Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Tarptautiškumas Tarptautinės galimybės dėstytojams

Tarptautinės galimybės dėstytojams

Kasmet apie 40 fakulteto dėstytojų turi galimybę išvykti stažuotis arba dėstyti užsienyje pagal  Erasmus+ personalo mobilumo programą. Vizitų metu dėstytojai susipažįsta su kituose universitetuose vykdomomis panašiomis studijų programomis, studijų procese naudojamais metodais, kitų mokslininkų tyrimų rezultatais, studijų organizavimo praktikomis ir tendencijomis. Vizitų metu surandami nauji partneriai, inicijuojami tarptautiniai projektai, susitariama dėl studentų mainų ir atvykstančių dėstytojų vizitų.
ERASMUS+ (PLAČIAU)
KITOS GALIMYBĖS (PLAČIAU)

VERSLO VADYBOS FAKULTETO DĖSTYTOJŲ TARPTAUTINĖ PATIRTIS

Alina Kvietkauskienė
Stažavosi Lidso universitete (Didžioji Britanija)
2014 m. lapkričio 23–28 dienomis pagal Erasmus+ STAFF MOBILITY programą  lankiausi Didžiosios Britanijos Lidso universitete (angl. University of Leeds). Lidso universitetas – vienas didžiausių Didžiosios Britanijos universitetų, kuriame šiuo metu mokosi apie 35 000 studentų. Pagrindinis stažuotės tikslas – susipažinti su doktorantūros studijų organizavimu Lidso universitete, perimti gerąją praktiką.
 
Oficialaus vizito metu apie doktorantūros studijas, jų organizavimo tvarką,  finansavimo galimybes Lidso universitete teko diskutuoti su dr. Leonid V. Bogachev, Lidso universiteto Matematikos mokyklos vadovu. Taip pat man buvo suorganizuoti susitikimai su ekonomikos ir finansų krypties doktorantais, susitikimų metu gavau nemažai įžvalgų tolesniam savo disertacijos rengimui.
 
Stažuotės metu man daug dėmesio skyrė Lidso Verslo ir Matematikos mokyklų profesorius Klaus Reiner Schenk Hoppe. Jis konsultavo mane disertacijos rengimo tematika.
 
Stažuotė į Lidso universitetą buvo labai naudinga asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui  –užmegztos naujos pažintys, susitarta dėl tolesnio bendradarbiavimo mokslinėje srityje.
Ilona Skačkauskienė
Stažavosi Lenkijos geležinkelių paslaugų įmonių asociacijoje
2015 m. sausio 12–15 dienomis pagal Erasmus+ STAFF MOBILITY programą lankiausi Lenkijoje, siekdama užmegzti tiesioginius kontaktus su partneriais užsienyje – Lenkijos geležinkelių paslaugų įmonių asociacija (angl. Polish Chamber of Railway). Ši asociacija yra ne pelno siekianti organizacija, vienijanti geležinkelio sektoriuje veikiančias įmones. Asociacija įkurta 1999 m. ir tuo metu jungė 101 narį, šiuo metu narių skaičius yra išaugęs iki 160. Asociacija atstovauja savo narių interesus, organizuoja temines konferencijas, seminarus, verslo misijas, dalyvauja tarptautinėse parodose.
 
Vizito metu lankiausi asociacijos įmonėse tokiose, kaip „MODUS“, kuri užsiima uniformų įvairių pasaulio valstybių įmonėms siuvimu, „PKP SMK w Trojmiescie sp.o.o.“, užsiimančia lokomotyvų remontu ir atnaujinimu, ir kitose.
 
Vizito metu, siekiant aktyvaus ir abipusiškai naudingo bendradarbiavimo tiek keičiantis patirtimi, naujausiomis žiniomis, tiek vykdant bendrą projektinę veiklą, suderinta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Ši sutartis sudaro sąlygas Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros tarptautiškumo didėjimui, bendrų mokslinių ir praktinių veiklų plėtojimui.
Ugnė Narkevičiūtė
dalyvavo Tarptautinėje personalo savaitėje Miunsterio universitete (Vokietija)
Penkių dienų trukmės programoje dalyvavo trisdešimt keturi tarptautinių ryšių, karjeros valdymo ir komunikacijos specialistai iš  Europos universitetų. Šios savaitės metu reprezentavau universitetą, susitikau su Tarptautinių ryšių padalinio vadove bei susipažinau su ketvirto pagal dydį Vokietijos universiteto, kuriame mokosi 42 000 tūkstančiai studentų, struktūra: Studentų konsultacijų centru, Dėstytojų mokymų centru, Absolventų centru.
 
Dalyvavau dviejose 6 val. trukmės karjeros valdymo specialistams skirtose plenarinėse sesijose „Karjeros galimybės“. Pirmosios sesijos metu, kartu su karjeros paslaugų specialistais diskutavau apie karjeros paslaugų organizavimą, struktūrą. Tai pat aptarėme karjeros mokymų integravimą į studijų programas e. mokymosi erdvėje. Mokymų metu buvo identifikuotas požiūris į studentus: efektyviausi komunikacijos kanalai, motyvacija ir dalyvavimas renginiuose. Vertinome klientų valdymo sistemos naudą sisteminant informaciją apie darbdavius ir kuriant duomenų bazę, bendradarbiavimo su darbdaviais formas, narystės galimybes, paslaugų apmokestinimą. Lyginome karjeros dienų organizavimo praktiką skirtingose šalyse. Diskusijos moderatorius buvo Karjeros centro vadovas Andreas Eimer, turintis 15 metų patirtį karjeros paslaugų universitete srityje. O antrosios sesijos metu buvo pasidalinta verslo kūrimo Vokietijoje specifika, finansavimo galimybėmis, palyginta su kitomis Europos šalimis, analizuotas „Business Model Canvas“.
 
Viena iš savaitės dienų buvo skirta kūrybiškumo mokymams ir idėjų vystymui, darbas vyko komandose. Aptarti karjeros paslaugų tarptautiškumo klausimai. Vyko individualūs susitikimai su Karjeros centro vadovu, Miunsterio universiteto darbuotojais, atsakingais už verslo kontaktus, kompanijų ir verslo partnerystę. Aptartos personalo ir studentų mobilumo galimybės Miunsterio universitete ir partnerystės perspektyvos. Užmegzti kontaktai su Miunsterio universiteto Karjeros centru, Čekijos Masaryko universiteto Karjeros centro atstove, Zagrebo Ekonomikos ir vadybos mokyklos Karjeros centro darbuotoja. Savaitės metu sukaupiau vertingų žinių apie Karjeros centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Užsimezgęs ryšys skatina tęstinumą: iš personalo savaitės dalyvių gavau kvietimus dalyvauti 2015-ųjų metų personalo mokymų savaitėse Helsinkyje ir Brno.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Verslo vadybos fakulteto Finansų inžinerijos katedros docentė dr. Indrė Lapinskaitė lankėsi Portugalijos Minho universitete (University of Minho) pagal Erasmus+ mainų programą.
 
Stažuotės metu taip pat įvyko nemažai susitikimų, kurių metu buvo aptarti tarptautinio bendradarbiavimo dabartiniai ryšiai. Susitikimo metu su profesoriais Lurdes Martins ir Paulo Mourão atsakingais už studentų mainus, buvo aptarti studentų mainų didinimo klausimai.
 
Su užsienio ryšių skyriaus vadove Adriana Lago de Carvalho ir darbuotoja Sandra Moreira vyko atvira diskusija apie mainų stiprinimo ir intensyvinimo galimybes, pasidalinta ir apsikeista abipuse patirtimi kaip skatinant studentų mobilumą išlaikyt jį kokybišką. Su Luís Aguiar-Conraria, ekonomikos departamento tarptautinių ryšių prodekanu ir Estela Vieira, atsakinga už tarptautines mainų programas aptartas esamos Erasmus+ bendradarbiavimo sutarties papildymas, įtraukiant ekonomikos studijų kryptį ir išplečiant tarptautinį bendradarbiavimą iki 3 pakopos, doktorantūros studentų, mainų.
 
Vizito metu docentė dalyvavo moksliniame seminare, kuriame pristatė fakultetą, vykstančias konferencijas, fakultete leidžiamus žurnalus, vykdomus mokslinius tyrimus ir projektus. Ekonominės politikos mokslinių tyrimų centro seminare (NIPE) finansų inžinerijos katedros docentė skaitė mokslinį pranešimą tema „Optimalus investicijų paskirstymas darniam įmonės vystymuisi“. Taip pat vizito metu skaitė paskaitas magistrantūros studentams „ Finansų sistemos samprata ir finansinės institucijos“.
 
Minho universitetas įkurtas 1973 metais, šiuo metu yra viena iš labiausiai prestižinių aukštojo mokslo institucijų Portugalijoje, pamažu įsitvirtinanti tarptautinėje arenoje.

 
Vasaros pabaigoje Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Verslo vadybos fakulteto Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros profesorė Manuela Tvaronavičienė ir docentė Renata Korsakienė viešėjo Liublianos universitete ir skaitė paskaitas vasaros mokykloje „Challenges in Public Administration – Transformation for the Future“, kuri vyko rugpjūčio 16–28 dienomis.
 
Vizito metu VGTU atstovės susipažino su Liublianos universiteto vykdomais moksliniais tyrimais ir projektais, pasidalijo vadovaujamų projektų gerąja praktika, pasikeitė studentų įtraukimo į mokslinę veiklą patirtimi. Taip pat aptartos bendradarbiavimo galimybės rengiant bendras publikacijas ir dalyvaujant projektuose su Liublianos universiteto mokslininkais.
 
Dviejų savaičių trukmės vasaros mokykloje studentai turėjo galimybę įgyti tarpdisciplininių vadybos, ekonomikos, organizavimo, teisės ir politikos mokslo žinių, įgalinančių spręsti šiuolaikines viešojo administravimo problemas. Vasaros mokykloje dalyvavo daugiau nei trisdešimt studentų, tarp jų – keturios VGTU studentės: Giedrė Radikaitė ir Austėja Raugaitė iš Verslo vadybos fakulteto bei Miglė Mekaitė ir Simona Skuodaitė iš Kūrybinių industrijų fakulteto.
 
Projektą, finansuojamą Norvegijos finansinio mechanizmo ir Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšomis, rengė ir įgyvendino Liublianos universitetas (University of Ljubljana), Lilehamerio universiteto kolegija (Lillehamer University College), Islandijos universitetas (University of Iceland), Matej Bel universitetas (Matej Bel University), Zagrebo universitetas (University of Zagreb), VGTU ir Talino technologijos universitetas (Tallinn University of Technology). Šio projekto tikslas – pagilinti teorines žinias ir įgūdžius viešajame administravime.
 
Liublianos universitetas yra didžiausias ir seniausias Slovėnijos universitetas, su kuriuo VGTU sieja ilgalaikė strateginė partnerystė. 
 

 
Ivona Baranovskaja
Erasmus+ mainų programa – tarptautinė galimybė tiems studentams ir dėstytojams, kurie nori įgyti patirties, pagilinti savo žinias, patobulinti ar išsiugdyti įgūdžius, pažinti kitą šalį ir kultūrą bei perimti geriausią kitos šalies universiteto patirtį. Žmogus tobulėja ir profesinėje, ir asmeninėje srityje.
 
Mano pirmasis dėstymo vizitas buvo 2010 m., kai su kolege važiavome į Suomiją, į Seinajoki taikomųjų mokslų universitetą. Vėliau teko apsilankyti Karabuko universitete Turkijoje, Fernando Pessoa universitete Portugalijoje, Valensijos politechnikos universitete Ispanijoje, Dubrovniko universitete Kroatijoje, Štutgarto medijų universitete Vokietijoje, ir taip pat buvau išvykusi į Eslingeno aukštąją mokyklą Vokietijoje, kur dalyvavau jų organizuojamoje tarptautinėje savaitėje. Visų vizitų metu mane priėmė darbuotojai iš užsienio ryšių skyriaus ir dėstytojai iš kalbų centro ar katedros. Paskaitos buvo dėstomos bakalauro pakopos verslo vadybos, turizmo, komunikacijos ir kūrybinių industrijų programų studentams, kuriems anglų kalba yra kaip vienas iš kurso mokomųjų dalykų - vieną ar kelis semestrus. Taip pat buvo organizuojami susitikimai su kolegomis, dėstančiais anglų kalbą, buvo dalijamasi patirtimi ir mokomąja medžiaga. Buvo užmegztos naujos pažintys, susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo.
 
Vienas iš įdomiausių ir naudingiausių vizitų vyko, kai dalyvavau tarptautinėje kalbų savaitėje, kuri taip pat apėmė tarpkultūrinę komunikaciją Ašafenburgo taikomųjų mokslų universitete Vokietijoje. Pagrindinis vizito tikslas – susipažinti ir apsikeisti užsienio kalbos mokymo patirtimi su kolegomis iš Suomijos, Rusijos, Danijos, Olandijos, Slovakijos, Vengrijos ir Vokietijos. Visos savaitės darbotvarkė buvo ypatingai užimta: dalyvavome interaktyvioje diskusijoje-seminare apie kalbos didaktiką XXI-ame amžiuje, kurią skaitė Macmillan‘o leidyklos atstovė; turėjome kitą seminarą apie naujus mokymo būdus (Lego žaidimo panaudojimą, kuriant metaforas ir pasakojimus); klausėmės paskaitos apie patirtį, mokant užsienio kalbos online būdu. Be to, dauguma atvykusių dėstytojų patys vedė paskaitas studentams, o norintys pasiklausyti irgi galėjo prisijungti. Vienai studentų grupei skaičiau paskaitą apie reklamos šūkius ir jų kūrimą/rašymą, atkreipdama dėmesį į kalbos svarbą ir jos funkcijas, o kitai studentų grupei dėsčiau apie filmo rinkodarą – tradicines ir naujas galimybes sudominti potencialų žiūrovą apsilankyti kino teatre.
 
Intensyvios paskaitos ir seminarai taip pat persipynė su kultūrine ir socialine savaitės programa. Buvo organizuojama ekskursija po Ašafenburgo miestą, bendra vakarienė su universiteto atstovais, dar vienas kalėdinis vakaras su universiteto darbuotojais ir svečiais, ir apsilankymas kalėdinėje mugėje miesto centre.
 
Tarptautinės savaitės metu labiausiai įsiminė diskusijos su kolegomis, bendros įžvalgos į mokymo ir mokymosi procesą, išsakytos mintys per paskaitas ir prezentacijas. Pavyzdžiui, tarpkultūrinės komunikacijos svarba šiuolaikinėje visuomenėje, arba kaip technologijos keičia ugdymą, ir kaip atitinkamai jos sukuria tam tikrus iššūkius bei pasiūlo naujas galimybes.
 
Kai kurios mintys:
„At school/university students should do what they can‘t do at home.“
„Classes should be more social, social skills should be developed.“
„Competition gets more and more global, you‘ll have to deal with different nationalities.“
„Whilst the software of machines may be globalised, the software of the minds that use them is not.“
„In order to understand a different culture, you have to know yours. People will ask you about your culture.“
 
Kuo visi vizitai yra tokie ypatingi ir naudingi? Iš universiteto pusės, esi tarsi tarpininkas ir atstovas, pristatantis ir informuojantis apie savo universitetą, jo veiklą, galimybes studentams atvykti ir studijuoti. Tuo pačiu susipažįsti su tuo pat metu panašiu, bet ir skirtingu kito universiteto gyvenimu, jo politika, darbo organizavimu, darbo sąlygomis. Pedagoginiu požiūriu, vyksta pažintis su tam tikro padalinio, pvz. užsienio kalbų centro, struktūra ir jo darbo pobūdžiu, t.y. darbo organizavimu, dėstymu, darbuotojų bendravimu tarpusavyje ir su studentais.
 
Ir galiausiai iškyla dar vienas klausimas – „Kokia iš to nauda?“ Asmeniškai man, tai yra tobulėjimas iš vidaus ir išoriškai kaip žmogui ir pedagogui. Pirmiausia vyksta naujos informacijos ir patirties apdorojimas, analizė, išvadų darymas ir informacijos pritaikymas. Sužinai, ką tu gali pakeisti savo darbe, kaip pritaikyti naują patirtį, kaip padaryti dar geriau ir įdomiau. Kalbant apie bendravimą su kitų šalių, kitų kultūrų dėstytojais ir darbuotojais, tu tobulėji bendravimo lygmenyje, pasidarai tolerantiškesnis, atviresnis, geresnis, laisviau bendraujantis. Ir visą šitą patirtį panaudoji su savo studentais, kolegomis, tada ir pajunti teigiamus pokyčius.
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė