Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Statutas

Statutas yra svarbiausias universiteto veiklos dokumentas. Jame reglamentuojami VGTU tikslai ir uždaviniai, valdymas, struktūra, mokslinės veiklos principai, studijų procesas, akademinės bendruomenės teisės ir pareigos, valdomas turtas, disponuojamos lėšos ir kiti pamatiniai universiteto veiklos principai.
 
Nauja VGTU Statuto redakcija buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos Seime 2012 metų birželio 12 dieną.

VGTU statutas

VGTU statutas