Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Tarptautiškumas Tarptautiniai projektai Žmogiškųjų išteklių plėtros projektai

Žmogiškųjų išteklių plėtros projektai

 
2014-2020 M. ES FONDŲ INVESTICIJOS
Projektas
Projekto vadovas
Pasirašymo data
Tarpinė institucija
Partneriai
Finansavimas Eur
Projekto aprašymas
 
4G ir ateities 5G bevielio ryšio aukštadažnių galios stiprintuvų architektūrų tyrimas
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0007
Vaidotas Barzdėnas
2017-09-29
ŠMM/LMT
Be partnerių 
2 839,05
 
Skenuojančios elektrocheminės ir atominių jėgų mikroskopijų taikymas mielių Saccaromyces Serevisiae tyrimuose
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0010
Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė
2017-09-29
ŠMM/LMT 
 
Be partnerių 
 
2 839,05
 
 
Nano dalelėmis dengto anglies pluošto sorbento 5dCAD modeliavimas vandenvalos ir aplinkosaugos poreikiams
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0028
Dainius Paliulis 
 
2017-09-29
ŠMM/LMT
Be partnerių
2 839,05
Skirtingų modifikavimo priedų poveikis bitumo tampriai klampiam būviui ir atsparumo senėjimo (oksidacijos) procesams
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0058
Viktoras Vorobjovas
2017-09-29 
 
ŠMM/LMT 
 
 
Be partnerių
2 839,05
 
Fotolaidžių terahercų antenų spinduliavimo efektyvumo padidinimas sudarant ir panaudojant aukšto tikslumo multi-fizikinį skaitmeninį modelį
09.3.3-LMT-K-712-02-0037
Raimondas Čiegis 2017-12-01 ŠMM/LMT Be partnerių 42 502,40 Projekto aprašymas
Trikomponentinių karotinoidais įkapsuliuotų dalelių sintezė ir tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0039
Jolanta Sereikaitė 2017-12-012017-12-01 ŠMM/LMT Be partnerių 53 845,79 Projekto aprašymas
Daugiakriterinių sprendimų priėmimo (DSP) paramos instrumentų energetikos sektoriuje sistemos kūrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0015
Edmundas Kazimieras Zavadskas 2017-12-01 ŠMM/LMT Be partnerių 53 845,79 Projekto aprašymas
Nuotekų dumblo komposto ir juo tręštų augalų biomasės naudojimas bioanglies gamybai
09.3.3-LMT-K-712-02-0030
Edita Baltrėnaitė 2017-12-01 ŠMM/LMT Be partnerių 33 936,02 Projekto aprašymas
Žaliasis marketingas Lietuvoje: kritinis vertinimas ir plėtros galimybės
09.3.3-LMT-K-712-02-0116
Ilona Skačkauskienė 2017-12-01 ŠMM/LMT Be partnerių 42 477,12 Projekto aprašymas
Adheziškai sujungtų plieninių bei kompozitinių skerspjūvių unifikuotos komponavimo metodikos kūrimas ir taikymas
09.3.3-LMT-K-712-02-0159
Viktor Gribniak 2017-12-01 ŠMM/LMT Be partnerių 53 845,79 Projekto aprašymas
Technologijų valdymas atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų kontekste
09.3.3-LMT-K-712-02-0155
Borisas Melnikas 2017-12-01 ŠMM/LMT Be partnerių 53 813,76 Projekto aprašymas
Bituminio rišiklio modifikavimo nano medžiagomis tyrimas asfalto dangos eksploatacijos amžiui pailginti
09.3.3-LMT-K-712-02-0111
Audrius Vaitkus 2017-12-01 ŠMM/LMT Be partnerių 42 496,67 Projekto aprašymas
Technologijų komercinio potencialo vertinimo modelio pritaikymas skirtingoms technologijų gamybos šakoms
09.3.3-LMT-K-712-02-0201
Zenonas Turskis 2017-12-01 ŠMM/LMT Be partnerių 40 201,56
 
Projekto aprašymas
Armuoto betono konstrukcijų ilgaamžiškumo didinimas: inovatyvi pleišėjimo modeliavimo koncepcija
09.3.3-LMT-K-712-01-0145
Gintaris Kaklauskas 2017-12-27 ŠMM/LMTŠMM/LMTŠMMŠMM/LMT Be parnerių 599 992,00 Projekto aprašymas
Aukštos skyros daugelio laisvumo laipsnių pjezoelektrinės sistemos precizinėms technologijoms
01.2.2-LMT-K-718-01-0010
Dalius Mažeika 2017-12-20 ŠMM/LMT KTU, LEU 254 678,72 Projekto aprašymas
Padidinto funkcionalumo hibridinis vėdinimo įrenginys
01.2.2-LMT-K-718-01-0016
Vytautas Martinaitis 2017-12-20 ŠMM/LMT Be partnerių 216 087,78  Projekto aprašymas
Video neuroreklamos metodo ir rekomendacinės sistemos kūrimas
01.2.2-LMT-K-718-01-0073
Artūras Kaklauskas 2017-12-20 ŠMM/LMT Be partnerių 400 460,88 Projekto aprašymas
Modulinės dangos
01.2.2-LMT-K-718-01-0044
Audrius Vaitkus 2017-12-20 ŠMM/LMT Be partnerių 673 701,65 Projekto aprašymas
Papildančios tikrovės kompleksiniai tyrimai socialiai neįgaliems (akliems ir silpnaregiams)
01.2.2-LMT-K-718-01-0060
Darius Plikynas 2017-12-20 ŠMM/LMT Be partnerių 508 479,49 Projekto aprašymas
Daiktų interneto karkaso modelio ir priemonių intelektualioms transporto sistemoms kūrimas ir tyrimas
01.2.2-LMT-K-718-01-0054
Romualdas Navickas 2017-12-20 ŠMM/LMT Be partnerių 564 536,06 Projekto aprašymas
Išradimo "Bioreaktorius ir biodujų gamybos būdas" patentavimas
01.2.1-MITA-T-845-01-0016-S
Justina Adomaitytė 2017-11-29 ŪM/MITA Be partnerių 6 798,75 Projekto aprašymas
Tartu Universiteto mokslininko doc. dr. Raimundo Matulevičiaus dalyvavimas T. Savicko disertacijos gynime
09.3.3-LMT-K-712-04-0002
Alfredas Laurinavičius, Titas Savickas 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 958,75 Projekto aprašymas
Aukšto lygio mokslininko pritraukimas dalyvauti disertacijos gynime
09.3.3-LMT-K-712-04-0004
Alfredas Laurinavičius, Artūras Linkel 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1187,50 Projekto aprašymas
Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje
09.3.3-LMT-K-712-04-0005
Alfredas Laurinavičius, Andrius Ružinskas 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 958,75 Projekto aprašymas
Užsienio šalies mokslininko dalyvavimas doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje
09.3.3-LMT-K-712-04-0006
Alfredas Laurinavičius,  Ugnius Ragauskas 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1298,75 Projekto aprašymas
Užsienio šalies mokslininko dalyvavimas doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje
09.3.3-LMT-K-712-04-0007
Alfredas Laurinavičius,  Andrius Ružinskas 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1187,50 Projekto aprašymas
Autonominių orlaivių navigacijos algoritmų tyrimai 09.3.3-LMT-K-712-04-0016 Alfredas Laurinavičius, Ramūnas Kikutis 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1187,50 Projekto aprašymas
Mokslininko vizitas dalyvauti disertacijos gynime naujų ir inovatyvių kompozitinių medžiagų pritaikymo statybos inžinerijoje tema 09.3.3-LMT-K-712-04-0018 Alfredas Laurinavičius, Juozas Valivonis 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1950,00 Projekto aprašymas
Kviestinio mokslininko dalyvavimas disertacijos gynimo tarybos sudėtyje
09.3.3-LMT-K-712-04-0019
Alfredas Laurinavičius, Adas Meškėnas 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 730,00 Projekto aprašymas
Trumpalaikė mokslinė išvyka kompetencijai kelti biotechnologijoje
09.3.3-LMT-K-712-06-0011
Alfredas Laurinavičius, Jolanta Sereikaitė 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 2617,05 Projekto aprašymas
Mokslinė išvyka į 15-ą tarptautinį žiemos kelių kongresą
09.3.3-LMT-K-712-06-0024
Alfredas Laurinavičius, Audrius Vaitkus 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1415,95 Projekto aprašymas
Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje
09.3.3-LMT-K-712-06-0034
Alfredas Laurinavičius, Nikolaj Višniakov 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 2143,43 Projekto aprašymas
Mokslinė išvyka į transporto mokslinių tyrimų areną
09.3.3-LMT-K-712-06-0035
Alfredas Laurinavičius,  Judita Gražulytė 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1767,05 Projekto aprašymas
Mokslinė išvyka į tarptautinį renginį „XIVth International Winter Road Congress"
09.3.3-LMT-K-712-06-0036
Alfredas Laurinavičius, Tomas Ratkevičius 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1415,95 Projekto aprašymas
Biomechaninių sistemų judesio analizė, taikant skaitinius metodus
09.3.3-LMT-K-712-06-0037
Alfredas Laurinavičius, Jurgita Žižienė 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1128,21 Projekto aprašymas
Mokslinės kompetencijos kėlimas tarptautinėje konferencijoje (ESREL 2018)
09.3.3-LMT-K-712-06-0065
Alfredas Laurinavičius, Ona Lukoševičienė 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 2227,67 Projekto aprašymas
24-ame Pasaulio filosofijos kongrese pristatyti naują filosofiją
09.3.3-LMT-K-712-06-0072
Alfredas Laurinavičius, Andrius Jonas Kulikauskas 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 2920,53 Projekto aprašymas
Dalyvavimas 12-oje kasmetinėje tarptautinėje technologijų, švietimo ir vystymosi konferencijoje mokymosi apmąstymas amžių sandūroje inted2018
09.3.3-LMT-K-712-06-0074
Alfredas Laurinavičius, Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1835,31 Projekto aprašymas
Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje TRA 2018
09.3.3-LMT-K-712-06-0076
Alfredas Laurinavičius,  Dovydas Skrodenis 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1767,05 Projekto aprašymas
Dalyvavimas užsienyje vykstančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „7th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2018)"
09.3.3-LMT-K-712-06-0089
Alfredas Laurinavičius, Neringa Slavinskaitė 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1329,31 Projekto aprašymas
Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje
09.3.3-LMT-K-712-06-0090
Alfredas Laurinavičius, Rima Tamošiūnienė 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 981,81 Projekto aprašymas
Kompetencijų kėlimas tarptautinėje konferencijoje (ICCEABME)
09.3.3-LMT-K-712-06-0093
Alfredas Laurinavičius, Jolanta Tamošaitienė 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1533,32 Projekto aprašymas
Mikroužpildų iš trupintų betono atliekų įtaka naujo betono, pagaminto iš betono atliekų savybėms
09.3.3-LMT-K-712-06-0094
 Alfredas Laurinavičius, Ramunė Žurauskienė 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1298,95 Projekto aprašymas
Kvalifikacijos kėlimas 5-ojoje tarptautinėje tarpdisciplininėje socialinių mokslų ir menų konferencijoje SGEM 2018
09.3.3-LMT-K-712-06-0193
Alfredas Laurinavičius, Laima Jesevičiūtė-Ufartienė 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1998,00 Projekto aprašymas
Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje TRA 2018
09.3.3-LMT-K-712-06-0196
Alfredas Laurinavičius, Igoris Kravcovas 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1767,05 Projekto aprašymas
Profesinės užsienio kalbos vertinimo standartizavimas Lietuvos universitetuose
09.3.3-LMT-K-712-07-0031
 Alfredas Laurinavičius, Jolita Šliogerienė 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 2922,35 Projekto aprašymas
Mokslinės kompetencijos ugdymas stažuotėje Minho universitete Portugalijoje
09.3.3-LMT-K-712-07-0033
Alfredas Laurinavičius, Justas Šlaitas 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 5633,22 Projekto aprašymas
Mokslininko mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą mokslinėje stažuotėje užsienyje
09.3.3-LMT-K-712-07-0035
Alfredas Laurinavičius, Nikolaj Višniakov 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 2003,12 Projekto aprašymas
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje Antverpeno universitete
09.3.3-LMT-K-712-07-0039
Alfredas Laurinavičius,  Judita Gražulytė 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 2685,97 Projekto aprašymas
Mokslinė stažuotė bitumo dinaminio šlyties modulio kompleksinės kreivės sudarymo algoritmui sukurti
09.3.3-LMT-K-712-07-0093
Alfredas Laurinavičius, Rita Kleizienė 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 1279,16 Projekto aprašymas
Doktoranto mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą mokslinėje stažuotėje užsienyje
09.3.3-LMT-K-712-07-0095
Alfredas Laurinavičius, Gediminas Mikalauskas 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 6091,16 Projekto aprašymas
Mokslinė stažuotė Berlyno technikos universitete
09.3.3-LMT-K-712-07-0096
Alfredas Laurinavičius,  Raimondas Jasevičius 2018-03-13 ŠMM/LMT Be partnerių 3204,32 Projekto aprašymas
 
 
 
  
ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007-2013 M.
 
Projekto
pavadinimas
Projekto
kodas
Projekto
vadovas
Projekto
vykdymo
terminai
Tarpinė/
Įgyvendinančioji
institucija
Projekto
partneriai
Projektui
skirtas
finansa -
vimas
() (ES SF
ir valstybės
biudžeto
lėšos)
VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-012
Romanas
Martavičius
2010.03.08 – 2013.03.08
ŠMM / Europos socialinio fondo agentūra
(ESFA)
Be
partnerių
430 992,24
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023
Lina
Kaminskaitė
2010.04.01 – 2012.12.21 ŠMM / ESFA
Lietuvos
techninės
apžiūros
įmonių
asociacija
"TRANSEKS
TA"
249 723,70
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-032
Vaidotas
Trinkūnas
2010.04.01 – 2012.12.31 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
217 227,47
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038
Narimantas
Paliulis
2010.04.01 – 2013.03.30 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
289 606,70
 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-047
Vytautas
Urbana-
vičius
2010.04.01 – 2012.12.07 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
264 299,12
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-048
Marija
Burinskienė
2010.04.01 – 2012.09.30 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
286 162,53
 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-050
Artūras
Kaklauskas
2010.04.01 – 2012.03.31 ŠMM / ESFA
Lietuvos
nekilno-
jamojo
turto
plėtros
asociacija;
Lietuvos
statybinin-
kų asocia-
cija; Lietuvos
projektavimo
įmonių
asociacija;
519 404,14
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051
Rimas
Maskeliūnas
2010.04.01 – 2013.01.30 ŠMM / ESFA
Lietuvos
spaustuvi-
ninkų
asociacija
251 734,24
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-008
Linas
Juknevičius
2010.09.01 – 2014.10.16 ŠMM / ESFA
KTU, KU,
LSA,
LNTPA, AB
"Lietuvos
geležinke-
liai",LINA-
VA, 
Lietuvos
automo-
bilių kelių
direkcija
1 144 120,42
VP3-1.4-AM-09-K-01-039
Pranas
Baltrėnas
2011.01.01 – 2012.09.28 AM / APVA
VšĮ
"Projektų
parkas"
126 214,41
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-102
Kenneth
Thomas
Victor
Grattan/
Mindaugas
Rybokas
2011.03.24 – 2015.08.31
ŠMM /
Lietuvos
mokslo
taryba
Be
partnerių
333 857,45
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027
Rimvydas
Labanaus-
kis
2012.02.01 – 2015.05.20 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
539 106,52
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-060
Artūras
Kaklauskas
2012.02.22 – 2015.08.22 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
680 737,12
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-064
Artūras
Kaklauskas
2012.02.22 – 2014.08.22 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
194 696,65
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-001
Juozas
Kulys/
Steponas
Kvietkaus-
kas
2012.08.14 -  2014.12.31 ŠMM / ESFA
Valstybinis
mokslinių
tyrimų
institutas
Fizinių ir
technolo-
gijos
mokslų
centras
485 771,26
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-007
Žilvinas
Jančoras
2012.08.14 -  2015.10.21 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
345 397,36
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-012
Arnas
Kačeniauskas/
Nikolaj
Goranin
2012.08.14 -  2014.11.30 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
281 280,99
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020
Linas
Juknevičius
2012.08.14 -   2015.09.07 ŠMM / ESFA
KU,
KTU,
LEI
384 918,04
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-071
Artūras
Kaklauskas
2012.11.29 -  2015.07.29 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
217 185,53
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-075
Vytautas
Bučinskas
2012.11.29 -   2015.09.01 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
627 999,12
VP1-2.2- ŠMM-04-V-05-002
Vaidotas
Trinkūnas
2012.12.12 -  2014.07.31 ŠMM / ESFA
AK, KK,
LSMU,
KTU, KTK,
KU, KSU,
LMTA,
MK, ŠU,
VK, VU,
VDU
287 795,38
VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-015 
Pranas
Baltrėnas
2013.01.15 -  2015.04,15 ŠMM / ESFA  GTC
328 385,02
VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-006
Juozas
Valivonis
2013.01.15 - 2015.07.15 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
376 506,02
VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-006
Artūras
Kaklauskas
2013.01.29 - 2015.07.29 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
394 359,07
VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-016
Pranas
Baltrėnas
 2013.04.10 -  2015.05.10  ŠMM / ESFA 
Be
partnerių
301 204,82
VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-022
Audrius
Vaitkus
2013.04.18 -  2015.07.18  ŠMM / ESFA 
Be
partnerių
179 564,41
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Justina Adomaitytė
  • Monika Auglytė
  • Jurgita Kunigonienė
  • Aurelija Ulčickaitė
  • Dovilė Jodenytė
  • Raimonda Šukaitė
  • Ieva Bagdonaitė
  • Justina Adomaitytė
  • Šarūnė Šilanskaitė
  • Lina Pavasarytė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė