Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Praktika užsienyje

Erasmus + praktika

APIE
 
Erasmus+ yra Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa, kuri bus įgyvendinama nuo 2014 iki 2020 metų. VGTU dalyvauja Erasmus+ programoje ir suteikia savo studentams galimybę atlikti 2 mėnesių praktiką Programos šalyse (ilgesnis laikotarpis turi būti pagrįstas!). Užsienio ryšių direkcija (URD) padeda studentams susirasti įmones ir administruoja stipendijų skyrimą. 

***
Erasmus+ praktika gali būti: 1) privalomoji 2) savanoriška 3) po studijų.
Programos šalys – Europos Sąjunga + Turkija, Makedonija, Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija.
Stipendijų dydžiai – nuo 500 iki 700 eur/ mėn. 
Papildomas finansavimas turintiems specialiųjų poreikių.

Daugiau informacijos, dokumentų formos ir DUK ieškokite Mano VGTU skiltyje Tarptautinės galimybės -> Erasmus+ praktika
 
TERMINAI

Yra trijų tipų dokumentų pateikimo terminai:
1) paraiškos į VGTU partnerinių įmonių siūlomas praktikos vietas (sąrašą rasite Mano VGTU skiltyje Erasmus+ praktika); 
2) paraiškos gauti Erasmus+ praktikos stipendiją (turintiems įmones);
3) paraiškos į rezervinį sąrašą (jei šiais akademiniais metais baigiate studijas ir neturite priimančios įmonės – jei būsite atrinktas, turėsite 1 metus po baigimo susirasti vietą ir atlikti praktiką. Dalyvausite atrankoje bendra tvarka).
 
Terminai skelbiami ir atnaujinami čia*
*Jeigu įmonė kviečia jus atlikti praktiką, o sutartas laikas nesuderinamas su skelbiamais terminais dėl stipendijos, susisiekite su URD ir jūsų paraišką vertinsime individualiai. 
 
KAIP TAI VEIKIA

Čia rasite pagrindinius žingsnius, kaip gauti Erasmus+ stipendiją praktikai.

1. Įsitikinkite, kad galite pretenduoti į Erasmus+ stipendiją praktikai
 
Jūs galite dalyvauti programoje, jei:
 • Esate laipsnio siekiantis VGTU (pilnų/ dalinių/ nuotolinių studijų) studentas (bakalauras, magistras, doktorantas);
 • Esate/ būsite išlaikęs visus egzaminus prieš išvykdami į praktiką užsienyje;
 • Mokate užsienio kalbą (B+ lygis);
 • Esate išnaudojęs ne daugiau nei 10 mėnesių ankstesnių Erasmus+ mobilumų metu (minimalus praktikos laikotarpis yra 2 mėnesiai);
 • Trokštate įgyti tarptautinės patirties!

*Fakultetas gali turėti savo ribojimų. Dėl savo atvejo klauskite fakulteto Erasmus+ koordinatoriaus.
*URD gali nuspręsti neleisti studentui dalvauti programoje atsižvelgdama į jo ankstesnių mobilumų patirtį.
 
2. Susiraskite priimančią įmonę

Įmonės susiradimas yra didžiausias iššūkis visame praktikos užsienyje procese. Tačiau jeigu šimtams studentų pasisekė ją susirasti, tai pavyks ir jums! Mano VGTU Erasmus+ praktikos skiltyje rasite nuorodų ir rekomendacijų kaip ieškoti įmonės. Taip pat sekite URD Facebook paskyrą – čia skelbiame įmonių užklausas.
 
3. Teikite paraišką stipendijai gauti

Norėdami pateikti paraišką stipendijai gauti, jūs turite:
1.    Užpildyti elektroninę formą (nuorodą rasite Mano VGTU);
2.    Išsiųsti pasirašytą skenuotą paraišką ir papildomus dokumentus (praktikos sutartis su įmonės ir praktikos vadovo  ir/ar Fakulteto Erasmus koordinatoriaus parašais, CV, motyvacinis laiškas) elektroniniu paštu internship@vgtu.lt
 
Stipendijos skyrimo kriterijai: kalbos žinios, problemų sprendimo įgūdžiai, motyvacija; akademinius pasiekimus ir praktikos programą vertina fakulteto koordinatorius. Prioritetas teikiamas privalomąją praktiką atliekantiems studentams, pirmą kartą dalyvaujantiems programoje, doktorantams, aktyviems studentams (ESN mentoriams ir pan.). Studentai, kurie atšaukė savo dalyvavimą programoje be pagrįstų priežasčių, turi žemiausią prioritetą. 

4. Parenkite dokumentus

Kai būsite nominuoti stipendijai, prieš išvykdami į praktiką užsienyje turėsite:
 • Parengti praktikos sutartį
 • Atlikti kalbos įsivertinimo testą (online)
 • Pasirūpinti draudimu (kelionių, sveikatos, nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės)
 • Parašyti prašymą atlikti praktiką užsienyje (tik bakalauro ir magistro studijų studentai)
 • Parašyti prašymą doktorantūros skyriuje stažuotei (tik doktorantai)
 • Pasirašyti finansinę sutartį (ji atsiunčiama jūsų e. paštu)
 
5. Pradėkite praktiką!
 
Praktikos metu mes paprašysime jūsų atsiųsti (formas rasite mano VGTU skiltyje Erasmus+ praktika):
6. Jei reikia keisti praktikos sutartį

Atlikdami praktiką jūs atitinkamai įsipareigojate įmonės ir universiteto atžvilgiu, tačiau tai nereiškia, kad šių įsipareigojimų negalima pakeisti – pokyčiai galimi atitinkamai juos įforminant. Daugiau informacijos mano VGTU skiltyje Erasmus+ praktika (keitimų forma). 
 
7. Grįžimas namo

Sveikiname sėkmingai baigus praktiką ir linkime gero kelio sugrįžtant namo! Tikimės, kad padėkojote jus priėmusios įmonės darbuotojams už jų laiką ir pastangas apmokant jus praktikos vietoje. 
Sugrįžus jums reikės pateikti (formas rasite mano VGTU skiltyje Erasmus+ praktika):
 • Sertifikatą apie išbūtą laikotarpį (2 originalus)
 • Galutinę ataskaitą su nuotraukomis (siųsti į internship@vgtu.lt )
 • Atlikti antrąjį kalbos įsivertinimo testą (online, automatiškai siunčiamas paskutinio praktikos mėnesio 15-16 dienomis)
 • Užpildyti Europos Komisijos apklausą (online, automatiškai siunčiamas praktikos pabaigos dieną)
 • Parašyti prašymą tęsti studijas VGTU (tik bakalauro ir magistro studijų studentams)
 • Pasirūpinti praktikos užskaitymu fakultete 
 
VGTU URD didžiuojasi tuo, kad žengėte tokį reikšmingą žingsnį savo karjeroje ir nuoširdžiai tikisi, kad pasidalinsite su mumis savo patirtimi! O apie kitų studentų patirtis galite skaityti čia
 
***
 
Erasmus+ praktikai atrinktų studentų sąrašai (atnaujinama po kiekvienos atrankos)
 
 

Patirties partneriai

APIE INICIATYVĄ TRUMPAI
 
Patirties partneriai - pirmasis konsorciumas Lietuvoje tarp verslo ir universitetų, turintis Erasmus+ programos mobilumo konsorciumo akreditaciją. Patirties partnerių tikslas yra sudaryti didesnes praktinio mokymosi galimybes studentams/universitetų darbuotojams per verslo, tarptautinių organizacijų ir universitetų bendradarbiavimą, didinti absolventų konkurencingumą tiek Lietuvos, tiek ir tarptautinėje darbo rinkoje, skatinti verslumą ir užtikrinti Lietuvos piliečių efektyvesnį įsidarbinimą ES institucijose, tarptautinėse/regioninėse organizacijose ir tarptautinio verslo struktūrose.
 
VGTU studentai ir absolventai turi galimybę atlikti Erasmus + praktiką geriausiose pasaulio organizacijose. Praktikos vietos pateiktos čia: http://www.partners4value.lt/praktikos-vietos/ (dėl prisijungimo duomenų kreiptis į urd@vgtu.lt).
 
Dėl praktikos vietų konsultuoja:
Simonas Mackevičius
Tarptautinių partnerysčių koordinatorius
Tel.: +370 673 70 611
 
Skelbiamas Erasmus+ praktikos po studijų stipendijų konkursas bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų ABSOLVENTAMS, pretenduojantiems į rezervinį sąrašą
 
Jei esate paskutinio kurso studentas ir norite atlikti praktiką po studijų, bet neturite praktikos vietos, galite teikti paraišką ir pretenduoti į rezervinį sąrašą. Atrinkti studentai turės išskirtinę galimybę pasinaudoti „Patirties partnerių" mobilumo konsorciumo paslaugomis ieškant praktikos vietos. „Patirties partneriai" bendradarbiauja su stipriomis ir dažnai prestižinėmis kompanijomis Europoje (Pasaulio turizmo organizacija, Jungtinių tautų plėtros programa ir pan.). Praktika gali trukti nuo 2 iki 6 mėn., ji turi būti atlikta per 12 mėn. nuo diplomo gavimo dienos.
 
Patekimas į rezervinį sąrašą dar negarantuoja, jog praktikos vieta jums bus surasta, tačiau taip pat galėsite susirasti praktikos vietą patys ir atlikti ją per minėtą laikotarpį. Į rezervinį sąrašą patekę dalyviai turi praeiti antrąjį atrankos etapą - susiradus įmonę, pateikiamas jos sutikimo laiškas, svarstoma ir vertinama praktikos programa.
 
Pretenduodami į rezervinį sąrašą jūs įsipareigojate bendradarbiauti su „Patirties partneriais", koreguoti savo CV ir motyvacinį laišką pagal pateiktas rekomendacijas, dalyvauti pokalbyje su jūsų kandidatūra susidomėjusiomis kompanijomis bei iškart informuoti, jei pasikeičia su praktika susiję planai (pvz., pradėjote dirbti ir į praktiką nebevažiuosite). Visos kitos sąlygos ir atrankos kriterijai yra lygiai tokie patys kaip pretenduojant į Erasmus+ praktiką studijų metu ar po studijų.
 
Pasirašytą  paraišką (formą rasite Mano VGTU Tarptautiškumo skiltyje) ir papildomus dokumentus teikti e. paštu lina.juodyte@vgtu.lt arba CR 517 kab. iki einamųjų metų m. birželio 19 d.​ Vėliau pateiktos paraiškos svarstomos nebus.
 
Atrinktų studentų sąrašas (papildomas po kiekvienos atrankos)

Vulcanus in Japan

VULCANUS in Japan programa kviečia dalyvauti inžinerinių specialybių studentus ir suteikia galimybę 4 mėn. mokytis japonų kalbos ir 8 mėn. atlikti praktiką Japonijos įmonėje.

Skiriama stipendija kelionės ir pragyvenimo išlaidoms, japonų kalbos kursai nemokami.

Daugiau informacijos apie programą ir galimybes:
2010 m. VULCANUS in Japan programoje dalyvavo vienas studentas iš Lietuvos - Jarek Rokicki. Jo įspūdžiai po programos - „Laikas elektronikų rojuje“ (Sapere aude Nr. 3).

2017-2018 m.m. kvietimas jau yra paskelbtas. Aplikuoti galima iki 2017 m. sausio 20 d. Paraišką reikia užpildyti elektroniniu būdu, ją ir kitus dokumentus išsiųsti paštu:

 
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
Rue Marie de Bourgogne, 52, ( V )
1000 Brussels - BELGIUM
 
Paraiškos forma. Informacija apie kitus dokumentus.
 
 

Baltic American Freedom Foundation - BAFF

BAFF fondas suteikia studentams galimybę laimėti stipendiją ir išvykti atlikti profesinę praktiką Jungtinių Amerikos Valstijų įmonėse. 
 
Nuo 2010 m. keli VGTU studentai yra dalyvavę šioje programoje. Galima išvykti nuo 6 iki 12 mėn. praktikai. Kai kurie tęsia savo profesinę karjerą Lietuvoje įsikūrusiose JAV įmonių filialuose. 
 
Siekiant dalyvauti programoje, dokumentus reikia pateikti:
 • Pavasario/vasaros laikotarpiui: iki spalio 30 d.
 • Rudens laikotarpiui: iki balandžio 2 d. 
Daugiau informacijos galima rasti internetinėje svetainėje
 
Konsultacijai galima kreiptis:
 
Ingrida Sidlauskienė
BAFF Marketingo koordinatorė Lietuvoje
Priegliaus g.1, LT-06006 Vilnius, Lietuva
Mobilusis: +37069874037
El. paštas: info@balticamericanfreedomfoundation
 

IAESTE

IAESTE (Tarptautinės studentų techninės patirties mainų asociacija) – tai organizacija, vykdanti mainų programą, kurios tikslas yra sudaryti galimybes aukštųjų mokyklų techninių specialybių studentams atlikti praktiką, kad šie įgytų vertingos patirties ir naujų gebėjimų savo studijų srityje arba giminingoje jų specialybei srityje užsienyje.
IAESTE mainų programoje gali dalyvauti studentai:
* besimokantys universitetuose ar kitose aukštojo mokslo institucijose;
* iš tos šalies, kur yra veikiantis IAESTE nacionalinis komitetas;
* kurių studijuojama specialybė priklauso šioms studijų kryptims:
Inžinerinei: architektūra, civilinė inžinerija, kompiuterių mokslai, elektrotechnika,  maisto technologija, aplinkos inžinerija, pramonės inžinerija, mechani, environmental engineering, industrial engineering, mechanikos inžinerija metalurgija, kalnų pramonė, procesų inžinerija.
Gamtos mokslų: biologija, chemija, biochemija, geologija, geofizika, matematika, farmacija, fizika.
Kitai: žemdirbystė, alaus gamyba, prekyba, ekonomika, miškininkystė, grafika, leidyba, sodininkystė, viešbučių administravimas, kalbos, tekstilė, veterinarija, medžio technologija.
Visi IAESTE stažuotojai paprastai praktikos metu gauna vidutinį šalies pragyvenimo lygį atitinkantį atlyginimą – maitinimo, apgyvendinimo bei kelionės išlaidoms į darbą ir atgal padengti. Tiksli suma nustatoma, atsižvelgiant į šalies pragyvenimo lygį bei darbdavio galimybes. Kiekvienas stažuotojas turi pats pasirūpinti savo kelionės bilietais bei asmeniniu draudimu visos stažuotės metu (bilietai bei draudimas nekompensuojami). Dauguma siunčiančiųjų šalių reikalauja sumokėti darbo vietos mokestį. Tai nustatoma kiekvieno nacionalinio komiteto individualiai.
IAESTE pasirūpina visa komunikacija su darbdaviu, bendradarbiaudami su užsienio šalies priimančiuoju IAESTE nacionaliniu komitetu. Priimančioji IAESTE šalis parengs ir išduos visus reikalingus dokumentus – darbo leidimui ir pagal poreikį vizai gauti. Taip pat pasirūpins apgyvendinimu bei dažniausiai priimančios organizacijos parengia kultūrinę bei pažintinę veiklą.
Paraiškas turite teikti savo šalies nacionaliniam IAESTE komitetui, kuris ir atsako už mainų organizavimą savo šalyje. Kiekvienas IAESTE nacionalinis komitetas nustato savo atrankos kriterijus bei paraiškos pateikimo terminus. Turėkite omenyje, kad galėsite pateikti paraiškas tik konkrečioms stažuotėms, kurios Jūsų nacionaliniam komitetui yra prieinamos. Taip pat dažniausiai nesudarytos galimybės nurodyti pageidaujamą šalį ar kompaniją, kur norėtumėt atlikti stažuotę. Norėdami gauti išsamios informacijos, susisiekite su IAESTE savo šalyje. Sąrašą galite rasti čia
Pagrindiniai dokumentai:
IAESTE mainų programa – paraiškų teikimo gairės internete 
 
Kontaktai:
Julija Stanaitytė |  KTU Verslo ryšių konsultantė  |  IAESTE Lietuva Nacionalinė sekretorė |
Kauno technologijos universitetas | Studentų departamentas | Karjeros centras
Studentų g. 67, 205 kab., LT-51392 Kaunas
+370 37 300 791  | +370 639 20 779 |julija.stanaityte@ktu.lt | www.ktu.lt
 
IAESTE International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
El. paštas: info@iaeste.org
Interneto
 svetainė: http://www.iaeste.org

GetHighered

 
GetHighered yra pirmasis pasaulinis talentų tinklas, siūlantis būtent jums pritaikytą karjeros planavimo įrankį bei ryšius su geriausiomis pasaulio kompanijomis. Kol esate VGTU studentas, turite galimybę prisijungti prie GetHighered portalo (el. paštu @stud.vgtu.lt) bei pasinaudoti praktikos, stažuočių, praktikos po studijų pasiūlymais. Tai yra nauja iniciatyva, todėl bus nuolat atnaujinama, o jūsų grįžtamasis ryšys labai laukiamas. GetHighered portale jūsų nuolatos lauks naujos kompanijos, nauji partnerių pasiūlymai, naujos galimybės!
 
GetHighered siekia palengvinti studentų iššūkius ir leisti jums daugiau dėmesio skirti studijoms. Taigi kaip dalis jūsų kelionės į karjeros pradžią su GetHighered bus savo potencialo atradimas. Norėdami gauti praktiką per GetHighered platformą, turėsite praeiti keletą interviu ir atlikti vertinimo testų. Svarbu pažinti save iš tos pusės, iš kurios jus vertina potencialūs darbdaviai. GetHighered bendradarbiauja su vienu didžiausių asmenybės vertinimo ekspertų rinkoje – CUT-E. Atlikę testą jūs gausite išsamią ataskaitą apie savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kurios padės jums pasirinkti tinkamą karjeros kelią. Čia ir dabar!
 
Spausk ČIA ir registruokis.
 

PRAXIS

Projekto PRAXIS tikslas - sukurti Europos Meistriškumo centrą (Excellence centre), organizuoti Europinio lygio projektų/praktikų kursus, padedančius studentams įsidarbinti praktikos metu Europoje.
 
Paspaudę ant paveikslėlio pateksite į duomenų bazę, kurioje galėsite ieškoti praktikos vietų.

Blind Applying

Vokietijos telekomunikacijų  kompanija Deutche Telekom  kartu su tarptautinių praktikų organizatoriumi Entrypark skelbia kvietimą VISŲ STUDIJŲ DALYKŲ studentams dalyvauti didžiausiame karjeros nuotykyje – aklame pasimatyme su praktikos vadovu (o gal ir potencialiu darbdaviu?)! 
 
Ką daryti? 
 
Pasiruošti švytintį CV (konsultuoja VGTU Karjeros centras), apsilankyti www.blindapplying.com, pasiskaityti apie sąlygas ir užsiregistruoti. Organizatoriai patikslins terminą, tačiau planuojama paraiškų priėmimo pabaigos data bus spalio-lapkričio mėn.  Jei tau pasiseks, 2016 m. vasarą praktiką galėsi atlikti vienoje iš lyderiaujančių pasaulio kompanijų bet kuriame pasaulio krašte. Jei praktika bus Europoje, papildomai galėsi kreiptis dėl Erasmus+ stipendijos praktikai (URD, CR 517 k). 
 
Galbūt tai bus mažas žingsnis didelės karjeros link? 

Talentoteca

Absolventai, turintys ispanų k. žinių, gali registruotis Ispanijos universitetų ir įmonių asociacijos FUE duomenų bazėje TALENTOTECA. Ši asociacija siūlo akademines programas, suteikiančias teisę absolventams atlikti praktiką Ispanijoje. Absolventai gali pretenduoti į GAIA, CITIUS arba OPTIMUS programas. Stipendijas skiria ir administruoja FUE

THM Studium PLUS

Mitelheseno techniškoji aukštoji mokykla (Vokietija) kviečia vadybos, inžinerijos, statybos ir architektūros specialybių studentus pasinaudoti STUDIUM PLUS programa. Atrinkiti studentai studjuos ir 3 mėnesius atliks (apmokamą) praktiką Vokietijos įmonėse. Dalyvavimui programoje taikomi tam tikri mokesčiai. Daugiau informacijos >> 

EFREI (Prancūzija)

EFREI
Efrei – tai privati inžinerinė mokykla Paryžiuje, siūlanti galimybes rinktis studijų programą, kuri apima:
 • Kursus anglų ar prancūzų kalba,
 • Mokslinį projektą ir
 • Praktiką įmonėje.
Siūlomą kursų sąrašą anglų ar prancūzų kalbomis rasite čia: http://www.efrei.fr/en/graduate-program
Tarp VGTU ir EFREI yra pasirašyta tarpinstitucinė sutartis. Studentams, vykstantiems mokytis pagal ERASMUS mainų programą, už mokslą mokėti nereikia.
Dėl stipendijų daugiau sužinosite paspaudę šią nurodą: http://www.efrei.fr/en/tuition-feesfinancial-assistance
Reikalavimai:
 • Studentai priimami nuo bakalauro 4-ųjų studijų metų.
 • Studijų programa turi būti susijusi su informatika ar informacinėmis technologijomis .
Daugiau informacijos apie programą rasite čia: http://www.efrei.fr/en/
Paraiškų terminai:
 • Rudens semestrui: iki 2016 birželio 15d.
 • Pavasario semestrui: iki 2016 spalio 15d.
Paraiškos forma, kontaktai
Paraiškų formas galima parsisiųsti iš http://www.efrei.fr/en/how-to-apply
Kontaktinis asmuo - CatherineNusbaum, international@groupe-efrei.fr
Apgyvendinimas
Apgyvendinimo paraiškas galima parsisiųsti iš http://www.efrei.fr/en/accommodation
Kontaktinis asmuo – Claude Bilgoraj, international@groupe-efrei.fr
Atvykstantieji rudenio semestrui bus pasitinkami nuo rugsėjo 1d. iki 3d. Datos ir laikas turi būti patvirtinti šiuo el.paštu: international@groupe-efrei.fr
Tarptautinė Orientacinė programa rudens semestrą vyks nuo rugsėjo 5d. iki 10d.
Programų kalendorius
Rudens programa
Pradžia
Pabaiga
Bakalauro studijų pakopos studentai
(nuo 4 kurso)
2016m. rugsėjo 12d.
2017m. sausio 14d.
Praktika
Magistro studijų pakopos studentai
2016m. rugsėjo 26d.
Kalėdų atostogos
2016m. gruodžio 17d.
2017m. Sausio 1d.
Pavasario programa
Pradžia
Pabaiga
Bakalauro studijų pakopos studentai
(nuo 4 kurso)
2017m. sausio 17d.
2017m. balandžio 15d.
Praktika
2017m. sausio 17d.
2017m. kovo 30d.
 
 
 

Europos Komisijos praktikų programa BLUEBOOK

Joachim Lenz fondas (Vokietija)

Profesoriaus Joachim Lenz fondas suteikia vienerių metų praktikos galimybę baigusiems inžinerines studijų programas Rytų Europos universitetuose ir norinčių tobulėti Vokietijos įmonėse. Būtinos sąlygos sėkmingai paraiškai yra:
 • Turite būti baigęs studijas ar baigsite netrukus;
 • Jūsų studijos turi būti susijusios su vamzdynų konstrukcijomis, t.y. Jūsų specialybė gali būti statybų inžinerija, pramonės inžinerija, geodezija ir pan.;
 • Esate suinteresuotas tarpvalstybiniu bendradarbiavimu Europoje;
 • Turite pakankamas vokiečių kalbos žinias.
Jeigu Jūs atitinkate visus keliamus reikalavimus, prašome nurodytu būdu pateikti paraišką ir reikalingus dokumentus: motyvacinį laišką, CV, diplomą ir dokumentą, įrodantį vokiečių kalbos žinias. Dėl papildomos informacijos susisiekite užpildydami šią formą
 

CERN (Šveicarija)

CERN (Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija) suteikia galimybę inžinerinių dalykų studentams ar neseniai baigusiems universitetą atlikti praktiką nuo 2 iki 12 mėnesių (bakalaurams nuo 3 kurso, magistrantams, doktorantams) ar iki 3 metų (absolventams). CERN kasmet skelbia kvietimus įsitraukti į mokslinius tyrimus per praktiką, vasaros mokyklas ir įvairias mokslinių tyrimų programas.
 

Josef Umdasch fondas

Josef Umdasch fondas buvo įsteigtas Doka kompanijos įkūrėjo atminimui. Fondas skiria apdovanojimus už pasiekimus vykdant tyrimus ir mokslinę veiklą. Kompanija ieško magistrantų, norinčių savo baigiamuosiuose darbuose analizuoti globalios kompanijos iššūkius.
Fondas skiria 300 eur/mėn stipendiją 3-6 mėnesiams, padengia dalį kitų išlaidų, teikia nuolatines konsultacijas ir, priklausomai nuo projekto, gali pasiūlyti apmokamą praktiką.
 
Daugiau informacijos ČIA.
  • Puslapio administratoriai:
  • Julija Vičienė
  • Justina Adomaitytė
  • Monika Auglytė
  • Jurgita Kunigonienė
  • Aurelija Ulčickaitė
  • Dovilė Jodenytė
  • Raimonda Šukaitė
  • Ieva Bagdonaitė
  • Justina Adomaitytė
  • Šarūnė Šilanskaitė
  • Lina Pavasarytė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė