Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Anksčiau vykusios paskaitos

Hartmut Pasternak
ISI Web of Scienece referuojamo ir IF turinčio žurnalo "Bauingenieur" vyriausias redaktorius
Profesorius Hartmut Pasternak yra pasaulyje pripažintas mokslininkas, aktyviai dirbantis plieninių konstrukcijų srityje. Profesorius yra daugiau nei 100 mokslinių publikacijų ir 4 knygų, skirtų plieninių konstrukcijų projektavimui bei analizei autorius bei bendraautorius. Jis priklauso Europos konstrukcinio plieno konvencijos (ECCS) 8-ajam Techniniam komitetui (TC8), sprendžiančiam, su plieninių konstrukcijų stabilumu susijusius klausimus ir užsiimančiu Europinių norminių dokumentų leidyba.
Profesorius buvo daugelio tarptautinių konferencijų techninio komiteto narys, ne vienoje jų skaitė pranešimus kaip kviestinis svečias (Belgijoje, Kipre, Australijoje, Lietuvoje, Pietų Afrikos Respublikoje ir kt.).
H. Pasternak yra ISI Web of Scienece referuojamo ir IF turinčio žurnalo "Bauingenieur" vyriausias redaktorius.
Jis vadovavo rengiant 9 daktaro disertacijas bei yra dažnas daktaro disertacijų išorinis vertintojas, tiek gimtojoje Vokietijoje, tiek už jos ribų (Vengrija, Lenkija, Lietuva, Graikija ir kt.), aktyviai dalyvauja Europos pedagoginio personalo mobilumo programose ("Tempus", "Socrates") ir vyksta dėstyti į Europos ir rytų Europos universitetus, tokius kaip nacionalinis Atėnų technikos universitetas (Graikija), Barselonos universitetas (Ispanija), Koimbros universitetas (Portugalija), Krokuvos technikos universitetas (Lenkija), Trento universitetas (Italija).
Svečias skaitys paskaitas studentams ir diskusijų metu pasidalins savo patirtimi su mūsų universiteto mokslininkais.

Paskaitos ir diskusijos vyks anglų kalba.

Paskaitų tvarkaraštis:
Data Laikas Vieta Paskaitos tema
2018-02-12
 
19:55 – 21:30 SRK – I 20 Design and construction of two double-curved roofs
2018-02-13 16:20 – 17:55 SRK – I 20 The importance of welding stresses
2018-02-14 10:20 – 11:55 SRK – I 20 Design and construction of silos
12:10 – 13:45
16:20 – 17:55
2018-02-15  12:10 – 13:45 SRK – I 20 Fire resistance of steel structures
14:30 – 16:05
16:20 – 17:55
2018-02-17 10:20 – 11:55 SRK – I 307 Steel structures: Events of damage and loss

 
Dr. James Shippen
Principal Lecturer in the Centre for Mobility and Transport Research at Coventry University
Gruodžio 4-8 dienomis VGTU svečiuosis profesorius iš Didžiosios Britanijos Dr. James Shippen. Viešnagės metu vyks 20 akademinių valandų paskaitų ciklas "Raumenų ir skeleto modeliavimas", taip pat trumpas skaičiuojamosios biomechanikos kursas.
Kviečiame I, II ir III pakopos biomechanikos, biomedicininės inžinerijos ir mechanikos studentus.

Paskaitų metu bus supažindinama su pagrindinėmis sąvokomis ir skaičiavimo biomechanikos teorija, kuri taikoma žmogaus raumenų ir kaulų sistemos modeliavimui.
Praktinių užsiėmimų metu bus nagrinėjamos studentams paskaitų metu duotos užduotys.
 
Data: Laikas: Paskaitos tema: Vieta:
2017-12-04 16:20-17:55  Introductory lecture to musculoskeletal modelling  Jono Basanavičiaus g. 28, 2-106
2017-12-04 18:10-19:45 Introduction to the BoB musculoskeletal modelling package Jono Basanavičiaus g. 28, 2-106
2017-12-05 16:20-17:55 Installation and application of BoB to basic exercises Jono Basanavičiaus g. 28, 2-107
2017-12-05 18:10-19:45 Installation and application of BoB to basic exercises Jono Basanavičiaus g. 28, 2-107
2017-12-06 16:20-17:55 Introduction to advanced exercise Jono Basanavičiaus g. 28, 2-106
2017-12-06 18:10-19:49 Introduction to advanced exercise Jono Basanavičiaus g. 28, 2-106
2017-12-07 16:20-17:55 Completion of advanced exercise Jono Basanavičiaus g. 28, 2-107
2017-12-07 18:10-19:45 Completion of advanced exercise Jono Basanavičiaus g. 28, 2-107
2017-12-08 16:00-18:15 Student presentations and feedback Jono Basanavičiaus g. 28, 2-107
2017-12-08 18:15-19:00 Summary and discussion Jono Basanavičiaus g. 28, 2-107
Anastasiya Nurzhynska
Lecturer, trainer and communication expert - National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine
 Gegužės 8 d. į VGTU Statybos fakultetą atvyko viešnia, komunikacijos ekspertė Anastasiya Nurzhynska  iš Kijevo, Ukrainos.
 
Gegužės 8 d (pirmadienis) nuo 18.10 val. SRK-I 306 aud.
 
Paskaitos tema: Communication for development or communication that matters
 
 
Dr. Alvair Silveira Torres Junior
Department of Business Management, Business and Economics at University of São Paulo
Gegužės 8 - 12 dienomis VGTU Verslo vadybos fakultete viešėjo svečias iš Brazilijos, Sao Paolo universiteto. Paskaitas VGTU studentams skaitė gegužės 8 bei 9 dienomis. Paskaitų kalba anglų.
 
Gegužės 8 d. (pirmadienis)

16:20-17:55 Paskaita studentams. Lean management and SCM
Vieta: Saulėtekio al. 11, SRK-I 208
 
Gegužės 9 d. (antradienis)

14:30 - 16:20 Paskaita studentams. Lean management and SCM
Vieta: Saulėtekio al. 11, SRK-I 701
 
Paskaitų kalba - anglų.
Prof. Nordin Bin Yahaya
Malaizijos technologijos universitetas (UTM)
2017-04-27, 12:30 – 13:45 val.
SRK-I 301 aud.
 
Dėstytojus ir studentus kviečiame dalyvauti Malaizijos technologijos universiteto (Universiti Teknologi Malaysia, UTM)  profesoriaus Nordin Bin Yahaya atviroje paskaitoje, kuri vyks 2017-04-27 d., SRK- I 301 aud., 12.30 val. 
Paskaitos tema: Naftos ir dujų statiniai, įrenginiai ir infrastruktūra
Paskaita vyks anglų kalba.
Prof. Franz Fischnaller
Albertina dailės akademija (Italija)
Visus dėstytojus ir studentus kviečiame į Italijos Albertina dailės akademijos profesoriaus Franz Fischnaller atviras paskaitas, kurios vyks 2017-04-24 SRA- II 09 aud. 14.30 val. ir 16.20 val.
 
Paskaitų temos:
1)    Išplėstos utopijos ribos. Nuo skaitmeninio renesanso iki žemiško projekto.
Expanding the Frontiers of Utopia … From the Digital Renaissance to Space on Earth Project The power of creativity across innovative intersection within art, design, science, technology and humanities.
2)    Naujos kartos programos ir įtraukiantys  muziejų eksponatai.
New Generation applications and immersive exhibits in and out Museums. Interdisciplinary practices across Arts, Humanities, Digital Heritage, Social Science and Technology.
 
Paskaitos vyks anglų kalba. 
Dr. Kai-Uwe Schmitt
Ciuricho universitetas ir ETHZ, Šveicarija
Dr. Kai-Uwe Schmitt yra Ciuricho universiteto ir federalinio politechnikos instituto profesorius, tarptautinės sužeidimų biomechanikos tarybos sekretorius (IRCOBI), Šveicarijos vyriausybės federalinio kelių biuro konsultantas, Nelaimingų atsitikimų mechanikos darbo grupės (AGU Zurich) partneris/valdybos narys ir vyriausias tyrėjas, yra pasauliniu lygiu pripažintas mokslininkas, gavęs eilę apdovanojimų už savo mokslinį darbą automobilių transporto saugumo srityje, dalyvavęs ir vadovavęs dešimtims įvairių mokslo projektų, kurie susiję su žmonių saugaus transportavimo įvairiomis transporto priemonėmis tyrimais ir problemų sprendimais taikant šiuolaikinius biomechanikos mokslo metodus. Dr. Kai-Uwe Schmitt jau nuo 1997 metų dėsto paskaitas įvairiomis biomechanikos mokslo temomis – Biomechanika, biologinių skysčių mechanika, Nelaimingų atsitikimų rekonstrukcija, Traumos biomechanika, Sporto sužeidimų biomechanika ir reabilitacija. Jo vykdomi moksliniai tyrimai yra glaudžiai susiję su žmogaus kūno biomechanika ir biomechanikos mokslo pasiekimais, jo disertacijos tema yra kaklo traumų biomechanika.
Kai-Uwe Schmitt yra 3 patentų, 8 monografijų, 43 mokslo straipsnių autorius ir bendraautorius.
 
Traumos biomechanika
Šiuolaikinis žmogaus gyvenimas yra labai aktyvus – jis daug ir įvairiai juda, keliauja, sportuoja. Automobilių kiekio didėjimas ir su tuo susijusių avarijų skaičiaus didėjimas yra glaudžiai susiję šiuolaikiniame gyvenime. Nors pagal eismo įvykių statistiką Lietuvoje 1000-iui transporto priemonių užregistruotų eismo įvykių skaičius sumažėjo beveik 6,5 karto, tačiau sužeistųjų skaičius praktiškai liko nepakitęs. Eismo įvykių metu gauti sužeidimai gali būti įvairaus pobūdžio – nuo lengvų iki sunkaus kūno sužalojimo, kuomet žmogus tampa neįgalus visam gyvenimui. Aktyviai gyvendamas žmogus traumas gali patirti darbo aplinkoje arba sportuodamas. Traumos biomechanika yra svarbi mokslinių tyrimų sritis, kuri tyrinėja įvairių sužeidimų biomechaniką, t.y. kokie mechanizmai ir priežastys lemia vienokią ar kitokią traumą. Šios žinios yra svarbios norint projektuoti saugias žmonėms transporto priemones, kuriant ir projektuojant saugius sporto treniruoklius ir reabilitacijos priemones, techninės pagalbos priemones neįgaliesiems. Traumų sukeltus padarinius leidžia sumažinti reabilitacija, o šiuolaikinė reabilitacija neįsivaizduojama be šiuolaikinių reabilitacijos technologijų. Traumos biomechanikos tyrimai reikalauja plataus žinių spektro – biomechanikos, mechanikos ir įvairių IT technologijų pritaikymo (kompiuterinių simuliacijų ir eksperimentų). Studentai supras skirtingų technologijų ir metodikų svarbą bei įgis geresnį suvokimą apie bendruosius biomechanikos principus ir jų taikymą traumų prevencijoje ir projektuojant reabilitacinius įrenginius. K-U. Schmitt siūlomo kurso tematika ir paskaitos taip pat bus įdomios ir naudingos kitų inžinerinių specialybių studentams (transporto ir mechanikos inžinerija, bioinžinerija), o taip pat ir medicininių specialybių studentams (medicina, reabilitacija).
 
Reikalavimai dalyviams: specifinių išsilavinimo reikalavimų nėra, būtinas anglų kalbos žinojimas ir supratimas, paskaitos vyks anglų kalba 
 
Informacija apie paskaitų ciklą
40 val. paskaitų kursas „Traumos biomechanika ir reabilitacijos technologijos“
Tikslinė auditorija – I, II ir III pakopos biomechanikos, mechanikos inžinerijos, transporto inžinerijos studentai.
Paskaitos – pagrindinių žinių suteikimas, esminių koncepcijų perteikimas studentams
Pratybos – dėmesys skiriamas praktiniams aspektams, diskusijoms
Seminaras – apsikeitimas informacija ir diskusijos apie susijusias sritis, įtraukiant VGTU vykdomus mokslinius tyrimus
 
Paskaitų tvarkaraštis:
Day
Lecture topic
Lecture type
Dur.
Date ant time
Room
Fundamental knolwedge
1
Introduction / Injury models and failure of biological tissue
Lecture
2
2017.04.03
1020-1155
MR-II,
2-107
Analysing accidents
Seminar
2
2017.04.03
1210-1345
MR-II,
2-107
2
Head injury
Lecture
2
2017.04.04
830-1005
MR-II,
2-214
Sports helmets
Seminar
2
2017.04.04
1020-1155
MR-II,
2-214
3
Trauma to the spine and thorax
Lecture
2
2017.04.05
1020-1155
MR-II,
2-206
Concepts of injury prevention
Seminar
2
2017.04.05
1210-1345
MR-II,
2-107
4
 
Excursion to Rehabilitation Hospital
--------
 
2017.04.06
900-1200
Health Care Centre in Santariškės
Injury to the upper and lower extremities
Lecture
2
2017.04.06
1300-1500
MR-I,
1-109
5
Experiments in trauma biomechanics
Lecture
2
2017.04.07
1210-1345
MR-II,
2-107
Experiments in trauma biomechanics
Seminar
2
2017.04.07
1430-1605
MR-II,
2-107
Specialised knowledge in trauma biomechanics
6
Computer simulations
Lecture
2
2017.04.10
1020-1155
MR-II,
2-107
Students’ project
Seminar
2
2017.04.10
1210-1345
MR-II,
2-107
7
Occupant protection
Lecture
2
2017.04.11
830-1005
MR-II,
2-214
Students’ project
Seminar
2
2017.04.11
1020-1155
MR-II,
2-214
8
Pedestrian Impact
Lecture
2
2017.04.12
1020-1155
MR-II,
2-206
Students’ project
Seminar
2
2017.04.12
1210-1345
MR-II,
2-206
9
Trauma to children and the elderly
Lecture
1
2017.04.13
830-915
MR-II,
2-107
Exam
------
2
2017.04.13
920-1155
MR-II,
2-107
10
Students’ project competition
------
2
2017.04.14
830-1005
MR-II,
2-107
Summary /Wrap-up and final discussion
Seminar
2
2017.04.14
1020-1155
MR-II,
2-107
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Svetlana S. Kvon
Karagandos valstybinis technikos universitetas (Kazachstanas)
Balandžio 10-14 VGTU Mechanikos fakultete vieši dėstytoja iš Karagandos valstybinio technikos universiteto (Kazachstanas). Pirmąją vizito dieną (balandžio 10 d.) viešnia skaitys paskaitas VGTU studentams. Paskaitų kalba - anglų.
 
Balandžio 10 d. (pirmadienis)

16:20-18:10 Paskaita stidentams. Materials research methods
Vieta: J. Basanavičiaus str. 28, room MR-I 1-106

18:10-19:45 Paskaita studentams. Materials research methods
Vieta: J. Basanavičiaus str. 28, room MR-I 1-106
 
Paskaitų kalba - anglų.
 
 
Dr. Iyad Fayez Jafar
Jordanijos universitetas, Jordanija
VGTU vieši ir paskaitas Elektronikos fakulteto studentams skaito Jordanijos universiteto profesorius, Dr. Iyad Fayez Jafar. Paskaitos bus skaitomos anglų kalba.
 
Paskaitų tvarkaraštis:
 
2017-03-20, Pirmadienis
16:20-17:55
Overview of embedded systems. Overview of PIC microcontrollers architecture. Programming of PIC microcontrollers.
18:10-19:45
Interfacing peripherials to PIC microcontrollers. Introducing PIC microcontrollers development and simulation tools Mplab and Proteus.
 
 
2017-03-22, Trečiadienis
10:20-11:55
Overview of embedded systems. Overview of PIC microcontrollers architecture. Programming of PIC microcontrollers.
12:10-13:45
Interfacing peripherals to PIC microcontrollers. Introducing PIC microcontrollers development and simulation tools Mplab and Proteus.
 
Ruben Loendersloot
Olandijos dviračių ambasadorius
Kovo 13-14 d. VGTU Miestų statybos katedroje svečiuosis Olandijos dviračių ambasadorius Ruben Loendersloot. Lektoriaus vizito, organizuoto Partenrs4Value programos rėmuose, metu bus skaitomos paskaitos apie dviračių eismo išškūkius miestuose, dviračių takų planavimo ypatumus ir infrastruktūros projektavimą.
 
Paskaitų tvarkaraštis:
 
Pirmadienis:
Dviračių naudojimas mieste – darni galimybė.
 
12:10-13:45  
14:30-16:05    
Aplinkos inžinerijos fakultetas, 507 auditorija
 
 
Antradienis:
Dviračių naudojimas mieste: infrastruktūra-elgsena-logistika
 
12:10-13:45  
14:30-16:05
Aplinkos inžinerijos fakultetas, 507 auditorija
 
Prof. Dr Asgeir Rossebo Almas
Aplinkos mokslų ir gamtos išteklių valdymo fakultetas, Norvegijos gamtos mokslų universitetas
2017 m. kovo 9–10 d. paskaitas VGTU studentams skaitys svečias iš Norvegijos gamtos mokslų universiteto, Aplinkos mokslų ir gamtos išteklių valdymo fakulteto, Prof. Dr  Asgeir Rossebo Almas. Paskaitos bus skaitomos anglų kalba.
 
Paskaitų tvarkaraštis:
 
Data
Laikas
Vieta
Profesinio užsiėmimo pavadinimas
Kovo 9 d.
16.20–17.55
SRK-II 305
Shooting range contaminated soils in Norway: risk and remediation
(Integrated in to the course of Waste Management, MSc level)
18.10–19.45
SRK-II 305
The Oslo harbour remediation project
(Integrated in to the course of Waste Management, MSc level)
Kovo 10 d.
10.20–11.55
SRK-II 305
Examples of statistical model application in environmental samples
(Part I) (PhD level)
12.10–13.45
SRK-II 305
Examples of statistical model application in environmental samples
(Part II) (PhD level)
 
Maloniai kviečiame dalyvauti.
Pandin Ounchanum
Architektūros fakultetas, Chiang Mai universitetas, Tailandas
Vasario 27-28 d. VGTU vieši Chiang Mai universiteto, Architektūros fakulteto Tailande profesorius Pandin Ounchanum. Profesorius skaitys šias paskaitas (paskaitos bus skaitomos anglų kalba):
 
Vasario 27 d. pirmadienis:
1 dalis:
12.00 – 12.45 Įvadas į tyrimų veiklą
12.50 – 13.35 Chiang Mai universiteto pristatymas
2 dalis:
13.40 – 14.25 Introduction of environment in Thai traditional architecture
And Passive design in Thai house
14.30 – 15.15 Shading and sense of place in vernacular architecture
 
Vasario 28 d. antradienis:
3 dalis:
12.00 – 12.45 Spatial organization of house with environment 1
12.50 – 13.35 Spatial organization of house with environment 2
4 dalis:
13.40 – 14.25 Environmental design of selling space in Market place 1
14.30 – 15.15 Environmental design of selling space in Market place 2
 
Paskaitų vieta: SRK-II (Aplinkos inžinerijos fakultetas), 507 auditorija.
Prof. Joshua Onome Imoniana
Sao Paulo universitetas (Brazilija)
Vasario 20-24 dienomis, Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU), atvykęs pagal Erasmus+ tarptautinio mobilumo programą, svečiuojasi Sao Paulo universiteto Brazilijoje audito profesorius, tarptautinių reikalų koordinatorius Joshua Onome Imoniama. Verslo vadybos fakultete profesorius skaito šias paskaitas (paskaitos skaitomos anglų kalba):
 
08:30-10:05 Lecture for students: Accounting and Auditing - Assurance & Attestation
10:20-11:55 Lecture for students: Accounting and Auditing - Conceptual Framework of Auditing
Vieta: SRK-I, 701 aud.
 
08:30-10:05 Lecture for students: Managerial accounting – Conceptual Framework for Internal Control
10:20-11:55 Lecture for students: Managerial accounting – Internal Control & Evaluation
Vieta: SRK-I, 702 aud.
 
 
Dr. Nino Ratiani
Gruzijos technikos universitetas (Gruzija)
Vasario 21-22 d. Gruzijos technologijos universiteto dėstytoja Dr. Nino Ratiani skaitys paskaitas VGTU. Paskaitos bus skaitomos anglų kalba.
 
2017-02-21 (pirmadienis); laikas 14:30-16:05, auditorija Nr. SRK-II 101.
Tema: Regional waters qualitative differences and demineralization.
 
2017-02-21 (antradienis); laikas 12:10-13:45, auditorija Nr. SRK-II 402.
Tema: Drinking water and water supply of the populated places on the example of the Natakhtari Water Intake. On ecological safety of water intake structure of Mukhrani drinking water.
 
2017-02-22 (trečiadienis); laikas 12:10-13:45, auditorija Nr. SRK-II 316.
Tema: Drinking water and water supply of the populated places on the example of the Natakhtari Water Intake. On ecological safety of water intake structure of Mukhrani drinking water.
 
2017-02-23 (ketvirtadienis), laikas 14:30-16:05, auditorija Nr. SRK-II 507.
Tema: Sources of water pollution,sanitary protection and filtration.
 
Vandentvarkos inžinerijos katedros darbuotojų susitikimas su Dr. Nino Ratiani vyks 2017- 02- 22 (trečiadienį) nuo 14:00, auditorija Nr. SRK-II 418.
Prof. John Liobe
Ročesterio universitetas, JAV
Gruodžio 19-23 d. į Elektronikos fakultetą ir Mikro ir nanelektroninių sistemų projektavimo ir tyrimo laboratoriją atvyksta profesorius John Liobe iš Ročesterio universiteto, JAV. Vizito programą koordinuoja doc. dr. V. Barzdėnas. Profesorius John Liobe atstovauja 185 pasaulyje pagal populiariausią QS reitingą universitetą. Profesorius specializuojasi KMOP jutiklinių matricų ir jų elektronikos integrinių grandynų projektavime. Jo didelį įdirbį šioje srityje rodo gausus straipsnių sąrašas bei įgyvendinti projektai  su KODAK, INTEL ir kitomis garsiomis JAV kompanijomis.
 
 
Rengiamas susitikimas–paskaita:
Paskaitos laikas: Gruodžio 20 d. antradienį 14.30 – 16.10 val. 
Paskaitos vieta: VGTU, 408 a., Elektronikos fakultetas.
Prof. Ran Liu
Fudano universitetas, Informatikos mokslų ir inžinerijos mokykla (Kinija)
Gruodžio 12-16 d. į Elektronikos fakultetą ir Mikro ir nanelektroninių sistemų projektavimo ir tyrimo laboratoriją atvyksta profesorius Ran Liu iš Fudano universiteto Šanchajuje, Kinijoje. Vizito programą koordinuoja prof. R. Navickas.  Profesorius Ran Liu atstovauja 43 pasaulyje pagal populiariausią QS reitingą universitetą. Prof. Ran Liu daktaro laipsnį gavo Makso Planko institute (Vokietijoje), 15 m. dirbo JAV mokslo ir pramonės organizacijoje (Motoroloje, ir kt.).
Šiuo metu jis yra Informatikos mokslų ir inžinerijos mokyklos dekano pavaduotojas, Mikro/Nanosistemų centro vadovas.
Ran Liu paskelbė per 400 mokslo publikacijų. Jis yra kelių prestižinių žurnalų redaktorius (Microelectronic Engineering, Frontiers Materials – Thin Firms, IET Circuits, Devices and Systems) ir įvairių tarptautinių programų komitetų narys.
 
Rengiamas susitikimas–paskaita:
 
Paskaitos laikas: Gruodžio 14 d. trečiadienį 13.45 – 15.00 val. 
Paskaitos vieta: VGTU, 449 a., Elektronikos fakultetas.
Prof Algis Mickūnas
Ohajo universitetas, Filosofijos fakultetas (JAV)
2016-11-07 – 2016-11-17 dienomis Vilniaus Gedimino technikos universitete vieši Ohajo universiteto (JAV) profesorius, filosofas Algis Mickūnas. Algis Mickūnas yra vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų, tarptautiniu mastu pripažintas mokslininkas, fenomenologas.
 
Kūrybinių industrijų laboratorijoje (SNR-III 222) 17:20 – 20:20 val. profesorius skaitys paskaitas:
 
2016-11-07 (SNR-III 222) Kūrybinės visuomenės komunikacijos požiūriu tyrinėjimo metodai:  Interpretacijos,  visuotinės logikos, faktiškumas,  pozityvizmas, fenomenologija
2016-11-08 (17:20-19:00 SNR-III 222, 19:00-20:20 SNR-II K3 ) Komunikacijos pagrindai. Dabartinių teorijų įvertinimas: nuo kalbos atsiradimo iki pasaulio sukūrimo;
2016-11-09 (17:20-18:10 SNR-III 222, 18:10-20:20 SNR-II K3 ) Komunikacijos pagrindai. Dabartinių teorijų įvertinimas: nuo kalbos atsiradimo iki pasaulio sukūrimo;
2016-11-10 Medijų sąvokos ir jų struktūrinė įvairovė – vizualinė, balsinė, istorinė, kultinė, estetinė ir asmeniška;
2016-11-14 Kalbų klodai ir jų gyvenamieji pasauliai;
2016-11-15 Kūryba –  tarp autonomijos ir priežastingumo;
2016-11-16 Kūrybiškumo rėmų pokyčiai; rėmus sprogdinantys įvykiai;
2016-11-17 Kūrybinis veržlumas tarpkultūrinės komunikacijos kloduose.
 
Prof Vladimir Kotov
Valstybinis Baltarusijos universitetas - BSU (Baltarusija)
Valstybinio Baltarusijos universiteto profesorius Vladimir Kotov 2016 m. lapkričio 7-18 dienomis viešės VGTU ir skaitys paskaitas studentams.
 
Prof V. Kotov yra aukšto lygio mokslininkas ir praktikas, vykdantis tyrimus euristinių tyrimų ir optimizacijos srityje, aktyviai dirbantis moksliniuose projektuose, yra dažnai kviečiamas užsienio universitetų kaip kviestinis profesorius, vykdo užsakomuosius tyrimus pagal IT kompanijos Yandex užsakymus. Yra paskelbęs virš 15 straipsnių prestižiniuose mokslo žurnaluose, iš jų 2 pateko į šių žurnalų skaitomiausių straipsnių Top25. 
 
Paskaitų grafikas:
 
2016.11.07
Dinaminis programavimas (1 dalis)
14:30 - 16:05  SRL-I 418
Dinaminis programavimas (2 dalis)
16:20 - 17:55  SRL-I 401
 
2016.11.08
Skaldyk ir valdyk metodas (1 dalis)
12:10 - 13:45  SRA-II 07
Skaldyk ir valdyk metodas (2 dalis)
14:30 - 16:05  SRA-II 07
 
2016.11.09
Rekursija (1 dalis)
10:20 - 11:55  SRK-II 203
Rekursija (2 dalis)
12:10 - 13:45  SRL-I 418
Duomenų struktūros: masyvai, tiesiniai sąrašai
14:30 - 16:05  SRL-I 418
 
2016.11.10
Duomenų struktūros: Stekai, eilės
12:10 - 13:45  SRL-I 420
Duomenų struktūros: Grafai
14:30 - 16:05  SRL-I 325
 
2016.11.11
Duomenų struktūros: Medžiai
08:30 - 10:05  SRA-II 07
 
2016.11.14
Paiška į gylį
14:30 - 16:05  SRL-I 418
Paieška į plotį
16:20 - 17:55  SRL-I 401
 
2016.11.15
Trumpiausio kelio grafe paieška
12:10 - 13:45  SRA-II 07
Paieškos algoritmai
14:30 - 16:05  SRA-II 07
 
2016.11.16
Rūšiavimo algoritmai (1 dalis)
10:20 - 11:55  SRK-II 203
Rūšiavimo algoritmai (2 dalis)
12:10 - 13:45  SRL-I 418
Rūšiavimo algoritmai (3 dalis)
14:30 - 16:05  SRL-I 418
 
2016.11.17
Sportinis programavimas
12:10 - 13:45  SRL-I 420
Stochastiniai optimizavimo algoritmai (1 dalis)
14:30 - 16:05  SRL-I 325
 
2016.11.18
Stochastiniai optimizavimo algoritmai (2 dalis)
08:30 - 10:05  SRA-II 07​
Dr Hirotaka Suzuki
Kobės universitetas (Japonija)
Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) svečiavosi Dr Hirotaka Suzuki iš Kobės universiteto (Japonija). Vizito metu jis skaitė paskaitas studentams, susitiko su VGTU ir fakultetų atstovais, lankėsi VGTU kūrybiškumo ir inovacijų centre „LinkMenų fabrikas“.
 
Spalio 24–27 d. Dr H. Suzuki skaitė paskaitas VGTU Architektūros ir Kūrybinių industrijų Inžinerinės grafikos dalykų studentams. Kartu jie nagrinėjo Japonijos tradicinius origami lankstinius bei jų braižomosios geometrijos taisyklėmis sudarytas išklotines. Studentai pratybų metu gamino tikrus modelius.
 
Svečias iš Japonijos taip pat susitiko su VGTU Studijų prorektoriumi prof. Romualdu Kliuku, Fundamentinių mokslų fakulteto (FMF) dekanu prof. Rimantu Belevičiumi, prodekanėmis Dovile Deltuviene ir Inga Tumasoniene bei Inžinerinės katedros vedėja Daiva Makutėniene. Dr H. Suzuki taip pat lankėsi Kūrybinių industrijų fakultete, susitiko su prodekane Viktorija Žilinskaite-Vytiene.
 
Doc Dr Kjeld Svidt
Aalborgo universitetas, Aalborgas (Danija)
VGTU svečiuojasi ir paskaitą skaitys Doc Dr Kjeld Svidt iš Aalborgo universiteto (Aalborgas, Danija).      
       
Paskaitos tema:  "BIM in Denmark - Public initiatives and educational aspects"
(Pastato informacinis modeliavimas Danijoje - Viešosios iniciatyvos ir švietimo aspektai"). 

Paskaitoje bus nagrinėjamos tokios temos:
- The Danish Digital Construction initiatives
- BIM in Danish Architectural and Engineering educations
- MSc in Building Informatics and Construction management at Aalborg University
- Case study on Virtual Reality for user involvement in building design
 
Paskaita vyks anglų kalba.
 
Paskaitos data: 2016 m. Spalio 26 d. nuo 16.20 iki 17.55
Paskaitos vieta: VGTU, SRA-I 05 aud. 
 
Paskaita atvira.
Prof Björn W. Schuller
Londono imperinis koledžas (Jungtinė Karalystė)
2016 m. spalio 24-28 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete vieši Londono imperinio koledžo (Jungtinė Karalystė) profesorius Björn W. Schuller. Pagal QS geriausių pasaulio universitetų sąrašą, Londono imperinis koledžas (LIK) yra 9 vietoje. LIK Mašininio mokymosi grupė, kurioje dirba prof. Björn W. Schuller, vykdo tyrimus dirbtinio intelekto (didelių duomenų analitika ir pan.), biometrikos, neuromokslų, smegenų ir mašinos sąsajos, emocijų analizės, sprendimų paramos, kompleksinių, žiniomis paremtų sistemų ir kitose srityse. Jis yra autorius bei bendraautorius 5 knygų ir daugiau kaip 500 publikacijų recenzuojamuose knygose (>20) bei žurnaluose (>60). Prof. Björn W. Schuller darbų pripažinimą pasaulyje parodo itin aukšti publikacijų cituojamumo rodikliai (Google Schoolar duomenimis: daugiau nei 12230 citavimų, h-index – 53). Prof. B. W. Schuller yra Afektyvios kompiuterijos pažangos asociacijos prezidentas, taip pat yra labai žinomų žurnalų „IEEE Transactions on Affective Computing“ (IF= 3.466) vyriausiasis redaktorius, „IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems) (IF=4.291), IEEE Signal Processing Letters (IF= 1.639), IEEE Transactions on Cybernetics (IF=3.469), Computer Speech and Language (1,753) asocijuotasis redaktorius.
 
Vizito metu prof. Björn W. Schuller Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentams, doktorantams ir dėstytojams skaitys paskaitas ir ves diskusijas.
 
Paskaitų ciklo „Complex Intelligent Interactive & Affective Computing“ tvarkaraštis
 
Data
Laikas
Auditorija
Paskaitos tipas
Tema
2016.10.24
16:20 – 17.55
SRK-II 602
Paskaita
Intelektinė audio analizė ir žmogaus-kompiuterio-roboto sąveika
18:10 – 21:30
Diskusijos
2016.10.25
16:20 – 17.55
SRL-I 427
Paskaita
Intelektinė audio analizė
18:10 – 19:45
Diskusijos
2016.10.26
16:20 – 17.55
SRL-I 509
Paskaita
Kompleksinės sistemos
18:10 – 19:45
Diskusijos
2016.10.27
16:20 – 17.55
SRL-I 427
Paskaita
Emocinė kompiuterija
18:10 – 19:45
Diskusijos
2016.10.28
8:30 – 10:05
SRL-I 509
Paskaita
Sistemos mokymasis ir prisitaikymas prie duomenų
Paskaitų kalba: anglų
Dr Lev Khazanovich
Minesotos universitetas, Civilinės inžinerijos fakultetas (JAV)
Dr. Lev Khazanovich yra Minesotos universiteto Civilinės inžinerijos fakulteto profesorius. Jis specializuojasi standžiųjų dangos konstrukcijų projektavime, jų funkcionavimo prognozavime, esamos būklės įvertinime, nedestruktyvių bandymų taikyme, baigtinių elementų modeliavimo taikyme kelių srityje ir kt. Vykdant Nacionalinės greitkelių tyrimo programos (NCHRP) projektą, t. y. rengiant 2002 m. mechanistinį–empirinį dangos konstrukcijų projektavimo vadovą, buvo vienas iš atsakingųjų asmenų už standžiųjų dangos konstrukcijų modeliavimo baigtiniais elementais, jų rekonstravimo, funkcionavimo prognozavimo ir žemės sankasos charakterizavimo dalių parengimą. Prof. Lev Khazanovich kompetenciją, atliekamų darbų svarbą ir puikius pedagoginius įgūdžius grindžia gauti net 8 asmeniniai apdovanojimai ir studentų Adam Zofka (daktaro laipsnio) ir Kyle Hoegh (magistro laipsnio) baigiamųjų darbų pripažinimas geriausiais. Net 4 jo studentai (Adam Zofka, Kyle Hoegh, Priyam Saxena ir Dann Franta), kurių baigiamiesiems darbams jis vadovavo, po studijų sėkmingai tęsia savo mokslinę veiklą, pasauliniu lygiu įvertinamą apdovanojimais. Profesorius aktyviai dalyvauja profesinių organizacijų (tokių kaip Nacionalinės mokslinės tarybos (TRB), Tarptautinės betono dangos konstrukcijų bendrijos (ISCP), Amerikos civilinės inžinerijos bendrijos (ASCE) ir kt.) veikloje. Taip pat yra kelių tiesybos srities mokslinei pažangai skiriamų lėšų paskirstymo komisijos narys, konferencijų, mokslininkų susitikimų organizatorius bei 16–os aukšto lygio mokslinių žurnalų (tokių kaip Journal of Engineering Mechanics, International Journal of Road Materials and Pavement Design) recenzentas. Prof. Lev Khazanovich kartu su bendraautoriais yra paskelbęs daugiau nei 120 publikacijų, skaitęs daugiau nei 40 pranešimų kaip kviestinis svečias profesiniuose susitikimuose, konferencijose, universitetuose, privačiame sektoriuje ir kt.
 
Paskaitų ciklas: Dangų konstravimo teorija
Lietuvoje dangos konstrukcijos parenkamos pagal standartizuotas dangos konstrukcijas, kurias reglamentuoja „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07“, patvirtintos 2008 m. sausio 21 d. Per pastaruosius aštuonerius metus Lietuvoje ženkliai padidėjo sunkiasvorių transporto priemonių intensyvumas, pasaulinėje rinkoje atsirado daug naujų, pažangių ir inovatyvių kelių tiesybos medžiagų, patobulėjo dangos konstrukcijos projektavimo metodai ir kt. Tačiau Lietuvoje neišleista nei viena esamų projektavimo taisyklių redakcija, pateikianti naujas ir/arba pakoreguojanti esamas standartizuotas dangos konstrukcijas, atsižvelgiant į pasaulinę pažangą kelių tiesimo srityje. To pasekoje dangos konstrukcijos dažnai suprojektuojamos (parenkamos) per mažos arba per didelės laikomosios gebos. O tai lemia neoptimalų lėšų paskirstymą. Pasaulinė praktika rodo, kad didžiausią visuomeninę naudą teikiančių dangos konstrukcijų projektavimas atliekamas taikant mechanistinį–empirinį dangos konstrukcijos projektavimo metodą, įvertinantį kelių tiesybos medžiagų mechaninių savybių ir klimatinių veiksnių poveikį dangos konstrukcijos funkcionavimui. Taikomi algoritmai leidžia prognozuoti liekamųjų deformacijų vystymosi ir temperatūrinių bei nuovargio plyšių formavimosi mastą, tarptautinio dangos nelygumo rodiklio kitimą ir kitus dangos konstrukcijos funkcionavimą (eksploataciją) apibrėžiančius rodiklius. Šių algoritmų įsisavinimas yra būtinas siekiant Lietuvoje įdiegti naują dangos konstrukcijų projektavimo metodą, teikiantį didžiausią ekonominę ir visuomeninę naudą, bei rengiant aukštos kvalifikacijos, tarptautiniu mastu konkurencingus kelių inžinierius. Šio vizito tikslas studentams perduoti Jungtinėse Amerikos Valstijose taikomo dangos konstrukcijos projektavimo metodo pagrindus apimant standžiųjų ir nestandžiųjų dangos konstrukcijų projektavimą, funkcionavimo modeliavimą ir programinių paketų taikymą.
 
Reikalavimai dalyviams: anglų kalbos mokėjimas
 
Informacija apie paskaitų ciklą:
40 val. paskaitų kursas „Dangų konstravimo teorija“
Atvira paskaita „Inovatyvus dangų konstravimas“
Tikslinė auditorija – I, II ir III pakopos Kelių ir Transporto inžinerijos studentai. Į atvirą paskaitą taip pat kviečiami dalyvauti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, miestų savivaldybių, Kelių ir transporto tyrimo instituto, Lietuvos regiono kelių bei kiti kelių tiesimo srities specialistai.
 
Paskaitų tvarkaraštis
Diena
Paskaitos tema
Paskaitos tipas
Val.
Data ir laikas
Aud.
1
Mechanistinio-empirinio dangos konstrukcijos projektavimo metodo apžvalga
Auditorinės konsultacijos
2
2016.10.17
1430-1605
SRK-II, 106
Paskaitos
2
2016.10.17
1620-1755
SRK-II, 106
2
Dangos konstrukcijos kaip daugiasluoksnės tamprios sistemos samprata
Paskaitos
2
2016.10.18
1620-1755
SRK-II, 501
Paskaitos
2
2016.10.18
1810-1945
SRK-II, 501
3
Dangos konstrukcijos projektavimo taikant Westergaard teoriją samprata
Auditorinės konsultacijos
2
2016.10.19
1020-1155
SRK-II, 504
Auditorinės konsultacijos
2
2016.10.19
1210-1345
SRK-II, 504
4
Standžiųjų dangos konstrukcijų projektavimas (1 dalis)
Paskaitos
2
2016.10.20
1620-1755
SRK-II, 104
Paskaitos
2
2016.10.20
1810-1945
SRK-II, 104
5
Standžiųjų dangos konstrukcijų projektavimas (2 dalis)
Paskaitos
2
2016.10.21
1620-1755
SRK-II, 501
Paskaitos
2
2016.10.21
1810-1945
SRK-II, 501
6
Nestandžiųjų dangos konstrukcijų funkcionavimo modeliavimas (1 dalis)
Paskaitos
2
2016.10.24
1430-1605
SRK-II, 106
Paskaitos
2
2016.10.24
1620-1755
SRK-II, 106
7
Nestandžiųjų dangos konstrukcijų funkcionavimo modeliavimas (2 dalis)
Paskaitos
2
2016.10.25
1620-1755
SRK-II, 501
Paskaitos
2
2016.10.25
1810-1945
SRK-II, 501
8
Standžiųjų dangos konstrukcijų funkcionavimo modeliavimas (1 dalis)
Auditorinės konsultacijos
2
2016.10.26
1020-1155
SRK-II, 504
Auditorinės konsultacijos
2
2016.10.26
1210-1345
SRK-II, 504
9
Standžiųjų dangos konstrukcijų funkcionavimo modeliavimas (2 dalis)
Paskaitos
2
2016.10.27
1620-1755
SRK-II, 104
Paskaitos
2
2016.10.27
1810-1945
SRK-II, 104
10
MPEDG, MnPAVE ir MnRIGID programinių paketų taikymas
Paskaitos
2
2016.10.28
1620-1755
SRK-II, 501
Paskaitos
2
2016.10.28
1810-1945
SRK-II, 501
 
Dr. Adam Zofka
Kelių ir tiltų tyrimo institutas (Lenkija)
Dr. Adam Zofka yra Kelių ir tiltų tyrimo instituto (Varšuva, Lenkija) profesorius, tarptautinis ekspertas transporto infrastruktūros srityje, sukaupęs 10 metų darbo patirtį Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), ir daugiau nei 5 metų – Europoje. Jis specializuojasi standžiųjų (betono) ir nestandžiųjų (asfalto) dangos konstrukcijų projektavime, esamos būklės vertinime, dangos funkcionavimo modeliavime ir kt. bei yra vienas iš inovatyvių kelių tiesybos medžiagų bei tyrimo prietaisų (pvz. pažangaus kirpimo prietaiso) išradėjų.
 
Dr. Adam Zofka VGTU studentams skaitys paskaitas:
 
40 val. paskaitų kursas „Inovatyvus dangų konstravimas“
Tikslinė auditorija – I, II ir III pakopos Kelių ir Transporto inžinerijos studentai.
Paskaitos – pagrindinių žinių ir esminių koncepcijų perteikimas studentams.
Auditorinės konsultacijos – apsikeitimas informacija ir diskusija.
Reikalavimai dalyviams: anglų kalbos mokėjimas.
 
Paskaitų tvarkaraštis
Diena
Paskaitos tema
Paskaitos tipas
Val.
Data ir laikas
Aud.
1
Bituminiai rišikliai: gamyba, sandara, modifikavimas, priedų panaudojimas
Paskaitos
2
2016.09.19
1620-1755
SRK-II, 105
Bituminiai rišikliai: klasifikavimo sistemos
Paskaitos
2
2016.09.19
1810-1945
SRK-II, 105
2
Asfalto mišiniai: mineralinių medžiagų užpildo savybės, asfalto mišinio tūrinės savybės
Paskaitos
2
2016.09.20
1620-1755
SRK-II, 501
Asfalto mišiniai: savybių įtaka mišinio funkcionavimui
Paskaitos
2
2016.09.20
1810-1945
SRK-II, 501
3
Asfalto mišinių projektavimas Superpave metodu (1 dalis)
Paskaitos
2
2016.09.21
1620-1755
SRK-II, 501
Asfalto mišinių projektavimas Superpave metodu (2 dalis)
Paskaitos
2
2016.09.21
1810-1945
SRK-II, 501
4
Asfalto mišinių gamyba ir klojimas
Paskaitos
2
2016.09.22
1620-1755
SRK-II, 105
Pakartotinis panaudojimas – naudoto asfalto granulės. Inovatyvios bituminės kelių tiesybos medžiagos
Paskaitos
1
2016.09.22
1810-1855
SRK-II, 105
Auditorinės konsultacijos
1
2016.09.22
1900-1945
SRK-II, 105
5
Asfalto mišinių bandymų metodai (1 dalis)
Auditorinės konsultacijos
2
2016.09.23
1620-1755
SRK-II, 501
Asfalto mišinių bandymų metodai (2 dalis)
Auditorinės konsultacijos
2
2016.09.23
1810-1945
SRK-II, 501
6
Kelio dangos būklės įvertinimas (1 dalis)
Paskaitos
2
2016.09.26
1620-1755
SRK-II, 105
Kelio dangos būklės įvertinimas (2 dalis)
Paskaitos
2
2016.09.26
1810-1945
SRK-II, 105
7
Kelio dangos konstrukcijos būklės įvertinimas (1 dalis)
Paskaitos
2
2016.09.27
1620-1755
SRK-II, 501
Kelio dangos konstrukcijos būklės įvertinimas (2 dalis)
Paskaitos
2
2016.09.27
1810-1945
SRK-II, 501
8
Dangų valdymo sistema: įvadas
Paskaitos
1
2016.09.28
1620-1705
SRK-II, 501
Dangų valdymo sistema: prietaisai ir priemonės (1 dalis)
Paskaitos
1
2016.09.28
1710-1755
SRK-II, 501
Dangų valdymo sistema: prietaisai ir priemonės (2 dalis)
Paskaitos
2
2016.09.28
1810-1945
SRK-II, 501
9
Dangų valdymo sistema: funkcionavimo modeliai (1 dalis)
Paskaitos
2
2016.09.29
1620-1755
SRK-II, 105
Dangų valdymo sistema: funkcionavimo modeliai (2 dalis)
Paskaitos
1
2016.09.29
1810-1855
SRK-II, 105
Auditorinės konsultacijos
1
2016.09.29
1900-1945
SRK-II, 105
10
Dangų valdymo sistema: sprendimų priėmimo matrica
Auditorinės konsultacijos
2
2016.09.30
1620-1755
SRK-II, 501
Dangų valdymo sistema: prioritetinio sąrašo sudarymas
Auditorinės konsultacijos
2
2016.09.30
1810-1945
SRK-II, 501
Prof. Francisco Jose Alves Coelho Veiga
Minjo universitetas (Portugalija)
Profesorius Francisco Jose Veiga savo karjerą pradėjo Pietų Karolijos universitete (JAV), kur dėstė ketverius metus ir apsigynė ekonomikos daktaro laipsnį. 2006 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Vienerius metus prof. F. J. Veiga dėstė Kembridžo universitete (Jungtinė Karalystė). Nuo 2010 metų vadovauja Ekonomikos katedrai Minjo universitete (Portugalija). Už nuopelnus universitetui prof. F. J. Veiga išrinktas universiteto senato nariu. Nuo 1999   iki 2013 būdamas doktorantūros Ekonomikos programos vadovu išugdė talentingus jaunuosius mokslininkus.
 
Prof. F. J. Veigos veikla susilaukė išskirtinio pripažinino tarptautiniu mastu, jis yra Ekonomines politikos tyrimo insituto, (Minjo universitetas), Klaro Halo koledžo (Kembridžo universitetas), Amerikos ekonomikos asociacijos, Ekonometrijos asociacijos, Europos ekonomikos asociacijos, Tarptautinių viešųjų finansų instituto narys, tarptautinio žurnalo European Journal of Political Economy redkolegijos narys.  Prof. F.J. Veiga yra Portugalijos miestų savivaldybių pajamų ir išlaidų monitoringo ekspertas, vadovaujantis tyrėjų grupei, Graikijos ekonomikos koregavimo programos vertinimo ekspertas, Europos politikos studijų centro (Briuselyje) bendradarbis, Taip pat konsultuoja rengiant pataisas įstatymams susijusiais su vietinės ir regioninės valdžios finansais Portugalijoje.
 
Pagrindinės profesoriaus mokslinių tyrimo kryptys yra tarptautiniai finansai, ekonominis augimas ir plėtra bei politinė ekonomika.
 
Profesorius Francisco Jose Alves Coelho Veiga paskaitas Vadybos ir Ekonomikos krypties doktorantams skaitys Ekonomikos augimo ekonometrinio modeliavimo tematika:
 
Data: rugsėjo 12 – 16 d.d. 
Laikas: nuo 18:10 – 21:30
Paskaitos vyks VGTU SRK-I 713 aud.
 
Verslo vadybos fakulteto magistrantūros studentams profesorius Francisco Jose Alves Coelho Veiga skaitytis paskaitas mokslinių tyrimo pagrindų tematikomis:
 
Data: rugsėjo 19-23 d.d.
Laikas: 18:10 – 21:30
Paskaitos vyks VGTU SRK-I 716 aud. 
 
Rugsėjo 14 d. Profesorius taip pat pristatys Erasmus galimybes Minjo universitete Verslo vadybos fakulteto pirmosios pakopos studentams.
 
Paskaitų kalba: anglų.
 
Prof. Žilvinas Lilas
Kiolno medijų meno akademija (Vokietija)
2016 m. rugsėjo 13-21 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete vieši Kiolno medijų meno akademijos (Vokietija) profesorius Žilvinas Lilas.
 
Vizito metu Prof. Žilvinas Lilas skaitys šias paskaitas:
 
1. Paskaitų ciklas Multimedijos ir kompiuterinio dizaino studentams
“Įžaidybinimo technologijos medijose (ITM), Gamification Technologies in Media”
(ITM, kūrybiniai sprendimai interaktyviose ir žaidimų medijose).
 
Kursas yra organizuojamas kaip atskiras pasirenkamasis modulis 6 semestro  Multimedijos ir kompiuterinio dizaino (Fundamentinių mokslų fakultetas)  bei 6 semestro Kūrybinių industrijų (Kūrybinių industrijų fakultetas) programų studentams. Jis taip pat bus atviras ir kitų  kursų studentams. 
 
Užsiėmimų laikas:
 
 
Data
Laikas
Auditorija
Paskaitos tipas
Tema
2016.09.12
16.20-19.45
LF 2/07
Paskaita
Žaidimas kaip antropologinis, istorinis ir kultūrinis fenomenas.
2016.09.13
16.20-17.55
LF 2/07
Paskaita
 
Žaidybinė interakcija, norų artikuliacija ir interaktyvios prieraišos sistemos.
18.10-21.30
LF 2/06
2016.09.14
16.20-19.45
LF 2/07
Paskaita
Interaktyvių sistemų ir kompiuterinių žaidimų raida, istoriniai pavyzdžiai, analizė. Darbas grupėse.
19.55-21.30
LF 2/06
Pratybos
2016.09.15
16.20-21.30
LF 2/07
Paskaita
Transmedija, krosmedija, realūs projektų pavyzdžiai, jų analizė.
2016.09.16
16.20-21.30
LF 2/07
Pratybos
Mobilūs prietaisai, jų techniniai parametrai ir vartojimo ypatumai kuriant interaktyvius projektus. Darbas grupėse. Individualus instruktavimas.
2016.09.19
13.45-15.45
SRK-II 602
Paskaita
Atvira paskaita “Įžaidybinimo apžvalga, tarp naujausių technologijų ir kultūrinių dilemų".
2016.09.20
16.20-19.45
LF 2/07
Pratybos
Naratyvios struktūros analizė. Darbas grupėse. Individualus instruktavimas.
2016.09.21
16.20-19.45
LF 2/07
Pratybos
Optimali techninių resursų sąnauda. Darbas grupėse.
2016.09.22
16.20-17.55
LF 2/07
Pratybos
Projektų pristatymų metodologinis instruktažas. Preliminarus projektų progreso įvertinimas. Kritika, diskusija.
2016.09.23
16.20-17.55
LF 2/07
Pratybos
Projektų pristatymai. Galutinė darbų peržiūra.
 
2. Atvira paskaita – seminaras Grafinių sistemų katedros dėstytojams 2016.09.19. SRK-II 605
Dario Babic
Zagrebo Universitetas (Kroatija)
VGTU vieši dėstytojas  DARIO BABIĆ iš Zagrebo Universiteto (Kroatija).
 
Skaitomų paskaitų temos:
 • MATOMUMAS TRANSPORTO EISME, ATSPINDINTYS OBJEKTAI  (ANGLŲ KALBA).
Data: rugsėjo 12d.
Laikas: 1620-1755 ; 1810-1945
Paskaitos vyks VGTU SRA-II 2507 aud.
 • EISMO ORGANIZAVIMAS IR JO ĮTAKA EISMO SAUGUMUI (ANGLŲ KALBA).
Data: rugsėjo 13d.
Laikas: 1620-1755 ; 1810-1945
Paskaitos vyks VGTU SRA-II 2507 aud.
 
Paskaitos orientuotos į antros studijų pakopos Civilinės inžinerijos studentus. 
Doc. Milica Kostres ir doc. Jelena Atanackovic Jelicic
Novy Sad Universitetas (Serbija)
VGTU vieši docentės Milica Kostres ir Jelena Atanackovic Jelicic iš Novy Sad Universiteto (Serbija)
Skaitomų paskaitų temos:
 • MIESTO PLANAVIMO IR SUBALANSUOTOS PLĖTROS KONCEPCIJA. KRITIŠKAS ŽVILGSNIS Į SUBALANSUOTAS MIESTO TRANSFORMACIJAS (ANGLŲ KALBA). Docentė Milica Kostres.
 • ŠIUOLAIKINIS POŽIŪRIS Į ARCHITEKTŪRĄ IR MIESTO PLANAVIMĄ. Docentė Jelenav Atanackovic Jelicic

  Data: gegužės 10d.
  Laikas: 9:00-14:30
  Paskaitos vyks VGTU SRA-II 2507 aud.

Paskaitos skirtos pirmos studijų pakopos Civilinės inžinerijos studentams.
Data: gegužės 11d.
Laikas: 16:00 -18:00
Paskaitos vyks VGTU SRA-II 2507 aud.
Paskaita skirta antros studijų pakopos Miesto planavimo inžinerijos studentams.
Doc. Nuno Cid Martins
Coimbra Inžinerijos institutas
Doc. dr. Nuno Cid Martins skaitys atvirą teorinę paskaitą tema:
„Kompiuterinės regos koncepsijos naudojan Matlab“.
2016-05-11 10.20 val;  SRA-II 10
 
Prof. T.C. Edwin Cheng
Honkongo politechnikos universitetas
Jau šį penktadienį Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) bendruomenė turės neeilinę galimybę pasiklausyti profesoriaus Edwin Cheng paskaitos.
 
Į Lietuvą iš Honkongo politechnikos universiteto atvyksiantis svečias mūsų universitete skaitys paskaitą „Tiekimo grandinės vadyba Honkonge“. Paskaitos metu bus trumpai pristatyta tiekimo grandinės vadyba, jos praeitis, ateities perspektyvos, aptarta jos įtaka Honkongo ekonomikai.
 
E.C. Edwin Cheng yra Veslo fakulteto dekanas, verslo administravimo profesorius Fung Yiu King-Wing Hang banke, taip pat vadybos profesorius Honkongo politechnikos universitete.
 
Paskaita vyks balandžio 29 dieną, SRC 307 auditorijoje (Saulėtekio al. 11, Vilniaus). Paskaitos pradžia – 10.20 val. Visi esate laukiami – paskaita atvira!
Dr. Victor Khoo
Singapūro žemės valdybos (SLA) žemėtvarkos skyriaus direktoriaus pavaduotojas
Kviečiame į Dr. Victor Khoo, Singapūro žemės tarnybos Žemėtvarkos departamento direktoriaus pavaduotojo paskaitą „Miesto 3D modelio kūrimo praktika“ ir diskusijos.
Paskaitos metu bus pristatyta Singapūro plėtros vizija: aukštos raiškos 3D antžeminių ir požeminių miesto infrastruktūrų žemėlapio kūrimas, Singapūro, kaip „išmaniosios“pasaulio valstybės konstravimas.
 
Apie svečią:
Victor Khoo yra Singapūro žemės valdybos (SLA) žemėtvarkos skyriaus direktoriaus pavaduotojas. Jis yra įgyjęs daktaro ir inžinerijos magistro laipsnį Singapūro Nanyang technologijos universitete (NTU), ir geodezijos bakalauro laipsnį Malaizijos technologijos universitete (UTM).
Prieš imantis pareigų SLA, Victor Khoo aštuonerius metus vykdė tyrimus ir dalyvavo projektuose, susijusiuose su nuotoline kartografja ir GPS sistemomis. Jis, kaip mokslininkas, yra įtrauktas į Nuotolinio atvaizdavimo, nuskaitymo ir valdymo centro (Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing – CRISP) veiklą Nacionaliniame Singapūro universitete (NUS), taip pat atlieka tyrimus NTU Erdvinės informacijos laboratorijoje bei  Statybos ir Aplinkos inžinerijos fakultete. Jį dominančios sritys: GNSS (Pasaulinė palydovinės navigacijos sitema), kadastriniai matavimai, 3D žemėlapių kūrimas ir erdvinių duomenų infrastruktūra.
 
Paskaita vyks:
Balandžio 28 d. 12.15-13.15 val. SRA-I 03 auditorija
Prof. habil dr. Yevhen Yashchyshyn
Varšuvos technologijos universitetas
2016 m. balandžio 27 d. kviečiame dalyvauti viešoje svečio iš Varšuvos technologijos universiteto Prof. habil dr. Yevhen Yashchyshyn paskaitoje: 
"Principle of Smart and Reconfigurable Antennas and Selected Applications For sub-THz frequency band"
 
Paskaita vyks:
Balandžio 27 d. 13.25 val. ER-309 auditorija (Naugarduko g. 41, Vilnius 03227)
Jody Medich
„Singularity University“ dizaino laboratorijos direktorė (JAV)
Tarptautinėje konferencijoje, balandžio 2 dieną vyksiančią Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, viešnia iš užsienio dalinsis įžvalgomis apie apie virtualią realybę, į vartotoją orientuotą dizainą ir kūrybiškumo svarbą plėtojant inovacijas.
 
Visgi prieš tai amerikietė, laisvalaikiu konstruojanti robotus ir raketas, mielai sutiko susipažinti su VGTU bendruomene ir studentams paskaityti paskaitą „Human Side of the Future Technology” (liet. „Žmogiškoji ateities technologijų pusė”). Po šios paskaitos J. Medich susitiks su kolegomis VGTU.
 
Paskaita vyks:
 
14:30-16:00 VGTU SRA-I 03 auditorijoje
 
 
Dr. Kai-Uwe Schmitt
Ciuricho universitetas ir ETHZ, Šveicarija
Paskaitų ciklas: Traumos biomechanika ir reabilitacijos technologijos
Šiuolaikinis žmogaus gyvenimas yra labai aktyvus – jis daug ir įvairiai juda, keliauja, sportuoja. Automobilių kiekio didėjimas ir su tuo susijusių avarijų skaičiaus didėjimas yra glaudžiai susiję šiuolaikiniame gyvenime. Nors pagal eismo įvykių statistiką Lietuvoje 1000-iui transporto priemonių užregistruotų eismo įvykių skaičius sumažėjo beveik 6,5 karto, tačiau sužeistųjų skaičius praktiškai liko nepakitęs. Eismo įvykių metu gauti sužeidimai gali būti įvairaus pobūdžio – nuo lengvų iki sunkaus kūno sužalojimo, kuomet žmogus tampa neįgalus visam gyvenimui. Aktyviai gyvendamas žmogus traumas gali patirti darbo aplinkoje arba sportuodamas. Traumos biomechanika yra svarbi mokslinių tyrimų sritis, kuri tyrinėja įvairių sužeidimų biomechaniką, t.y. kokie mechanizmai ir priežastys lemia vienokią ar kitokią traumą. Šios žinios yra svarbios norint projektuoti saugias žmonėms transporto priemones, kuriant ir projektuojant saugius sporto treniruoklius ir reabilitacijos priemones, techninės pagalbos priemones neįgaliesiems. Traumų sukeltus padarinius leidžia sumažinti reabilitacija, o šiuolaikinė reabilitacija neįsivaizduojama be šiuolaikinių reabilitacijos technologijų. Traumos biomechanikos tyrimai reikalauja plataus žinių spektro – biomechanikos, mechanikos ir įvairių IT technologijų pritaikymo (kompiuterinių simuliacijų ir eksperimentų). Studentai supras skirtingų technologijų ir metodikų svarbą bei įgis geresnį suvokimą apie bendruosius biomechanikos principus ir jų taikymą traumų prevencijoje ir projektuojant reabilitacinius įrenginius. K-U. Schmitt siūlomo kurso tematika ir paskaitos taip pat bus įdomios ir naudingos kitų inžinerinių specialybių studentams (transporto ir mechanikos inžinerija, bioinžinerija), o taip pat ir medicininių specialybių studentams (medicina, reabilitacija).
 
Dr. Kai-Uwe Schmitt yra Ciuricho universiteto ir federalinio politechnikos instituto profesorius, Biomedicinos inžinerijos instituto tyrėjas, tarptautinės sužeidimų biomechanikos tarybos sekretorius (IRCOBI), Šveicarijos vyriausybės federalinio kelių biuro konsultantas, Nelaimingų atsitikimų mechanikos darbo grupės (AGU Zurich) partneris/valdybos narys ir vyriausias tyrėjas, yra pasauliniu lygiu pripažintas mokslininkas, gavęs eilę apdovanojimų už savo mokslinį darbą automobilių transporto saugumo srityje, dalyvavęs ir vadovavęs dešimtim įvairių mokslo projektų, kurie susiję su žmonių saugaus transportavimo įvairiomis transporto priemonėmis tyrimais ir problemų sprendimais taikant šiuolaikinius biomechanikos mokslo metodus. Dr. Kai-Uwe Schmitt jau nuo 1997 metų dėsto paskaitas įvairiomis biomechanikos mokslo temomis – Biomechanika, biologinių skysčių mechanika, Nelamingų atsitikimų rekonstrukcija, Traumos biomechanika, Sporto sužeidimų biomechanika ir reabilitacija. Jo vykdomi moksliniai tyrimai yra glaudžiai susiję su žmogaus kūno biomechanika ir biomechanikos mokslo pasiekimais, jo disertacijos tema yra kaklo traumų biomechanika.
Kai-Uwe Schmitt yra 3 patentų, 8 monografijų, 43 mokslo straipsnių autorius ir bendraautorius.
 
Reikalavimai dalyviams: specifinių išsilavinimo reikalavimų nėra, būtinas anglų kalbos žinojimas ir supratimas, paskaitos vyks anglų kalba.
 
Informacija apie paskaitų ciklą
 
40 val. paskaitų kursas „Traumos biomechanika ir reabilitacijos technologijos“
Tikslinė auditorija – I, II ir III pakopos biomechanikos, mechanikos inžinerijos, transporto inžinerijos studentai.
Paskaitos – pagrindinių žinių suteikimas, esminių koncepcijų perteikimas studentams
Pratybos – dėmesys skiriamas praktiniams aspektams, diskusijoms
Seminaras – apsikeitimas informacija ir diskusijos apie susijusias sritis, įtraukiant VGTU vykdomus mokslinius tyrimus
 
Paskaitų tvarkaraštis
 
Diena
Paskaitos tema
Paskaitos tipas
Val.
Data ir laikas
Aud.
Pagrindinės žinios
1
Įvadas. Sužeidimų modeliai ir biologinių audinių funkcionavimo žlugimas
Paskaita
2
2016.03.14
1020-1155
MR-II,
2-107
Nelaimingų įvykių (sporto, eismo įvykių ir kt.) analizė
Pratybos
2
2016.03.14
1210-1345
MR-II,
2-107
2
Galvos traumos
Paskaitos
2
2016.03.15
1020-1155
MR-II,
2-206
Sportiniai šalmai
Pratybos
2
2016.03.15
1210-1345
MR-II,
2-206
3
Viršutinių ir apatinių galūnių traumos
Paskaitos
2
2016.03.16
1020-1155
MR-II,
2-107
Traumos biomechanikos eksperimentiniai tyrimai
Pratybos
2
2016.03.16
1210-1345
MR-I,
1-109
4
 
Ekskursija į reabilitacijos centrą
 
 
2016.03.17
800-1200
Santariškių klinikos
Reabilitacijos taikymai ir principai (ekskursijos aptarimas)
Pratybos
4
2016.03.17
1620-1945
MR-II,
2-107
5
Nugaros ir krūtinės traumos
Paskaitos
2
2016.03.18
1210-1345
MR-II,
2-107
Saugos priemonės sporte
Pratybos
2
2016.03.18
1430-1605
MR-II,
2-107
Traumos biomechanikos specialios temos
6
Kompiuterinės simuliacijos
Paskaitos
2
2016.03.21
1020-1155
MR-II,
2-107
Studentų projektas
Pratybos
2
2016.03.21
1210-1345
MR-II,
2-107
7
Keleivių apsauga
Paskaitos
2
2016.03.22
1020-1155
MR-IV,
1-213
Studentų projektas
Pratybos
2
2016.03.22
1210-1345
MR-IV,
1-213
8
Pėsčiųjų-automobilių susidūrimai
Paskaitos
2
2016.03.23
1020-1155
MR-II,
2-214
Studentų projektas
Pratybos
2
2016.03.23
1210-1345
MR-II,
2-206
9
Egzaminas (testas)
Paskaitos
1
2016.03.24
830-915
MR-II,
2-107
Studentų projektų konkursas
Pratybos
3
2016.03.24
920-1155
MR-II,
2-107
10
Specialieji vaikų ir senyvo amžiaus žmonių traumos aspektai
Paskaitos
2
2016.03.25
830-1005
MR-II,
2-107
Apibendrinimas / Suvestinė ir baigiamosios diskusijos
Paskaitos
2
2016.03.25
1020-1155
MR-II,
2-107
 
 
Viso:
40
 
 
Phil Jackson
Didžiosios Britanijos valstybinės BIM darbo grupės (UK BIM Task Group) ekspertas
Lapkričio 17–20 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) viešės svečias iš Didžiosios Britanijos – Jungtinės Karalystės Vyriausybės BIM darbo grupės ekspertas Philas Jacksonas.
 
Jis yra Surėjaus universiteto profesorius, Karališkosios inžinerijos mokslų akademijos narys, Didžiosios Britanijos valstybinės BIM darbo grupės (UK BIM Task Group) ekspertas, Didžiosios Britanijos BIM standartų BS 1192:2007 bendraautorius, dirbęs su didžiausiais tarptautiniais projektais:  Heathrow terminalu, London Crossrail, HS2 geležinkelio magistrale ir kitais.
 
Lapkričio 19 d. 10.30 val. VGTU centrinių rūmų 03 aud. P. Jacksonas skaitys viešą paskaitą „Didžiosios Britanijos BIM strategijos patirtis“. Paskaitos metu bus apžvelgiama Jungtinės Karalystės BIM (BIM – angl. „Building Information Modeling“, liet. „statinių informacinis modeliavimas“) strategijos kūrimo patirtis, perspektyva, diskutuojama, ką Lietuva turi ir gali padaryti, spartinant BIM technologijų įsisavinimą, vystant atitinkamą metodinę ir teisinę bazę, sukuriant veiksmingą inovacijų plėtros sistemą statybų sektoriaus pažangai. Bus aptariama kaip pramonė, švietimas ir mokslas gali dirbti kartu įgyvendinant šias nuostatas realiuose projektuose statybos, transporto, infrastruktūros ir energetikos industrijų srityse.
 
Vizito metu (lapkričio 17–20 d.) P. Jacksonas taip pat skaitys paskaitas VGTU antrosios pakopos Statinių informacinio modeliavimo studijų programos studentams. Šios paskaitos bus specializuotos, tačiau susidomėję studentai, doktorantai ir dėstytojai kviečiami atvykti į svečio vedamus užsiėmimus. Pirmas užsiėmimas vyks antradienį, lapkričio 17 d. 16.20 val. 05 auditorijoje, jo metu bus pranešta apie kitų paskaitų laiką ir vietą.
 
Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimas viešoje paskaitoje yra nemokamas, bet dėl riboto vietų skaičiaus būtina registracija. Daugiau informacijos ir registraciją galite rasti ČIA.
Dr. Arun Majumdar
Stanfordo universiteto (JAV) Mechanikos inžinerijos departamentas
 
Lapkričio 11 d. į Vilniaus Gedimino technikos universitetą (VGTU) atvyksta dr. Arun Majumdar – Stanfordo universiteto (JAV) Mechanikos inžinerijos departamento profesorius, Precourt Energetikos Instituto direktorius, „Google“ konsultantas, JAV Vyriausybės Energetikos patariamosios tarybos narys.

Trečiadienį (11 d.) 14.30–15.30 val. 03 auditorijoje šis neeilinis svečias ves paskaitą „Energy Efficiency: Lessons Learned in the US“ VGTU studentams. Jos metu mokslininkas kalbės apie tai, kad energijos efektyvumas yra lengvai pasiekiama, bet, vis dėlto, iki galo neišnaudojama galimybė. Pasidalindamas Amerikos patirtimi jis atskleis, kaip technologijų, rinkos, teisinių reguliavimų ir finansavimo sąveika gali paspartinti energetinio efektyvumo didinimą.

15.30–16.15 val. svečias iš Stanfordo universiteto dalyvaus apskritojo stalo diskusijoje su VGTU dėstytojais ir doktorantais. Vyks diskusijos naujausių mokslo tyrimų energetikos srityje, mokslo organizavimo temomis, profesorius dalinsis Stanfordo universiteto mokslininkų patirtimi.

Prieš pradėdamas dirbti Stanfordo universitete Dr. Majumdaras dirbo „Google“ įmonėje vice-prezidentu energetikos srityje. Čia jis pristatė ne vieną iniciatyvą energetikos technologijų srityje bei vystė įmonės energetikos strategiją. Mokslininkas ir dabar dirba „Google“ konsultantu.
 
JAV prezidento Barako Obamos paskyrimu ir Senato tvirtinimu, 2009 m. profesorius yra įsteigęs ir iki 2012 m. vadovavęs JAV Valstybės departamento Priešakinių tyrimų projektų agentūrai energetikos srityje. Nuo 2011 m. iki 2012 m. jis buvo paskirtas Energetikos sekretoriaus pavaduotoju bei vyr. patarėju. Šiuo metu jis taip pat yra JAV Vyriausybės Energetikos patariamosios tarybos narys, Nacionalinės inžinerijos akademijos tarybos narys, Elektros energijos tyrimų instituto, Stanfordo linijinio akseleratoriaus centro mokslo tarybos  ir Oak Ridge nacionalinės laboratorijos narys. Jis taip pat yra Tarptautinės Singapūro Prekybos ministerijos Patariamosios tarybos energetikos klausimais narys bei JAV delegacijos, vedančios JAV-Indijos Track II pasitarimus dėl klimato kaitos ir energetikos, narys.
 
Prieš pradėdamas dirbti Energetikos departamente Dr. Majumdaras vadovavo Mechaninės inžinerijos fakultetui Kalifornijos Berklio universitete. Jo mokslinių tyrimų objektas: nano dalelių bei įrangos mokslas ir inžinerija, o taip pat didžiosios inžinerinės sistemos. 
 
Vizitas organizuojamas su JAV ambasados pagalba.
Prof. Hartmut Pasternak
Brandenburgo technikos uiniversitetas (Vokietija)
Profesorius Hartmut Pasternak yra pasaulyje pripažintas mokslininkas, aktyviai dirbantis plieninių konstrukcijų srityje. Profesorius yra daugiau nei 100 mokslinių publikacijų ir 4 knygų, skirtų plieninių konstrukcijų projektavimui bei analizei autorius bei bendraautorius. Jis priklauso Europos konstrukcinio plieno konvencijos (ECCS) 8-ajam Techniniam komitetui (TC8), sprendžiančiam, su plieninių konstrukcijų stabilumu susijusius klausimus ir užsiimančiu Europinių norminių dokumentų leidyba.
 
Profesorius buvo daugelio tarptautinių konferencijų techninio komiteto narys, ne vienoje jų skaitė pranešimus kaip kviestinis svečias (Belgijoje, Kipre, Australijoje, Lietuvoje, Pietų Afrikos Respublikoje ir kt.).
 
H. Pasternak yra ISI Web of Scienece referuojamo ir IF turinčio žurnalo "Bauingenieur" vyriausias redaktorius.
 
Jis vadovavo rengiant 9 daktaro disertacijas bei yra dažnas daktaro disertacijų išorinis vertintojas, tiek gimtojoje Vokietijoje, tiek už jos ribų (Vengrija, Lenkija, Lietuva, Graikija ir kt.), aktyviai dalyvauja Europos pedagoginio personalo mobilumo programose ("Tempus", "Socrates") ir vyksta dėstyti į Europos ir rytų Europos universitetus, tokius kaip nacionalinis Atėnų technikos universitetas (Graikija), Barselonos universitetas (Ispanija), Koimbros universitetas (Portugalija), Krokuvos technikos universitetas (Lenkija), Trento universitetas (Italija).
 
Rugsėjo 22-24 dienomis svečias skaitys paskaitas studentams ir diskusijų metu pasidalins savo patirtimi su mūsų universiteto mokslininkais.
 
Paskaitos ir diskusijos vyks anglų kalba.
 
Paskaitų tvarkaraštis:
Data
Laikas
Vieta
Paskaitos tema
2015-09-22
 
16:20-17:55
SRA-I 05
Extraordinary steel buildings: From the Cargolifter Airship building to the resort Tropical Island
18:10 – 19:45
New results for residual stresses from welded girders and buckling curves
2015-09-23
16:20-17:55
SRC 309
Design and construction of cold-formed profiles, part 1
2015-09-24
16:20-17:55
SRC 305
Girders with sinusoidal corrugated webs  + film
18:10 – 19:45
Design and construction of cold-formed profiles, part 2
Dr. Deniss Ščeulovs
Rygos technikos universiteto (Latvija) Inžinerinės ekonomikos ir vadybos fakulteto dėstytojas
Paskaitų tema „E-įrankiai mažų ir vidutinių įmonių poreikiams“
 
Dr. Deniss Ščeulovs mokslinių tyrimų sritis - elektroninė aplinka ir verslininkystė, verslo organizavimas. Dr. Ščeulovs dalyvavo ES finansuojamuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose kaip tyrėjas ir vadovas, jis nuolat dalyvauja tarptautinėse dėstytojų mainų programose ir skaito paskaitas užsienyje. Jis yra organizavęs verslo mokymo seminarus, turi verslo valdymo patirties, kurios sukaupė kaip UAB LATSIGN marketingo direktorius. Jis yra daugiau nei 50 publikacijų autorius ir bendraautorius. Nuo 2010 Dr. Ščeulovs dalyvavo daugiau nei 30-je tarptautinių mokslinių konferencijų. Skaito paskaitas Rygos technikos universitete: E-komercija ir E-verslininkystė; IT žmogiškųjų išteklių vadyboje; Produkto marketingo politika; MVV verslininkystė ir verslo organizavimas. Taip pat dalyvauja dėstant „Naujo produkto kūrimo ir vystymo“ dalyką. Turi daugiau nei 10 metų verslo konsultavimo patirtį (marketingas ir E-komercija).
Olga Petrakovska
Nacionalinio Kijevo statybos ir architektūros universiteto profesorė
Gegužės 18-29 dienomis Miestų statybos katedroje lankėsi profesorė Olga Petrakovska. Profesorė skaitė atviras paskaitas Darnios miestų plėtros tematika.

Profesorė turi apie 30 metų patirtį mokslinių tyrimų ir užsakomųjų taikomųjų darbų atlikimo bei dėstymo civilinės inžinerijos srityje. Pagrindinės profesorės mokslinių interesų kryptys: teritorijų planavimas ir plėtra, žemės valdymas ir registro sistemos formavimo procesai.
 
 
VGTU viešnia studentus supažindino su miestų planavimo ir darnios plėtros politika, urbanizacijos sąveikos su aplinka  ypatumais, miesto aplinkos kūrimo politika bei žemės valdymo procesu, įvertinant nekilnojamojo turto plėtrą bei privataus sektoriaus dalyvavimo reikšmę planavimo procesuose.  Teorinių žinių užtvirtinimui ji taip pat supažindino su Ukrainos miestų planavimo praktika, palyginant teisinės bazės ypatumus, kylančias politines, technines ir kitokias problemas bei jų sprendimo būdus.
 
Kadangi profesorė, dalyvaudama tarptautiniuose projektuose kartu su VGTU, yra susipažinusi ir analizavusi Lietuvos teritorijų planavimo sistemą, jos pastarųjų metų pokyčius, todėl studentams buvo labai vertinga susipažinti su kitos šalies mokslininko Lietuvos teisinių dokumentų bei jų įdiegimo procedūrų vertinimu.
 
Profesorės bazinis miestų inžinerijos išsilavinimas leido plačiai įvertinti miestų planavimo ypatumus pereinant iš sovietinės sistemos į rinkos sąlygas, kuo šis perėjimas skyrėsi atskirose šalyse, kaip buvo taikomi bendrieji principai, kurie galiojo visose šalyse, kaip buvo vykdomas teisinių ir techninių reglamentų adaptavimas naujoms sąlygoms, kur stipriosios, o kur silpnosios pakeitimų pusės.
 
O. Petrakovska KNUBA užima aukštas administracines pareigas fakultete ir katedroje, ji yra puikiai susipažinusi su studijų programų kūrimo procedūromis, geba įvertinti studentų poreikius, suformuoti gaires atskirų modulių kūrimui, todėl tokia praktinė pažintis su VGTU studentais leido geriau įvertinti skirtumus ir panašumus tarp Ukrainos ir Lietuvos studentų ir susisteminti studentų interesus, o tai turės teigiamos įtakos numatomam tolimesniam bendradarbiavimui, kuriant jungtinės magistrantūros programas tarp VGTU ir KNUBA.
Prof. Ahmet Koltuksuz
Yasar universitas (Turkija)
Vienas didžiausių kibernetinių nusikaltimų tyrimų srities spacialistų Turkijoje, dirbantis eliptinės kriptografijos srityje, vykdantis mokslinius tyrimus pagal Turkijos gynybos ministerijos užsakymus, prof. Ahmet Koltuksuz, gegužės 19-21 dienomis skaitė paskaitas VGTU studentams temomis „Forensics: The Dissection of a Malware - The Stuxnet Worm“, „Advanced Persistent Threats“ ir „A Smooth & Brief Introduction to the Thermodynamics of Computing“.
Doc. Dr. Yulia Stukalina
Tyrimų vadovė, Transporto ir Telekomunikacijų Institutas (Latvija)
Gegužės 11-12 d.VGTU paskaitas skaitė doc. dr. Yulia Stukalina. Ji šiuo metu dirba docente ir tyrimų vadove Transporto ir Telekomunikacijų Institute (Latvijoje). Daktaro darbą parengė ir apsigynė Latvijos universitete. Doc. Dr.  Stukalina dėsto įvairias vadybos disciplinas. Jos mokslinių tyrimų interesai apima žmogiškųjų išteklių vadybą, kokybės vadybą ir strateginį valdymą. Ji yra Latvijos mokslų tarybos ekspertė vadybos srityje. Doc. Dr. Stukalina yra dvidešimt penkių mokslo publikacijų (konferencijų leidiniuose, recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir knygose), indeksuojamuose Thomson Reuters, Scopus ir Ebsco, autorė ir bendraautorė.
 
Doc. Dr. Stikalinos  paskaitose VGTU studentams buvo siekiama supažindinti juos su teorinėmis koncepcijomis ir modeliais, padedančiais analizuoti įmonės išorinę ir vidinę aplinkas bei padedančiais įgyvendinti skirtingas strategijas, nukreiptas į konkurencinio pranašumo įgijimą, strategijos formulavimo ir įgyvendinimo procesais šiuolaikinėse kompleksiškose organizacijose.
Jūratė Kumpienė
Lulea technologijų universiteto Gamtos mokslų ir aplinkos inžinerijos katedros profesorė
Balandžio 27-gegužės 8 d. VGTU studentams paskaitas skaitė  prof. dr. Jūratė Kumpienė. Lektorė šiuo metu dirba Lulea technologijų universitete Gamtos mokslų ir aplinkos inžinerijos katedroje profesorės pareigose. Aukštąjį išsilavinimą įgijo Vilniaus Universitete ir Vilniaus Gedimino Technikos Universitete Lietuvoje, o daktaro darbą parengė bei apsigynė Lulea technologijų universitete, Švedijoje. Vėliau dirbo mokslininke bei aplinkosaugos konsultante akcinėje bedrovėje „Sweco Environment“. Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: geotechnika, atliekų tvarkymo technologijos, sąvartynų ir geoaplinkos inžinerija. J. Kumpienė yra parengusi daugiau nei 70 publikacijų, iš kurių 40 recenzuojamuose mokslo žurnaluose.
Allan Nõmmik
Estijos aviacijos akademijos lektorius, Talino technikos universiteto doktorantūros studentas
Allan Nõmmik specializuojasi oro transporto ekonomikos, aviacijos vadybos, transporto geografijos ir logistikos srityse. Balandžio 20-21 dienomis jo dėstomose paskaitose buvo kalbama apie vietos ekonomiką ir oro transportą, taip pat apie orlaivių ekonomiką ir maršrutų planavimą: Europos regiono maršrutus, naujų maršrutų sukūrimo rytų Europos regione galimybę. Buvo diskutuojama apie tai, kokius vaidmenis atlieka įvairios aviacijos įmonės ekonominėje sistemoje, į ką turi būti atsižvelgiama planuojant ir priimant sprendimus dėl oro linijų vadybos. Paskaitos buvo ne tik teorinės, buvo galima sudalyvauti ir praktinėse maršrutų planavimo dirbtuvėse.
 
Dr. Arto Sormunen
Mikelio taikomųjų mokslų universitetas (Suomija)
Balandžio 14–15 dienomis pagal ERASMUS+ dėstytojų mainų programą dėstytojas iš Mikelio taikomųjų mokslų universiteto dr. Arto Sormunen  skaitė paskaitas VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto studentams. temomis „Cheminių medžiagų būvis ir jį įtakojantys veiksniai“ ir „Cheminių medžiagų elgsena aplinkoje“.
Prof. Alfonso Cobo Escamilla ir Dr. Maria Nieves Gonzalez Garcia
Madrido technikos universitetas
Kovo 30–balandžio 3 dienomis VGTU Statybos fakultete pagal „Erasmus+“ mainų programą lankėsi dėstytojai iš Madrido technikos universiteto. Prof. Alfonso Cobo Escamilla ir dr. Maria Nieves Gonzalez Garcia ne tik savaitę skaitė paskaitas studentams, bet ir domėjosi glaudesnio bendradarbiavimo galimybėmis.

Profesorius A. C. Escamilla yra Statybos mokyklos Statybos technologijos katedros vedėjas, gelžbetoninių konstrukcijų specialistas. Jis skaitė paskaitą apie korozijos įtaką gelžbetoninių konstrukcijų ilgaamžiškumui. Dr. M. N. Garcia studentus supažindino su statybos industrija Ispanijoje.

Svečiai taip pat susitiko su kolegomis iš VGTU Statybos fakulteto. Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros vedėjas prof. J. Valivonis su prof. A. C. Escamilla sutarė ateityje bendradarbiauti mokslo srityje bei į mobilumo programą įtraukti doktorantų mainus.

Svečiai susipažino su VGTU įkurtu Civilinės inžinerijos mokslo centru, kuris jiems padarė didelį įspūdį. Apie šį centrą jie jau buvo girdėję iš anksčiau Madride besilankiusių VGTU dėstytojų, todėl jiems buvo įdomu apsilankyti didžiausiame Baltijos šalyse tokio pobūdžio centre.
 
Taip pat dėstytojai susitiko su ispanų studentais, besimokančiais Lietuvoje pagal „Erasmus+“ mainų programą, domėjosi jų studijomis ir rezultatais. 
 
Carlo Weber
Kompanijos „DuPont de Nemours S. à r. l“ (Liuksemburgas) techninės rinkodaros, TYVEK® produktų vystymo ir gamybos procesų ekspertas
2015 m. balandžio 2 d. VGTU Statybos fakultete vyko seminaras „Difuzinių membranų panaudojimas pastatų atitvarose“.
 
Seminare buvo aptariami sprendimai medinių namų statybai bei gamybai, supažindinta su garo izoliacinių medžiagų panaudojimo galimybėmis, difuzinių membranų techninėmis bei eksploatacinėmis savybėmis.
 
Pagrindinės temos:
 1. TYVEK difuzinės membranos ir jų panaudojimo sritys;
 2. Difuzinių membranų diferenciacija;
 3. Difuzinių membranų naudojimas sienų konstrukcijose;
 4. Garo izoliacijos, jų pritaikymas bei nauda;
 5. Difuzinių membranų parinkimas pagal stogų tipus.
Martins Gedrovics
Rygos technikos universiteto profesorius (Latvija)
Kovo 23-27 dienomis Rygos technikos universiteto profesorius Martins Gedrovics studentams skaitė intensyvų paskaitų ciklą „Šildymo sistemų optimizavimas“. Studentams buvo pristatyti grafiniai interpretacijos apribojimai ir Solver mokslinių eksperimentinių duomenų apdorojimo galimybės.
Doc. Dr. Leen Lauriks
Antwerpeno universitetas (Belgija)
2015 m. kovo 19-20 d. paskaitas tema „Istorinių pastatų atnaujinimas“ („Energy retrofitting of historic buildings“) bakalauro ir magistrantūros studentams dėstė lektorė doc. dr. Leen Lauriks iš Antwerpeno universiteto.
 
Johnas W. Murphis
JAV Majamio universiteto sociologijos profesorius
Vasario 25 d. VGTU Architektūros rūmuose atvirą paskaitą „Bendruomenės intervencijos: filosofija ir veiksmas“ skaitė JAV Majamio universiteto sociologijos profesorius Johnas W. Murphis.
 
Profesorius, išleidęs daug knygų ir straipsnių socialinės filosofijos, rasių sąveikos bei sveikatos priežiūros temomis, šiuos aspektus aptarė paskaitoje, į kurią buvo kviečiami ne tik VGTU studentai, bet ir visi besidomintys.
 
Bendruomeniškumu grįstos sveikatos priežiūros paslaugos šiais laikais tapusios labai svarbiomis. Ši teorija yra grįsta tam tikrais filosofiniais aspektais, kurie ne visada įvertinami. J. W. Murphis atviroje paskaitoje aptarė būtent filosofinius pokyčius ir minėtos krypties poveikį sveikatos priežiūros projektų planavimui, įgyvendinimui ir vertinimui.
 
Profesorius iš JAV atviroje paskaitoje apjungė filosofijos, sociologijos, pirminės sveikatos priežiūros aspektus, remdamasis Kolumbijos, Ekvadoro bei Grenados patirtimi vystant bendruomeniškumu paremtas sveikatos paslaugų programas.
Tina Haase
Miuncheno technikos universiteto profesorė, Dailės katedros vedėja
Vasario 17-21 d. VGTU lankėsi ir kūrybines dirbtuves vedė Miuncheno technikos universiteto profesorė, Dailės katedros vedėja Tina Haase. Profesorė trečio kurso architektūros studentams pristatė intensyvų kursą „Meninė kūryba kaip erdvės suvokimo forma.“

„Tai – pirmasis TUM akademinio personalo vizitas dėstymo tikslu Architektūros fakultete. Jis – gera proga suaktyvinti bendradarbiavimą tarp VGTU ir šio strateginio partnerio Dailės katedrų, galimybė pasidalinti patirtimi, pedagoginio darbo metodais“, – sakė VGTU Dailės katedros vedėjas doc. dr. Audrius Novickas.

Kaip tvirtino T. Haase, ši partnerystė svarbi ne tik universitetams, bet ir studentams bei dėstytojams: „Mokymo mainai visada verčia apgalvoti mokymo, tyrimo ir netgi kūrybos metodus. Čia atvažiavau pasidalinti savo žiniomis apie vaizdų specifiškumą, kūrybingą požiūrį ir metodišką kūrybos procesų naudojimą architekto darbe.“

Profesorė pasakojo, jog studentams ji pristatė kaip stebėti juos supančias įprastas erdves, kaip apie jas galvoti, ką jose galima nuveikti. „Vilniuje susiduria įvairūs laikmečiai ir kultūros, jų architektūra, jis vienija daug įvairių istorijų, kurias pridengia grafičiai. Dėl savo ypatybių Vilnius yra išskirtinis, jis – puiki erdvė architektams ir kūrėjams reikštis“.

Profesorė Tina Haase yra pripažinta skulptorė. Ji studijavo Miunsterio ir Diuseldorfo dailės akademijose, kūrė JAV ir Italijoje. Savo kūrybą eksponavo parodose Vokietijoje, Austrijoje, Belgijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Italijoje, JAV, Lenkijoje. Šalia skulptūrų devintajame XX a. dešimtmetyje kūrė trumpo metro filmus, o dešimtajame dešimtmetyje erdvinę choreografiją. Nuo 2007 vadovauja Miuncheno technikos universiteto Dailės katedrai. Miuncheno technikos universitetas yra tarp geriausių 50 pasaulio unviersitetų.
Bohdan Jacek Nowak
Statybos dizaineris, HALFEN Sp. Z. o. o. (Lenkija)
„Sujungimo ir inkaravimo sistemos moderniuose pastatuose“
 
2014-02-18 d. SRA- I 03 auditorija
10:20 - 12:45 Gelžbetoninių konstrukcijų jungiamieji ir termoizoliaciniai elementai
 
2014-02-19 d. SRA- I 03 auditorija;
10:20 - 12:45 Inkaravimo sistemos moderniems pastatams
Dieter Georg Schmitt
Nepriklausomas aeronautikos konsultantas; buvęs „Airbus Industries“ naujų inžinerinių projektų vadovas
2015 m. vasario 17-20 d. VGTU viešėjo ir paskaitų ciklą aviacijos tema skaito žymus aeronautikos inžinerijos konsultantas prof. Dieteris Schmittas.Jis skaitė paskaitas VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto studentams bei darbuotojams. Paskaitų cikle buvo liečiamos įvairios temos, pradedant aviacijos inžinerija, baigiant skrydžių saugumu ar aviacijos poveikiu aplinkai.
 
Su Lietuvos aviacijos srities padėtimi susipažinęs profesorius atkreipė dėmesį į tai, jog VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute ruošiami pilotai bei skrydžio valdymo specialistai, kurie Europoje įprastai nėra rengiami aukštojo mokslo įstaigose. Profesoriaus įsitikinimu, tai tik sustiprina šių profesijų atstovų įvaizdį ir galimybes.
 
Tiesa, D. Schmittas apgailestavo, jog Lietuva iki šiol neturi tvirtos ir gerai funkcionuojančios nacionalinės avialinijų bendrovės. Profesoriaus manymu, net ir nedidelė nacionalinė kompanija, jei yra valdoma protingai ir nuosekliai, šaliai gali nešti didžiulį pelną. Tačiau aeronautikos specialistas neslepia – tinkamai valdyti avialinijų kompaniją, ypač mažai šaliai, yra didžiulis iššūkis, todėl viską reikia gerai apgalvoti.
 
Užsienio profesorius taip pat pabrėžė, jog tvirta avialinijų bendrovė nėra vienintelė sritis, kuri galėtų būti naudinga Lietuvai. Profesoriaus manymu, perspektyvu būtų vystyti aeronautikos inžineriją, dizainą. Lietuva, sustiprinusi pajėgumus, galėtų solidžioms pasaulio įmonėms pasiūlyti aukštos kvalifikacijos specialistus bei kokybišką produktą už konkurencingą kainą. Pasak aeronautikos inžinerijos konsultanto, šiuo atveju reikalinga ilgalaikė valstybinė strategija, numatanti, kokia kryptimi Lietuva apskritai turėtų judėti aviacijos srityje. Tada ir šalies universitetams būtų lengviau ruošti paklausius šios srities specialistus.
 
Profesorius D. Schmittas daugiau nei 20 metų dirbo „Airbus Industrie“ kompanijoje, vadovavo ne tik technikos, bet ir tyrimų ir eksperimentinės plėtros skyriams. D. Schmittas dirbo ir Miuncheno universitete Aeronautikos inžinerijos katedros vedėju. Taip pat profesorius buvo ir Europos komisijos Transporto Ekspertų grupės narys. VGTU svečias yra daugelio prestižinių tarptautinių aeronautikos ir transporto asociacijų, tarp jų EASN, EWADE, ECATA, narys.
 
Davide Aldo Noro
Inžinierius, Geoplast S.P.A. (Italija)
„Plastikiniai aplinkos tvarkymo elementai“
 
2014-02-10 d. SRA-I 02 auditorija;
10:20 - 11:55 Ventiliuojami pamatai.
12:10 - 13:45 Plastikiniai daugkartinio naudojimo klojiniai.
 
2014-02-11d.  SRA-I 02 auditorija;
10:20 - 11:55 Palengvintų perdangų sprendimai.
12:10 - 13:45 Lietaus kanalizacijos ir nuotekų sprendimai.
Ari Takanen
Kompanijos Codenomicon įkūrėjas ir vyriausiasis tyrėjas (Suomija)
Data, auditorija
Paskaitos tema
2015 02 09
18:10, L417
Automatinio rizikos vertinimo priemonės
​​
Šiuolaikinė aplikacijų sauga
2015 02 10,
18:10, L418
Srautų balansavimas ir apsauga nuo DDoS atakų
Fuzzing technologija programinės įrangos saugos testavimui ir kokybės užtikrinimui
Prof. Pertti Alasuutari
Tamperės universiteto (Suomija) profesorius, vienas žymiausių Suomijos sociologų
2014 m. gruodžio 1–4, 8–10 ir 15–17 d. vyko profesoriaus Pertti Alasuutari paskaitų ciklas „Postmodernioji kultūra“.

Pertti Alasuutari yra Tamperės universiteto profesorius ir vienas žymiausių Suomijos sociologų, tyrinėjantis postmodernią visuomenę bei jos komunikacijos aspektus. Savo monografijose jis nagrinėja socialinio gyvenimo aspektus kultūros studijų kontekste, tautinę politiką globalizacijos kontekste, pramogų aspektus kūrybinėje visuomenėje. Profesorius yra tarptautinių sociologijos ir kultūros studijų asociacijų narys, įvairių tarptautinių mokslo žurnalų redkolegijų narys.

Atvirose paskaitose VGTU buvo nagrinėjamos moderniosios pasaulio kultūros, globalizacijos ir globalių idėjų, pasaulio visuomenės teorijos, transnacionalizmo, kultūrinio unikalumo ir izomorfizmo klausimai bei kitos temos.
Dr. Natalya Kizilova
Valstybinis Charkovo universitetas (Ukraina)
Lapkričio 3-14 d. viešėjo Dr. Natalya Kizilova iš Valstybinio Charkovo universiteto (Ukraina), kuri skaitė intensyvų kursą „Biologinių audinių ir kraujo tėkmės biomechanika" anglų kalba. Kursas buvo skirtas gilinimui žinių ir supratimui apie skystų, kietų, pasyvių ir aktyvių minkštųjų biologinių audinių mechanines savybes, kraujo tėkmės režimus ir bangų sklidimui žmogaus kraujotakos sistema. Kursas pagrįstas eksperimentiniais duomenimis ir matematiniais modeliais, reprezentuojančiais esamą šiuolaikinės biomechanikos būseną, kursas papildys studentų biomechanikos pagrindus ir naudingas ne tik biomechanikos studentams, bet ir mechanikos inžinerijos, elektronikos, medicinos, matematikos, kompiuterijos. Kursas susidėjo iš 20 paskaitų ir 5 praktinių užsiėmimų anglų kalba, autoriaus 2010-2013 metais buvo skaitytas eilėje Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos universitetų.
Prof. Joseph J. Pilotta
Ohajo universiteto (JAV) komunikacijos profesorius
Joseph J. Pilotta yra Ohajo universiteto (JAV) komunikacijos profesorius, turintis 33 metų dėstymo patirtį, vadovavęs 22 doktorantams, išleidęs 10 monografijų savo vardu bei 20 monografijų drauge su kitais autoriais. Vizito metu (lapkričio 3-14 d.) buvo dėstomas paskaitų ciklas „Audiovizualinių medijų diskursai“ anglų kalba. Paskaitos tematiškai glaudžiai susijusios su kūrybos visuomenės komunikacijos studijų programa - paskaitos buvo pagrįstos ilgalaikiais ir svariomis publikacijomis apvainikuotais dėstytojo tyrinėjimais, susijusiais su įvairiais komunikacijos stiliais, pastaruoju metu itin aktuliomis komparatyvistinės bei vizualinės komunikacijos problemomis.
 
Paskaitų temos:
 • Įvadas į kursą
 • Vizuali komunikacija ir menas
 • Vizuali komunikacija ir įvairios teorijos
 • Vizuali komunikacija ir įvadas į  M. McLuhan’ą
 • Vizuali komunikacija ir Renesansas
 • Vizuali komunikacija ir medija yra pranešimas
 • Anapus McLuhan’o
 • Vizuali komunikacija ir naujasis mąstymas skirtyje
 • Medijos yra stilius
 • Medijos yra laiko ir erdvės judesys
 • Ką daro medijos ir kaip?
 • Įvairių kultūrų analizė
 • Medijų įvairovė kultūriniu kontekstu
Naoki Odaka ir Hirotaka Suzuki
Kobės universiteto (Japonija) profesoriai
Lapkričio 7 d. vyko Prof. Hirotaka SUZUKI ir Prof. Naoki ODAKA iš Kobės universiteto (Japonija) paskaitos anglų kalba: Trial Lecture of Engineering Graphics Education for Manufacturing with Folded Paper (Origami) ir Situation of Engineering Graphics Education in Kobe University".
Dr. John Craig
Konsultacinės įmonės „Girac Limited“ (D. Britanija) vadovas
2014 m. lapkričio 17–28 d. konsultacinės įmonės Girac Limited vadovas, Aplinkos, žmonių sveikatos apsaugos, kultūros pokyčių procesų valdymo sistemų konsultantas Dr. John Craig skaitė paskaitas temomis: Climate and air dynamic, Deep sea mining, Sustainable environment characterization, Design for sustainability, Comparative fuel characterization, Climate and air dynamics, River and sea sustainability.
 
Jan Rajlich
Brno technologijos universiteto (BTU) Pramonės dizaino katedros profesorius
2014 m. spalio 14–20 dienomis VGTU Architektūros fakulteto Dizaino katedroje viešėjo Brno technologijos universiteto (BTU) Pramonės dizaino katedros profesorius Jan Rajlich. Profesorius lankėsi su dėstymo vizitu, kurio vienas iš tikslų aptarti studentų mainų programos įgyvendinimo perspektyvas, plėtoti tolesnę tarpuniversitetinę partnerystę bei pasidalinti pedagogine patirtimi pramoninio dizaino ugdymo srityje.
 
Vizito metu vyko dalykiniai susitikimai su prorektoriumi prof. R.Kliuku, Architektūros ir Mechanikos fakultetų dekanais doc. L.Nekrošiumi ir prof. habil. dr. Algirdu Vaclovu Valiuliu, kitais fakultetų atsakingais pareigūnais bei Dizaino katedros pedagoginiu kolektyvu.
 
Architektūros fakultete prof. J.Rajlich pristatė BTU studentų darbų parodą (parodos kuratorius doc. J.Jakaitis), taip pat profesorius skaitė atvirą paskaitą tema: siejamą su įvairaus dydžio vizualine dizaino komunikacija (simboliu, firminiu stiliumi, daiktų dizaino, grafinio dizaino, tipografijos ir pan. dalykais). Kaip įvadas ši tema dėstoma Brno technologijos universiteto Pramonės gaminių studijų programos studentams. Po paskaitos profesorius kartu su Dizaino katedros dėstytojais dalyvavo studentų kūrybinėse dirbtuvėse.
  • Puslapio administratoriai:
  • Justina Adomaitytė
  • Monika Auglytė
  • Jurgita Kunigonienė
  • Aurelija Ulčickaitė
  • Dovilė Jodenytė
  • Raimonda Šukaitė
  • Ieva Bagdonaitė
  • Justina Adomaitytė
  • Šarūnė Šilanskaitė
  • Lina Pavasarytė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė