Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

VGTU partnerių projektai

 
2014-2020 M. ES FONDŲ INVESTICIJOS
Projektas
Projekto vadovas
VGTU
Pasirašymo data
Tarpinė institucija
Vykdytojas/ pareiškėjas
Finansavimas / VGTU dalis Eur
Projekto aprašymas
 
Mokslo ir studijų institucijoms LITNET teikiamų IT paslaugų plėtra
Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0003
Paulius Nomgaudas
2016-04-28
ŠMM/ESFA
KTU
868 532,96 /
157 529,33
 
Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas
Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004
Alfredas Laurinavičius
2016-05-20
ŠMM/ESFA 
 
LMA 
 
1 303 290,00 /
105 225,87
Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas
Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-02-0001
Henrikas Mykolaitis 
 
2016-05-20
ŠMM/ESFA
LMA 
1 303 238,60 /
45 629,13
 
Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0003
Erika Danienė
2016-12-30 
 
ŠMM/ESFA 
 
ŠMPF
13 436 391,00 /
506 425,00
(2017 m.)
Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas
Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0001
Aleksandra Sokolova
2016-12-30
ŠMM/ESFA
LSMU 
 
300 000,00 /
27 570,10
 
UAB „KEMEK Engineering" investicijos į MTEP
Nr. J05-LVPA-K-01-0170
Andrius Ušinskas
2017-03-13
ŠMM/ŪM/LVPA
UAB "KEMEK ENGINEERING"
276 356,01 /
23 682,56 
 
Inovatyvaus automobilių dalijimosi paslaugos valdymo sprendimo sukūrimas
Nr. J05-LVPA-K-01-0187
Gintaras Stauskis
2017-03-13
ŠMM/ŪM/LVPA
UAB "CityBee Solutions"
462 262,65 /
88 118,25 
Arcadia Baltics MTEP veiklų, reikalingų kibernetinio saugumo paslaugoms plėtoti, vykdymas
Nr. J05-LVPA-K-01-0238
Nikolaj Goranin 
2017-03-14
ŠMM/ŪM/LVPA
UAB Arcadia Baltics
730 527,21 /
64 720,50
Naujos statinių būsenos diagnozavimo ir auditavimo technologijos, panaudojant unikalią 3d termovizijos integruotą sistemą, sukūrimas efektyviam energijos vartojimo sprendiniui parengti
Nr. J05-LVPA-K-01-0236
Giedrius Šiupšinskas
2017-03-16
ŠMM/ŪM/LVPA
 GO-ERP, UAB 
 
275 132,98 /
24 368,74
 
 
 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-03-0001
Paulius Nomgaudas
2017-03-31
ŠMM/CPVA
KTU
4 186 185,44 /
248 602,97
 
Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione
Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-0035
 
Elena Kocai 2018-01-31 ŠMM/ESFAŠMM/ESFA Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija 137 449,79 /
5 639
Projekto aprašymas
 
 
 
 
 
 
 
ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007-2013 M.
Projekto pavadinimas
Projekto kodas Kontaktinis asmuo VGTU Pareiškėjas Projekto vertė (€)
VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002 Eleonora 
Dagienė
Lietuvos mokslų
akademija
1 288 885,22
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-015
Andrius
Ušinskas
 
Valstybinis
mokslinių tyrimų
institutas
Inovatyvios
medicinos
centras
15 981 047,56
 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-054
Mindaugas
Rybokas
Asociacija
"Infobalt"
456 219,01
VP2-1.3-ŪM-02-K-01-042
Pranas
Baltrėnas
UAB "Senasis
akvedukas"
319 218,85
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-002
Artūras
Jukna
VU
6 275 145.87
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-006
Alfredas
Laurinavičius
 
VU
69 195 938,31
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-005
Nikolaj
Goranin
VU
1 865 556,19
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-003
Danguolė
Kiršienė
VU
7 498 613,88
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-097
Vytautas
Turla
Lietuvos
spaustuvininkų
asociacija
281 121,41
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-067
Arūnė
Usonienė
Lietuvos 
pramonininkų 
konfederacija
 
439 861,85
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-008
Roma
Rinkevičienė
KTU
1 349 629,29
VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001
Šarūnas 
Mikaliūnas
 
LMT
6 509 677,48
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-004
Žilvinas
Jančoras
VDA
2 690 737,72
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-010
Roma
Rinkevičienė
KTU
868 860,06
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-003
Dalius
Mažeika
KTU
1 187 442,08
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009
Danguolė
Kiršienė
VU
1 963 146,72
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005
Artūras
Jukna
VU
1 673 278,50
VP1-3.1-ŠMM-03-V-01-001
Dovilė
Deltuvienė
VDU
4 047 814,53
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007
Žilvinas
Jančoras
VDA
635 925,34
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002
Asta 
Radzevičienė
 
Jungtinių Tautų
vystymo
programa 
Lietuvoje,
tarptautinės 
organizacijos 
biuras,veikiantis
 Lietuvoje
 
854 136,93
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-003
Jelena Mazaj
KTU
579 240,04
VP1-2.2-ŠMM-04-V-02-003
Romualdas 
Česnavičius
 
KTU
2 044 376,62
VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003
Marijonas
Sinica,
Pranas
Baltrėnas,
Antanas Čenys, Raimondas
Čiegis
MITA
1 831 657,46
VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-016
Irena 
Ramanauskaitė
 
Asociacija
"INFOBALT"
794 134,04
VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-014
Žilvinas 
Jančoras
 
Lietuvos vaikų ir
jaunimo centras
75 424,29
VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-032
Vilma
Navikienė
 
Viešoji įstaiga 
"Saulėtekio
slėnis"
 
657 594,42
VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-028
Gintas 
Viselga
 
Lietuvos
inžinerinės
pramonės
asociacija
"Linpra"
758 870,19
VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-024
Grigorij
Žilinskij
 
Visuomeninė
organizacija
Alytaus krašto
verslininkų
asociacija
701 735,69
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-002
Vaidotas 
Vaišis
 
VšĮ "Lietuvos 
inovacijų
centras"
 
579 240,04
VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001
Jolita
Valentina-
vičienė 
 
VSF
5 771 851,98
VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-001
Saulius 
Usonis
 
Lietuvos
pramonininkų 
konfederacija
 
819 684,89
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007
Vaidotas
Vaišis
KTU
1 013 670,06
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-004
Birutė Tamulaitienė
Studijų kokybės vertinimo centras
670 198,10
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-001
Gintaris
Kaklauskas 
 
Valstybinis 
mokslinių tyrimų
institutas Fizinių
ir technologijos 
mokslų centras 
 
1 798 456,33
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003
Kristina
Audickaitė 
 
VDU
285 395,33
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004
Kristina
Nogteva 
 
MRU
396 613,18
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-009
Artūras 
Jukna
 
Valstybinis
mokslinių tyrimų
institutas Fizinių
ir technologijos 
mokslų centras 
 
1 337 795,12
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015
Roma
Rinkevičienė
 
KTU
531 385,83
VP1-3.1-ŠMM-06-V-02-001
Lidija Kraujalienė
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
1 158 480,07
VP2-1.4-ŪM-05-V-01-006
Jelena
Stankevičienė 
 
Mokslo,
inovacijų
ir technologijų
agentūra
 
2 785 200,13
VP1-1.1-SADM-02-K-02-010
Rimutė
Meilūnienė
 
Vilniaus
universiteto
profesinė
sąjunga
 
43 418,67
  • Puslapio administratoriai:
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Justina Adomaitytė
  • Monika Auglytė
  • Jurgita Kunigonienė
  • Aurelija Ulčickaitė
  • Dovilė Jodenytė
  • Raimonda Šukaitė
  • Ieva Bagdonaitė
  • Justina Adomaitytė
  • Šarūnė Šilanskaitė
  • Lina Pavasarytė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė