Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Tarptautiniai mokslo projektai

Vykdomi projektai

Vykdomi
Galioja nuo Galioja iki Tipas Pavadinimas
2015-06-01 2018-05-31 Mokslo Vidutinės klasės elektrinių automobilių integruotų komponentų sąveikos valdymas
2015-01-12 2017-12-31 Mokslo Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas

Įvykdyti projektai

Įvykdyti
Galioja nuo Galioja iki Tipas Pavadinimas
2014-04-01 2017-03-31 Mokslo Daugiausiai energijos sutaupantys studentai
2014-07-12 2017-01-12 Mokslo Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą (2-as etapas)
2010-01-01 2016-01-31 Mokslo Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnių CO2 neutralių EKO miestų plėtrą
2012-01-01 2016-01-01 Mokslo Gerosios praktikos erdvė kroviniam transportui
2014-09-22 2015-12-01 Mokslo Tvarus žmogiškųjų išteklių vystymas Viduržemio jūros šalyse
2010-12-01 2015-11-30 Mokslo Aviacijos triukšmo tyrimų tinklas ir koordinavimas
2013-10-23 2015-09-30 Mokslo Rytų ir Vakarų Sujungimas Tyrimams Aeronautikos ir Kosmoso Srityse
2013-04-01 2015-04-01 Mokslo Galios kabelių matematinis modeliavimas ir optimizavimas jų projektavimo metodikoms tobulinti
2013-10-01 2015-03-31 Mokslo Bendri veiksmai socialinių uždavinių sprendimui per sąmoningumą, sklaidą ir švietimą
2012-01-31 2015-01-31 Mokslo Inovatyvių medžiagų sprendimai transportui, energetikai ir biomedicinai, sustiprinant Europos virtualaus žiniomis grįstų multifunkcinių medžiagų instituto integraciją ir didinant tyrimų dinamiką
2012-01-01 2015-01-01 Mokslo E-jūrų transporto strategijos gairės ir simuliacija grindžiamas įgalinimas
2013-07-01 2014-12-31 Mokslo Platus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas
2014-01-01 2014-12-14 Mokslo Europos teritorinės plėtros ir sanglaudos stebėjimo tinklo rezultatų taikymas
2013-03-18 2014-09-30 Mokslo Parengto Lietuvos Longlife projekto įgyvendinimas statant bendrabutį Klaipėdos universitetui
2012-09-13 2014-09-12 Mokslo BSR TransGovernance - MLG parama įgyvendinant PA 11 (PA transportas)
2012-02-08 2014-06-30 Mokslo ESPON raiška Šiaurės Europos šalių kontekste
2010-03-01 2014-05-06 Mokslo Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas
2010-09-17 2013-12-16 Mokslo Klimato pasikeitimai, kultūros paveldas ir efektyvus energijos naudojimas paveldiniuose objektuose
2010-09-11 2013-12-10 Mokslo Plėtros koridorius Rail Baltica
2012-06-05 2013-12-05 Mokslo Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą
2011-06-01 2013-11-30 Mokslo Krovininio transporto anglies pėdsakas
2010-11-15 2013-08-31 Mokslo Tarptautinio ESPON mokymo programos sukūrimas skatinant domėjimąsi ESPON 2013 žiniomis
2010-06-01 2013-05-31 Mokslo Magistrantūros ir podiplominės studijos ir mokymas tarpdisciplininėse grupėse įgyvendinant EPBD ir vėliau
2011-03-01 2013-02-28 Mokslo Europos žaliųjų pastatų mainai
2010-01-01 2012-12-31 Mokslo Ilgo ir trumpo nuotolio tinklų sujungimas efektyviam transportui
2011-07-01 2012-12-31 Mokslo Membraninis poveikis skaičiuojant kompozitinių plokščių su vientisomis ir perforuotomis plieninėmis sijomis elgseną ugnyje - norminimas
2009-12-16 2012-12-16 Mokslo Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione
2009-12-17 2012-12-16 Mokslo Kvalifikacija, inovacijos, kooperacija ir verslas smulkioms ir vidutinėms Baltijos jūros regiono įmonėms
2011-01-02 2012-12-10 Mokslo Kelių infrastruktūros saugumo gerinimas Baltijos jūros regione
2010-06-22 2012-11-30 Mokslo Biometrija, identifikavimas ir technologinis saugumas elektroninių paslaugų versle
2009-10-09 2012-10-09 Mokslo Ryšių tarp institucijų stiprinimas sunkių krovinių pervežimo Baltijos jūros regione saugumui
2009-10-01 2012-09-30 Mokslo TransBaltic- link integruotos transporto sistemos Baltijos šalių regione
2009-06-21 2012-09-09 Mokslo Rytų Vakarų Transporto koridorius II - žaliojo koridoriaus koncepcija Šaurės Transporto Ašies traktuotėje
2008-10-20 2012-08-02 Mokslo Mažų gabaritų bioreaktorius
2009-06-01 2012-05-31 Mokslo Labai mažai energijos naudojančių namų koncepcijos skatinimas Šiaurės Europos statybos rinkoje
2009-04-01 2012-03-01 Mokslo Subalansuoti, energetiniu požiūriu efektyvūs daugiabučiai gyvenamieji namai, įvertinant unifikuotas procedūras ir naujas adaptuotas technologijas
2009-06-01 2012-01-31 Mokslo Universitetai ir studentai energijos efektyvumo gerinimui
2008-07-10 2012-01-01 Mokslo Sukurti kaitrai atsparųjį akytąjį betoną ir jo gamybos technologijas
2010-02-03 2011-12-31 Mokslo Pastatų vidaus aplinkos komforto, saugos ir sveikatos sąlygų vertinimo indikatoriai
2010-01-01 2011-12-31 Mokslo Parama realizuojant naujų narių ir asocijuotų šalių transporto tyrimų potencialą
2011-06-01 2011-10-31 Mokslo Tyrėjų naktis 2011
2008-10-01 2011-10-01 Mokslo Būsto ateities vizijos: būsto pasikeitimai 2008-2011
2009-09-01 2011-09-01 Mokslo Bendradarbiavimo tinklas nuo Baltijjos iki Balkamų logistikos kompetencijos stiprinimui
2008-06-01 2011-06-01 Mokslo Latvijos valstybinio medienos chemijos instituto tyrimų potencialo vystymas Europos tyrimų erdvėje
2008-09-01 2011-02-28 Mokslo Logistikos ir komodalumo analizė
2011-01-26 2011-01-26 Mokslo Efektyvus saulės energijos diegimo mechanizmas, skirtas Klaipėdos ir Kurzmės regionams
2010-01-01 2010-12-31 Mokslo Tarptautinio klasterio aktyviam gyvenimui iniciacija Baltijos jūros regione
2006-06-01 2010-05-31 Mokslo Orlaivių išorės triukšmo tyrimų tinklas ir koordinavimas
2008-05-01 2010-04-30 Mokslo Baltic Grid antrasis etapas
2007-04-03 2009-05-31 Mokslo Technologijos darniam ir konkurencingam statybų sektoriui
2007-07-01 2008-12-31 Mokslo Konstrukcijų gaisrinės saugos inžinerinių žinių skleidimas Europoje
2007-07-30 2008-12-30 Mokslo Lietuvos Respublikos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo programa "Sudėtingų biokatalitinių ir bioelektroanalitinių procesų skaitinis modeliavimas"
2008-03-20 2008-12-20 Mokslo Funkcionuojančių ekstremaliomis sąlygomis nano ir mikroelektroninių įtaisų defektų tyrimas
2006-09-01 2008-08-31 Mokslo Geriausi miestų krovininio transporto sprendimai
2008-01-01 2008-06-30 Mokslo Vienos modos centrų skatinimo Europoje transformavimas į platesnę intermodalinio transporto skatinimo koncepciją - demonstracinė fazė
2006-01-12 2007-12-31 Mokslo Europos geležinkelių tyrimas
  • Puslapio administratoriai:
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Justina Adomaitytė
  • Monika Auglytė
  • Jurgita Kunigonienė
  • Dovilė Jodenytė
  • Raimonda Šukaitė
  • Ieva Bagdonaitė
  • Justina Adomaitytė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė