Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Tarptautiškumas Tarptautiniai projektai Žmogiškųjų išteklių plėtros projektai

Žmogiškųjų išteklių plėtros projektai

 
 
 
 
 
Projekto
pavadinimas
Projekto
kodas
Projekto
vadovas
Projekto
vykdymo
terminai
Tarpinė/
Įgyvendinančioji
institucija
Projekto
partneriai
Projektui
skirtas
finansa -
vimas
() (ES SF
ir valstybės
biudžeto
lėšos)
VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-012
Romanas
Martavičius
2010.03.08 – 2013.03.08
ŠMM / Europos socialinio fondo agentūra
(ESFA)
Be
partnerių
430 992,24
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023
Lina
Kaminskaitė
2010.04.01 – 2012.12.21 ŠMM / ESFA
Lietuvos
techninės
apžiūros
įmonių
asociacija
"TRANSEKS
TA"
249 723,70
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-032
Vaidotas
Trinkūnas
2010.04.01 – 2012.12.31 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
217 227,47
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038
Narimantas
Paliulis
2010.04.01 – 2013.03.30 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
289 606,70
 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-047
Vytautas
Urbana-
vičius
2010.04.01 – 2012.12.07 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
264 299,12
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-048
Marija
Burinskienė
2010.04.01 – 2012.09.30 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
286 162,53
 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-050
Artūras
Kaklauskas
2010.04.01 – 2012.03.31 ŠMM / ESFA
Lietuvos
nekilno-
jamojo
turto
plėtros
asociacija;
Lietuvos
statybinin-
kų asocia-
cija; Lietuvos
projektavimo
įmonių
asociacija;
519 404,14
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051
Rimas
Maskeliūnas
2010.04.01 – 2013.01.30 ŠMM / ESFA
Lietuvos
spaustuvi-
ninkų
asociacija
251 734,24
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-008
Linas
Juknevičius
2010.09.01 – 2014.10.16 ŠMM / ESFA
KTU, KU,
LSA,
LNTPA, AB
"Lietuvos
geležinke-
liai",LINA-
VA, 
Lietuvos
automo-
bilių kelių
direkcija
1 144 120,42
VP3-1.4-AM-09-K-01-039
Pranas
Baltrėnas
2011.01.01 – 2012.09.28 AM / APVA
VšĮ
"Projektų
parkas"
126 214,41
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-102
Kenneth
Thomas
Victor
Grattan/
Mindaugas
Rybokas
2011.03.24 – 2015.08.31
ŠMM /
Lietuvos
mokslo
taryba
Be
partnerių
333 857,45
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027
Rimvydas
Labanaus-
kis
2012.02.01 – 2015.05.20 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
539 106,52
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-060
Artūras
Kaklauskas
2012.02.22 – 2015.08.22 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
680 737,12
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-064
Artūras
Kaklauskas
2012.02.22 – 2014.08.22 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
194 696,65
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-001
Juozas
Kulys/
Steponas
Kvietkaus-
kas
2012.08.14 -  2014.12.31 ŠMM / ESFA
Valstybinis
mokslinių
tyrimų
institutas
Fizinių ir
technolo-
gijos
mokslų
centras
485 771,26
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-007
Žilvinas
Jančoras
2012.08.14 -  2015.10.21 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
345 397,36
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-012
Arnas
Kačeniauskas/
Nikolaj
Goranin
2012.08.14 -  2014.11.30 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
281 280,99
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020
Linas
Juknevičius
2012.08.14 -   2015.09.07 ŠMM / ESFA
KU,
KTU,
LEI
384 918,04
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-071
Artūras
Kaklauskas
2012.11.29 -  2015.07.29 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
217 185,53
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-075
Vytautas
Bučinskas
2012.11.29 -   2015.09.01 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
627 999,12
VP1-2.2- ŠMM-04-V-05-002
Vaidotas
Trinkūnas
2012.12.12 -  2014.07.31 ŠMM / ESFA
AK, KK,
LSMU,
KTU, KTK,
KU, KSU,
LMTA,
MK, ŠU,
VK, VU,
VDU
287 795,38
VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-015 
Pranas
Baltrėnas
2013.01.15 -  2015.04,15 ŠMM / ESFA  GTC
328 385,02
VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-006
Juozas
Valivonis
2013.01.15 - 2015.07.15 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
376 506,02
VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-006
Artūras
Kaklauskas
2013.01.29 - 2015.07.29 ŠMM / ESFA
Be
partnerių
394 359,07
VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-016
Pranas
Baltrėnas
 2013.04.10 -  2015.05.10  ŠMM / ESFA 
Be
partnerių
301 204,82
VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-022
Audrius
Vaitkus
2013.04.18 -  2015.07.18  ŠMM / ESFA 
Be
partnerių
179 564,41