Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Projektai

Kviečiame įmones aktyviai dalyvauti mokslo projektuose. Skirtingų mokslo krypčių projektuose sprendžiamos aktualios Jūsų įmonei problemos.

Projektų paieška

Vykdomi
Galioja nuo Galioja iki Tipas Pavadinimas
2017-10-01 2020-09-30 LMT Mažo biorektoriaus su trijų fazių sistema biodujoms gaminti ir jų valymo tyrimai bei kūrimas
2017-10-02 2020-09-30 LMT Daugiafazio sluoksnio su sniego-ledo dalelėmis tribologinių mikro-makro procesų ir jų poveikio padanga-sluoksnis-paviršius sistemai tyrimas
2017-10-02 2019-09-30 LMT Elementų singenetiškumo lignoceliuliozinėje žaliavoje įtaka adsorbcinėms bioanglies savybėms
2017-09-01 2019-08-31 LMT Dispersiškai armuoto betono bei pluoštais armuoto polimero kompozito kūrimas ir taikymas efektyvioms kabamosioms konstrukcinėms sistemoms
2015-09-01 2018-12-31 Mokslo Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio
2016-10-01 2018-09-30 Mokslo Sunkiai aptinkamo radijo ryšio technologijos sukūrimas ir radijo stotelės prototipo gamyba
2015-06-01 2018-05-31 Mokslo Vidutinės klasės elektrinių automobilių integruotų komponentų sąveikos valdymas
2015-04-01 2018-03-31 LMT Prognostinis naujumo atradimas realiojo laiko stereoskopinių vaizdų analizei ir sprendimų paramai
2015-04-01 2018-03-31 LMT Naujos straublio tipo robotų klasės sukūrimas, teorija ir tyrimai
2016-04-01 2018-03-15 Mokslo Mikrogravitacijos sąlygose suaktyvėjančių ir odos infekcijas sukeliančių mikroorganizmų biokontrolė naudojant elektro-magnetoporaciją
2015-04-01 2017-12-31 LMT Armuoto savaime sutankėjančio lengvojo betono elementų fizikinių modelių kūrimas ir taikymas
2015-01-12 2017-12-31 Mokslo Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas
Įvykdyti
Galioja nuo Galioja iki Tipas Pavadinimas
2015-06-01 2017-09-30 LMT Oro paruošimo įrenginio termodinaminio sezoninio efektyvumo vertinimas
2016-09-01 2017-08-31 Mokslo Technologinių sprendimų parinkimas, projektavimas ir prototipo kūrimas
2014-04-01 2017-03-31 Mokslo Daugiausiai energijos sutaupantys studentai
2015-05-01 2017-03-31 LMT Nestandartinių netiesinių Šredingerio tipo uždavinių skaitinis modeliavimas
2014-07-12 2017-01-12 Mokslo Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą (2-as etapas)
2014-03-01 2016-12-31 LMT Kraujo tėkmės pro aortos vožtuvą modeliavimas individualiam pacientui
2014-03-01 2016-12-31 LMT Efektyvus armavimas betoninių konstrukcijų standumui ir atsparumo pleišėjimui padidinti
2014-03-01 2016-12-31 LMT Didelės skyros piezoelektrinės lazerio spindulio valdymo erdvėje sistemos sukūrimas ir tyrimas
2015-01-05 2016-12-31 LMT SLS sukepintų geležies pagrindo miltelių paviršiaus lazerinio modifikavimo tyrimai
2015-01-02 2016-12-31 LMT Laidžios aliuminatinės keramikos, skirtos dispersinių hidrosistemų mikro- ir ultrafiltracijai, mikrostruktūros ir formavimo procesų tyrimai
2015-08-27 2016-12-31 Mokslo Mažų objektų erdvėje orientacijos metodų tyrimas
2016-03-15 2016-06-30 Mokslo Iš technologinių atliekų sukurti nekenksmingi aplinkai cementiniai kompozitai ir jų gamybos technologija
2010-01-01 2016-01-31 Mokslo Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnių CO2 neutralių EKO miestų plėtrą
2012-01-01 2016-01-01 Mokslo Gerosios praktikos erdvė kroviniam transportui
2014-03-01 2015-12-31 Mokslo Bakteriocinų kaip biokonservantų mikrokapsuliavimo tyrimai
2015-03-02 2015-12-31 Mokslo Mažosios Lietuvos asmenvardžiai (XVIII-XIX a.)
2015-03-12 2015-12-31 Mokslo Iš technologinių atliekų sukurti nekenksmingi aplinkai cementiniai kompozitai ir jų gamybos technologija
2014-09-22 2015-12-01 Mokslo Tvarus žmogiškųjų išteklių vystymas Viduržemio jūros šalyse
2010-12-01 2015-11-30 Mokslo Aviacijos triukšmo tyrimų tinklas ir koordinavimas
2013-05-02 2015-09-30 LMT Akustinio poveikio aerozolio dalelių sistemoje modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu
2013-10-23 2015-09-30 Mokslo Rytų ir Vakarų Sujungimas Tyrimams Aeronautikos ir Kosmoso Srityse
2013-04-01 2015-04-01 Mokslo Galios kabelių matematinis modeliavimas ir optimizavimas jų projektavimo metodikoms tobulinti
2013-10-01 2015-03-31 Mokslo Bendri veiksmai socialinių uždavinių sprendimui per sąmoningumą, sklaidą ir švietimą
2012-01-31 2015-01-31 Mokslo Inovatyvių medžiagų sprendimai transportui, energetikai ir biomedicinai, sustiprinant Europos virtualaus žiniomis grįstų multifunkcinių medžiagų instituto integraciją ir didinant tyrimų dinamiką
2012-01-01 2015-01-01 Mokslo E-jūrų transporto strategijos gairės ir simuliacija grindžiamas įgalinimas
2012-03-08 2014-12-31 LMT Masteliuojamų nanometrų skyros pjezorobotų modeliavimas ir trajektorijų valdymas
2012-05-10 2014-12-31 Mokslo Pastato ir atsinaujinančios energijos vartojimo tvarumo modelis
2012-09-03 2014-12-31 Mokslo Inovatyvūs architektūros paveldo regeneravimo metodai: Panemunės pilys
2012-07-05 2014-12-31 LMT Žemės stebėjimo sistemos bepiločių orlaivių pagalba kūrimas
2012-05-22 2014-12-31 LMT Armuoto betono diskretaus pleišėjimo daugiaparametrinio fizinio modelio kūrimas
2013-01-01 2014-12-31 LMT Ugniai atsparių medžiagų su mikro ir nano priedais, skirtų eksploatuoti ekstremaliomis sąlygomis, struktūros formavimosi tyrimai
2013-07-01 2014-12-31 LMT Ištirti nano ir smulkiadispersinių priedų poveikį lengvų poringų kompozitų savybėms, siekiant sukurti išteklius tausojančių konkurencingų statybinių medžiagų gamybos technologijas
2012-05-07 2014-12-31 Mokslo Energiją tausojančių medžiagų kūrimas, tyrimai ir taikymas pastatų atitvarose
2013-07-01 2014-12-31 Mokslo Platus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas
2012-07-16 2014-12-24 LMT Spiralinio oro valymo įrenginio su kreivalinijiniais kanalais diskretinei fazei šalinti kūrimas
2014-01-01 2014-12-14 Mokslo Europos teritorinės plėtros ir sanglaudos stebėjimo tinklo rezultatų taikymas
2013-03-18 2014-09-30 Mokslo Parengto Lietuvos Longlife projekto įgyvendinimas statant bendrabutį Klaipėdos universitetui
2012-09-13 2014-09-12 Mokslo BSR TransGovernance - MLG parama įgyvendinant PA 11 (PA transportas)
2012-09-03 2014-08-31 LMT Atlikti šalies ekonominio aktyvumo ir integracijos į ES bei tvarios plėtros galimybių ir pasekmių modeliavimą atsižvelgiant į inovacijų akumuliavimo galimybes ugdyti šalies konkurencinį potencialą
2012-09-03 2014-08-31 LMT Parengti verslo ir viešojo sektoriaus veiklų valdymo poveikio bei ekonominio veiksmingumo vertinimo matavimo metodiką
2012-07-09 2014-07-08 LMT Neįgaliesiems skirto valdymo lietuviška šneka įrenginio maketo kūrimas ir patikra (mokslininkų grupių projektai)
2012-02-08 2014-06-30 Mokslo ESPON raiška Šiaurės Europos šalių kontekste
2010-03-01 2014-05-06 Mokslo Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas
2013-03-05 2013-12-31 MITA Magnetinio lauko matuoklio elektros energetikos sistemoms sukūrimas. MAGEPS
2013-03-07 2013-12-31 MITA Specializuoto dažnio keitiklio sukūrimas serijinei gamybai. KEITIKLIS
2013-03-05 2013-12-31 MITA Daugialypės praėjimo kontrolės paslaugų sistemos sukūrimas
2010-09-17 2013-12-16 Mokslo Klimato pasikeitimai, kultūros paveldas ir efektyvus energijos naudojimas paveldiniuose objektuose
2010-09-11 2013-12-10 Mokslo Plėtros koridorius Rail Baltica
2012-06-05 2013-12-05 Mokslo Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą
2011-06-01 2013-11-30 Mokslo Krovininio transporto anglies pėdsakas
2010-11-15 2013-08-31 Mokslo Tarptautinio ESPON mokymo programos sukūrimas skatinant domėjimąsi ESPON 2013 žiniomis
2012-11-02 2013-07-31 LMT Azotą turinčių heterociklinių junginių kaip potencialių baltymų agregacijos slopiklių tyrimai
2012-11-02 2013-07-31 LMT Asimetriškai susiaurintų YBaCuO superlaidžiųjų jutiklių tyrimas aukštų dažnių signalų ruože
2010-06-01 2013-05-31 Mokslo Magistrantūros ir podiplominės studijos ir mokymas tarpdisciplininėse grupėse įgyvendinant EPBD ir vėliau
2011-03-01 2013-02-28 Mokslo Europos žaliųjų pastatų mainai
2010-01-01 2012-12-31 Mokslo Ilgo ir trumpo nuotolio tinklų sujungimas efektyviam transportui
2011-07-01 2012-12-31 Mokslo Membraninis poveikis skaičiuojant kompozitinių plokščių su vientisomis ir perforuotomis plieninėmis sijomis elgseną ugnyje - norminimas
2012-03-28 2012-12-31 MITA Specializuoto dažnio keitiklio sukūrimas serijinei gamybai. KEITIKLIS
2012-02-14 2012-12-31 MITA Daugialypės praėjimo kontrolės paslaugų sistemos sukūrimas
2012-02-27 2012-12-31 LMT Ištirti, paruošti ir įdiegti pastatų šildymo šiluminiais siurbliais sistemą, naudojančią šiluminę energiją iš gelžbetoninių pamatų polių ("terminių" polių) bei paruošti tokių sistemų projektavimo ir naudojimo rekomendacijas
2011-06-01 2012-12-31 LMT Gaisrų poveikis Lietuvos dirvožemiams ir ekosistemoms
2011-06-01 2012-12-31 LMT Dantenų fibroblastų adhezijos ypatumų ir jų panaudojimo minkštųjų audinių regeneracijai tyrimas
2012-04-02 2012-12-31 Mokslo Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas
2012-02-14 2012-12-30 MITA Magnetinio lauko matuoklio elektros energetikos sistemoms sukūrimas
2009-12-16 2012-12-16 Mokslo Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione
2009-12-17 2012-12-16 Mokslo Kvalifikacija, inovacijos, kooperacija ir verslas smulkioms ir vidutinėms Baltijos jūros regiono įmonėms
2011-01-02 2012-12-10 Mokslo Kelių infrastruktūros saugumo gerinimas Baltijos jūros regione
2010-06-22 2012-11-30 Mokslo Biometrija, identifikavimas ir technologinis saugumas elektroninių paslaugų versle
2009-10-09 2012-10-09 Mokslo Ryšių tarp institucijų stiprinimas sunkių krovinių pervežimo Baltijos jūros regione saugumui
2009-10-01 2012-09-30 Mokslo TransBaltic- link integruotos transporto sistemos Baltijos šalių regione
2009-06-21 2012-09-09 Mokslo Rytų Vakarų Transporto koridorius II - žaliojo koridoriaus koncepcija Šaurės Transporto Ašies traktuotėje
2008-10-20 2012-08-02 Mokslo Mažų gabaritų bioreaktorius
2009-06-01 2012-05-31 Mokslo Labai mažai energijos naudojančių namų koncepcijos skatinimas Šiaurės Europos statybos rinkoje
2009-04-01 2012-03-01 Mokslo Subalansuoti, energetiniu požiūriu efektyvūs daugiabučiai gyvenamieji namai, įvertinant unifikuotas procedūras ir naujas adaptuotas technologijas
2009-06-01 2012-01-31 Mokslo Universitetai ir studentai energijos efektyvumo gerinimui
2008-07-10 2012-01-01 Mokslo Sukurti kaitrai atsparųjį akytąjį betoną ir jo gamybos technologijas
2010-02-03 2011-12-31 Mokslo Pastatų vidaus aplinkos komforto, saugos ir sveikatos sąlygų vertinimo indikatoriai
2010-01-01 2011-12-31 Mokslo Parama realizuojant naujų narių ir asocijuotų šalių transporto tyrimų potencialą
2011-08-24 2011-12-31 MITA Daugialypės praėjimo kontrolės paslaugų sistemos sukūrimas
2011-01-15 2011-12-31 LMT Ištirti, paruošti ir įdiegti pastatų šildymo šiluminiais siurbliais sistemą, naudojančią šiluminę energiją iš gelžbetoninių pamatų polių ("terminių" polių) bei paruošti tokių sistemų projektavimo ir naudojimo rekomendacijas
2010-08-25 2011-12-31 Mokslo Dešiniojo širdies skilvelio funkcijos tyrimai ir analizė
2010-07-26 2011-12-31 LMT Armatūros ir betono sąveikos zonos modeliavimo vieningos koncepcijos kūrimas
2010-07-26 2011-12-31 LMT Mechatroninių nanometrų skyros daugiamačių robotizuotų įtaisų modeliavimas ir valdymas
2011-03-14 2011-12-31 Mokslo Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas
2011-07-29 2011-12-11 MITA Magnetinio lauko matuoklio elektros energetikos sistemoms sukūrimas
2011-05-25 2011-12-01 MITA Didelės vidutinės galios daugiapluosčio kaupinimo femtosekundinis parametrinis šviesos stiprintuvas (INTEGRA)
2011-06-01 2011-10-31 Mokslo Tyrėjų naktis 2011
2008-10-01 2011-10-01 Mokslo Būsto ateities vizijos: būsto pasikeitimai 2008-2011
2009-09-01 2011-09-01 Mokslo Bendradarbiavimo tinklas nuo Baltijjos iki Balkamų logistikos kompetencijos stiprinimui
2008-06-01 2011-06-01 Mokslo Latvijos valstybinio medienos chemijos instituto tyrimų potencialo vystymas Europos tyrimų erdvėje
2008-09-01 2011-02-28 Mokslo Logistikos ir komodalumo analizė
2011-01-26 2011-01-26 Mokslo Efektyvus saulės energijos diegimo mechanizmas, skirtas Klaipėdos ir Kurzmės regionams
2010-01-01 2010-12-31 Mokslo Tarptautinio klasterio aktyviam gyvenimui iniciacija Baltijos jūros regione
2006-06-01 2010-05-31 Mokslo Orlaivių išorės triukšmo tyrimų tinklas ir koordinavimas
2008-05-01 2010-04-30 Mokslo Baltic Grid antrasis etapas
2007-04-03 2009-05-31 Mokslo Technologijos darniam ir konkurencingam statybų sektoriui
2007-07-01 2008-12-31 Mokslo Konstrukcijų gaisrinės saugos inžinerinių žinių skleidimas Europoje
2007-07-30 2008-12-30 Mokslo Lietuvos Respublikos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo programa "Sudėtingų biokatalitinių ir bioelektroanalitinių procesų skaitinis modeliavimas"
2008-03-20 2008-12-20 Mokslo Funkcionuojančių ekstremaliomis sąlygomis nano ir mikroelektroninių įtaisų defektų tyrimas
2006-09-01 2008-08-31 Mokslo Geriausi miestų krovininio transporto sprendimai
2008-01-01 2008-06-30 Mokslo Vienos modos centrų skatinimo Europoje transformavimas į platesnę intermodalinio transporto skatinimo koncepciją - demonstracinė fazė
2006-01-12 2007-12-31 Mokslo Europos geležinkelių tyrimas
  • Puslapio administratoriai:
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Vilma Navikienė
  • Ugnė Marija Narkevičiūtė
  • Lina Mockaitytė
  • Sandra Šumskaitė
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė