Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

MOKSLAS IR INOVACIJOS

DAUGIAU APIE MOKSLĄ IR INOVACIJAS VGTU
Verslo vadybos fakultetas prisidėdamas prie bendros Vilniaus Gedimino technikos universiteto vizijos tapti pažangiausiu technikos universitetu Baltijos šalyse, vienijančiu mokslą, studijas ir verslą kuriant inovatyvią visuomenę, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei tyrimų programose bei viešai skelbia savo mokslinės produkcijos rezultatus. Kasmet išspausdinama daugiau kaip 60 straipsnių pripažintuose moksliniuose leidiniuose, iš kurių daugiau kaip pusė įtraukta į tarptautines duomenų bazes. Fakultetas aktyviai užsiima ir mokomąja leidyba: leidžia monografijas, vadovėlius, mokomuosius ir metodinius leidinius.
 
Žvelgdami į mokslą kaip nenutrūkstamą ryšį tarp dabarties ir ateities fakulteto bendruomenės nariai daug dėmesio skiria mokslinėms konferencijoms, kuriose analizuoja ekonomikos ir vadybos mokslams aktualias problemas. Verslo vadybos fakultetas organizuoja nacionalinę konferenciją ir dvi tarptautines konferencijas. Fakulteto akademinė bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su užsienio mokslo institucijoms taip pat atlieka užsakomuosius mokslinius tyrimus. 
 
 
Verslo vadybos fakulteto prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys:
 • Inovacijų aktyvinimo galimybės ir ekonominės reformos spartinimas visuomenės transformacijų ir ES plėtros sąlygomis.
 • Integruoto verslo vertės ir rizikos valdymas.
 • Darnios plėtros inžinerija.
 • Šalies efektyvios investavimo sistemos kūrimas.
 • Universalios veiklos projektavimo sistemos parengimas.
 • Socialinės ekonomikos ir socialinio verslo tyrimai.
 • Darbo rinkos plėtra ir darbo modernizavimas.
 • Žinių, kūrybos (kultūros), moksliosios ir darniosios ekonomikos bei vadybos plėtra.
 • Viešojo valdymo efektyvumo tyrimai ir projektai.
 • Daugiakriterinio vertinimo metodų taikymas
 • Įmonių konkurencingumo didinimas.
 • Rinkos koncentracijos tyrimai.
 • Verslo plėtros teisinių problemų tyrimas.
 • Viešojo ir privataus sektorių aplinkos vertinimas.
 • Viešojo ir privataus sektorių situacinė ir valdymo efektyvumo analizė.
 • Viešojo ir privataus sektorių strateginių sprendimų formavimas ir vertinimas.
 • E. valdžios ir informacinės visuomenės plėtros tyrimai.
 • Tradicinio ir internetinio marketingo efektyvumo analizė.
 • IKT įtaka įmonių veiklai ir žmonių gyvensenai.
 • Visuotinės kokybės valdymo sistemų efektyvumo analizė, projektavimas.
 • Organizacijos logistikos sistemos projektavimas.
 • Regionų ekonominės ir socialinės plėtros vertinimas.
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė