Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Teisės katedra yra vienas iš šešių Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto padalinių.
Teisės katedra įsteigta 1993 m. Jos vedėju buvo teisės mokslų daktaras, docentas Juozas Sideravičius Po jo 2000 m. katedros vedėju tapo doc. dr. Kazimieras Liudvikas Valančius. Nuo 2002 m.  Teisės katedros vedėjo pareigas užima prof. dr. Sigitas Mitkus.
Teisės katedros tikslas - supažindinti studentus su Lietuvos teisine sistema,  ugdyti supratimą apie teisinę valstybę ir skatinti studentus pabaigus studijas savo praktinėje veikloje vadovautis teisės aktais ir principais.
Teisės katedros išskirtinumas - Katedros siūlomos paslaugos:
 • Konsultacijos teisiniais klausimais.
 • Teisinių dokumentų ruošimas.
 • Arbitražo paslauga.
Šiuo metu teisės katedroje dirba: 1 profesorius; 3 docentai; 7 lektoriai
Nuo 1993 m. Teisės disciplina įvesta kaip privaloma visiems studijuojantiems universitete, todėl Teisės katedra VGTU studijų programoms siūlo šiuos studijų dalyko modulius: autorinė teisė, teisė, teisės pagrindai, verslo teisė, sutarčių teisė, informatikos teisė, statybos ir teritorijų planavimo teisė, žemės ir nekilnojamojo turto teisė bei tarptautinės privatinės teisės pagrindai. Magistrantūros studijose - sutarčių teisė bei verslo teisė.
Per Teisės katedros gyvavimo metus susiformavo savo srities specialistų, praktikuojančių teisininkų, mokslininkų ir dėstytojų kolektyvas, kuris stengiasi pasidalinti savo žiniomis su studentais, supažindinti su dalyko pagrindiniais elementais bei subtilybėmis.
 
 
Teisės katedra įsteigta 1993 m. Jos vedėju buvo teisės mokslų daktaras, docentas Juozas Sidaravičius.
Po jo 2000 m. katedros vedėju tapo doc. dr. Kazimieras Liudvikas Valančius. 
Nuo 2002 m. Teisės katedros vedėjo pareigas eina prof. dr. Sigitas Mitkus.
 
Bendradarbiaujama su Lietuvos statybininkų asociacija.
Specialiųjų tyrimų tarnybos viešųjų ryšių vyresnioji specialistė Jurgita Razmytė 2014 m. gegužės 7 d. 12.10 val. skaitė viešą paskaitą antikorupcinio švietimo tematika.
Teisės katedros kabinetai:
708 SRK-I - Teisės katedros dėstytojai
714 SRK-I - Teisės katedros vedėjas
715 SRK-I - Teisės katedros reikalų tvarkytoja
 
Teisės katedroje gausu žurnalų, metodinės informacijos ir mokslinių leidinių, taip pat teisinių knygų.
 
  
 

STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

 

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

 
 1. Keršulienė, Violeta; Turskis, Zenonas. A hybrid linguistic fuzzy multiple criteria group selection of a chief accounting officer // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 2 (2014), p. 232-252. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Citav. rod.: 0,810(S) (2013)]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,750].
 
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 0,500; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,750]
 

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

 
 1. Radzevičius, Egidijus. Current relevant issues in accident prevention methodology // Social research = Socialiniai tyrimai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. T. 1, nr. 26 (2012), p. 37-44. [Duomenų bazės: CEEOL; Index Copernicus; SocINDEX]; [M.kr.: 01S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 2. Radzevičius, Egidijus; Radzevičius, Lionginas. Įvykių, susijusių su elektros poveikiu žmogaus organizmui, tyrimo ypatumai // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. T. 22, nr. 3 (2012), p. 102 -110. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; EBSCOhost; Gale]; [M.kr.: 01S; 06B]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 3. Mikštienė, Rūta; Keršulienė, Violeta. Aukštųjų mokyklų konkurencinį pranašumą lemiantys veiksniai // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, nr.2 (2013), p. 167-171. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,179].
 4. Mitkus, Sigitas; Mitkus, Tomas. Causes of conflicts in a construction industry: a communicational approach // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 777–786. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S; 01S; 08S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 5. Keršulienė, Violeta; Turskis, Zenonas. An integrated multi-criteria group decision making process: selection of the chief accountant // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 897–904. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 07T; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 
[Publikacijų grupėje: 5; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 3,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 1,714]
 

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

 

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

 
 1. Mitkus, Sigitas. Statiniai kaip teisinių statybos santykių objektai // Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. 2013, T. 86, p. 57-70. [M.kr.: 01S; 02T]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 2. Radzevičius, Lionginas; Radzevičius, Egidijus. Teisės ir techninių normų santykis teismo techninėje saugos ekspertizėje // Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika IX: mokslinių straipsnių rinkinys. I dalis = Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice IX: scientific articles. Chapter I = Криминалистика и судебная экспертизаЖ наукаб обучениеб практика IX: сборник научных статей. Часть 1. Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2013. ISBN 9789986555391. p. 302-309. [M.kr.: 01S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 
[Publikacijų grupėje: 2; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,500; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 1,286]
 

Konferencijų pranešimų medžiagoje

 
 1. Bublienė, Raimonda. Partnership in international business // Streszczenia materiałów Krakowskiej konferencji młodych uczonych 2012 [elektroninis išteklius] Kraków, 27-29 września 2012 r. / Akademia Góniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie [CD]. Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2012. ISBN 9788362218646. p. 855-864. [M.kr.: 01S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 2. Bublienė, Raimonda. Tarptautinio verslo plėtros galimybės globalizacijos sąlygomis // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-7]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 3. Mitkus, Sigitas; Jurkevičius, Vaidas. Agency law in business relationships: the main characteristics from a comparative perspective // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, LITHUANIA. Section: Enterprise Management. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576508. p. 118-127. [M.kr.: 01S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 4. Mitkus, Sigitas; Mitkus, Tomas. Application of constructs in commercial dispute resolution // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, LITHUANIA. Section: Enterprise Management. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576508. p. 109-117. [M.kr.: 03S; 01S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 
[Publikacijų grupėje: 4; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 3,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 1,892]
 

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

 

Konferencijų pranešimų medžiagoje

 
 1. Trinkūnas, Vaidotas; Lepkova, Natalija; Trinkūnienė, Eva. Distance learning organization at Vilnius Gediminas technical university (Lithuania) // Advanced learning technologies, ALTA’2014, conference proceedings = Pažangios mokymosi technologijos, ALTA’2014, konferencijos pranešimų medžiaga [Balandžio 16d, Kaunas]. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2014. ISSN 2351-6410. p. 92-99. [M.kr.: 02T; 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 0,333; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,190]
 
 

TEZĖS

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

 
 1. Bublienė, Raimonda. Partnership in international business // Streszczenia materiałów Krakowskiej konferencji młodych uczonych 2012, Kraków, 27-29 września 2012 r. / Akademia Góniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2012. ISBN 9788362218646. p. 241-242. [M.kr.: 01S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,143]
 

Nerecenzuojamuose leidiniuose

 
 1. Bublienė, Raimonda. Methods of odour measurements and legal regulation of odour emissions // 17th International scientific conference "Eco-Balt 2012" : book of abstracts. October 18-19, 2012, Riga, Latvia. Riga : University of Latvia press, 2012. ISSN 9789984455754. ISBN 1691-4112. p. 18. [M.kr.: 01S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,071].
 
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,071]
 
 

MONOGRAFIJOS

 1. Mitkus, Sigitas; Peckienė, Aurelija. Kaina statybos rangos sutartyse: nustatymas, keitimas, teisiniai ginčai : monografija / Sigitas Mitkus, Aurelija Peckienė; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Registrų centras, 2014. 202 p. ISBN 9789955301578. [M.kr.: 01S; 02T]; [Aut. lankų sk.: 14,429]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 7,214].
 
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 0,500; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 7,214]

STUDIJŲ LITERATŪRA

Vadovėliai

 
 1. Trinkūnienė, Eva; Baranauskas, Egidijus; Tušaitė, Justė; Vasarienė, Dalia; Zmejauskaitė, Rūta; Širvinas, Daivis; Rudzinskas, Antanas; Toločko, Vadimas. Verslo teisė : projektas "Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno Technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų srityse" / Eva Trinkūnienė, Egidijus Baranauskas, Justė Tušaitė, Dalia Vasarienė, Rūta Zmejauskaitė, Daivis Širvinas, Antanas Rudzinskas, Vadimas Toločko. Vilnius, 2007. 195 p. [M.kr.: 01S]; [Aut. lankų sk.: 13,929]; [Ind.: 0,125] [Ind. aut. lankais: 1,741].
 2. Mitkus, Sigitas; Bublienė, Raimonda; Cibulskienė, Renata; Jakaitis, Saulius; Jurkevičius, Vaidas; Keršulienė, Violeta; Matulienė, Jurga; Nedzinskaitė, Vaida; Radzevičius, Egidijus; Romaškevičienė, Dalia; Rutkauskas, Astijus; Šinkūnas, Haroldas; Trinkūnienė, Eva; Varno, Ričardas. Teisės pagrindai : vadovėlis / [elektroninis leidinys] Sigitas Mitkus, Raimonda Bublienė, Renata Cibulskienė, Saulius Jakaitis, Vaidas Jurkevičius, Violeta Keršulienė, Jurga Matulienė, Vaida Nedzinskaitė, Egidijus Radzevičius, Dalia Romaškevičienė, Astijus Rutkauskas, Haroldas Šinkūnas, Eva Trinkūnienė, Ričardas Varno. Vilnius : Technika, 2012. 428 p. ISBN 9786094572128. [M.kr.: 01S]; [Aut. lankų sk.: 25,370]; [Ind.: 0,929] [Ind. aut. lankais: 23,558].
 3. Mitkus, Sigitas. Statybos teisė : vadovėlis / Sigitas Mitkus. Vilnius : Registrų centras, 2013. 252 p. ISBN 9789955301288. [M.kr.: 01S; 02T]; [Aut. lankų sk.: 18,000]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 18,000].
 
[Publikacijų grupėje: 3; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 2,054; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 43,299]
 

Mokomosios knygos

 
 1. Trinkūnienė, Eva. Statybos ir nekilnojamojo turto sandoriai [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga / Eva Trinkūnienė. Vilnius : Technika, 2012. 204 p. ISBN 9786094574030. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 9,310]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 9,310].
 
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 9,310]
 

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

 
 1. Trinkūnienė, Eva. Nekilnojamojo turto sandoriai / Eva Trinkūnienė. Vilnius : VGTU, 2007. 180 p. [M.kr.: 01S; 03S; 02T]; [Aut. lankų sk.: 12,857]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 12,857].
 
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 12,857]
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Lina Račaitė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė