Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

ERASMUS+

VGTU pirmauja Lietuvoje pagal akademinio personalo dėstymo vizitus užsienyje.

Dėstymo vizitai

 
ATRANKA
Atrankoje pirmenybė teikiama:
-sukūrusiems pridėtinę vertę savo anksčiau įvykdytais vizitais (pavyzdžiui, atsivežti dėstytojai paskaitų skaitymui, projektai, straipsniai, praktikų vietos ir kt.);
-vykstantiems į Erasmus dėstymo vizitą pirmą kartą.
 
Kiti atrankos kriterijai priklausomai nuo fakulteto gali būti:
-išankstinis susitarimas su priimančiąja institucija dėl dėstymo vizito;
-bendras dėstytojo tarptautiškumas;
-užsienio kalbos žinios;
-vykimas į numatytą prioritetinę fakulteto partnerinę instituciją;
-kita.
 
SĄLYGOS
-Programoje gali dalyvauti visas akademinis personalas;
- Minimali vizito trukmė 2 dienos neįskaitant kelionės dienų. Maksimali vizito trukmė 5 dienos įskaitant kelionės dienas. Kelionės dienos negali viršyti 2 dienų.
- Minimalus paskaitų dėstymo laikas – 8 akademinės valandos.
 
FINANSAVIMAS
Erasmus+ programa dėstymo vizitui skiria fiksuotą pragyvenimo išlaidų normą, į kurią įeina dienpinigiai ir apgyvendinimo paslaugos, bei fiksuotą kelionės išlaidų normą. Draudimas nėra apmokamas.
Dėstymo vizitų pragyvenimo išlaidos, į kurias įeina dienpinigiai ir apgyvendinimo išlaidos, yra skaičiuojamos viso vizito dienų skaičių, įskaitant kelionės dienas, dauginant iš fiksuotos pragyvenimo išlaidų normos priklausomai nuo priimančiosios šalies.
Fiksuotos pragyvenimo išlaidų normos, skirtos VGTU darbuotojams, dalyvaujantiems Erasmus+ mobilumo programoje dėstymo tikslais 2017-2018 m. m.:
 
Priimančioji šalis
Suma dienai
Danija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Jungtinė Karalystė
136 EUR
Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Rumunija, Suomija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija
 
119 EUR
Vokietija, Ispanija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Makedonija
102 EUR
Estija, Kroatija, Slovėnija
85 EUR
Dėstymo vizitų išlaidos kelionei skiriamos atsižvelgiant į kelionės atstumą* nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos. Kiekvienam kelionės atstumo intervalui yra nustatyta fiksuota norma.
Fiksuotos kelionės išlaidų normos, skirtos VGTU darbuotojams, dalyvaujantiems Erasmus+ mobilumo programoje dėstymo tikslais 2017-2018 m. m.:
Kelionės atstumas
Suma
Nuo 100 iki 499 km:
180 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km:
275 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km:
360 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km:
530 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km:
820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau:
1100 EUR vienam dalyviui
* - siekiant nustatyti kelionės atstumą, yra naudojama internetinė atstumų skaičiuoklė, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje. Ją rasite čia.
 
PAPILDOMA PARAMA DARBUOTOJAMS SU SPECIALIAISIAIS POREIKIAIS
 
Informaciją ir paraiškos formas papildomai paramai darbuotojams, turintiems specialiųjų poreikių, rasite čia.
 
PRIEŠ IR PO IŠVYKOS
Prieš išvykstant būtina:
1. Užpildyti dėstymo programą ir suderinti ją su fakulteto koordinatoriumi bei priimančiąja institucija (dokumentą su visais parašais pateikti URD);
2. Užsipildyti komandiruotės prašymas „Medeinės“ sistemoje su Užsienio ryšių direkcijos instrukcijomis;
3. Užpildyti finansinę sutartį (2 egz.), pasirašyti ir atnešti URD;
4. Prieš išvykstant atsispausdinti ir vežtis į partnerinę instituciją patvirtinimo apie užsienyje skaitytas paskaitas formą;
5. Turėti sveikatos/gyvybės draudimą (rekomenduojame turėti Europos sveikatos draudimo kortelę);
6. Individualiai pasirūpinti kelionės bilietais bei apgyvendinimu;
7. Dėstomuosius vizitus galima derinti su konferencijomis ir kitais vizitais, tačiau pragyvenimo išlaidos kurios nesusijusios su Erasmus dėstymo vizitu nėra dengiamos iš Eramus programos lėšų, reikalinga numatyti kitą finansavimo šaltinį.
 
Po vizito būtina:
1. Užsienio ryšių direkcijai pristatyti patvirtinimą apie skaitytas paskaitas su originaliais parašais bei kelionės bilietų šakneles (viešbučių sąskaitas);
2. Buhalterijai pristatyti užpildytą ataskaitą ir grįžimo į darbą pažymėjimą iš "Medeinės" sistemos;
3. Užpildyti ataskaitos formą, kurios nuorodą dėstytojas gauna automatiniu laišku;
4. Užtikrinti dėstymo vizito grįžtamąjį ryšį fakultete.
 
DOKUMENTAI
 
 Pasiūlymai dėstymo vizitams
 
Tarptautinių savaičių pasiūlymus galite rasti čia.
 
Dėstytojų įspūdžiai
Dėstymo vizituose dalyvavusių dėstytojų įspūdžius rasite čia.
 
Daugiau informacijos:
Aurelija Ulčickaitė, Erasmus+ programos grupės vyresnioji vadybininkė, tel.:  (8 5) 251 2399, aurelija.ulcickaite@vgtu.lt 

 


 

Mokymosi vizitai

 
ATRANKA
 
 Vykdant atranką atsižvelgiama į tokius kriterijus:
-prioritetas skiriamas paraiškoms, kuriose akcentuojama nauda VGTU mokslinei ar studijų veiklai;
-darbo plano užsienio partnerinėje institucijoje/įmonėje ir VGTU vykdomos veiklos atitikimas;
-pretendento motyvacija;
-aktyvus dalyvavimas VGTU internacionalizavimo veiklose;
-pirmą kartą dalyvaujantiems mokymosi vizite skiriamas papildomas balas.
 
SĄLYGOS
-Su Erasmus+ mokymosi vizitu galima vykti į aukštojo mokslo institucijas (VGTU Erasmus+ partnerinių institucijų sąrašą rasite čia), įmones ir kitas organizacijas;
-Atrankoje gali dalyvauti VGTU personalas iš bet kurio universiteto skyriaus;
-Minimali vizito trukmė 2 dienos neįskaitant kelionės dienų. Maksimali vizito trukmė 5 dienos įskaitant kelionės dienas. Kelionės dienos negali viršyti 2 dienų. 
 
FINANSAVIMAS
Erasmus+ programa mokymosi vizitui skiria fiksuotą pragyvenimo išlaidų normą, į kurią įeina dienpinigiai ir apgyvendinimo paslaugos, bei fiksuotą kelionės išlaidų normą. Draudimas nėra apmokamas.
Mokymosi vizitų pragyvenimo išlaidos, į kurias įeina dienpinigiai ir apgyvendinimo išlaidos, yra skaičiuojamos viso vizito dienų skaičių, įskaitant kelionės dienas, dauginant iš fiksuotos pragyvenimo išlaidų normos priklausomai nuo priimančiosios šalies.
Fiksuotos pragyvenimo išlaidų normos, skirtos VGTU darbuotojams, dalyvaujantiems Erasmus+ mobilumo programoje mokymosi tikslais 2017-2018 m. m.:
 
Priimančioji šalis
Suma dienai
Danija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Jungtinė Karalystė
136 EUR
Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Rumunija, Suomija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija
 
119 EUR
Vokietija, Ispanija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Makedonija
102 EUR
Estija, Kroatija, Slovėnija
85 EUR
Mokymosi vizitų išlaidos kelionei skiriamos atsižvelgiant į kelionės atstumą* nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos. Kiekvienam kelionės atstumo intervalui yra nustatyta fiksuota norma.
Fiksuotos kelionės išlaidų normos, skirtos VGTU darbuotojams, dalyvaujantiems Erasmus+ mobilumo programoje mokymosi tikslais 2017-2018 m. m.:
Kelionės atstumas
Suma
Nuo 100 iki 499 km:
180 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km:
275 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km:
360 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km:
530 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km:
820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau:
1100 EUR vienam dalyviui
* - siekiant nustatyti kelionės atstumą, yra naudojama internetinė atstumų skaičiuoklė, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje. Ją rasite čia.
 
PAPILDOMA PARAMA DARBUOTOJAMS SU SPECIALIAISIAIS POREIKIAIS
 
Informaciją ir paraiškos formas papildomai paramai darbuotojams, turintiems specialiųjų poreikių, rasite čia.
 
PRIEŠ IR PO IŠVYKOS
Prieš išvykstant būtina:
1. Informuoti, kad gavote kvietimą ir nurodyti tikslias vizito datas bei instituciją/įmonę.
2. Užpildyti mokymosi programą ir suderinti ją su fakulteto koordinatoriumi/padalinio vadovu bei priimančiąja institucija (dokumentą su visais parašais pateikti URD);
3. Užsipildyti komandiruotės prašymas „Medeinės“ sistemoje su Užsienio ryšių direkcijos instrukcijomis;
4. Užpildyti finansinę sutartį (2 egz.), pasirašyti ir atnešti URD;
5. Prieš išvykstant atsispausdinti ir vežtis į partnerinę instituciją patvirtinimą apie užsienyje išbūtą laiką;
6. Turėti sveikatos/gyvybės draudimą (rekomenduojame turėti Europos sveikatos draudimo kortelę);
7. Individualiai pasirūpinti kelionės bilietais bei apgyvendinimu.
Po vizito būtina:
1. Užsienio ryšių direkcijai pristatyti  patvirtinimą apie išbūtą laiką su originaliais parašais bei kelionės bilietų šakneles ir viešbučio sąskaitą (jei tokia yra);
2. Buhalterijai pristatyti užpildytą ataskaitą ir grįžimo į darbą pažymėjimą iš "Medeinės" sistemos;
3. Užpildyti ataskaitos formą, kurios nuorodą darbuotojas gauna automatiniu laišku;
4. Užtikrinti mokymosi vizito grįžtamąjį ryšį skyriuje.
 
DOKUMENTAI
 
PASIŪLYMAI MOKYMOSI VIZITAMS
 
Tarptautinių savaičių pasiūlymus galite rasti čia.
 
Mokymosi vizitų įspūdžiai
 
Mokymosi vizituose dalyvavusių darbuotojų įspūdžius rasite čia.
 
Daugiau informacijos:
Aurelija Ulčickaitė, Erasmus+ programos grupės vyresnioji vadybininkė, tel.:  (8 5) 251 2399, aurelija.ulcickaite@vgtu.lt 

Kviestinio įmonių personalo dėstymo vizitai VGTU

Tikslas – sudaryti sąlygas VGTU studentams, kurie negali dalyvauti Erasmus programoje pasinaudoti iš užsienio šalių kviestinių įmonių personalo žiniomis ir kompetencijomis. Skatinti pedagoginių metodų taikymo kompetencijos ir patirties mainus, bei plėsti dėstomų kursų turinį ir pasirinkimą.
 
Veiklos rūšis - užsienio įmonės personalas atvyksta dėstyti į VGTU, vadovaudamasis VGTU kvietimu atitinkamam įmonės darbuotojui.
 
Trukmė – ne trumpiau nei 5 dėstymo valandos ir ne ilgiau kaip 6 dienas.
 
Finansavimas: Erasmus + programa dengia draudimo, pragyvenimo ir kelionės išlaidas.

Stažuotės

 
Kviečiame VGTU administracinį ir akademinį personalą dalyvauti atrankoje „Patirties partneriai“ iniciatyvos Lietuvos aukštųjų mokyklų Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo mobilumo konsorciumo veikloje stažuočių tikslais užsienio įmonėse ar organizacijose 2014-2015 m. m., rudens semestrui. Rudens semestrui atrinkti darbuotojai savo suplanuotą vizitą galės įvykdyti iki vasario 20 d., nepanaudoti vizitai nebus perkeliami į pavasario semestro atrankų sąrašus.
 
Iki spalio 20 d., 16:00 val., Užsienio ryšių direkcija (CR 517 kab.) laukia Jūsų dokumentų, jei turite stažuotės vietą:
Jei neturite stažuotės vietos, išsirinkę vietą iš pateikto sąrašo teikiate šiuos dokumentus:
Atrankoje atsižvelgiama į tokius kriterijus:
 • prioritetas skiriamas paraiškoms, kuriose akcentuojama nauda VGTU mokslinei veiklai;
 • geros užsienio kalbos žinios;
 • darbo plano užsienio partnerinėje institucijoje/įmonėje ir VGTU vykdomos veiklos atitikimas;
 • pretendento motyvacija;
 • aktyvus dalyvavimas VGTU internacionalizavimo veiklose.
Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, jog:
 • Minimali vizito trukmė 2 dienos neįskaitant kelionės dienų. Maksimali vizito trukmė 5 dienos įskaitant kelionės dienas;
 • Vienam vizitui skiriamas finansavimas susideda iš: fiksuotos pragyvenimo išlaidų normos (į ja įeina dienpinigiai ir apgyvendinimo išlaidos) priklausomai nuo priimančios šalies ir fiksuotos kelionės išlaidų normos priklausomai nuo kelionės atstumo. Draudimo išlaidos nėra apmokamos.
Šioje atrankoje yra skiriamas finansavimas 10 vietų, iš kurių 5 vietos skirtos akademiniam personalui ir 5 vietos – administraciniam personalui, todėl suskubkite dalyvauti ir teikti paraiškas!
 
 
 

Galimybė pasikviesti atstovus iš užsienio įmonių skaityti paskaitas

 
Atsirado galimybė pagal „Patirties partneriai“ iniciatyvos Lietuvos aukštųjų mokyklų Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo mobilumo konsorciumo veiklą pasikviesti atstovus iš užsienio įmonių skaityti paskaitas.

Pagrindiniai reikalavimai ir informacija:
 • Atvykstančių atstovų vizito tikslas yra paskaitų skaitymas (min. 8 ak. val.). Dienų trukmė -  max. 5 dienos su kelionės dienomis.
 • Tinkama įmonė, iš kurios galima kviesti atstovą, yra ta, kuri vykdo ekonominę veiklą valstybiniame ar privačiame sektoriuose, nepriklausomai nuo jo teisinio statuso, dydžio ar ekonominio sektoriaus. Tačiau tai negali būti užsienio aukštųjų mokyklų darbuotojai.
 • Įmonė turi būti registruota kurioje nors iš šių šalių: Danija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Jungtinė Karalystė, Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Rumunija, Suomija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija, Vokietija, Ispanija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Makedonija, Estija, Kroatija, Slovėnija.
 • Kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių išlaidas avansuoja įmonė ar pats įmonės atstovas, o VGTU po vizito jas finansuoja pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas. Vienam vizitui skiriamas finansavimas susideda iš: fiksuotos pragyvenimo išlaidų normos (į ja įeina dienpinigiai ir apgyvendinimo išlaidos), kuri Lietuvoje yra 85 EUR, ir fiksuotos kelionės išlaidų normos priklausomai nuo kelionės atstumo. Darbuotojui skiriamas finansavimas nėra atlyginimas už skaitytas paskaitas.
 • Programoje dalyvauti gali ir Lietuvos piliečiai, dirbantys užsienio įmonėse.
 • Vizitai turi įvykti iki vasario mėn. 20 d.
Iki spalio 27 d. 16:00 val. atrankai Užsienio ryšių direkcijai prašome pateikti:
 • Įmonės atstovo dėstymo programą anglų kalba (prisegtuke);
 • Įmonės atstovo CV anglų kalba.
Atrankoje atsižvelgiama į šiuos kriterijus:
 • Prioritetas skiriamas paraiškoms, kuriose akcentuojama nauda VGTU mokslinei veiklai;
 • Programoje nurodomos bendradarbiavimo galimybės tarp siunčiančiosios įmonės ir VGTU.
Finansavimas yra skiriamas 10 vietų, todėl suskubkite kviesti atstovus iš užsienio įmonių!
 
 
Pasidalinkite informacija su savo fakulteto/katedros dėstytojais.
  • Puslapio administratoriai:
  • Ieva Bagdonaitė
  • Julija Vičienė
  • Dovilė Karpičiūtė
  • Justina Adomaitytė
  • Monika Auglytė
  • Jurgita Kunigonienė
  • Aurelija Ulčickaitė
  • Dovilė Jodenytė
  • Raimonda Šukaitė
  • Ieva Bagdonaitė
  • Justina Adomaitytė
  • Šarūnė Šilanskaitė
  • Lina Pavasarytė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė