Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra įkurta 2001 m. Nuo pat katedros įkūrimo jai vadovauja prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius.
 
Katedros misija – rengti aukštos kvalifikacijos, tarptautiniu lygmeniu konkurentabilius specialistus, turinčius pakankamai tiek fundamentalių, tiek ir taikomojo pobūdžio specialybės žinių, ir sugebančių jas taikyti savo praktinėje veikloje po universiteto baigimo.
 
Katedros tikslas – tarptautinio lygio studijos ir moksliniai tyrimai.
 
Katedros išskirtinumas
Studijose: katedra rengia specialistus darbui pagrindinėje šalies ekonomikos struktūros ląstelėje - įmonėje.
Moksle: katedra visapusiškai nagrinėja įmonės veiklą - ekonominę, vadybinę, finansinę, personalo ir pan.
 
Katedra kuruoja pirmosios pakopos Verslo vadybos studijų programos Įmonių ekonomikos ir vadybos specializaciją ir Ekonomikos inžinerijos studijų programos Verslo valdymo ekonomikos specializaciją bei antrosios pakopos Verslo vadybos studijų programos Organizacijų vadybos specializaciją ir Inžinerinės ekonomikos ir vadybos Gamybos vadybos specializaciją.
 
Šiuo metu katedroje dirba 3 profesoriai, 8 docentai, 4 lektoriai, 2 asistentai, 1 stažuotojas.
 
Katedroje pirmosios pakopos studentams dėstomi dalykai: Daugiakriteriniai vertinimo metodai, Ekonomika 2, Ekonomikos pagrindai, Ekonominė analizė, Ekonominio projektavimo kompleksinis projektas, Gamybos ekonomika, Įmonių organizavimas ir valdymas, Įmonių plėtros projektavimas (kompleksinis projektas), Įmonių strategijos ekonomika, Įmonių ūkinės veiklos analizė, Įmonių veiklos ekonominė analizė, Įstaigų ūkio organizavimas ir priežiūra, Kompleksinis projektas (Verslo valdymo ekonomika), Lyginamoji ekonomika, Mikroekonomika, Plėtros ekonomika, Pramogų verslo pagrindai, Pramogų žmogiškieji ištekliai, Statybos ir architektūros organizacijų ekonomika, Strateginis valdymas, Verslininkystė, Verslo derybos, Verslo pagrindai, Verslo valdymo sistemos, Verslumo skatinimo sistemos, Žmogiškųjų išteklių ekonomika, Žmogiškųjų išteklių vadyba, vadovaujama Pažintinei praktikai, Profesinei praktikai, Profesinės veiklos praktikai ir bakalaurų baigiamiesiems darbams.
 
Antrosios pakopos studijose dėstomi dalykai: Antikrizinis organizacijų valdymas, Antikrizinis valdymas, Gamybinių įmonių antikrizinis valdymas, Gamybinių įmonių strateginė plėtra, Gamybos valdymas ir organizavimas, Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai, Organizacijų derybinio potencialo ugdymas, Organizacijų strateginių pokyčių valdymas, Organizacijų teorija, Pokyčių organizacijose valdymas, Projektinė vadyba, Strateginis valdymas, Taikomoji verslo ekonomika, vadovaujama Profesinei praktikai, Mokslinei praktikai ir magistrų baigiamiesiems darbams.
 
2001 m. birželio mėn. į kurta Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra. Verslo vadybos fakultete reorganizavus Vadybos katedrą ir Ekonomikos katedrą į penkias katedras.
Nuo 2001 m.  birželio mėn. iki dabar Įmonių ekonomikos ir vadybos katedrai vadovauja prof. habi. dr. Romualdas Ginevičius.
2001 m. Renata Korsakienė apgynė disertaciją ir jai suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis.
2005 m. Manuelai Tvaronavičienei pradėta Habilitacijos procedūra.
2006 m. Gitana Dudzevičiūtė apgynė disertaciją (04S) ir jai suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis.
2006 m. Renatai Korsakienei suteiktas socialinių mokslų docento pedagoginis vardas.
2008 m. Manauelai Tvaronavičienei suteiktas profesoriaus atestatas.
2009 m. Kristina Kalašinskaitė apgynė disertaciją (04S) ir jai suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis.
2010 m. Algirdui Krivkai suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis (04S).
2012 m. Gitanai Dudzevičiūtei suteiktas Socialinių mokslų docento pedagoginis vardas.
2012 m. Aušrai Liučvaitienei suteiktas Socialinių mokslų docento pedagoginis vardas.
2013 m. Askoldas Podviezko apgynė disertaciją (04S) ir jam suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis.
2014 m. Agnė Šimelytė apgynė disertaciją (03S) ir jai suteiktas daktaro laipsnis.
2014 m. Šarūnas Bruzgė apgynė disertaciją (04S) ir jam suteiktas daktaro laipsnis.
2014 m. Giedrė Lapinskienė apgynė disertaciją (04S) ir jai suteiktas daktaro laipsnis.
2014 m. spalio mėn. prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius tapo Vadybos (03S) mokslo krypties komisijos Pirmininku.
2015 m. Toma Lankauskienė apgynė disertaciją (04S) ir jai suteiktas daktaro laipsnis.
2015 m. Galina Ševčenko apgynė disertaciją (03S) ir jai suteiktas daktaro laipsnis.
2015 m. Irina Travkina apgynė disertaciją (04S) ir jai suteiktas daktaro laipsnis.
Katedra yra pasirašiusi sutartis su 5 socialiniais partneriais ir 14 užsienio universitetų, palaiko intensyvaus bendradarbiavimo ryšius su verslo įmonėmis ir jų sąjungomis.

Socialiniai partneriai

 
AB PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS
P.Puzino g. 1, Panevėžys, LT - 35173
El. paštas pst@pst.lt
Tinklapis: http://www.pst.lt/lt
 
AB VILMA
Žirmūnų g. 68, Vilnius LT-09124
El. paštas: sales@vilma.lt
Tinklapis: http://www.vilmaelectric.lt/
 
UAB MEGRAME
Žirmūnų g. 68, LT-09124 Vilnius
El. paštas: info@megrame.lt
Tinklapis: http://www.megrame.lt/
 
UAB NIDOS SMILTĖ
Skruzdynės g. 2, LT – 93123 Neringa
El. paštas: info@smilte.lt
Tinklapis: http://www.smilte.lt/
 
UAB IPEK TRADE
Žirmūnų g. 70, LT-09124 Vilnius
El. p.: info@inocup.lt
 

Ryšiai su užsienio universitetais

Bialystoko technikos universitetas
(Lenkija)
 
Vroclavo technikos universitetas
(Lenkija)
 
Poznanės technikos universitetas
(Lenkija)
 
Krokuvos ekonomikos universitetas
(Lenkija)
 
Miuncheno technikos universitetas
(Vokietija)
Niurtingeno- Gaislingeno ekonomikos ir aplinkos aukštoji mokykla
(Vokietija)
Štutgarto technikos universitetas
(Vokietija)
Sofijos technikos universitetas
(Bulgarija)
 
Baltarusijos nacionalinis technikos universitetas
(Baltarusija)
Kaliningrado valstybinis technikos universitetas
(Rusija)
Smolensko valstybinis universitetas
(Rusija)
Donecko nacionalinis technikos universitetas
(Ukraina)
Gruzijos technikos universitetas
(Gruzija)
Kyungpook nacionalinis universitetas
(Pietų Korėja)
Ulsano universitetas
(Pietų Korėja)

Kiti partneriai

 
AB TEO LT
Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius
El.p.  informacija@teo.lt
 
UAB HIDROSTATYBA
Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai
El.p. administracija@hidrostatyba.lt
 
UAB VILPRA
Kalvarijų g. 131, Vilnius
El.p. info@vilpra.lt
 
UAB SKIRNUVA
Naujoji g. 3, Alytus, LT-62119
El.p. info@skirnuva.lt
 
VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI
Algirdo g. 31, LT – 03219 Vilnius
El.p. vilnius@cci.lt
 
UAB BIOVELA
Kernavės g. 1, Dūkštos, LT-14222, Vilniaus r. sav.
El.p. info@biovela.lt
 
 
Lietuvos statybininkų asociacija
Lukiškių g. 5-501, 502 LT-01108 Vilnius
El.paštas: info@statybininkai.lt
 
Lietuvos pramoninkų konfederacija
A.Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,
El.p. sekretoriatas@lpk.lt
 
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra įsikūrusi šiuose kabinetuose
SRC 610 – Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros dėstytojai;
SRC 611 – Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros vedėjas prof. habil.dr. R.Ginevičius;
SRC 612 – Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros vadybininkė ir reikalų tvarkytoja;
Taip pat katedra administruoja (prižiūri, aprūpina darbo priemonėmis) SRC 620 auditoriją, kurioje gali dirbti iki 75 studentų. Auditorijoje įrengta kompiuterizuota vaizdo projektavimo sistema.
 
Katedros metodiniuose kabinetuose yra sukaupta daug periodinių žurnalų, mokslinių leidinių, mokomosios literatūros, vadovėlių, susijusių su katedros veiklos sritimis.

Straipsniai

 

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

 1. Korsakienė, Renata; Tvaronavičienė, Manuela. The internationalization of SMEs: an integrative approach // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 13, no. 2 (2012), p. 294-307. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); ICONDA; Scopus]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Citav. rod.: 1,881(S) (2012)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 2. Ginevičius, Romualdas; Podvezko, Valentinas; Novotny, Miroslav; Komka, Arūnas. Comprehensive quantitative evaluation of the strategic potential of an enterprise // Economic computation and economic cybernetics studies and research. Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, iss. 1 (2012), p. 65-84. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCO]; [M.kr.: 04S; 01P]; [Citav. rod.: 0,274(S), 0,274(F) (2012)]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 3. Ginevičius, Romualdas; Podvezko, Valentinas; Novotny, Miloslav; Komka, Arūnas. Comprehensive quantitative evaluation of the strategic potential of an enterprise // Journal of economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, no. 1 (2012), p. 65-84. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index®; Social Scisearch®; Journal Citation Reports/Social Sciences Edition]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 0,274(S), 0,274(F) (2012)]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 4. Ginevičius, Romualdas; Podviezko, Askoldas. The evaluation of financial stability and soundness of Lithuanian banks // Ekonomska istraživanja = Economic research. Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 26, no. 2 (2013), p. 191-208. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); CAB Abstracts; Elsewier]; [M.kr.: 03S; 04S; 01P]; [Citav. rod.: 0,241(S) (2013)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,286].
 5. Ginevičius, Romualdas; Podvezko, Valentinas; Ginevičius, Adomas. Quantitative evaluation of enterprise marketing activities // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 1 (2013), p. 200-212. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 04S; 01P]; [Citav. rod.: 0,810(S) (2013)]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,310].
 6. Brauers, Willem Karel M.; Ginevičius, Romualdas. How to invest in Belgian shares by MULTIMOORA optimization // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 5 (2013), p. 940-956. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 0,810(S) (2013)]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 0,911].
 7. Lapinskienė, Giedrė; Tvaronavičienė, Manuela; Vaitkus, Pranas. Greenhouse gases emissions and economic growth – evidence substantiating the presence of environmental Kuznets curve in the EU // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 1 (2014), p. 65-78. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); SCOPUS; ICONDA]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 2,818(S) (2013)]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,667].
 8. Krivka, Algirdas. Complex evaluation of the economic crisis impact on Lithuanian industries // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 2 (2014), p. 299-315. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 0,810(S) (2013)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,214].
 9. Šimelytė, Agnė [Simelyte, Agnė]; Antanavičienė, Jūratė Gintarė [Antanaviciene, Jurate]. Formation of foreign direct investment policy: case of Estonia // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 25, no. 2, 2014, p. 177-185. [Duomenų bazės: EBSCO; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 0,771(S) (2013)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 10. Dudzevičiūtė, Gitana; Mačiulis, Alminas; Tvarоnavičienė, Manuela. Structural changes оf ecоnоmies: Lithunia in the glоbal cоntext // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 2 (2014), p. 353-370. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); SCOPUS; ICONDA]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 2,818(S) (2013)]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,429].

 

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

 1. Brauers, Willem Karel M.; Ginevičius, Romualdas; Podviezko, Askoldas. Development of a methodology of evaluation of financial stability of commercial banks // Panoeconomicus. Novi Sad : Savez ekonomista Vojvodine. ISSN 2217-2386. Vol. 61, no. 3 (2014), p. 349-367. [Duomenų bazės: EBSCO; Proquest; Scopus; Web of Science]; [M.kr.: 01P; 04S; 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,905].
 

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Proceedings“ leidiniuose

 1. Podviezko, Askoldas. Augmenting multicriteria decision aid methods by graphical and analytical reporting tools // Workshops on business informatics research : Lecture notes in business information processing. Berlin : Springer. (Lecture notes in business information processing, Vol. 106, ISSN 1865-1348). ISSN 1865-1348. ISBN 9783642292316. Vol. 106, part 5 (2012), p. 236-251. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; SpringerLINK]; [M.kr.: 04S; 01P; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
 2. Grybaitė, Virginija. Institutional measurement issues: an integrated approach // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 1096-1103. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 3. Korsakienė, Renata; Gurina, Olesia. The implications of national and organizational culture: a case of Lithuanian and Russian SMEs // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 1144-1150. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 4. Smaliukienė, Rasa; Korsakienė, Renata. An aplication of business consulting procedures in public administration // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 505-510. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 5. Ginevičius, Romualdas; Podvezko, Valentinas; Podviezko, Askoldas. Evaluation of isolated socio-economical processes by a multi-criteria decision aid method ESP // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 1083-1089. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S; 01P; 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,333].
 6. Brauers, Willem Karel M.; Ginevičius, Romualdas; Podviezko, Askoldas. Evaluation of performance of Lithuanian commercial banks by multi-objective optimization // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 1042-1049. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S; 01P; 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,381].
 7. Ginevičius, Romualdas; Šimelytė, Agnė. The effect of regulatory incentives on bilateral foreign direct investment // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 66-74. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 8. Lapinskienė, Giedrė; Tvaronavičienė, Manuela. Environmental, social and governance performance of companies: the empirical research on their willingness to disclose information // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 663-668. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 9. Mažeikienė, Aistė; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Business negotiations and business meetings: communication in the bargaining process // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 683-692. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S; 04S; 08S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,238].
 10. Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Social responsibility of Solvency II - the main condition for sustainable developement of insurance market // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 1176-1181. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 11. Česynienė, Rima; Stankevičienė, Asta. The managerial loyalty and its assessment // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 1050-1057. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 12. Ginevičius, Romualdas; Podvezko, Valentinas; Ginevičius, Adomas. Determining the effectiveness of enterprise marketing based on the 4P`s model // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 366-372. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S; 03S; 01P]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,333].
 13. Diushenalieva, Erkaiym; Ginevičius, Romualdas. Multiple attribute decision making model for analysis of the crisis situation in the enterprise // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 1058-1067. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 14. Ševčenko, Galina; Ustinovičius, Leonas. Tendencies and prospects of risk and uncertainty management of enterprise investment projects // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 208-216. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 15. Podviezko, Askoldas. Influence of transformation processes of economy on financial stability // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 563-571. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 04S; 01P; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 16. Korsakienė, Renata; Smaliukienė, Rasa. The implications of contemporary approaches toward career development // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2nd World Conference on Business, Economics and Management. Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 109, p. 422–426. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,179].

 

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

 1. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Aukštųjų mokyklų plėtra ekonomikos modernizavimo kontekste // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 4(32), p. 15-23. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 2. Stankevičienė, Asta; Liučvaitienė, Aušra. Intelektinio kapitalo vertinimo aspektai // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 1 (2012), p. 79-93. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 3. Korsakienė, Renata; Gurina, Olesia. Does national culture significantly impact organizational culture at SMEs // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 3 (2012), p. 219–228. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 4. Tvaronavičienė, Manuela; Grybaitė, Virginija. Sustainable development and performance of institutions: approaches towards measurement // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J. Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 3 (2012), p. 167-175. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 0,482].
 5. Smaliukienė, Rasa; Bekešienė, Svajonė; Dudzevičiūtė, Gitana. Counselling for self-employment: the application of decision support system // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 1 (2012), p. 18-26. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 6. Uturytė-Vrubliauskienė, Laura; Linkevicius, Mantas. Ryšių su klientais valdymo sistemos taikymo privalumai ir trūkumai Lietuvos viešojo judriojo telefono ryšio organizacijose // Vadyba = Journal of management. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2011, Nr. 1(18), p. 53-62. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 7. Nugaras, Justas; Radzevičienė, Asta. Embeddedness into business networks // Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems and economics. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. 2012, No. 2(1), p. 34-46. [Duomenų bazės: Index Copernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,464].
 8. Paulienė, Rasa. Transforming leadership styles and knowledge sharing in a multicultural context // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 10 nr. 1 (2012), p. 91-109. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; ProQeust; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,357].
 9. Tvaronavičienė, Manuela. Contemporary perceptions of energy security: policy implications // Journal of security and sustainability issues Vilnius : Generolo J. Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss.4 (2012), p. 235–247. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,464].
 10. Lankauskienė, Toma; Tvaronavičienė, Manuela. Security and sustainable development: approaches and dimensions in the globalization context // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J. Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 4 (2012), p. 287-297. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 11. Oškutienė, Roma; Korsakienė, Renata. Organizacinių pokyčių vertinimas: informacinių technologijų diegimo atvejis // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 3 (2012), p. 197-204. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; Proquest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 12. Ginevičius, Romualdas. Įmonių susijusios diversifikacijos matavimas // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 2 (2012), p. 150-159. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 13. Makštutis, Antanas; Balkytė, Audronė; Tumalavičius, Vladas. Security, sustainability and competitiveness: benchmarking attempts // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.1 (2012), p. 5-12. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 14. Gudonytė, Monika; Tvaronavičienė, Manuela. Išsivysčiusių ir besivystančių kapitalo rinkų sąveika: Baltijos šalių ūkio sektorių indeksai pasauliniame kontekste // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 2 (2012), p. 141-149. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 15. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Mažeikienė, Aistė. Verslo derybos ir dalykiniai pokalbiai: komunikacija derėjimosi procese // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 2 (2012), p. 176-185. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,238].
 16. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Implementation of sustainability principle into negotiations: substantiation positions' of negotiator // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.2 (2012), p. 55–67. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 03S; 04S; 08S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,310].
 17. Korsakienė, Renata. Konkurencinį pranašumą lemiantys veiksniai ir internacionalizacija: sąsajų tyrimas // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 4 (2012), p. 283-291. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 18. Ginevičius, Romualdas; Podviezko, Askoldas. Sprendimų paramos metodų taikymo ypatumai vertinant finansinį komercinių bankų stabilumą // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 4 (2012), p. 314-323. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S; 01P; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 19. Nugaras, Justas. Strategic networking in the technical hei‘s of the baltic sea region // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 10 nr. 2 (2012), p. 174-185. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; ProQeust; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 20. Tvaronavičienė, Manuela; Lankauskienė, Toma. Should consistent patterns be traced: impact of globalization on certain sustainable development facets // Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(2), p. 443-468. [Duomenų bazės: EBSCO Publishing; Index Copernicus; SocINDEX with Full Text]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,857].
 21. Šimelytė, Agnė. The role of investment promotion in attracting FDI: evidence from the Baltic States // Economics and Business: scientific journal of RTU. Riga : Riga Technical University. ISSN 1407-7337. Vol. 22 (2012), p. 174-180. [Duomenų bazės: EBSCO; CSA/ProQuest; VINITI]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 22. Šimelytė, Agnė; Liučvaitienė, Aušra. Foreign direct investment policy–friendly business environment in R&D sectors: Baltic States versus visegrad countries // Journal of East-West business Philadelphia : Taylor & Francis, Inc. ISSN 1066-9868. Vol. 18, no. 1 (2012), p. 66-93. [Duomenų bazės: CSA; EBSCOhost; Proquest]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 2,000].
 23. Diushenalieva, Erkaiym; Ginevičius, Romualdas [Ginevicius, Romualdas]. Enterprise bankruptcy institution in Lithuania and Kyrgyz Republic: comparative analysis // Social research = Socialiniai tyrimai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. T. 2, nr. 27 (2012), p. 36-45. [Duomenų bazės: CEEOL; Index Copernicus; SocINDEX]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 24. Tvaronavičienė, Manuela; Lankauskienė, Toma. The impact of production factors and economic structures on economic development // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013), p. 5-16. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 25. Dudzevičiūtė, Gitana. The research of the economic structural changes: energy consumption aspect // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss. 4 (2013), p. 13–23. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,393].
 26. Šimelytė, Agnė; Antanavičienė, Jūratė Gintarė. Foreign direct investment policy as an instrument for sustainable economic growth: a case of Ireland // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss. 4 (2013), p. 25-34. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 27. Korsakienė, Renata; Marcinkevičius, Stasys. Filantropinė įmonės atsakomybė ir veiklos rezultatai: gamybos įmonės atvejis // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 2 (2013), p. 131-139. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 28. Evrim-Mandaci, Pinar; Aktan, Bora; Kurt-Gumus, Guluzar [Kurt-Gumuş, Guluzar]; Tvaronavičienė, Manuela. Determinants of stock market development: evidence from advanced and emerging markets in a long span // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013), p. 51-56. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,107].
 29. Vosylius, Eugenijus; Rakutis, Valdas; Tvaronavičienė, Manuela. Economic growth, sustainable development and energy security interrelation // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.3 (2013), p. 5–14. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,167] [Ind. aut. lankais: 0,119].
 30. Tvaronavičienė, Manuela; Grybaitė, Virginija; Tunčikienė, Živilė. Globalization drivers in developed and less developed countries: if consistent patterns can be traced // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.4 (2013), p. 5-11. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 31. Lapke, Gerhard; Pontow, Bernd; Laege, Jurgen [Laege, Jürgen]; Kazragis, Algimantas; Ginevičius, Romualdas. Benzino raidos istorijos momentai ir naujos gavimo galimybės // Mokslo ir technikos raida : mokslo istorijos žurnalas = Evolution of science and technology : journal on History of Science. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2430. Vol. 5, no. 1 (2013), p. 42-52. [Duomenų bazės: Gale®; Proquest; EBSCOhost]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,200] [Ind. aut. lankais: 0,157].
 32. Ginevičius, Romualdas; Bruzgė, Šarūnas. Evaluation of the effect of state subsidies on business // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 1 (2013), p. 50-76. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Academic Search Complete; ProQeust]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,929].
 33. Peleckis, Kęstutis; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Developement of negotiating competencies for business management students // Ekonomika. International conference "Economic Transformations and Business Prospects", september 26-27, 2013: conference proceedings. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISSN 1392-1258. Vol. 92 (3), Suppl.B, p. 86-97. [Duomenų bazės: EBSCO]; [M.kr.: 03S; 04S; 07S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 34. Davulis, Gediminas; Peleckis, Kęstutis; Slavinskaitė, Neringa. Implementation of fiscal decentralization principle and perspectives local municipality taxes in Lithuania // Ekonomika. International conference "Economic Transformations and Business Prospects", september 26-27, 2013: conference proceedings. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISSN 1392-1258. Vol. 92 (3), suppl. A (2013), p. 98-109. [Duomenų bazės: EBSCO]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 35. Krivka, Algirdas. Ekonominės krizės poveikio Lietuvos ūkio šakoms tyrimas // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 188-199. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 36. Šimelytė, Agnė; Antanavičienė, Jūratė Gintarė [Antanavičienė, Jūratė]. Rėmimo reikšmė pritraukiant TUI Baltijos valstybių pavyzdžiu // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 200-208. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 37. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Emocijos ir jų valdymas derybose // Vadyba = Journal of management. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 22, nr.1 (2013), p. 73–82. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,238].
 38. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Tarptautinės verslo derybos: inovacijos, derybų komanda, pasiruošimas // Vadyba = Journal of management. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 23, nr. 2 (2013), p. 39-45. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,167].
 39. Šimelytė, Agnė; Antanavičienė, Jūratė Gintarė. Tiesioginės užsienio investicijos Baltijos šalyse: iššūkiai ir problemos // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. Nr.2 (38), (2013), p. 76-91. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
 40. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymas: struktūros ir turinio dimensijos // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 4 (2013), p. 346-357. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S; 04S; 07S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 41. Dudzevičiūtė, Gitana. Energy intensity in the Lithuanian manufacturing sector // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss.2 (2013), p. 77-85. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 42. Mačiulis, Alminas; Tvaronavičienė, Manuela. Secure and sustainable development: Lithuania’s new role in taking the presidency of the EU // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss. 2 (2013), p. 5–13. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,161].
 43. Podvezko, Valentinas; Podviezko, Askoldas. Naujos absoliutaus daugiakriterio vertinimo galimybės // Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 54 (2013), p. 54-59. [Duomenų bazės: MatSciNet]; [M.kr.: 01P; 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 44. Lankauskienė, Toma; Tvaronavičienė, Manuela. Economic sector performance and growth: contemporary approaches in the context of sustainable development // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2013, Vol. 7, no. 3(17), p. 335-374. [Duomenų bazės: EBSCO; Index Copernicus; ProQuest; CEEOL]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 2,857].
 45. Šimelytė, Agnė. The characteristics of foreign direct investment intensification policy // Economics and Business: scientific journal of RTU. Riga : Riga Technical University. ISSN 1407-7337. Vol. 23 (2013), p. 96-102. [Duomenų bazės: EBSCO; CSA/ProQuest; VINITI]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 46. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Liučvaitienė, Aušra; Stankevičienė, Asta; Peleckis, Kęstutis. Theoretical And Practical Problems of Negotiating Competencies Developement for Business Management Students: Case of Lithuania // International Journal of Business and Social Science. New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2219-1933. Vol. 4, no. 11, (2013), p. 62-75. [Duomenų bazės: EBSCO; IndexCopernicus; Gale®; ProQeust]; [M.kr.: 03S; 04S; 07S]; [Ind.: 0,600] [Ind. aut. lankais: 0,600].
 47. Davulis, Gediminas; Peleckis, Kęstutis; Slavinskaitė, Neringa. Development of local municipality taxes and principles of fiscal policy in Lithuania // American International Journal of Contemporary Research. New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2162-139X. Vol. 3, no.8 (2013), p. 38-50. [Duomenų bazės: EBSCO; DOAJ; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,619].
 48. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Mažeivaitė, Aistė. Self-presentation strategies in negotiations and business meetings // International Journal of Humanities and Social Science. New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2220-8488. Vol. 3, no.18 (2013), p. 137-152. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; EBSCO; Gale®; DOAJ]; [M.kr.: 03S; 06S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,381].
 49. Šimelytė, Agnė; Antanavičienė, Jūratė Gintarė. Economic development and its influence on state capital structure // Journal of entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.1 (2013), p. 1-9. [Duomenų bazės: CrossRef]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 50. Dudzevičiūtė, Gitana. Lithuanian manufacturing trends in the context of developed and developing countries // Journal of entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.1 (2013), p. 55-66. [Duomenų bazės: CrossRef]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 51. Korsakienė, Renata. Internationalization of construction firms: what strategy do they follow? // Journal of entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss. 2 (2013), p. 99-106. [Duomenų bazės: CrossRef]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 52. Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Omnibus II effective measures in adjusting the current solvency II framework // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 156–163. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 53. Smaliukienė, Rasa; Korsakienė, Renata; Tvaronavičienė, Manuela. Career management opportunities in international labour market: a theoretical perspective // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 293-300. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,381].
 54. Korsakienė, Renata; Tvaronavičienė, Manuela; Smaliukienė, Rasa. Impact of energy prices on industrial sector development and export: Lithuania in the context of Baltic States // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 461–469. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 55. Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Solvency II assumptions for increasing the international competitiveness of EU insurance industry // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 822–831. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 56. Ginevičius, Romualdas; Suhajda, K.; Petraškevičius, Vladislavas; Šimkūnaitė, Jolita. Lithuanian experience of quantitative evaluation of socioeconomic systems position by multicriteria methods // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 952–960. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 57. Smaliukienė, Rasa; Korsakienė, Renata. Boundaryless career management: theoretical perspective on individual and institutional agency // International journal of transitions and innovation systems Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. vol. 3, no. 2 (2014), p. 153-160. [Duomenų bazės: Gale; INSPEC; Elsevier]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 58. Peleckis, Kęstutis; Krutinis, Mindaugas; Slavinskaitė, Neringa. Daugiakriterinis alkoholio pramonės įmonių pagrindinės veiklos efektyvumo vertinimas // Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2013, Nr. 8, p. 1-16. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Business Source Complete]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,381].
 59. Tvaronavičienė, Manuela. If industrial sector development is sustainable: Lithuania compared to the EU // Journal of entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.3 (2014), p. 134-142. [Duomenų bazės: Index Copernicus; CrossRef; Ulrich's Periodicals Directory]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 60. Korsakienė, Renata; Tvaronavičienė, Manuela. Processes of economic development: case of Lithuanian real estate sector // Journal of entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.3 (2014), p. 162-172. [Duomenų bazės: Index Copernicus; CrossRef; Ulrich's Periodicals Directory]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 61. Slavinskaitė, Neringa. Dviejų skirtingų Lietuvos pramonės šakų įmonių kapitalo struktūros įtaka veiklos finansiniams rodikliams // Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2013, Nr. 8, p. 58-70. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Business Source Complete]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,464].
 62. Korsakienė, Renata; Smaliukienė, Rasa. Šiuolaikinė karjera individo požiūriu: karjeros modeliai, jų sąsajos ir reikšmė // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014), p. 84-92. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,161].
 63. Fuschi, David Luigi; Tvaronavičienė, Manuela. Sustainable development, Big Data and supervisory control: service quality in banking sector // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss.3 (2014), p. 5-14. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 64. Bliujūtė, Gintarė; Korsakienė, Renata. Santykių su klientais valdymo ypatumai: Lietuvos įmonių atvejis // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014), p. 9-16. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 65. Dubickis, Darius; Ginevičius, Romualdas. Įmonės rinkodaros skyriaus (tarnybos) struktūros formavimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014), p. 17-24. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 66. Raudeliūnienė, Jurgita; Tvaronavičienė, Manuela; Dzemyda, Ignas. Towards economic security and sustainability : key success factors of sustainable entrepreneurship in conditions of global economy // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss. 4 (2014), p. 71-79. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 67. Tvaronavičienė, Manuela; Šimelytė, Agnė; Lace, Natalja. Sustainable development facets: exporting industrial sectors from inside // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss. 4 (2014), p. 37-44. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,381].
 68. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Retorinis argumentavimas ir įtikinimas verslo derybose // Vadyba = Journal of management. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 24, nr.1 (2014), p. 37-45. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 69. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Būsimųjų vadybininkų derybinių kompetencijų ugdymas universitete: argumentavimo metodai ir jų taikymas // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, nr.3 (2014), p. 176-181. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 70. Šabasevičienė, Violeta; Grybaitė, Virginija. Main foreign direct investment factors as precondition of sustainable entrepreneurship: evidence from Lithuania, Central and Eastern Europe // Journal of entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.4 (2014), p. 230-238. [Duomenų bazės: Index Copernicus; CrossRef; Ulrich's Periodicals Directory]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 71. Lapinskienė, Giedrė; Tvaronavičienė, Manuela; Vaitkus, Pranas. Analysis of the validity of Environmental Kuznets Curve for the Baltic states // Environmental and Climate Technologies. Warsaw : Versita. ISSN 1691-5208. Vol. 12, iss.1 (2014), p. 41–46. [Duomenų bazės: EBSCO; SCOPUS; ProQuest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 72. Liučvaitienė, Aušra; Peleckis, Kęstutis; Slavinskaitė, Neringa; Limba, Tadas. Competitive advantage in global market: theoretical assumptions and assessment options // Strategic management quarterly. New York : American research institute for policy development. ISSN 2372-4951. Vol. 1, no.1 (2013), p. 1-10. [Duomenų bazės: EBSCO; Gale; ProQuest]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 0,536].
 73. Liučvaitienė, Aušra; Peleckis, Kęstutis; Slavinskaitė, Neringa; Limba, Tadas. Theoretical models of business competitiveness: formation and evaluation // Strategic management quarterly. New York : American research institute for policy development. ISSN 2372-4951. Vol. 1, no.1 (2013), p. 31-44. [Duomenų bazės: EBSCO; Gale; ProQuest]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 0,750].
 74. Bistrova, Julija; Lace, Natalja; Tvaronavičienė, Manuela [Tvaronaviciene, Manuela]. Corporate governance as a crucial factor in achieving sustainable corporate performance // Journal of systemics, cybernetics and informatics. Caracas : International Institute of Informatics and Systemics. ISSN 1690-4532. Vol. 12, iss. 3 (2014), p. 82-90. [Duomenų bazės: EBSCO; Cabell; DOAJ]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 75. Brauers, Willem Karel M.; Ginevičius, Romualdas; Podviezko, Askoldas. Ranking of the Lithuanian banks during the recession of 2008 - 2009 by the MULTIMOORA method // Annals of management science. Special Issue on Operations Research and Applications (May 2014). Franklin, USA : International Center for Business & Management Excellence (ICBME). ISSN 2161-5012. Vol. 3, no. 1 (2014), p. 1-8. [Duomenų bazės: EBSCO; Cabell‘s online Directory]; [M.kr.: 01P; 04S; 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,381].

 

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

 1. Tvaronavičienė, Manuela; Grybaitė, Virginija. Towards sustainable economic development: estimation of institutions’ role in FDI attraction // Contemporary Research on Organization Management and Administration (CROMA Journal). Vilnius : Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (AVADA). ISSN 2335-7959. No. 1, (2013), p. 109–118. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 2. Slavinskaitė, Neringa; Bacevičiūtė, Rūta. Pelningumo rodiklių EBIT ir EBITDA taikymo galimybės // Apskaitos ir mokesčių apžvalga: buhalterinis žurnalas. Vilnius : UAB "Pačiolis". ISSN 1392-3722. 2011, Nr. 7-8 (205-206), p. 74-78. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,179].
 3. Ševčenko, Galina [Shevchenko, Galina]; Ustinovičius, Leonas [Ustinovichius, Leonas,]; Łoniewski, Kazimerz. Risk assessment improvement in the investment project management: verbal analysis methods // Project planning in modern organization : Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe wydziałowe. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISSN 2083-8611. ISBN 9788378751021. No.137 (2013), p. 83-103. [M.kr.: 02T; 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 4. Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Ustinovičius, Leonas [Ustinovichius, L.]; Turskis, Zenonas [Turskis, Z.]; Ševčenko, Galina [Shevchenko, G.]. Construction risk assessment of small scale objects by applying TOPSIS method with attributes values determined at intervals // Computer modelling and new technologies. Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-5806. Vol. 12, no. 4 (2008), p. 30-37. [M.kr.: 02T]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 5. Peleckis, Kęstutis; Slavinskaitė, Neringa. Integrated assessment on corporate performance efficiency: theoretical and practical problems // Экономика и социум: электронное научно – практическое периодическое издание. Саратов : Институт управления и социально-экономического развития. ISSN 2225-1545. No. 2(11), 2014, p. [1-11]. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,393].
 6. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Liučvaitienė, Aušra [Liučvaitienė, A.]. Indicators for competitiveness evaluation analysis: theoretical aspects // American journal of economics and control systems management. Yelm : Science Book Publishing House, LLC. ISSN 2327-6290. Vol. 3, no.1 (2014), p. 27-32. [Duomenų bazės: EBSCO; DOAJ; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 

Konferencijų pranešimų medžiagoje

 1. Ginevičius, Romualdas; Navickas, Vytas. Influence of small and medium-sized business innovations on economic development in Lithuanian regions // Strategies and promotion of innovation in regional policies around the Mare Balticum : the seventh Hanseatic conference "Innovation and innovative strategies in regional policy around the "Mare Balticum", 14th-16th May 2012 in Hamburg / Baltic Sea Academy Norderstedt : Books on Demand, 2012. ISBN 9783848218295. p. 83-97. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,536].
 2. Ginevičius, Romualdas [Гинявичюс, Р.]. Особенности реформы системы высшего образования Литвы // Глобализация образовательного пространства: методические аспекты : сборник научных трудов по итогам Международной научно-методической конференции. Ярославль, 8-9 февраля 2012 года / Ярославльский государственный университет Ярославль : "Канцлер", 2012. ISBN 9785917301363. p. 3-7. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 3. Šimelytė, Agnė. The peculiarities of foreign direct investment intensification policy // The 53rd International Riga Technical University Conference "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship" SCEE 2012 : conference proceedings, 10-12 October 2012 Riga : Riga Technical University, 2012. (Economics and business. Business and management, ISSN 1407-7337). ISSN 1407-7337. ISBN 9789934103551. p. 41-49. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 4. Nugaras, Justas; Radzevičienė, Asta; Nikitin, Anton. Empirical research on inter-firm and intra-firm networking in the transport and logistics sector // Practice and research in private and public sector-11 : 1st International scientific conference : to consolidate researches of academicians and practitioners, May 5, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Faculty of economics and finance management. Vilnius : MRU, 2011. ISSN 2029-7378. p. 275-283. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 5. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Negotiator’s positions substantiation methods in business negotiations and business meetings // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 358-376. [M.kr.: 04S; 03S; 08S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,452].
 6. Liučvaitienė, Aušra; Peleckis, Kęstutis. Managing business competitiveness in the conditions of economical sustainability // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 503-518. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 7. Liučvaitienė, Aušra; Peleckis, Kęstutis. Development of competitiveness advantage in global market: theoretical assumptions and assessment options // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 303-315. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,464].
 8. Dudzevičiūtė, Gitana. Lithuanian security of energy supply and consumption In the context of the European Union countries // 2’nd international scientific conference „Whither our economies-2012“ : conference proceedings [elektroninis išteklius], October 15-16, 2012, Vilnius. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISSN 2029-8501. p. 32-38. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 9. Lankauskienė, Toma; Tvaronavičienė, Manuela. Production factors and structural changes in economy sectors: genesis of theoretical approaches // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 245-259. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 10. Uturytė-Vrubliauskienė, Laura; Linkevičius, Mantas. Socialinės medijos priemonių privalumų ir trūkumų įvertinimo tyrimas Lietuvos viešojo judriojo telefono ryšio organizacijose // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje" straipsnių rinkinys, 2012 m. vasario 2 d. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-6]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 11. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Derybininko pozicijos pagrindimo būdai verslo derybose // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-7]. [M.kr.: 03S; 08S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,167].
 12. Gaigalas, Algirdas. Lietuvos statybos sektoriaus ir nacionalinės ekonomikos raidos ryšys // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-8]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 13. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Peleckienė, Valentina [Peleckiene, V.]. Analysis of solvency II for the insurance industry // IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г, Варна, Болгария : материалы в 3-х томах. Том II = IX International conference “Strategy of quality in industry and education”, May 31 – June 7 2013, Varna, Bulgaria : proceedings. Vol. 2 Днiпропетровськ, Варна : ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013. ISBN 9789662637212 (T.2). p. 537-551. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,536].
 14. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Slavinskaitė, Neringa [Slavinskaite, N.]. Integrated assessment of corporate performance efficiency (case on alcohol industry of Lithuania) // IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г, Варна, Болгария : материалы в 3-х томах. Том II = IX International conference “Strategy of quality in industry and education”, May 31 – June 7 2013, Varna, Bulgaria : proceedings. Vol. 2 Днiпропетровськ, Варна : ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013. ISBN 9789662637212 (T.2). p. 551-560. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 15. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Peleckienė, Valentina [Peleckiene, V.]. Advantages of solvency II for the insurance industry // IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г, Варна, Болгария : материалы в 3-х томах. Том II = IX International conference “Strategy of quality in industry and education”, May 31 – June 7 2013, Varna, Bulgaria : proceedings. Vol. 2 Днiпропетровськ, Варна : ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013. ISBN 9789662637199 (T.1). p. 466-472. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 16. Peleckis, Kęstutis [Пелецкис К. Ч.]. Некоторые теоретические аспекты совершенствования управления функционированием научно-технического потенциала высшей школы // Материалы международной научно-практической конференции Актуальные вопросы современного образования, 16 октября 2013, Саратов. Саратов : ЦПМ "Академия бизнеса", 2013. ISBN 9785905147722. p. 113-117. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 17. Peleckis, Kęstutis [Пелецкис К. Ч.]. Проблемы адаптивного управления развитием научно-технического потенциала высшей школы в системе повышения качества подготовки специалистов // Материалы международной научно-практической конференции Актуальные вопросы современного образования, 16 октября 2013, Саратов. Саратов : ЦПМ "Академия бизнеса", 2013. ISBN 9785905147722. p. 118-121. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 18. Peleckis, Kęstutis [Пелецкис, К.Ч.]. Теоретические аспекты функционирования и развития научно-образовательного потенциала высшей школы // Теория и практика современного образования. Материалы V международной научно-практической конференции, 12-13 ноября 2013, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург : Айсинг, 2013. ISBN 978917530796. p. 77-80. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 19. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Peleckienė, Valentina [Peleckienė, V.]. Manager's training for business meetings and negotiations: development of communication competencies in bargaining process // Труды юбилейной международной научно-практической интернет-конференции „Преподаватель высшей школы в ХХI веке“, сборник 10 = International scientific-practical internet conference “The teacher of a higher school in the 21-st century”, volume 10. Rostov-on-Don : Ростовский государственный университет путей сообщения, 2013. ISSN 9785888143421. p. 108-125. [M.kr.: 03S; 08S; 07S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 20. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Peleckienė, Valentina [Peleckienė, V.]. Developement of negotiating competencies for business management students: the asumptions and perspectives (case of Lithuania) // Труды юбилейной международной научно-практической интернет-конференции „Преподаватель высшей школы в ХХI веке“, сборник 10 = International scientific-practical internet conference “The teacher of a higher school in the 21-st century”, Vol. 10. Rostov-on-Don : Ростовский государственный университет путей сообщения, 2013. ISBN 9785888143421. p. 383-403. [M.kr.: 03S; 07S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,750].
 21. Ginevičius, Romualdas [Гинявичюс, Р.]. Проблемы подготовки специалистoв в технических университетах // Машиностроение и техносфера ХХI века: сборник трудов ХX международной научно-технической конференции в городе Севастополе 16-21 сентября 2013 г. Т. 1 Донецк : ДонНТУ, 2013. ISSN 2079-2670. p. 142-145. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 22. Ginevičius, Romualdas [Гинявичюс, Р.]. Современная модель выпускника технического университета // VI международная научно-практическая конференция “Качество технологий – качество жизни”, 30-31 мая 2013, Харьков. Харьков : Украинская инженерно-педагогическая академия (УИПА), 2013. p. 60-61. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 23. Peleckis, Kęstutis. Развитие научно-образовательного потенциала высшей школы в системе реализции современных образовательных стратегий и инноваций // Образование: традиции и инновации: материалы III международной научно - практической конференции (21 октября 2013 года) Прага : Изд-во WORLD PRESS, 2013. ISBN 9788090551930. p. 275-278. [M.kr.: 03S; 04S; 07S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 24. Peleckis, Kęstutis [Пелецкис, К.Ч.]. Развитие научно-технического потенциала высшей школы в системе подготовки конкурентоспособного специалиста // Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного образования. Материалы III международной научно-практической конференции, 20-21 ноября 2013 года. Прага : Научно - издательский центр «Социосфера», 2013. ISBN 97880877819. p. 50-52. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 25. Smaliukienė, Rasa; Tvaronavičienė, Manuela; Korsakienė, Renata. Boundaryless career after early retirment from military: institutional or inidividual agency? // The Association on Employment Practices and Principles (AEPP), 2013. Conference theme: Frontiers in Employment Practices and Principles: Emerging Trends, Issues, and Challenges. October 9–11, 2013, Atlanta, Georgia : proceedings of the 21st Annual International Conference. Atlanta : AEPP, 2013. ISBN 1878583646. p. 101-105. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,119].
 26. Peleckis, Kęstutis; Liučvaitienė, Aušra. Theoretical interpretations of the competitiveness concept // The Strategies of Modern Science Development : Proceedings of the IV International scientific–practical conference. Yelm, WA, USA, 29-30 October, 2013. Yelm : Science Book Publishing House, 2013. ISBN 9781621740346. p. 40-48. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 27. Peleckis, Kęstutis; Liučvaitienė, Aušra. Theoretical aspects of indicators for competitiveness evaluation analysis // The Strategies of Modern Science Development : Proceedings of the IV International scientific–practical conference. Yelm, WA, USA, 29-30 October, 2013. Yelm : Science Book Publishing House, 2013. ISBN 9781621740346. p. 32-40. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 28. Ginevičius, Romualdas [Ginevicius, Romualdas]; Podvezko, Valentinas; Podviezko, Askoldas; Ginevičius, Tomas. On creating a system of criteria for multiple criteria evaluation using methods of mathematical statistics // 14-th German-Lithuanian-Polish Colloquium on „Innovative solutions in construction technology and management“ : konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius, Lithuania, 15th May 2013. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2335-8645. ISBN 9786094574955. p. 64-69. [M.kr.: 04S; 01P; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 29. Šimkūnaitė, Jolita. Įmonių veiklos diversifikacijos problemos // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-6]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 30. Šerėnaitė, Jovita; Ginevičius, Romualdas. Įmonių darbo kokybės daugiakriterinio vertinimo metodika // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 117-121. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 31. Vilkaitė, Evelina; Ginevičius, Romualdas. Statybų įmonių veiklos susijusios diversifikacijos tyrimas // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 122-125. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 32. Slavinskaitė, Neringa. Daugiakriteriniai metodai ekonomikoje: teoriniai ir praktiniai aspektai // 10-oji prof. Vlado Gronsko mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija "Ūkio plėtra: teorija ir praktika", 2013 m. gruodžio mėn. 5 d, VU KHF, Kaunas, Lietuva. [CD]. Kaunas : VU KHF, 2013. p. 71-77. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 33. Peleckis, Kęstutis [Пелецкис К. Ч.]. Personal factors determining the choice of self-presentation in negotiations and business meetings // Информационная среда и ее особенности на современном этапе развития мировой цивилизации: материалы IV международной научно-практической конференции, 17 марта 2014, Саратов. Саратов : ЦПМ "Академия бизнеса", 2014. ISBN 9785905147883. p. 14-19. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 34. Peleckis, Kęstutis [Пелецкис К. Ч.]. Role of personal experience in choice of self-presentation in negotiations and business meetings // Информационная среда и ее особенности на современном этапе развития мировой цивилизации: материалы IV международной научно-практической конференции, 17 марта 2014, Саратов. Саратов : ЦПМ "Академия бизнеса", 2014. ISBN 9785905147883. p. 20-25. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 35. Peleckis, Kęstutis [Пелецкис К. Ч.]. Situational factors determining the choice of self-presentation in negotiations and business meetings // Информационная среда и ее особенности на современном этапе развития мировой цивилизации: материалы IV международной научно-практической конференции, 17 марта 2014, Саратов. Саратов : ЦПМ "Академия бизнеса", 2014. ISBN 9785905147883. p. 25-30. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 36. Peleckis, Kęstutis; Slavinskaitė, Neringa; Paunksnienė, Jolanta. Theoretical and practical problems of integrated assessment on corporate performance efficiency // Экономика. Теория и практика: материалы международной научно-практической конференции (24 апреля 2014 г.) в 3х частях, часть 1. Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса». ISBN 9785905147913. p. 15-28. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 37. Peleckis, Kęstutis. Creating a strategic plan for the negotiating speech // Экономика. Теория и практика : материалы II международной научно-практической конференции (13 августа 2014 г.). Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса». ISBN 9785990577114. p. 3-7. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 38. Peleckis, Kęstutis. Situational factors in the rhetoric of negotiator // Экономика. Теория и практика : материалы II международной научно-практической конференции (13 августа 2014 г.). Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса». ISBN 9785990577114. p. 7-11. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 39. Peleckis, Kęstutis; Liučvaitienė, Aušra. Theoretical models and indicators of competitiveness evaluation // The Strategies of Modern Science Development : Proceedings of the V International scientific–practical conference. Yelm, WA, USA, 26-27 December, 2013. Yelm : Science Book Publishing House, 2013. ISBN 9781621740414. p. 90-96. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 40. Peleckis, Kęstutis; Liučvaitienė, Aušra. Competitiveness in the global market: theoretical valuation assumptions // The Strategies of Modern Science Development : Proceedings of the V International scientific–practical conference. Yelm, WA, USA, 26-27 December, 2013. Yelm : Science Book Publishing House, 2013. ISBN 9781621740414. p. 84-90. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 41. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Šimelytė, Agnė. Analysis of European Union insurance companies: new regulation quantitative impact study‘ results // The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the IV International scientific conference North Charleston, SC, USA 17-18 June 2014 = Приоритеты мировой науки : эксперимент и научная дискуссия : материалы IV международной научной конференции Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 17-18 июня 2014 года North Charleston, SC, USA : Create Space, 2014. ISBN 9781500415334. p. 117-125. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 42. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Šimelytė, Agnė. Increasing the international competitiveness of European Union insurance industry // The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the IV International scientific conference North Charleston, SC, USA 17-18 June 2014 = Приоритеты мировой науки : эксперимент и научная дискуссия : материалы IV международной научной конференции Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 17-18 июня 2014 года North Charleston, SC, USA : Create Space, 2014. ISBN 9781500415334. p. 126-140. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 43. Peleckis, Kęstutis. Logical proof and argumentation in business negotiations // The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the V International scientific conference North Charleston, SC, USA 1-2 September 2014 = Приоритеты мировой науки : эксперимент и научная дискуссия : материалы V международной научной конференции Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 1-2 сентября 2014 года North Charleston, SC : Create Space, 2014. ISBN 9781502387677. p. 64-69. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 44. Peleckis, Kęstutis. Sources of persuasive impact on to the opponent in business negotiations // The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the V International scientific conference North Charleston, SC, USA 1-2 September 2014 = Приоритеты мировой науки : эксперимент и научная дискуссия : материалы V международной научной конференции Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 1-2 сентября 2014 года North Charleston, SC : Create Space, 2014. ISBN 9781502387677. p. 69-76. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 45. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Rhetorical argumentation and persuasion in business negotiations // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 137-144. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 46. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Strategic orientations of negotiators rhetoric in business negotiations // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 129-136. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 47. Korsakienė, Renata; Diskienė, Danuta; Drūteikienė, Greta. The role of human capital and organizational learning in internationalization of SMEs // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 76-84. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 48. Balkytė, Audronė; Tvaronavičienė, Manuela. Composing sustainable competitiveness index: practice and discussions // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576508. p. 8-18. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 49. Šimelytė, Agnė; Liučvaitienė, Aušra. Analysis of MNCs behaviour in developing and developed countries // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 180-190. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 0,589].
 50. Ginevičius, Romualdas; Hogeforster, Max; Gedvilaitė, Dainora. The formation of the system of indicators of development of the country’s regions // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 503-510. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,381].
 51. Lankauskienė, Toma; Tvaronavičienė, Manuela. Economy structure, productivity and economic growth: towards methodological perspective // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 528-535. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 52. Ginevičius, Romualdas; Diskienė, Jolita; Šuhajda, Karel. The influence of market situation on diversification strategy of companies‘ activity // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 35-42. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,381].
 53. Ginevičius, Tomas; Petraškevičius, Vladislavas; Ginevičius, Romualdas. Development of a system of rent criteria for immovable properties (offices) // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 51-58. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 54. Ginevičius, Romualdas; Slavinskaitė, Neringa; Ginevičius, Romualdas. Theoretical aspects of decentralization // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 43-50. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 55. Jokšienė, Izolda [Joksiene, I.]; Žvirblis, Algis [Zvirblis, A.]. Consolidated assessment of composite competitiveness indicators: the case of manufacturing enterprise // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576508. p. 59-66. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 56. Slavinskaitė, Neringa. Fiskalinės decentralizacijos principai ir vietiniai mokesčiai Lietuvoje // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-7149. p. 38-45. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 57. Kruglik, Jelena; Krivka, Algirdas. Laisvai samdomo darbo rinkos teoriniai aspektai // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-7149. p. 20-28. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].

 

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

 1. Slavinskaitė, Dovilė; Slavinskaitė, Neringa. Švietimo decentralizacija // „Verslas studentų akimis“. Studentų ir jaunųjų mokslininkų straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius]. Balandžio 4 d. 2014. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, 2014. p. [1-6]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].

 

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

 1. Jučiūtė, Edita; Ginevičius, Romualdas (aut., interviu). Prof. Romualdas Ginevičius: "Universiteto gyvenimas - nuolatinė kova" // Sapere Aude. Vilnius : VGTU. ISSN 2029-4999. 2011, nr. 1(2), p. 10-17. [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 2. Balkytė, Audronė. Youth on the move: new opportunities for young people // European Stagiaire’s Journal (ESJ): Winter Stage 2010-2011. Brussel : Office for Infrastructure and logistics – Brussels (OIB), 2011. p. 24-25. [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,143].

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

 1. Dudzevičiūtė, Gitana; Maruffi, Brian L.. Banking sector's development and economic sustainability // Tarptautinė mokslinė konferencija "Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai" = International scientific conference “Influence of the humanities and social sciences on business and societal change” 2011 m. lapkričio 17-18 d, Vilnius : pranešimų santraukos ir pateiktys Vilnius : Naujosios kartos mokslo ir verslo klasteris, 2011. ISBN 9786099535807. p. 123-127. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,089].
 2. Tvaronavičienė, Manuela; Gudonytė, Monika. Išsivysčiusių ir besivystančių kapitalo rinkų sąveika: Baltijos šalių ūkio sektorių indeksai pasauliniame kontekste // Tarptautinė mokslinė konferencija "Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai" = International scientific conference “Influence of the humanities and social sciences on business and societal change” 2011 m. lapkričio 17-18 d, Vilnius : pranešimų santraukos ir pateiktys Vilnius : Naujosios kartos mokslo ir verslo klasteris, 2011. ISBN 9786099535807. p. 36-45. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 3. Brauers, Willem Karel M.; Ginevičius, Romualdas. Selection of shares for a shareholder by Multiple Objectives Optimization // 78th Meeting of the EURO Working Group “Multicriteria Decision Aiding”, Catania, Italy, 24th-26t October 2013 : abstracts. Catania : University of Catania, 2013. p. 19-20. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 0,107].
 4. Korsakienė, Renata; Smaliukienė, Rasa. Does social marketing communication helps in promoting youth entrepreneurship programmes? // 11th International Congress on Public and Non-Profit Marketing. Ethics, Sustainable Consumption and Other Current Challenges for Public and Non-Profit Marketing. June 14-15, 2012, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194361. p. 72-73. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,071].
 5. Korsakienė, Renata. Internationalization of Lithuanian SMEs: investigation of barriers and motives // 54th international Riga Technical University conference “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship" (SCEE’2013), [elektroninis išteklius]. 14-15 October, 2013, Riga, Latvia : conference proceedings [CD]. Riga : RTU Publishing House, 2013. ISBN 9789934102943. p. [1]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,071].
 6. Dudzevičiūtė, Gitana; Tvaronavičienė, Manuela. Lithuanian manufacturing development and energy efficiency // 12th International Entrepreneurship Forum Conference, 4-6 September 2013, Vilnius, Lithuania “Social sustainability and economic security : the agenda for entrepreneurship in the 21st Century” : abstracts booklet Essex : University of Essex, 2013. ISSN 2222-7318. p. 5. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,036].
 7. Smaliukienė, Rasa [Smaliukienė, Rasa,]; Tvaronavičienė, Manuela [Tvaronavičienė, Manuela,]. Getting started as an entrepreneur: the case of early retired officers // 12th International Entrepreneurship Forum Conference, 4-6 September 2013, Vilnius, Lithuania “Social sustainability and economic security : the agenda for entrepreneurship in the 21st Century” : abstracts booklet Essex: University of Essex, 2013. ISSN 2222-7318. p. 26-27. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,036].
 8. Brauers, Willem Karel M.; Ginevičius, Romualdas. Investment in shares by MULTIMOORA multiple objectives optimization // 28th Annual conference of the Belgian Operations Research Society (ORBEL 28), Mons, Belgium, 30-31 January 2014: program and abstracts / Belgian Operational Research (OR) Society, International Federation of OR Societies Mons : University de Mons, 2014. p. 192. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,036].

Monografijos

 1. Tvaronavičius, Vytautas; Tvaronavičienė, Manuela. Innovations, fixed investments and economic growth: the EU context : monography / Vytautas Tvaronavicius ; Manuela Tvaronaviciene; edited by dr. Evelyn Wamboye (Pennsylvania State University, USA). Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 324 p. : iliustr. ISBN 9783659001222. [M.kr.: 04S; 03S]; [Aut. lankų sk.: 23,143]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 11,571].
 2. Gruževskis, Boguslavas; Maslauskaitė, Aušra; Korsakienė, Renata; Novagrockienė, Jolanta; Smaliukienė, Rasa; Šakočius, Alvydas. Pareigūnų ir karių antroji karjera : monografija / Boguslavas Gruževskis, Aušra Maslauskaitė, Renata Korsakienė, Jūratė Novagrockienė, Rasa Smaliukienė, Alvydas Šakočius. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014. 320 p. ISBN 9786098074222. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 22,857]; [Ind.: 0,083] [Ind. aut. lankais: 1,905].

Studijos

 1. Nugaras, Justas. The internationalisation of transport and logistics sector : networking perspective / Justas Nugaras. Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 105 p. ISBN 9783848492008. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 7,500]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 7,500].
 2. Smaliukienė, Rasa; Prakapas, Romas; Korsakienė, Renata. Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių konsultacinės veiklos plėtojimo prioritetai : studija / : [projekto "Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas" leidinys] / Europos socialinis fondas, [Lietuvos Respublikos] švietimo ir mokslo ministerija, Mokyklų tobulinimo programa plius, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra ; studiją atliko ir ataskaitą rengė Rasa Smaliukienė, Romas Prakapas, Renata Korsakienė. Vilnius : Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2009. 216 p. ISBN 9789955788089. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 15,429]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 5,143].

Kitos knygos ir jų dalys, Disertacijos, Disertacijų santraukos

 1. Banaitis, Audrius; Ginevičius, Romualdas; Kaklauskas, Artūras; Šimkūnaitė, Jolita; Matvejevas, Vytautas. Construction cluster study // SME relevant sectors in the BSR. Hamburg : Baltic Sea Academy. ISBN 9783848202577. p. 117-183. [M.kr.: 03S; 02T]; [Aut. lankų sk.: 4,786]; [Ind.: 0,600] [Ind. aut. lankais: 2,871].
 2. Podviezko, Askoldas (aut., disert.). Evaluation of financial stability of commercial banks : summary of doctoral dissertation ; social sciences, economics (04S). Vilnius : Technika, 2013. 24 p. : iliustr. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 1,714]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,714].
 3. Podviezko, Askoldas (aut., disert.). Komercinių bankų finansinio stabilumo vertinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04S). Vilnius : Technika, 2013. 142 p. : iliustr. + 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094574801. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 10,143]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 10,143].
 4. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Ginevičius, Romualdas; Tamošaitienė, Jolanta; Banaitis, Audrius. Multiple Criteria Decision Making (MCDM) methods in civil engineering: overview and trends // Bauprozessmanagement und Immobilienentwicklung : Schriftenreihe des Lehrstuhl für Bauprozessmanagement und Immobilienentwicklung. Band. 33 Munchen : Technische Universitat Munchen, 2013. (Lehrstuhl fur Bauprozessmanagement und Immobilienentwicklung, Band 33). ISBN 9783939956242. p. 1-10. [M.kr.: 02T; 03S]; [Aut. lankų sk.: 0,714]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,179].
 5. Ginevičius, Romualdas; Navickas, Vytas; Ignotas, Anicetas. Development of socially responsible women`s business in Lithuania // Corporate social responsibility and women's enterpreneurship around the Mare Balticum. Hamburg : Baltic Sea Academy. ISBN 9783732278459. p. 409-421. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 0,929]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,310].
 6. Ignotas, Anicetas; Pocius, A.; Ginevičius, Romualdas. The assessment of the integration of public and corporate social responsibility in Lithuania // Corporate social responsibility and women's enterpreneurship around the Mare Balticum. Hamburg : Baltic Sea Academy. ISBN 9783732278459. p. 30-49. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 1,429]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,476].
 7. Bruzgė, Šarūnas (aut., disert.). Valstybinio subsidijavimo įtakos verslui vertinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04S). Vilnius : Technika, 2014. 135 p. : iliustr. + 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094576751. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 9,643]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 9,643].
 8. Šimelytė, Agnė (aut. disert.). Tiesioginių užsienio investicijų politikos formavimas Baltijos šalyse: socialiniai mokslai, vadyba (03S). Vilnius: Technika, 2014, 162 p. : iliustr. + 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094576782. [M. kr. 03S] [Aut. lankų sk.: 15,75]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 15,75]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

 1. Ginevičius, Romualdas (sudaryt.); Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stankevičienė, Jelena (sudaryt.); Meidutė, Ieva (sudaryt.). Business and management' 2012 : the 7th international scientific conference : May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania / [elektroninis išteklius] : Vilnius Gediminas Technical University; edited by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė; managing editor Ieva Meidutė. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2012. 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094571169. ISSN2029-4441. [M.kr.: 04S; 03S]; [Aut. lankų sk.: 0,071]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,018].

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

 1. Korsakienė, Renata; Grybaitė, Virginija. Strateginis organizacijų valdymas / Renata Korsakienė, Virginija Grybaitė. Vilnius : Ciklonas. 186 p. ISBN 9789955880868. [M.kr.: 04S; 03S]; [Aut. lankų sk.: 13,286]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 13,286].
 2. Antanavičienė, Jūratė Gintarė; Šimelytė, Agnė. Verslo įmonės ekonomikos pagrindai : mokomoji knyga / Jūratė Antanavičienė, Agnė Šimelytė. Kaunas : Technologija, 2013. 230 p. : iliustr. ISBN 9786090209264. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 16,429]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 16,429].
 3. Paunksnienė, Jolanta; Liučvaitienė, Aušra. Mikroekonomika: teorija ir praktika : mokomoji knyga / elektroninis išteklius Jolanta Paunksnienė, Aušra Liučvaitienė. Vilnius : Technika, 2013. 141 p. ISBN 9786094574498. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 9,250]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 9,250].
  • Puslapio administratoriai:
  • Liucija Pagalienė
  • Jurgita Seniūnaitė
  • Giedrė Bujokaitė Klimavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė