinių statybinių konstrukcijų ir jų medžiagų tyrimas ir jų taikymo galimybių įvertinimas Technologijos mokslai
Statybinių medžiagų ir konstrukcijų laboratoriniai tyrimai ir bandymai Technologijos mokslai
Statinių, jų konstrukcijų bei medžiagų natūriniai tyrimai ir bandymai Technologijos mokslai
Konstrukcijų bandymo ir skaičiavimo metodikos Technologijos mokslai
Statinių, jų konstrukcijų techninė būklės vertinimas ir statinių ekspertizė Technologijos mokslai
Statybinių medžiagų ir gaminių gamybos technologijų kūrimas ir tobulinimas Technologijos mokslai
Gamybos atliekų panaudojimas statybinių medžiagų gamyboje Technologijos mokslai
Kokybės vadybos sistemų kūrimas statybos pramonių įmonėse Technologijos mokslai
Bandymai pagal akreditavimo sritį Technologijos mokslai
Cementinių medžiagų struktūros tyrimai Technologijos mokslai
Cementinių mišinių reologiniai tyrimai Technologijos mokslai
Taikomieji moksliniai tyrimai Technologijos mokslai
Dalelių analizė Technologijos mokslai
Statybinės keramikos pramonės žaliavų ir gaminių tyrimai Technologijos mokslai
Pramonės atliekų panaudojimo statybinėse medžiagose tyrimai Technologijos mokslai
Betono ir skiedinių atsparumo šarminei ir sulfatinei korozijai tyrimai Technologijos mokslai
Inovacinių statybinių konstrukcijų ir jų medžiagų tyrimas ir jų taikymo galimybių įvertinimas Technologijos mokslai
Statybinių medžiagų ir konstrukcijų laboratoriniai tyrimai ir bandymai Technologijos mokslai
Statinių, jų konstrukcijų bei medžiagų natūriniai tyrimai ir bandymai Technologijos mokslai
Konstrukcijų bandymo ir skaičiavimo metodikos Technologijos mokslai
Statinių, jų konstrukcijų techninė būklės vertinimas ir statinių ekspertizė Technologijos mokslai
Rengiami teritorijų planavimo dokumentai Technologijos mokslai
Konsultacijos Technologijos mokslai
Mokslo tiriamieji darbai, galimybių studijos Technologijos mokslai
Dalyvavimas tarptautinių programų projektuose Technologijos mokslai
Skaitmeninių žemėlapių sudarymas Technologijos mokslai
Urbanizuotų teritorijų raidos tyrimai ir plėtros galimybių studijos Humanitariniai mokslai
Urbanistinių ir architektūrinių objektų tyrimai ir projektavimas Humanitariniai mokslai
Kraštovaizdžio objektų tyrimai ir projektavimas Humanitariniai mokslai
Ekspertinė veikla Humanitariniai mokslai
Teritorijų planavimas ir projektavimas, teritorijų ir urbanistinių kompleksų projektiniai pasiūlymai, teritorijų plėtros galimybių studijos Humanitariniai mokslai
Teritorijų raidos stebėsena (monitoringas), konsultavimas ir ekspertinė veikla urbanistikos srityje Humanitariniai mokslai
Profesiniai mokymai ir švietimas urbanistikos srityje, visuomeninė veikla urbanistikos srityje Humanitariniai mokslai
  • Puslapio administratoriai:
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Vilma Navikienė
  • Ugnė Marija Narkevičiūtė
  • Lina Mockaitytė
  • Sandra Šumskaitė
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė