Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Tarptautiškumas Tarptautiniai projektai Tarptautiniai studijų projektai

Vykdomi tarptautiniai projektai

VGTU vykdo šiuos tarptautinius studijų projektus - 2014-2015 m. m.
 
Eil. Nr.
Programa
Pavadinimas
Santrumpa
Įgyvendinimo laikotarpis
VGTU vaidmuo
VGTU kontaktinis asmuo
Pradžia
Pabaiga
1.
Erasmus+
GRADual: studentų/absolventų  pasirengimo įsidarbinimui  gerinimas GRADual 2014 2016 Partneris Aušra Pelėdienė
2.
Erasmus+
P4V
2014
2015
Partneris
Asta Radzevičienė
3.
 
Leonardo da Vinci
 
CPD-LA
 2013
 2015
Koordinatorius
Gintaras Stauskis
4.
Leonardo da Vinci
MBAIC
2013
2015
Partneris
Arūnas Barvidas
5.
TEMPUS
NETCENG
2013
2016
Koordinatorius
Pranas Baltrėnas
6.
Erasmus jauniesiems verslininkams
BIZ-ON-BOARD
 2013
 2015
Partneris
Indrė Lapinskaitė
7.
Erasmus - Mokymosi visą gyvenimą (LLP)
ANDROID
2011
2014
Partneris
Artūras Kaklauskas
8.
Erasmus Mundus - Mokymosi visą gyvenimą (LLP)
PANACEA
2012
2016
Partneris
Aušra Pelėdienė
9.
Erasmus Mundus - Mokymosi visą gyvenimą (LLP)
BACKIS
2012
2016
Partneris
Asta Radzevičienė
10.
TEMPUS
CENEAST
2012
2015
Koordinatorius
Artūras Kaklauskas
11.
TEMPUS
IQA
2012
2015
Partneris
Lina Šarkaitė
12.
TEMPUS
DIAUSS
2011
2014
Partneris
Marija Burinskienė
13.
TEMPUS
ECOMMIS
2011
2014
Koordinatorius
Narimantas Paliulis
14.
Erasmus - Mokymosi visą gyvenimą (LLP)
PRAXIS
2011
2014
Partneris
Roma Rinkevičienė
15.
Erasmus - Mokymosi visą gyvenimą (LLP)
CADRE
2013
2016
Partneris
Artūras Kaklauskas
16.
Erasmus - Mokymosi visą gyvenimą (LLP)
RESINT
2013
2015
Partneris
Artūras Kaklauskas
17.
TEMPUS
MATRE
2013
2016
Partneris
Jurgita Raudeliūnienė
18.
Erasmus - Mokymosi visą gyvenimą (LLP)
FETCH
2013
2016
Partneris
Olegas Vasilecas
19.
Leonardo da Vinci
 
Keitimasis gerąja patirtimi perduodant GEO profesinio švietimo naujoves siekiant atitikti GEO darbo rinkos poreikius Europoje atitinkančius ES politiką
GEO VEK
2013
2015
Partneris
Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas
20.
Erasmus - Mokymosi visą gyvenimą (LLP)
 
 
2013
2015
Partneris
Artūras Kaklauskas
 
 
VGTU dalyvauja ir įgyvendina projektus pagal MVG/Erasmus Intensyvias programas (IP). 
2014-2015 m. m.
Eil. Nr.
Fakultetas
Intensyvios programos pavadinimas
Koordinuojanti institucija
VGTU kontaktinis asmuo
1. 
Statybos fakultetas
„Gyvenamųjų daugiabučių pastatų renovacija pagal pasyviųjų namų koncepciją ir projektus“ (Renovation of
Residential Multi-Story Apartment Blocks Within Passive House Concept and
Design -  RenoPassCoDe)
VIA universitetinis
koledžas, Danija
Lekt. Vijoleta Šulcienė
2.
Elekrtonikos
fakultetas
„Aktyvūs žaidimai“ (Active Games)
Helsinkio Metropolijos
aukštoji technikos
mokykla, Helsinkis,
Suomija
Doc. Andrius Ušinskas
3.
Aplinkos
inžinerijos
fakultetas
„Darnūs esami pastatai“ (Sustainability in Existing Buildings)
T.E.I. Patras, Graikija
Doc. Dr.
Violeta Motuzienė
4.
Verslo vadybos
fakultetas
„Moterų siekiai ir verslumas“ (Female entrepreneurship enterprise - FEE)
Heilbrono aukštoji
mokykla, Vokietija
 
Doc. Asta
Radzevičienė
5.
Mechanikos
fakultetas
„Integruotų darniųjų technologijų  pritaikymas taikomuosiuose moksluose“ (Integrating sustainable techniques into applied sciences)
NHL taikomųjų mokslų
universitete,
Nyderlanduose
Prof. Vytautas
Bučinskas
6.
Aplinkos
inžinerijos
fakultetas
„IKT paslaugos kultūros paveldo srityje“ (ICT at the Service of Cultural Heritage - HERICT
Nacionalinis technikos
universitetas Atėnuose,
Graikija
Prof. Eimuntas
Kazimieras Paršeliūnas
7.
Statybos
fakultetas
Sustainable Refurbishment, Retrofit, Energy Management in Housing
Vilniaus Gedimino
technikos universitetas
Lekt. Vijoleta Šulcienė
8.
Verslo vadybos fakultetas
"Tarpdisciplinio tyrimo atlikimas tarpkultūrinėje aplinkoje" (Conducting interdisciplinary research in cross-cultural environment)
Rygos technikos
universitetas
Jelena Stankevičienė
9.
Statybos
fakultetas
„Darnioji Statyba“ (Building
with Sustainable Resources)
Zalcburgo aukštoji
technikos mokykla,
Zalcburgas, Austrija
Doc. Jonas
Šaparauskas
10.
Elektronikos
fakultetas
„Tvariosios energijos, pagrįstos atsinaujinančia energija ir vandenilio technologija, tiekimo ateitis Europoje“ (Future Sustainable Energy Supply in
Europe – based on renewable energines and hydrogen technology)
Štralziundo aukštoji
technikos mokykla,
Štralziundas, Vokietija
Prof. Roma
Rinkevičienė
11.
Elektronikos
fakultetas
„Storage Technologies for the European Energy Turnaround“
Štralziundo aukštoji
technikos mokykla,
Štralziundas, Vokietija
Prof. Roma
Rinkevičienė
12.
Statybos fakultetas
„Atsinaujinančioji energija gyvenamosioms ir darbo vietoms“ („Renewable energy for living and working areas“-RELWA)
Paryžiaus šiaurinis XIII universitetas, Prancūzija
Prof. Habil. Dr. Vytautas Martinaitis, Doc. Dr.Violeta Motuzienė
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Justina Adomaitytė
  • Monika Auglytė
  • Jurgita Kunigonienė
  • Dovilė Jodenytė
  • Raimonda Šukaitė
  • Ieva Bagdonaitė
  • Justina Adomaitytė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė