Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Rektorius

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfonsas Daniūnas       
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius
 
Prof. dr. Alfonsas Daniūnas Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) rektoriaus pareigas pradėjo eiti 2011 m. Prieš tai jis dirbo VGTU Studijų prorektoriumi (1994–2011 m.), 1993–1994 m. buvo VGTU Statybos fakulteto prodekanu. Prof. dr. A. Daniūnas universitete dirba nuo 1978 m.
 
Prof. dr. A. Daniūno mokslinių interesų sritis – tamprių ir plastinių plieninių konstrukcijų analizė ir optimizacija, skaitiniai metodai, pusiau standūs konstrukcijų mazgai. Universitete jis dėsto plieninių konstrukcijų ir jų projektavimo, plieninių konstrukcijų netiesinės analizės ir projektavimo dalykus.
 
VGTU rektorius penkeriems metams viešo konkurso būdu renkamas, skiriamas ir atleidžiamas Tarybos. Aukščiausiame universiteto dokumente – Statute – numatyta, jog jis valdo Universitetą, veikia Universiteto vardu ir jam atstovauja, organizuodamas jo veiklą, užtikrindamas strateginio veiklos plėtros plano rengimą ir įgyvendinimą. Rektorius priima ir šalina studentus, klausytojus, taip pat priima ir atleidžia universiteto darbuotojus, nustato jų funkcijas ir įgaliojimus, leidžia visiems bendruomenės nariams privalomus įsakymus.
 
Rektorius yra atsakingas už universiteto finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais. Duomenis apie universiteto veiklą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, jos įvykdymo ataskaitas jis privalo pateikti patvirtinti universiteto Tarybai, supažindina su ja bendruomenę, Senatą bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją.
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Pilipavičienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė