Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Kokybės politika

 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, įgyvendindamas savo misiją ir siekdamas realizuoti prioritetinius tikslus studijų, mokslo ir infrastruktūros vystymo srityse, sukūrė ir plėtoja kokybės vadybos sistemą, apimančią visus universiteto veiklos procesus, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus bei Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatas.
 
Siekiant įgyvendinti kokybės vadybos sistemos funkcionavimą, VGTU vadovybė ir bendruomenė įsipareigoja laikytis šių kokybės politikos gairių:
 • Plėtoti kokybišką studijų turinį ir metodus.
 • Plėsti galimybes mokytis visą gyvenimą.
 • Užtikrinti galimybes inžinerijos mokslus studijuoti nuotoliniu būdu.
 • Siekti mokslo ir studijų vienovės.
 • Tobulinti studijų kokybės užtikrinimo sistemą.
 • Koncentruoti mokslinį potencialą prioritetinėmis mokslinių tyrimų kryptimis, sudarant palankią aplinką mokslinei kūrybai ir tarpdalykinei mokslininkų kooperacijai.
 • Plėtoti mokslinės veiklos tarptautiškumą bei dermę su Europos tyrimų erdvės prioritetais.
 • Sukurti modernią mokslo ir studijų infrastruktūrą optimizuojant ir atnaujinant turimus išteklius, modernizuojant pastatų ūkio valdymą.
 • Ugdyti personalą pagrindiniams universiteto tikslams pasiekti, tobulinti akademinės karjeros ir profesinio tobulėjimo sistemas.
 • Puoselėti akademinę kultūrą, užtikrinti lygias galimybes.
 • Užtikrinti, kad kokybės politika bei kokybės tikslai universiteto bendruomenei būtų žinomi ir suprantami.
Vykdydamas kokybės vadybos srityje prisiimtus įsipareigojimus, VGTU sistemiškai nustato savo ir atskirų padalinių kokybės tikslus ir matuoja jų įgyvendinimą.
 
VGTU 2015 m. gegužės mėn. baigė diegti kokybės vadybos sistemą ir buvo puikiai įvertintas auditorių. Įteiktame sertifikate pažymima, kad VGTU kokybės vadybos sistema atitinka tarptautinio kokybės standarto ISO 9001:2008 reikalavimus studijų ir mokymosi visą gyvenimą organizavimo ir vykdymo, mokslinės (meninės) veiklos ir inovacijų srityse.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė