Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Ekonomikos inžinerijos katedra įkurta 2017 m., reorganizavus Verslo vadybos fakulteto akademinius padalinius. Katedrai vadovauja prof. dr. Daiva Jurevičienė.
 
Katedros misija – aukščiausio lygio ekonominių problemų moksliniai tyrimai ir aukštos kvalifikacijos, šalies ir tarptautiniu lygmeniu konkurencingų specialistų rengimas.
 
Katedros tikslas – vykdyti tarptautinio lygio ekonomikos krypties mokslinius tyrimus ir akademinėmis vertybėmis grįstą ekonominių studijų procesą.
 
Katedros išskirtinumas
Studijose: Ekonomikos inžinerijos katedra rengia ekonomikos specialistus, gebančius modeliuoti efektyvius ekonomine logika ir naujausiomis ekonomikos mokslo žiniomis grįstus ekonominius sprendimus, moko neekonominių specialybių universiteto studentus, studijų metu įgyjančius ekonominių kompetencijų, užtikrinančių jų gebėjimą konkuruoti globalioje rinkoje.
Moksle: Ekonomikos inžinerijos katedra vykdo mikro ir makro lygmens ekonominių problemų tyrimus, dalyvauja tarptautiniuose ekonominių tyrimų projektuose.
 
Katedra kuruoja pirmosios pakopos Ekonomikos inžinerijos programos Investicijų ekonomikos ir Tarptautinių ryšių ekonomikos specializacijas bei antrosios pakopos Ekonomikos inžinerijos programos Finansų ekonomikos ir Globalios ekonomikos specializacijas.
 
Šiuo metu katedroje dirba 3 profesoriai, 12 docentų, 13 lektorių.
 
Katedroje pirmosios pakopos studentams dėstomi dalykai: Informacinės technologijos ekonomikoje; Kiekybiniai modeliavimo metodai; Finansinių sprendimų pagrindai; Ekonominių teorijų raida; Verslo pagrindai; Mikroekonomika; Makroekonomika; Apskaita; Verslo teisė; Marketingas; Kūrybos ekonomika; Kainodara; Viešojo sektoriaus ekonomika; Finansų rinkos ir institucijos; Pažangiosios ekonomikos; Investicijų ekonomika; Auditas ir mokesčiai; Tarptautiniai finansai; Tarptautinė ekonomika; Tinklo ekonomika; Tarptautinės ekonominės organizacijos ir jų politika; Ekonominė elgsena; Asmeniniai finansai ir investicijos; Derybos; Žmogiškieji ištekliai; Įmonių finansų valdymas; Lyginamoji ekonomika; Ekonominė analizė; Ekonominis projektavimas;  Vertės inžinerija; Regiono ekonomika; Ekonominis prognozavimas; Paslaugų ekonomika; Globalizacijos procesai; Ekonominio projektavimo kompleksinis projektas; Investicijų ekonomikos kompleksinis projektas; Tarptautinių ekonominių ryšių kompleksinis projektas; Projektų rengimas ir vertinimas; vadovaujama Pažintinei praktikai, Profesinei praktikai, Profesinės veiklos praktikai ir bakalaurų baigiamiesiems darbams ir kita.
 
Antrosios pakopos studijose dėstomi dalykai: Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai; Šiuolaikinė ekonomika; ES ekonominė integracija; Tvarios plėtros anatomija ir valdymas; Inovacijų teorija; Finansų sistemos; Finansų ekonomika; Verslo finansai vadovams; Finansinių investicijų valdymas; Globalizacijos teorija; Globali komunikacija; Regionų ekonomikų lyginamoji analizė; vadovaujama Profesinei praktikai, Mokslinei praktikai ir magistrų baigiamiesiems darbams ir kita.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Liucija Pagalienė
  • Rūta Skiparė
  • Giedrė Bujokaitė Klimavičienė
  • Daina Bumeikienė
  • Kristina Jodenytė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė